2. (İkinci) El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

İkinci el araç (otomobil veya motosiklet veya başka bir taşınır mal) satışları, beraberinde, alıcı ve satıcıya bir takım yükümlülükler getirmektedir.

Bunların en başında, satıcının ayıptan sorumluluğu gelmektedir.

İKİNCİ EL ARAÇTA AYIP NEDİR?

Şimdi, ilk olarak “ayıp” kavramı üzerinde duralım:

İkinci el araçlarda görülebilecek ayıplara örnek olarak; aracın sigorta kayıtlarında pert veya hasar kaydının bulunması, bazı parçalarının boyalı/değişmiş olması, şasesinde doğrultma olması, sunroofun çalışmıyor olması, kapılarının kilitlenmiyor olması, kilometre sayacı ile oynanmış olması, yağ yakıyor olması, şanzımanında/motorunda arıza olması, hava yastıklarının açılmış/işlemli olması vs. durumlarda araçta ayıp mevcut demektir. Elbette ayıp burada sayamayacağımız başkaca şekilde de söz konusu olabilir. Ayıp deyiminden anlaşılması gereken arıza, kusurdur. Alıcı tarafından bilinseydi, aracın daha düşük bedelle satın alınacağı veya hiç satın alınmayacağı söylenebilen her durumda ayıp mevcut demektir. 

İkinci el araç satın alan bir çok kişi, araçta karşılaştığı arızalardan dolayı satıcının sorumlu olmadığını düşünür. Araç satın aldıktan sonra bir sorunla karşılaşan alıcılar, durumu satıcıya izah ettiklerinde, satıcının “imzayı attın, bitti!” veya “ben sana satarken sorun yoktu” gibi ifadeleri karşısında kendilerini çaresiz hissederler. Oysa ki, satıcı, sattığı bir taşınır malın (bu mal; bir makine, bir televizyon, bir koltuk, bir otomobil veya bir motosiklet olabilir) ayıplarından dolayı alıcıya karşı sorumludur.

Fakat her ayıp dolayısıyla satıcının sorumluluğu bulunduğu söylenemez. Bir takım ayıplar (örneğin, satım anında alıcı tarafından bilinen ayıplar) ya satıcının sorumluluğunu gündeme getirmez ya da bu ayıpların uygun şekilde ileri sürülmemesi halinde satıcıdan bir hak talep etmek mümkün olmaz.

BU MAKALENİN KONUSU:

Örneğin, internette veya sokakta dolaşırken görüp beğendiğiniz ve araç sahibinin, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan bir kişi (yetkili satıcı, otomobil bayi, galerici vs.) olmadığı durumlarda, ikinci el araç satışında satıcının ayıptan sorumluluğu Borçlar Hukuku’nun ve bu makalenin konusunu oluşturur. Satıcı, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan (otomobil bayi, galerici) kişilerden değilse, ayıptan sorumluluk, Borçlar Hukuku hükümleri çerçevesinde incelenmesi gereken bir husustur. Türk Borçlar Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer satıcı, ticari veya mesleki amaçlarla ikinci el araç satım işini meslek haline getirmiş birisi ise (yetkili satıcı, otomobil bayi, galerici vs.) bu kişilerin araç satışından doğan uyuşmazlıklara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Nitekim bu durumda alıcı, “tüketici” sıfatına haiz olur. Satıcının, araç satım işini meslek haline getirmiş birisi olduğu durumlar açısından Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Biz, bu makalemizde, satıcının, sıradan vatandaş (işçi, memur, esnaf, daha doğru bir anlatıma ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan bir kişi olmadığı durumlarda) satın alınan ikinci el araçtaki ayıplardan ve bu ayıplar dolayısıyla alıcıların başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında açıklama yapacağız.

Bazı durumlarda araç, alım-satım işini meslek haline getirmemiş bir kişi (sıradan vatandaş) tarafından satılmak istenip de, satışı devredilmeden galeriye teslim edilmiş ve galerici tarafından ilana çıkarılmış olabilir. Eğer siz de bu şekilde bir araç satın aldıysanız makaleyi incelemeye devam edebilirsiniz.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA ALICI TARAFINDAN BİLİNEN AYIPLAR:

ikinci el araç satışında satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Örneğin satıcı, alıcıya, araçta 3 parçanın boyalı olduğunu bildirmiş olabilir, bildirdiği bu ayıplardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Fakat araçtaki ayıpların alıcıya bildirildiğinin YAZILI DELİL İLE ispat yükü satıcıdadır. Örneğin, aracın internette yer alan ilanında, 3 parçasının boyalı olduğu belirtilmiş, alıcı da satıcı ile bu ilan vasıtasıyla buluşup bir araya gelerek aracı satın almış ise, artık, bu boyalı parçalardan haberinin olmadığını ileri süremez. Bunun yanı sıra 3 parçasının boyalı olduğu belirtilmesine rağmen 4 veya daha fazla parçada boya var ise alıcı elbette, kanunun, kendisine tanıdığı ve aşağıda ele alacağımız haklarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ağır hasar (veya pert veya çekme belgeli) bir aracı satmak isteyen kişi, aracın hasar kayıtlı olduğunu bildirmekle yetinemez.  ARACIN AĞIR HASAR/PERT KAYITLI OLDUĞUNU BİLDİRMEK ZORUNDADIR. Bu konuda Yargıtay kararları çok nettir.

ALICI TARAFINDAN BİLİNEN AYIPLAR, SONUÇLARI İLE BİRLİKTE BİLİNMELİDİR:

Aşağıda detayları ile ele alınacağı üzere, ikinci el araç satın almak isteyen kişilerin, bu aracın sorunlarını görebilmek amacıyla, satış sözleşmesinin düzenlenmesinden önce, ekspertiz incelemesine başvurmaları bir zorunluluk değildir. Böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, alıcılar, genelde, araçta gizli bir ayıp olup olmadığının tespiti amacıyla ekspertiz incelemesine başvururlar. Bu inceleme sonrası düzenlenen eksper raporlarında, aracın bir takım sorunlarından bahsedilmiş olabilir. Bu sorunlar için, acil/acil değil, önemli/basit, ağır/hafif gibi kavramlar kullanılmış olabilir. Örneğin, şanzımanında hafif sorun (vuruntu) olduğuna dair rapora rağmen alıcı bu aracı satın almış olabilir.

Yukarıda, ikinci el araç satan kişinin, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu olmadığını ifade etmiştik. Örneğimize geri dönecek olursak, şanzımanında hafif sorun olduğuna dair rapora rağmen aracı satın alan kişi, bu sorunun detayları için herhangi bir servise veya ustaya başvurduğunda bu sorunun aslında hiç de “hafif” bir sorun olmadığını, örneğin, 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini öğrendiğinde, satıcıya karşı herhangi bir hakkının olmadığını düşünmemelidir. Başka deyişle satıcı, alıcıya karşı, aracın zaten şanzımanında sorun olduğunu bilerek satın aldın savunmasında bulunamaz. Eğer alıcı, bu aracın şanzımanındaki sorunun 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini bilerek aracı satın alıyor ise ancak bu durumda satıcı, alıcının, aracın şanzımanındaki sorunun 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini bildiğini ispat eder ise sorumluluktan kurtulur. Aksi halde sorumluluğu devam eder.

NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ KAYITLAR:

Birçok kişi, noter satış sözleşmesindeki, satışa konu ikinci el aracın “mevcut haliyle görerek ve beğenerek alındığına” dair kayıtlar karşısında satıcıya dava açamayacaklarını düşünür. Bu kayıtlar, ancak, gözle görülebilir (açık) ayıplar açısından bağlayıcıdır. Örneğin satış anında aracın camında çatlak varsa veya bir lastiği yıpranmışsa bu (duyu organlarıyla yapılan basit kontrolle anlaşılabilen) ayıplar dolayısıyla satıcıya dava açmak mümkün olmaz. Fakat araçtaki boya, kaporta veya motor ile ilgili tüm (gizli) ayıplar noterde düzenlenen araç satış sözleşmesindeki kayıtlardan etkilenmeksizin dava konusu yapılabilir. Çünkü bu tür ayıplar gözle görülmezler.

ARACIN GEÇMİŞ DÖNEM SERVİS KAYITLARI:

İKİNCİ EL ARAÇ SATIN ALAN KİŞİLER, ARACIN SERVİS KAYITLARINI İNCELEMEMEKTE, BU KAYITLAR DOLAYISIYLA SATICIYA KARŞI DAVA AÇAMAYACAKLARINI DÜŞÜNMEKTEDİRLER. Başka bir ifade ile, satın almış olduğunuz araç, siz satın almadan önce, size satan kişi veya ondan önceki sahibi tarafından, ayıplar (arızalar, sorunlar) dolayısıyla servise götürülmüş olabilir. Eğer ki bu servis kayıtlarına yansıyan ayıplar,  aracın daha düşük bedelle satılmasını gerektirir nitelikte ise, alıcı, bu ekonomik değer düşüklüğüne sebep olan ayıpların kendisine bildirilmediğinden bahisle aracı satan kişiye karşı dava açabilir.

Elbette bu ayıpların da aracın daha düşük bedelle satılmasını gerektirir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin, aracın eski maliki, aracı size satmadan önce, araçta mevcut bir şanzıman veya motor arızası sebebiyle yetkili servise başvurmuş ve aracın şanzımanını veya aracın motoru gibi esaslı parçalarını değiştirmiş veya tamiratını sağlamış ise (yani bu sorun servis tarafından giderilmiş dahi olsa), araçta bir değer kaybı meydana gelmiş olur. Eğer satıcı, böyle bir şeyden bahsetmeyip aracı size satmış ise, alıcı olarak sizler, satıcıya karşı bu değer kaybını talep edebilirsiniz. Hemen belirtmek gerekir ki, aracın eski maliki (size satan kişi) de eğer şartları mevcutsa, bu değer kaybını, aracın önceki sahibinden (ve hatta sıfır kilometre satışını yapan yerden) talep edebilir.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIN ALIRKEN EKSPERTİZ İNCELEMESİ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

Bizlere ulaşan bir diğer soru, ikinci el araç alım satımı esnasında ekspertiz incelemesi yaptırmanın zorunlu olup olmadığıdır. ARAÇ SATIN ALACAK KİŞİLERİN, EKSPERTİZ İNCELEMESİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. Önemli olan, satıcının, ayıpları alıcıya bildirmesidir. Eğer satıcı araçtaki ayıpları alıcıya bildirmemiş ise, alıcının ekspertiz incelemesi yaptırıp yaptırmaması hiçbir önem arz etmez. Ekspertiz incelemesi yaptırılsa idi ortaya çıkacak olan ayıplarda satıcının sorumluluğu devam eder. Ekspertiz incelemesi yaptırılmasına rağmen ekspertiz tarafından ortaya çıkarılamamış ve daha sonra anlaşılan ayıplarda da ekspertiz firması ile satıcının ayrı ayrı sorumlulukları bulunur.

Bununla birlikte, genelde olduğu gibi, alıcı, ikinci el aracı satın almadan önce ekspertiz incelemesi yaptırmış ise, bu ekspertiz raporunda belirtilen ayıpların (arızaların veya kaporta sorunlarının) bilinmediğini ileri süremez. Fakat az yukarıda ifade edildiği üzere, ayıplar sonuçları ile bilinmelidir. 

AÇIK AYIPLAR AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRME VE SATICIYA BİLDİRME:

“Alıcı, gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.”

Görüleceği üzere kanun metninde “gözden geçirmek” ve, “uygun bir süre” deyimlerinden ne anlaşılması gerektiği, “bildirim”in ne şekilde yapılacağı hususları net bir şekilde düzenlenmemiş olup, bu muğlak ifadeler uygulamada bazı sorunlara yol açmaktadır.

Öncelikle, gözden geçirme hususunun ve bildirim külfetinin ne şekilde yerine getirileceği, ayıpların açık veya gizli olup olmadıklarına göre değişmektedir.

Her ne kadar ülkemizde, 2. el araç satışlarında, ekspertiz incelemesi sıkça başvurulan bir yöntem ise de, yukarıda ifade edildiği üzere, aracın ayıplarını öğrenmek maksadıyla ekspere götürülmesi bir şart değildir. Alıcı, satın alacağı aracı uzman bir kişiye kontrol ettirmek yükümlülüğü altında bulunmamaktadır, aksine satıcı, aracın kusurlarını anlatmak zorundadır. Aslına bakılırsa alıcının hiçbir kaydı inceleme yükümlülüğü de yoktur.

Alıcının, araç satın almadan önce, aracın, trafik kayıtlarını, sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve bir takım kurumlara (5664- Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi gibi) SMS göndererek bilgi edinme yükümlülüğünün olmadığı bilinmelidir. Bu şu anlama gelir, eğer alıcı, aracı satın almadan önce, TRAMER kayıtlarını incelese idi, öğrenebileceği bir ayıbı dolayısıyla, bu incelemeyi yapmadan satın aldığı bir araç için satıcıya karşı dava açabilir. Bu incelemeyi yapmamış olması onun hakkını ortadan kaldırmaz.

Bununla birlikte, “gözden geçirmek” deyiminden, makul düzeyde herhangi bir kişinin, araç üzerinde duyu organlarıyla yaptığı kontrol anlaşılmalıdır. Alıcının gözden geçirme külfeti sadece açık ayıplarda söz konusudur. (örneğin aracın camında çatlak varsa, lastikleri yıpranmışsa)

Kanun da zaten, açık ayıplar açısından gözden geçirme hususunu düzenlemiştir. Alıcının, gizli ayıpları gözden geçirme mecburiyeti hiçbir zaman bulunmamaktadır. Gizli ayıplar, genelde, ekspertiz incelemesi ile ortaya çıkar ve duyu organları ile yapılan kontrolde anlaşılmazlar. Örneğin aracın bazı parçalarının boyalı veya değişmiş olduğu ancak eksper veya kaporta konusunda uzman bir ustanın incelemesi ile anlaşılabilir. Böylesi bir inceleme ile anlaşılabilen ayıplar gizli ayıptır ve gözden geçirilmeye muhtaç değildir.

Alıcı yapacağı olağan bir kontrol ile araçta bir ayıp görmüş ise (camının çatlak olması gibi) bunu “uygun sürede” satıcıya bildirmelidir. Önemli olan, -sonradan dahi öğrenilmiş olsa- ayıbın, vakit geçirmeksizin satıcıya bildirilmesidir.

Sonradan görülen bu ayıbın bildirilmemesi halinde, araç, ayıpları ile birlikte kabul edilmiş sayılır ve aşağıda anlatmaya çalışacağımız seçimlik hakların kullanılması mümkün olmaz.

Kanun metni incelendiğinde, “bildirim”in ne şekilde yapılacağı konusunda da net bir ifade yer almadığı görülmektedir. Bildirimin noter aracılığı ile ihtarname göndererek veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılması ispat kolaylığı açısından yararlıdır fakat ayıp bildirimi her şekilde (mail, faks, telgraf, telefon) yapılabilir. Unutulmamalıdır ki ayıpların satıcıya ihbar edildiğini ispat etmek (bunu kanıtlamak) alıcının yükümlülüğündedir.

İKİNCİ EL ARAÇ SATAN SATICI, AYIPLARIN VARLIĞINI BİLMESE DAHİ ALICIYA KARŞI SORUMLUDUR:

Tarafımıza en çok yöneltilen soru, aracı satan kişinin bu ayıplardan haberi olmadığını söylediğinde ne yapılacağı sorusudur. Birçok alıcı, beğenerek yahut da satıcıya kanarak veya güvenerek satın aldığı araçta daha sonradan ortaya çıkan ayıpları öğrendiğinde, aracı kendisine satan kişiye karşı hukuki yollara başvurmakta çekinmekte, satıcının, böyle bir ayıbı kendisinin de bilmediği savunması karşısında sonuç alamayacağını düşünmektedir.  Bu düşünce tamamen hatalıdır, nitekim SATICI, AYIPLARIN VARLIĞINI BİLMESE DAHİ ALICIYA KARŞI SORUMLUDUR. Onun (satıcının) da, aracın kendisinden önceki sahibine müracaat (dava gibi) hakkı elbette bulunmaktadır. Samimi bir satıcının yapması gereken de zaten; alıcı tarafından kendisine dava açıldığında bu ayıpları bilmediğini iddia ediyorsa o davayı, aracı kendisine satan önceki satıcıya ihbar etmek, koşulları var ise bu zararını önceki sahibinden karşılamaktır. Aksi halde her satıcının “Ben de bilmiyordum” savunması karşısında yapılacak bir şey kalmaz, mağdur olan kişilerin yasa ile kendilerine tanınmış bu haklarını kullanmaları engellenmiş olurdu. Araçtaki ayıpların alıcıya bildirildiği konusunda ispat yükü satıcının üzerindedir. 

Örneğin; emsal bir dosya ile ilgili olarak, mahkemece tartışılan olayda, araç, “A” isimli kişi tarafından kullanıldığı sırada (2010 yılında) meydana gelen bir kaza ile hurda haline gelmiş, “B” tarafından 2012 yılında satın alınmış ve aynı araç 2015 yılında “C” ye satılmıştır. C, B’ye karşı dava açtığında, B, bu olaydan haberi olmadığını ve kendisinden önceki sahibi zamanında gerçekleştiğini savunmuştur. Fakat yüksek Mahkeme tarafından, B’nin ayıplı araç satışından sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Çünkü satıcı ayıpların varlığını bilmese dahi sorumludur. 

SATICININ SEBEP OLMADIĞI AYIPLAR:

ikinci el ayıplı araç satın almış kişilerdeki bir başka düşünce, araçtaki ayıplara satıcının sebep olup olmamasına göre haklarının değişebileceği veya haklarını kullanamayabilecekleri düşüncesidir. Bu düşünce de hatalıdır. Başka bir ifade ile, satıcı, araçtaki ayıplara kendisi sebebiyet vermemiş olsa bile alıcıya karşı sorumludur.

Bu konuda olmak üzere, bir Yüksek Mahkeme kararında, satıcının kendisinin sebep olmadığı ayıplardan dahi alıcıya karşı sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Yalnız, ikinci el araç satışlarında, satıcının sebep olmadığı ve kendisinin de bilmediği ayıplar için 2 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur.

AĞIR VEYA TAM HASARLI VEYA PERT KAYITLI ARAÇLARIN DURUMU:

ikinci el olarak satın alınan araçta, daha önceki bir döneme ait pert (pert-total) kaydının bulunuyor olması da aracı ayıplı hale getirir. Böyle bir araç satın alan alıcı da diğer ayıp durumlarında olduğu gibi aşağıda ele aldığımız seçimlik haklardan dilediğini kullanabilir.

KİLOMETRE SAYACINA MÜDAHALE EDİLMİŞ ARAÇLARIN DURUMU:

Uygulamada en çok karşılaşılan ayıplardan biri de satın alınan aracın önceki sahiplerince kilometre sayacında işlem yapılarak, gerçekte çok daha  fazla mesafe kat etmiş bir aracın daha az mesafe kat etmiş gibi gösterilerek satılmasıdır.  Bu konudaki detaylı bilgilere Kilometre Sayacı Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları başlıklı makalemizden ulaşabilirsiniz.

BÖYLE BİR DURUM İLE KARŞILAŞAN ALICILARDA BELİREN İLK DÜŞÜNCE, ARACI KENDİSİNE SATAN KİŞİNİN DEĞİL DE ONDAN ÖNCEKİLER TARAFINDAN BÖYLE BİR İŞLEM YAPILMIŞ İSE AÇILACAK DAVANIN KAZANILAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİDİR. BU DÜŞÜNCE TAMAMEN HATALIDIR. ARACIN, HANGİ SAHİBİ ELİNDE OLURSA OLSUN, KİLOMETRE SAYACI İLE OYNANMIŞ İSE, SON ALICI, SON SATICIYA KARŞI UYGUN ŞEKİLDE AÇACAĞI DAVAYI KAZANACAKTIR. Bu husus zaten kanunda düzenlenmiş olup, az yukarıda detayları ile anlatılmıştı.

Örneğin, aracın ilk sahibi “A” ikinci sahibi “B” üçüncü sahibi “C” olsun. A, aracı sıfır kilometre olarak satın almış ve 100 bin kilometreye gelince aracın kilometre sayacını 40 bine düşürmüş ve aracı B’ye satmıştır. B, aracın kilometre sayacına müdahale etmeden 120 bin kilometreye kadar kullandıktan sonra aracı C’ye sattığında, C, bir süre sonra, aracın, muayene/servis kayıtları gibi kayıtlarını incelediğinde, kendisinden önceki herhangi bir kişi (A veya B) tarafından, aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu anlarsa, aracı kendisine satan B’ye karşı dava açabilir. İşte bu durumda, B, aracın kilometre sayacına kendisinin müdahale etmediğini veya böyle bir durumdan haberi olmadığını savunamaz. Çünkü B, ayıpların varlığını bilmese dahi sorumludur.  B de arzu ederse A’ya karşı dava açabilir.

Bu durum, Yüksek Mahkemenin bir kararında şu şekilde belirtilmiştir:

“Davacı, davalılardan …’den noterde yapılan satış sözleşmesi ile 16.05.2012 tarihinde 2. el bir araç satın aldığını, aracın kendisine 135.339 km olarak satıldığını ancak satın aldıktan bir süre sonra aracın 2010 yılında 204.227 km de iken işlem gördüğünün ortaya çıktığını … karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

... davalı kendisinin de ayıptan haberi olmadığını savunmaktadır. Açıklanan ilkeler doğrultusunda ayıba karşı tekeffül hükümleri gereğince davacı uğradığı zararları davalı …’ den isteyebilir…”

Görüleceği üzere, olayda, ikinci el araç satan kişi, mahkemeye, tam da alıcıların dava açmaktan çekindikleri şekilde bir savunma sunmuş, BÖYLE BİR İŞLEMDEN KENDİSİNİN DE HABERİ OLMADIĞINI ifade etmiştir. Fakat yüksek Mahkeme, bu savunmanın değerli olmadığına karar vermiştir. Böyle bir durumla karşılaşan alıcıların, satıcıya dava açmaktan çekinmemeleri gerekmektedir.

Yine, satıcının, ayıptan kendisinin de haberi olmadığını savunduğu bir dava sonunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu şu şekilde karar vermiştir:

“Somut olaya gelince; davaya konu aracın 23.12.2007 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde hurda haline geldiği ve sonrasında onarıldığı, Ahmet’in aracı 06.11.2008 tarihli araç satım sözleşmesiyle Ceyhun’dan satın aldığı ve 24.05.2010 tarihli araç satım sözleşmesiyle Mehmet’e sattığı uyuşmazlık konusu değildir. İspat yükü üzerinde olan Ahmet, satış öncesi aracın ayıplı olduğu konusunda Mehmet’i bilgilendirdiğini veya Mehmet’in bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Kaldı ki lüzumlu vasıflarda eksiklik şeklinde ortaya çıkan ayıptan bunun varlığını bilmese dahi satıcı sorumlu olur.”

Bu olayda hurda haline gelen bir araç, Aralık 2007 tarihindeki kazada hurda haline gelmiş sonrasında onarılmış, Ceyhun tarafından Kasım 2008 tarihinde Ahmet’e satılmış, Ahmet de bu aracı Mayıs 2010 tarihinde Mehmet’e satmıştır. Mehmet, aracı satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada aracın 2007 yılında hurda haline geldiğini öğrenmiş ve aracı kendisine satan Ahmet’e karşı dava açmıştır. Yargıtay da bu davada Mehmet’i haklı bulmuştur. Dikkat edilmesi gereken husus şudur; Ahmet’in bu hasarın kendisinden önce oluştuğunu ispat etmesi dahi yetmez. Önemli olan tüm ayıpların alıcı Mehmet’e bildirilip bildirilmediğidir. Böyle bir dava ile karşılaşan Ahmet, kendisinden önceki ayıpları gerçekten bilmiyorsa o da Ceyhun’a karşı talepte bulunabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı, ikinci el satın aldıkları araçlarda ayıpla karşılaşan kişilerin hiçbir çekinceleri olmadan aracı kendilerine satan kişilere karşı açacakları davada haklı bulunacaklarını göstermektedir!

ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN DÜŞÜK BİR BEDELLE SATIN ALINMIŞ OLMASI, İKİNCİ EL ARAÇTAKİ AYIPLARIN ALICI TARAFINDAN BİLİNDİĞİNİ GÖSTERMEZ:

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ikinci el araç satan satıcı ayıpların varlığını alıcıya bildirdiğini veya alıcının bu ayıpların varlığını bildiğini iddia ediyor ise bu iddiasını ispat ile mükelleftir. Uygulamada, alıcının ayıpları bildiğinin ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN DÜŞÜK SATILDIĞI SAVUNMASI ile ispatlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Yüksek Mahkeme ise, bir kararında, aracın piyasa değerinden düşük satın alınmasının, ayıpların alıcı tarafından bilindiği konusunda bir karine teşkil etmeyeceğini bir başka anlatımla araçtaki ayıpların -salt piyasa değerinden daha düşük bir bedel ile satın alındı diye- alıcı tarafından bilindiğinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş, bu ayıpların alıcı tarafından bilindiğinin satıcı tarafından açık ve net bir biçimde ispat edilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Bu konuda belirtmemiz gereken bir diğer husus da şudur; sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, araç için ödediği bedeli iade alacağından aracın piyasa değerinin önemi bulunmamakta ise de, diğer seçimlik hakkı olan “ayıp nedeniyle bedelde indirim” talep ettiği durumlarda aracın “ayıpsız” halinin piyasa değeri önem arz edecektir. Fakat ne olursa olsun, alıcının, bu ayıplı aracı piyasa değerinden düşük satın almış olması ayıpları bildiği ve bu sebeple düşük fiyata satın aldığı şeklinde yorumlanamaz.

ARACIN BİR BAŞKASINDA SATILMIŞ OLMASI DEĞER KAYBINI TALEP HAKKINI ENGELLEMEZ:

Uygulamada karşımıza çıkan bir diğer mesele, ayıplı bir araç satın almış kişilerin, bu aracı sattıktan sonra, aracı kendisine satan (eski) satıcıdan bir hak talep edip edemeyecekleri konusundadır. Başka bir anlatımla, ayıplı araç A tarafından B’ye, B tarafından da C’ye satıldıktan sonra, B, A’ya karşı talepte bulunabilir. Hatta ve hatta, söz konusu araç, A’dan 50.000-TL bedelle satın alınmış ve C’ye 55.000-TL bedelle satılmış olsa dahi, B tarafından A’ya karşı dava açılabilir.

SATICI, ARACINI, GALERİCİYE TESLİM ETMİŞ İSE:

Yukarıda, araç alım satım işini meslek haline getirmemiş sıradan bir vatandaştan satın alınan araçlar için, uyuşmazlığın, Borçlar Hukuku’nun konusunu oluşturduğunu ifade etmiştik. Bazen de, ayıplı araç, daha hızlı sürede veya daha kolay satmak gibi amaçlarla galericiye teslim edilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda galerici, bu aracın satışına aracılık etmekte olup, genelde satış fiyatından pay/komisyon alır.

Eğer alıcı, ayıplı aracını, satıcı üzerine kayıtlı olup da galericilik faaliyeti yapmakta olan bir kişinin ilanı üzerine satın almışsa, burada galerici ile satıcının sorumluluklarını ayrı ayrı incelemek gerekir. HEMEN BELİRTMEK GEREKİR Kİ, BÖYLE BİR DURUMDA ALICI, TÜKETİCİ SIFATINA HAİZ OLUR VE HAKLARI DAHA GENİŞTİR.

Galericinin sorumluluğu:  Galerici, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal
sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğundan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği “satıcı” konumundadır.

Ayıplı mal satışında, galericinin sorumluluğu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm durumlarda araçta ayıp mevcut demek olup, satıcı adına hareket eden galericinin “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edileceği” cihetiyle öncelikle bir sorumluluğu söz konusu olur.

Galerici karşısında tüketici konumunda bulunan alıcının seçimlik hakları şu şekildedir:
TKHK. MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici (alıcı);
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren
tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Zamanaşımı
MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı
maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan az olamaz.
(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Örneğin, ayıp, galerici tarafından bilindiği halde, araç bu ayıplı haliyle satılmışsa, galerici zamanaşımı hükümlerinden yararlanamaz.

Satıcının sorumluluğu: Aracın kayıt sahibi satıcı ise,  Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince sorumludur.

Özet olarak, satılık ayıplı aracın, galericiye teslim edildiği bu gibi durumlarda, hem satıcının hem de galericinin sorumluluğuna başvurmak mümkündür.

ALICININ SEÇİMLİK HAKLARI:

Araçta ayıp bulunduğu ve bu ayıplar dolayısıyla satıcının sorumlu olduğu durumlarda alıcı, şu seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1.Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2.Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3.Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde, satıcının satım bedelini iade etmesi borcu ve alıcının ise aracı, satıcıya teslim etmesi borcu doğmaktadır. Fakat alıcının, bedeli iade almadan aracı teslim etmesi söz konusu olmayacak, bedeli iade almadan aracı teslim etmek ister ise bu teslim tarihinden itibaren faize hak kazanması gündeme gelecektir. Aracın, anlatılan şekilde bedeli iade alınana kadar alıcı tarafından kullanılmasında mahzur yoktur.

Ayıp oranında satış bedelinde indirim hakkının kullanılması, satım tarihinde aracın ayıpsız hali ile ayıplı halinin piyasa değerlerinin karşılaştırılması, bu oranın satım bedeline uyarlanması ve bulunan farkın (değer kaybının) alıcıya ödenmesini gerektirir. Örneğin ayıpsız piyasa değeri 50.000-TL, ayıplı piyasa değeri 40.000-TL olan bir araç, 48.000-TL ye satın alınmış olsun. 48.000/50.000×40.000=38.400-TL. Ayıp oranında bedelde indirim yapılması gereken tutar: 48.000-38.400=9.600-TL. Yani satıcının, ayıplı araç satışı ile ilgili alıcıya ödemesi gereken tutar 9.600-TL’dir.

Ayıplı bir araç satın almış müvekkilimiz için açtığımız bir davaya sunulan bilirkişi raporu şu şekildedir:

km oynanmış araç

 

kilometre düşürme dava

 

Görüldüğü üzere, 80.500-TL.ye satın aldığı bir aracın ayıplı çıkması üzerine açtığımız dava dosyasına sunulan bu bilirkişi raporunda, müvekkilimizin 16.612-TL bedelde indirim talep edebileceği kanaatine varılmıştır. Başkaca yazılarımızda da belirtildiği gibi, bu davamızda da mahkeme tarafından bir karar verildiğinde, o kararı da sizlerle paylaşacağımızı belirtelim.

 

Satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakları konusunda, uygulamada birden çok sorunun doğumuna yol açtığından, burada açıklama yapmayacağız.

FAİZ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR:

Sözleşmeden dönme hakkı kullanılarak araç bedelinin tahsilinin talep edildiği durumlarda faiz, aracın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren işler. Yani 01.01.2016 tarihinde satın alınan bir araç hakkında açılan dava ne zaman sona ererse ersin, araç bedelinin satıcıya ödendiği 01.01.2016 tarihinden itibaren değil, ancak dava sonunda, aracın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren faiz işler. Çünkü alıcı, araç için ödediği bedeli geri alana kadar aracı teslim etmek zorunda olmadığından aracı kullanmaya devam etmiş olabilir ve bu durumda faiz talep edemez.

Bununla birlikte bazı durumlarda, satın alınan araçta ortaya çıkan ayıp, aracı kullanılmaz hale getirmiş olabilir. İşte araç kullanılmaz bir haldeyse ancak o zaman faiz dava veya aracın kullanılamaz hale geldiği tarihinden işlemeye başlar.

Satıcı, alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişi değilse işleyecek faiz türü yasal faizdir. Yasal faiz oranı bugün itibariyle yıllık yüzde 9’dur.

DAVA SIRASINDA ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

Tarafımıza yöneltilen sorulardan biri de, dava açtıktan sonra, aracın satılıp satılamayacağıdır. Satış bedelinde indirim hakkının talep edildiği durumlarda, aracın üçüncü kişiye satılması mümkündür. Önemli olan, dava tarihinde aracın maliki olmaktır. Dava sırasında aracın satılması davanın görülmesine engel olmaz.

NEDEN DAVA AÇMALISINIZ?

Yukarıda, ikinci el araç satan satıcının, ayıpları kendisi gerçekleştirmemiş veya ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağını anlatmıştık. İşte, satın aldığınız araçta bir ayıpla karşılaştıysanız, aracı size satan kişiye durumu anlatmanıza rağmen sonuç alamıyorsanız yapmanız gereken şey satıcıya karşı dava açmaktır. Eğer siz ayıplar dolayısıyla satıcıya dava açmazsanız, aracı daha sonra satmaya karar verdiğinizde öğrendiğiniz ayıpları yeni alıcıya bildirmek zorundasınız. Eğer bu ayıpları yeni alıcıya bildirmeden aracı satacak olursanız, bu yeni alıcı da sizlere karşı yukarıda bahsettiğimiz tüm haklarını kullanabilir. Böyle bir davada satıcı (davalı) konumunda olacak sizler de ayıpların varlığından haberdar olmadığınızı veya ayıpların sizin tarafınızdan gerçekleştirilmediğini ileri süremezsiniz.

EMSAL BİLİRKİŞİ RAPORLARI:

1- Örneğin, satın alındıktan yalnızca 9 gün sonra, bu 9 günlük sürede de yalnızca 250 km kadar kullanılmış aracının motor arızası verdiğini ifade ederek bizlere ulaşan bir müvekkilimizin, aracında yapılan inceleme sonucunda, bilirkişi heyetinin, bu aracın gizli ayıplı olarak müvekkilimize satışının gerçekleştiğini ifade eden raporu şu şekildedir:

motor arızası bilirkişi raporu

Araç, bu inceleme sonrasında müvekkilimiz tarafından tamir ettirilecek olup, tamir bedelinin satıcı ve galericiden tahsili amacıyla dava yoluna gidilecektir. Elbette bu gibi durumlarda alıcıların tek seçeneği, aracı tamir ettirip kullanmak ve bu tamir bedelini talep etmek değildir. Araç tamir ettirilmeksizin dava yoluna da gidilebilir.

 2-  Aşağıdaki rapor ise, 49.000-TL bedelle satın alındıktan yaklaşık 1 ay sonra, seyir halinde iken, airbag (hava yastığı) ikaz lambasının uyarı vermesi ve hava yastıkları ile emniyet kemerlerinin iptal edildiği, bu donanımların elektronik aksamına müdahale edildiği, hava yastıklarının çalışmadığı anlaşılan bir araç için açmış olduğumuz davada alınan bilirkişi raporudur. Bilirkişi, bu aracın gizli ayıplı olarak müvekkilimize satışının gerçekleştiğini tespit etmiş ve aracın değerinin 30.500-TL olacağını  ifade etmiştir.

3- 151137 km.de iken, 47.750-TL bedel karşılığında satın alınan ve satıştan sonra, silindir kapak contası ve aksiyoner ile ilgili sorun yaşanan bir araç ile ilgili aracın gizli ayıplı olarak satıldığını ifade eden bir başka bilirkişi raporu şu şekildedir:

 

3- Satın alındıktan bir müddet sonra, airbag arızası veren bir araca ilişkin takip ettiğimiz bir davada mahkemeye sunulan bilirkişi raporu şu şekildedir. Görüleceği üzere araçtaki değer kaybının 47 bin TL olduğu hesaplanmıştır.

opel airbag arızası-emsal bilirkişi raporu

EMSAL MAHKEME KARARLARI

1- 80.000-TL ödeyerek satın aldığı Opel marka aracının, daha sonra yaptığı kontrolde hava yastıklarının işlemli ve çalışmıyor olduğunu farkeden müvekkilimizin aracındaki değer kaybının ve yapılan bazı masrafların aracı satan kişiden tahsili amacıyla açtığımız bir dava sonunda mahkeme, yaklaşık 48.000-TL.nin faizi ile birlikte satıcıdan alınarak alıcı müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

2- www.sahibinden.com isimli internet sitesinde görüp beğenerek satın aldığı bir araçta arıza ile karşılaşan ve arızaları 14.500-TL karşılığında tamir ettiren müvekkilimize bu tamir bedellerinin satıcı tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

araç arıza dava

2. el araç tamir bedeli

3- AUDI marka otomobili, 119.000-TL bedel karşılığında 2. el olarak satın alan bir müvekkilimizin, aracın yağ yaktığını farketmesi üzerine, yetkili servise yaptığı ödemeler ve araçtaki değer kaybının satıcıdan tahsili amacıyla açtığımız bir dava sonunda mahkemece toplam 16.490-TL.nin faizi ile birlikte satıcıdan alınarak alıcı müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

ayıplı araç-emsal karar-

4- Porsche “Boxster” olduğu halde, “Boxster S” olarak satışa sunulan aracı satın alan müvekkilimiz için açtığımız dava sonunda mahkemece, iki araç arasındaki fiyat farkı olan 20.000-TL.nin faiziyle birlikte satıcıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine karar vermiştir. 

5- BMW marka otomobili, 2. el olarak satın alan bir müvekkilimizin, aracı satın aldıktan sonra yaşadığı motor arızaları ve hasar kayıtları sebebiyle açtığımız bir dava sonunda mahkemece toplam 30.038-TL.nin faizi ile birlikte müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

hasar kayıtlı araç

 


Eğer sizler de, bu makalemizde anlatılan veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“2. (İkinci) El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu” için 172 yorum

 1. Merhaba 1 ay önce 93 model Opel marka bir arac satın aldım alırken alt takımın yeni olduğunu fakat yeni jant taktigi için biraz sağa çekmekte olduğunu söyledi 8000 yazan araca 7000 TL ye anlaştık işte aracı temiz olduğunu söyledi fakat aracı rot balans yaptırmaya goturdugumde aracın cok ağır darbe aldığını şasesi in yamuk olduğunu ve tekerlerin bağlı olduğu on şase kollarının çürük olduğunu ve yeni üzerini macun silikon ile kapatıldığını söyledi silikon taze dedi ben tabi aldım bu konuda dava acsam araç bedelini geri alabilir miyim
  Noterde vergi dilimine girmemek için 5000 TL yazdırdı satışa bu konuda beni mail olarak bilgilendirirseniz sevinirim kafam çok karışık

  1. Merhaba,
   Elbette dava hakkınız bulunmaktadır. Seçimlik haklarınızdan dilediğinizi kullanabilirsiniz.

 2. merabalar ben 2017 kasim ayinda bir arac aldim aracin kilometresine inanarak aldim galeriden degil sahıştan aldim ve 28 gun sonra kilometresini sorgulattigimda aracin kilometresinim epeyce dusuruldugunu ogrendim ve aldigim kisiye soyledim ben yapmadim hanerimde yok dedi aldigim kisiyi tuketici mahkemesine verdim davam 2018 6 ayda yanliz sonradan ogrendim ki galeriden almadigim icin davam yetkisizlikten dusermis asliye hukuk mahkemesine vermem gerekirmis dava ettigim kisi de avulat tutmus yani ben bu 6 aydaki davayi kaybedip karsi tarafin avukat ucretinimi odemem gerekicek yada dava asliye hukuka gonderilip kari tarafa herhangi bir ucret vermeden davya devam edebilirmiyim vede son olarak bu davayi kazanabilirmiyim saygilar kolay gelsin tesekkur ederim instagram sayfanizda da benzer soruma zaman ayirip cevap verdiginiz icin..

  1. Merhabalar,

   Öncelikle, sizin de belirttiğiniz gibi, aracı satan kişi, araç alım satım işini meslek haline getirmemiş birisi ise (sıradan vatandaş) davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekmekteydi. Tüketici mahkemesi, yakın bir tarihte “görevsizlik” kararı vererek, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verecektir. Sizin, bu görevsizlik kararı tebliğ olduktan (ki tebliğ olmasını beklemeyin haftada bir kez ilgili mahkemeye giderek görevsizlik kararının yazılıp yazılmadığını sorun) itibaren iki hafta içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Bu süreleri kaçırırsanız dava açılmamış sayılır ve yeniden dava açmak zorunda kalırsınız. İşte bu durumda avukata vekalet ücreti ödemek durumu söz konusu olabilir. Süresi içerisinde doğru bir başvuru ile davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye devam eder ve davayı kaybetmediğiniz sürece karşı taraf avukatına vekalet ücreti ödemezsiniz.

   Siz, mahkemeye dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi ile başvurduğunuzda dosyanız Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek ve burada yargılamaya devam olunacaktır. Bu durumu 2 ayrı dava varmış gibi düşünmeyin.

   Davayı elbette kazanabilirsiniz fakat dava dilekçesinin nasıl düzenlendiği ve bundan sonraki aşamalarda hangi dilekçelerin ne şekilde sunulacağı çok önemlidir. Davanın en başında yaptığınız hatadan ders çıkarıp bir avukatın yardımından yararlanmanız hak kaybına uğramamak adına çok önemlidir.

   Saygılarımızla.

 3. 2011 model bir araç aldım araç daha önce ticari taksi olarak kullanılmış, bu bana söylenmedi sadece komple boyalı dendi, ticari taksi de çalışıyor olması ayıplı oluyor mu, araç düzgün ve ticari çıkması gibi de değil di. Geri vermek istesem şahıs geri alırmı kanunen.

  1. Merhaba,
   Aracı size satan kişi, size karşı aracın kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumludur.

   Aracın, daha önce ticari taksi olarak kullanılmış olmasının, değerinde bir azalma meydana getirip getirmeyeceği bilirkişi incelemesi ile anlaşılabilecek bir husustur. Dolayısıyla, konusunda uzman bilirkişi, usulüne uygun şekilde yapacağı değerlendirme ile, bu durumun araç değerinde bir azalma meydana getireceği kanısına ulaşır ise, haklarınızı kullanmanız mümkün olabilir.

   Saygılarımızla.

 4. Merhabalar, bundan 3 ay önce şahıstan 52000 lira değerinde bir araç satın aldım. Aracın yeni olduğunu, kesinlikle bir sorunu olmadığını belirtmiş, aynı şekilde bunu internet sitesine de koymuştu. Araç 3 ay sonra şanzımanın da sorun çıktı ve 10000 tl gibi bir masraf doğdu. Adam aracı yetkili serviste bakıma sokmuş ve aracın ilgili arıza ışığını söndürmüş. Bu yetkili servis kayıtlarında çıkmakta. Lakin yağ soğutucusu direk olarak şanzımanla ilgili olmadığından haksız duruma düşermeyiz. Adama hiç bir şekilde ulaşamıyorum. Ne gibi bir yol izlemeliyim. Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Aracın şanzımanında çıkan sorunun, satış sözleşmesinin kurulduğu esnada var olduğunu ispat etmeniz gerekmektedir. Bu ispatı servis kayıtları ile yapabileceğiniz gibi, bilirkişi incelemesi ile de yapabilirsiniz. Bilirkişi, yağ ile ilgili sorunun şanzımandaki arızaya sebep olduğu gibi bir görüş de belirtebilir. Tüm bunları anlayabilmek için, mahkeme kanalı ile bir bilirkişi incelemesi yaptırmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 5. Merhaba Orhan Bey,

  Size danışmak istediğim konuda satıcı benim. Olayı kısaca soyle anlatabilirim. Aracımı 2 motor ustası bakımı ve expert raporu sonrasında 3. sahsa sattım. Alan sahısın velisi aracı 80-100 km sonra motorunu bozmus ve kullanılmaz hale getirmiş. Fakat ben satarken bakımları tamdı ve bu 2 ustadan da expert raporundan da boyle bır arıza soz konusu değildi.

  Sımdı bana dava acmayı dusunuyorlar fakat bu tıp araclarda bu arıza kullanım sonucunda 2 km de olusabilecek bir arıza.Dava acılabılır mı? Benım haklarım nelerdır ?

  1. Merhaba,

   Önemli olan araçtaki ayıbın satış sözleşmesinin kurulduğu anda var olup olmadığıdır. Bu ayıbın, sözleşme esnasında var olduğunu ispat yükü alıcının üzerindedir. Elinizde bulunan belgeleri saklayın. Tarafınıza karşı dava açılacak olursa, bu belgeler ile, ayıbın satış anında var olmadığını ortaya koyma şansınız olacaktır. Böyle bir dava ile karşılaşırsanız mutlaka bir avukatın yardımından yararlanın.

   Saygılarımızla.

 6. Cuma günü motosiklet aldım, salı günü motordan ses geldi. Bir ustaya gösterdim yataklardan ses geliyor minimum 3000 tl masraf cıkar dedi. Motosiklet 1000km de 100gr yağ eksiltir denildi. Fakat 500km de 1 litreye yakın yağ eksiltti. Motosiklet için de aynı haklar geçerli mi ne yapmalıyım acaba ?

 7. Selamlar;

  Hocam km’ si ile oynanmış araç aldım. Araç şahıs aracı yanı karşı taraf tacir değil. Aracı satan kişinin şehrinde noter sözleşmesiyle aldım. Açacağım davayı kendi şehrimde açabilir miyim? Yoksa sözleşmenin yapıldığı ve satıcının ikamet ettiği şehrin mahkemeleri mi yetkilidir.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, sözleşmenin yapıldığı veya satıcının ikametgahı mahkemeleri yetkilidir.

 8. İkinci el araç aldım.Hiç bir hayasını satıcı söylemedi.her günüm usta kapılarında kaldı ancak km göstergesi durumca tekrar ustaya gittimi km yüz bin geri alındığını öğrenince deli oldum.Ne yapmalıyım hangi mahkemeye dava açmalıyım aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla.

  1. Merhaba,

   Makalemizde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Öncelikle ihtarname göndermek haklarınızı korumak açısından yardımcı olacaktır. Arzu ederseniz “Bize Ulaşın” bölümünden mail atabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Merhaba bende araç aldım km is düşürülmüş karşı tarafa ihtarname mi yoksa direk savcılığa başvurmam mı gerek aydınlatırsanız sevinirim
    İyi çalışmalar

    1. Merhaba,

     İhtarname göndermek ayıbın ihbarı açısından önem arz eder. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak ise, bu eylemi gerçekleştiren kişinin Ceza Kanunlarına göre cezalandırılması için önemlidir. Haklarınızın düzgün şekilde ileri sürülüp kullanılması açısından bir avukatın yardımından yararlanmanız oldukça önemlidir. Arzu ederseniz iletişim bölümünden bizimle de irtibata geçebilirsiniz.

     Saygılarımızla.

 9. merhaba 03,09/2018 arabamızı sattık üzerinden 6 saat geçince alıcı arayarak arabanın arıza uyarısı verdiğini ve stop ettiğini belirterek geri vermek istediğini söyledi ancak biz kabul etmedik şöyle ki expertiz e gidildi yetkili servsine götürüldü boyalı parçalar eksik aksam vs hepsini bilerek ve bakarak alındı araba yolda arıza meydana gelmesi bizden doğan bir sorun değildir bu durumda ne yapmalıyız karşı tarafın dava hakkı varmıdır?

  1. Merhaba,

   Araçtaki arızanın kaynağı konusunda bilirkişi incelemesi gerekmektedir. Eğer bu ayıp satım anında var ise sizin sorumluluğunuz gündeme gelebilir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 10. Merhaba 3,5 ay önce bir vatandaş ile arabalarımızı takas yapmıştık. (Satış Sözleşmesi Miktarı 45 Bin TL) Almış olduğum araç 3 hafta önce beni yolda bıraktı ve Yetkili Servise götürdüğümde arabanın motor arızası olduğunu ve yaklaşık 25 Bin TL gibi bir masrafı olduğunu ve Arabanın daha önceden Karter bölümünde yanlış bir uygulama yapıldığı için Motorun büyük bir arızaya sebep olduğunu söylediler. Arabaları takas yaparken Exper yaptırmamıştık, bir de karşı taraf arabanın satış sitesindeki ilanına 2008 yılında (kendisinden de önce kaza sonucu Ağır Hasar Kaydı olan Tramer bilgisini koymuş) bu sitedeki ilanına koymuş olduğu hasar durum raporu şu anda yeni oluşan Motor arızası için karşı tarafı haklı çıkarır mı? (Araç 3 haftadır Serviste ve Motorunu tamamen indirdiler Parça Temini yapıyorlar)
  Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Tamire başlanmadan önce derhal bir delil tespiti yaptırmanız gerekmektedir. Aracı tamir ettirdikten sonra satıcıya karşı yasal yollara başvurmak oldukça risklidir. Bize ulaşın bölümünden irtibata geçerseniz biz de yardımcı olabiliriz. İlandaki hasar durum raporu motor arızası konusunda satıcıyı haklı çıkarmaz.

   Saygılarımızla.

   1. ben 10 gün önce bi araç aldım experede soktum motorunda bişey yok dendi sonra arabanın yagını degştirmeye götürdüm usta motorun bitik oldugunu söyledi ne kadar gider dedim 10-12 bin arası dedi ben şimdi satan kişiye dava açabilirmiyim birde bu işin neresinden başlayacagım ilk önce

    1. Coşkun bey merhaba,

     Konuyla ilgili tarafınıza e-posta gönderilmiştir.

     Saygılarımızla.

 11. Slm.08.08.2018 tarihinde internetteki ilanlardan 93 model bir arac buldum.ilanda tum bakimlarinin yapildigi yaziyordu.arac sahibi olan polis memuru arkadasla bulustum.ve polis memuru olmasindan dolayi guvenerek aracinin sorunsuz oldugunu soyleyince araca baktirmadan aldim.araci izmirden cesmeye goturdum.yolda aracta tuhafliklar hissettim.araci cesmeye goturdugumde baktimki yag kaciriyor hemen bir tamirciye goturdum.tamirciden aldigim bilgiler hicte ic acici degildi.aracin motorunun ve sanzimaninin sorunlu oldugunu ve komple bakim istedigini soyledi.ben tabiki bunu soylemek icin arac sahibini atadim.telimi acmadi.sonra msj yazdim mesaja donus yapti ve beni baglamaz sen arabayi begendinde aldin diyerek kestirip atti.burada bir avukat arkadastan bilgi almak icin konuyu actim bana olumlu bilgiler vermedi.isin zor dedi.benim elimde delil olarak aracin birebir satis fiyati uzerinden yapilan noter satis sozlesmem aracin internetteki ilani ve saticiyla yaptigim mesajlasmalar var.bu arada arac fiyat olarak emsallerinin uzerinde bir fiyata sahip.hem zaten aracin ilandaki modeli bile ruhsattaki modelinin bir sene ustunde ne yapicagimi sasirdim.allah askina insanlar bu kadarmi yalanci olmus bu kadarmi uckagitci olmus.bu konuda bana yardimci olbilirmisiniz.tesekkurler

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızların satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, alınacak rapora göre satıcıya karşı hakların kullanılması için ihtarname gönderilmesi ve ihtarnameye rağmen olumlu sonuç alınamazsa dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz. Elinizdeki belgeler ile birlikte, Bize Ulaşın bölümünden irtibat kurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 12. 3ay önce 74 binliraya aldığım araç mekatronik arızası verdi ve 8200 tl para verip yaptırdım aldığım kişi son dört bakımı yetkili serviste yaptırmamış bu durumda ne yapabilirim

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızanın satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması daha sağlıklı olurdu. Fakat siz aracı tamir ettirmişsiniz. Şu anda satıcıya karşı yasal yollara başvurmak sizin daha da zarara uğramanıza sebep olabilir.

   Saygılarımızla.

 13. 4 gün önce 24 bin değerinde bir araç aldım aracı şehir dışından getirdim aracı orada expertize koydugumda aracın 1 parça değişeni olduğu söylendi aracı memlekete getirip tekrar expertize koydugumda aracın 4 parça daha değişeni olduğu ortaya çıktı bu konu hakkında ne gibi yol izleyebilirim expertiz firmasının bu sorumsuzlugunu ve aracı satın aldığım şahısları nasıl bir dava ya tabii tutmamız gerekiyor

  1. Merhaba,

   Aracın söylenmeyen ayıpları sebebiyle seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle satıcıya ve ekspertiz firmasına ihtarname göndermelisiniz. Olumlu sonuç alamazsanız, aracın değişimi veya bedelin iadesi için dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreçte, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanmanız daha uygun olacaktır. Bize ulaşın bölümünden elinizdeki tüm evraklar ile birlikte bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 14. merhaba aralık 2017’de sahibinden de bulduğum bir aracı ufak bi pazarlıkla 16000 tiye aldım araç yeni motor yenileme yapılmış olduğu için aldım sözde 1 yıl garantili olduğunu söyledi satan arkadaş elimde aracı motor yenileme yapan servisin yaptığına dair kaşesi ve imzası olan bir kitapçık var araç haziran ayında motordan tuhaf sesler duydum ve bir özel servise götürdüm bu araçta motor arızası olduğunu ve masraf 8 ila 10000 tl gibi olur dediler bunu duyduktan sonra satan kişi ve aracı motor yenileme yapan servis ile iletişime geçtim araçta bir sorun var bakım zamanı gelmediği halde araçta yağ veya su eksiltme gibi sorun olmadı ama karşı taraf arcı düzeltmekten yana olmadılar aracı satan kişide bana olabilir şans dedi böyle bir şans olabilirmi? şimdi aracı yaptırdım ve 12.500 tl para ödedim karşı taraftan bu paryı geri alabilirmiyim? teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızanın satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması daha sağlıklı olurdu. Fakat siz aracı tamir ettirmişsiniz. Şu anda satıcıya karşı yasal yollara başvurmak sizin daha da zarara uğramanıza sebep olabilir.

   Saygılarımızla.

 15. Galeriden faturali 25000 degerinde arac aldim expertiz yaptirmadilar. 30 gun icinde arabanin guvenlik kablosu degismesi gerekiyormus ucretide 2000 lira bende araba in yetkili servisinden arizayla ilgili rapor cikarttim ayrica expertiz raporu da cikarttim ve saticiya gittim arabayi satarken banaarabayla ilgili soylemedikleri ariza ve sol on kapinin degistigi tremer deki 2071ninlira denmisti aslinda saseden arastirdim toplamda tremer 4236 lira oldugunu belirttim ve mağduriyetimin karsilanmasini istedim .bunun karsisinda kabul etmediler istedigin yere sikayet et dediler .ben ne yapabilirim. .yardimci olurmusunuz tuketiciler dernegine sikayet etsem kazanirmiym.tesekkur ederim

  1. Merhaba,

   Aracın söylenmeyen ayıpları ve belirttiğiniz sorunu sebebiyle seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle satıcıya ihtarname göndermelisiniz. Olumlu sonuç alamazsanız, aracın değişimi veya bedelin iadesi için tüketici mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreçte, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanmanız daha uygun olacaktır. Bize ulaşın bölümünden elinizdeki tüm evraklar ile birlikte bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 16. Merhabalar.
  Bir ay önce 46bin liraya bir araba satin aldım. Ekspertize götürdüm baktı. Görünen hasarları gösterdi bunları satıcı da soylemisti. Anlaştık satış gerçekleşti. Bir ay sonra araç arıza yaptı ve bu ariza sürekli tekrarlamaya başladı. Araba yürümez hale geldi.normal servis bişey bulamadı. Yetkili serviste incelettigimde 14bin lira tutan bir şanzıman ve direksiyon arızası cikti. Bu aracı satıcıya geri verip ucretimi alabilir miym. Ne yapmam gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz, şanzıman ve direksiyon arızasının, satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, alınacak rapora göre satıcıya karşı hakların kullanılması için ihtarname gönderilmesi ve ihtarnameye rağmen olumlu sonuç alınamazsa dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 17. 22/02/2018 tarihinde bir araç aldım. ilan internette galerinin ilanı idi. galericiyi aradığımda aracın komple boyalı olduğu motor ve yürüyenin sorunsuz olduğunu başka araçta herhangi bir kusur olmadığını söylemesi üzerine aracı satın aldım. ilanda da aynen yazıyordu aynı gün aracın torpidosunda muayene raporunu buldum burada aracın km sinin düşürülmüş olduğu yazıyordu. bunu galericiye ilettim aracı geri almadı bende galericiyi ve satış sözleşmesi yaptığım kişiyi asliye hukuk mahkemesine dava açtım tabi önce ihtar çektim her ikisine de. acaba sonuç ne olur

  1. Merhaba,

   Galerici, otomobil alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişi olduğundan, davanızı tüketici mahkemesinde açmanız gerekirken siz, asliye hukuk mahkemesinde açmışsınız. Bu durumda asliye hukuk mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Bu ve bunun gibi hatalar, haklarınıza kavuşmanızı engeller veya geciktirebilir. Bu sebeple tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Aracın kilometresinin düşürülmesi ise aracı ayıplı hala getirir ve usulüne uygun açılmış bir dava ile seçimlik haklarınızı kullanmanız mümkün olabilir.

   Saygılarımızla.

 18. Merhaba biz 14 Eylül 2018de galeriden 20.500tl ye 2008 bir sabah young araç aldik araçta bir sorun olmadığı söylendi ama aldıktan 1hafta sonra araç yolda kaldı nedeni aracın beklemiş olması aracın motor zararı 26bin ile 15bin arası değişiyor bu durumda ne yapabiliriz

 19. Merhaba yaklaşık olarak 1 ay önce sahibinden bir araç aldık aracı satan şahıs hatasız boyasız olduğunu söyledi ekspertize koyduğumuz ekspertiz aracın hiç bi kusururun olmadığını ve hasar kaydının olmadığını söyledi aracın tramerini sorgulattığımızda pert kayıtlı olduğunu öğrendik hemen aracı başka bir ekspertize soktuğumuzda aracın 1 değişeninin olduğunu ve hava yastığını açtığını söyledi nasıl bi yol izlememiz gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Galerici olmadığınız ve oto alım satım işiyle iştigal etmediğiniz varsayımı ile, satış bedelinin iadesi de dahil olmak üzere makalede bahsedilen haklarınız bulunuyor. Yalnız derhal harekete geçmenizde yarar var.

 20. İyi günler 2 gün önce araç aldım sorun yok denildi boya 2 parca denildi akşam bi abinin boya makinaysıyla inceledim araç komple boyalı cıktı aradım bilgi verdim neyse dedim olsun dün gece yalovaya giderken daha aracı alalı 75 km olmasına ragmen araç birden stop etti motor arızası verdi bugün cekiciyle istanbula geri götürdüm ustaya ve aracın contasının patlak oldugunu bujilere su verdigi icin çalışmadıgını ögrendim satıcıyı aradım bilgi verdim videolarla mesaj cektim aradım herşeyin faturasını alıyorum şuan beni ilgilendirmez ben satarken yoktu diyor nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz boya ile ilgili durumlar aracın ayıplı olduğunu göstermekte ise de, motor ile ilgili durumların ayıp niteliğinde olup olmadığı satış anında var olup olmadığının bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir. Tamir ettirdikten sonra haklarınızı kullanmanız oldukça güçleşecektir.

   Saygılarımızla.

   1. Aracı şuan tamir ettirmiyorum Pazartesi sabah bilir kişi bulup rapor tutturacagım bakalım

    1. Bahsettiğimiz inceleme mahkeme kanalıyla yaptırılacak bilirkişi incelemesidir. Bir avukatın yardımından faydalanmanız oldukça önemlidir.

     Saygılarımızla.

 21. Selamlar. 2 ay önce oğluma araç aldık. 2 ay sonra arabanın sağ direginde hata olduğunu öğrendik. Ayrıca dizel araca benzinli sanziman takıldığını öğrendik. Direksiyon kutusu arızalı idi. Yaptırdım dedi. 1200 TL verdim ben yaptırdım. Klima gaz baktırdım dedi. Gaz yok. Alttan darbeliymis yeni öğrendik. Travers yamukmus. 2 ay geçmiş olması dava acmamiza engel mi acaba. Aracı iade edip yaptığımız masraf ile paranızın değer kaybını talep edebilir miyiz.

  1. Merhaba,

   Satışın üzerinden 2 ay geçmiş olması elbette haklarınızı kullanmanıza engel değil. Bize Ulaşın bölümündeki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 22. Gizli ayip ve kusurlari bulunan bir aracı şahıstan satin aldim ve bir ekspertiz sirketinde de satin almadan evvel ekspertiz yaptirdim. Satıcıyı şahıs olması dolayısıyla Asliye hukuk mahkemesine ayrıca ekspertiz firmasını da asliye hukuk mahkemesine verdim. Ekspertiz sirketi icin tuketici mahkemesine mi dava acmam gerekiyordu?

  1. Merhaba,
   Ekspertiz firmasına, ayıplı hizmet dolayısıyla dava açtıysanız, ki anlattığınıza göre öyle, o halde, parasal sınıra göre, Tüketici Mahkemesinde dava açmanız veya Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız gerekirdi. Bu arada, siz, bu her iki dava ile özünde benzer taleplerde bulunuyorsanız başkaca sorunlar da yaşamanız muhtemeldir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız haklarınızı düzgün şekilde kullanmanız açısından çok önemli olabilir.
   Saygılarımızla.

 23. Merhabalar ikinci el bir araç satışı gerçekleştirdim. Ben de ikinci el almıştım. Araç 2013 model Ford. Satış yapılmadan önce ekspertiz raporu yapıldı. Raporda sorun çıkmadı. Noterde hiçbir surette fiyatta oynama yapılmadan satış gerçekleştirildi. Aradan 1 ay geçti araçta arıza bahsiyle alıcı tarafından arandım. Bilgim olmadığını söyledim. İhtarname çekmiş, parasının iadesini talep ediyor. Gizli ayıba dayanıyor. Makalenizde benim de önceki alıcıya başvurabileceğim söyleniyor. Süreç nasıl ilerleyecek, yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Alıcı kadar ben de mağdurum şu an. Alıcıya karşı ileri sürebileceğim savunma yok mu? Sonuçta alınmış bir ekspertiz raporu var. Yine ekspertiz kurumuna da ihtarname çekmişler. Ekspertiz kurumunun sorumluluğunun derecesi nedir? Teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba,
   Durumu derhal sizden önceki satıcıya ihtar etmeniz yararınıza olacaktır.
   Detaylı bilgi için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.
   Saygılarımızla.

 24. Merhaba 10 gun önce 37 bin TL ye bir araç satın aldım şahıs araçta sadece yüzeysel 3 parça boya olduğunu söyledi ve İnternete yazdığı yazıda bunu belirtti aracı exspertiz yaptırıp aldım araçta değişen olmadığını sadece bel altı boya olduğu söylendi ben kabul edip aldım satış yapıldı ve ben araçla 10 km yol gittim ariza lambası yandı ustaya götürdüm araçta sanzuman patlamış motorla oynanmış ve araç kaza yapmış ama bu bana söylenmedi aracı sorgullattigimda araçta kaza yok denildi ama sonra Plaka değişikliği yaptığım plaka sorgullattigimda 8 adet kazada 15000 hazar kaydı çıktı satıcıya bilgi verdim beni ilgilendirmez dedi sonra teli.kapattı ulaşamıyorum ne yapmam gerekiyor yarimmi Olurmusunuz saygılarımla. ..yardımınızı bekliyorum.

  1. Merhaba,
   Belirttiğiniz adrese konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

 25. Merhaba. 1 ay önce ikinci el bir araç satın aldım. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz yapan kişi tavan döşemesinde su lekeleri olduğunu söyledi. Satıcı da yağmurlu bir günde sanrooff un açık kaldığını ve su aldığını söyledi. İlk yağmur yağdığında sanrooff kapalı olduğu halde tavan döşemesinin aşırı bir su aldığını farkettim. Döşemeciye tavan döşemesini söktürdük.ve içeriden bakınca sanrooff kasasının birkaç yerden çatlak olduğunu, tamirinin mümkün olmadığını, değişiminin gerektiğini ve 5000 TL gibi bi masrafını olduğunu öğrendim. Bunu satıcıdan tazmin veya aracı geri iade hakkım nedir. Nasıl bir yol izlemeliyim. Satıcı kabul etmiyor. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Belirttiğiniz adrese konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

 26. Merhaba ben 11 gün önce bi araç aldım ve aracımda kaputun değişik olduğunu öğrendim ve araç beni bi kaç defa yolda bıraktı ustaya götürdüğümde bir sürü sıkıntısı çıktı ama bana aracın kaputunun değişmediği söylendi bunlar belgelerle whatsap konuşmalarıyla elimde duruyor 2007 model benim aracım 2012 model aracın kaputu takılmış ikisini karşılaştırdığımda fark belli oluyor ama ben alacağım zaman fark edemedim whatsap konuşmalarında da sadece Çamurluğun değiştiği söyleniyor ve bu konuşmalar içerisinde aracın videosu da var kendisinin belli olduğu bir video dava açmayı düşünüyorum bu davanın süreci ne olur ne gibi bi yol izlemeliyim aynı zamanda bu kişi al satçı ama resmî olarak yapmıyor ben kendi aracımı takas vererek üzerine bi miktar ödeme yaptım dava açmış olsam ne kadar sürede sonuçlanır

  1. Merhaba,
   Aracın kaputunun değişmiş olması ayıp niteliğinde iken, başka bir araca ait kaputun takılmış olması daha ağır bir ayıp niteliğindedir ve dava konusu edilebilir. Her şeyden önce, dava kadar masraflı olmaması sebebiyle, durumu satıcıya ihtar edebilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya “Bize Ulaşın” sekmesinden yer alan telefon numaraları ile irtibat kurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 27. Slm samsun mustafa ben degerli hukukçu arkadaşlar çok iyi tanıdığım bir arkadaşımdan 75000 bedelli aramizda protokol yaparak bir araç aldim kendisi bana araçta sadece iki parça boya olduğunu söylemişti bende araca ekspertiz yaptırmadım aldığım galericiye çok güvendiğim için ancak arabayi aldıktan sonra birkaçgün sonra farkına vardığım bir çok sorun gördüm araçta üç tane kaza kaydı olduğunu öğrendim sorgulayınca bunun yaninda koltuk çerçeveleri paramparça direksiyondan sesler geliyor araba g8derken geri vitese taktığında zaman zaman stop ediyor bu sorunları söylememe rağmen arkadaşım olan şahıs aracın hiç bir şeyini kabullenmiyor ve sende olmuştur diyordu ayrica aldığım protokolde araç üzerindeki plaka 55jz038 bende arkadaşımdan aldim diye hiç aklıma bile gelmedi ruhsati incelemek trafik kontrolüne girdiğimde polisten öğrendim o anda fırsattaki plaka 55jz308 mis ve bana 6177 tl ceza kesildi araçta bağlandı satıcıya durumu bildirdim paramı geri istiyorum yada verdiğim para değerinde bir araç istiyorum diye buna karşılık bana verdiği cevap olumsuz hayır olmaz yanlışlık olmuş aracı düzeltip verecegim dedi ancak ben araçtan soğudum birdaha aynı aracı almakta istemiyorum bu durumda ne yapabilirim

 28. İyi günler öncelikle.. 2015 model opel bi araç sattım..42.000 km de ve aracım sıfır çıkışından itibaren servis bakımlı.aracın garantisi 9 ay önce bitmişti..araç rizeden erzuruma gitti 3 gün sonra arıza lambası yakmış servise götürmüşler ve aracın piston kırdığını 13 bin civarı masraf olduğu söylenmiş..aracı iyi niyet garantisini sokabildik% 80 ini servis karşılıycak ücretin..aracı satın alan kişi geri kalan ücreti ve 5 bin tl bedel düşüklüğü olduğunu sölüyor ve benden talep ediyor..ve ben aracı erzuruma getiren kişinin yaşlı olması sebebiyle aracın otomatik araç olması sebebiyle kullanırken o hale getirdiğini düşünüyorum..servisteki araçla ilgilenen usta bile bu işin anlık bi durum olduğunu söylüyor.bu konuyla ilgili ne yapmam gerekir efendim.

  1. Merhaba,
   Aracı satın alan kişi, satış anında ayıbın var olduğunu ispat yükü altındadır. Nasıl hareket edeceğini bilemediğimiz için size de bir tavsiye veremiyoruz maalesef. Eğer siz, satış anında araçta böyle bir ayıp olmadığını düşünüyorsanız bir şey yapmanıza da gerek bulunmuyor şimdilik. Fakat tarafınız aleyhine hukuki yollara başvuracak olursa, usulüne uygun şekilde karşılık vermeniz gerekecektir. Aksi halde hak kaybı yaşayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 29. Haziran ayinin sonunda bir araç satın aldım. Aracı oto experede gösterdim lakin aracda gozle gorulen hatalar dışında bir hatada çikmadi dayno testide yaptırdım motorda herhangi bir problem olup olmadigi hakkinda bilgi sahibi olmak için. Satiş sozleşmesini imzaladikdan 3 gun sonra arac ortalama olarak 20 dk sonunda şanziman ariza yapti ve satici ile gorustum. Satici kendisinde boyle bir problemin olmadigini oto experdede cikmadigi soyledi. Konuyu savciliga suç duyurusunda bulunarak devam ettim. Suç duyurum hakkinda takipsizlik karari verildi. Şimdi avukat araciligi ile konuyu asliye hukuk mahkemesine taşidim. Onerileriniz ve dusunceleriniz nelerdir nasil bir yol izlemem gerekmektedir. Arac kullanimi ile ilgili problem yaşarmiyim ??

 30. Merhaba ben 1.11.2018 tarihinde Edirne den opel marka 2012model bi arac aldım ekspertiz de yapılan araçta önemli bi sorun çıkmadı satış aldım parasını da pesin ödedim. Edirneden Antalyaya binerek geldim yolda 1100 km sehir icinde 36 günde 400km kadar yol yaptım 7.12 2018 tarihinde bakim yaptirmak için özel servise goturdum servise yağ ve buji ve genel bakım istedim usta ben ordayken bujileri söktü ve küflü çıkınca aracin motorunda sorun olduğunu ust kapağın sokulmesi gerektigini söyledi 1 gun sonra motor bloğunun çatlak oldugunu motorun komple değişmesi gerektiğini soyledi bununda 13 bin tl masrafı oldugunu satış yapan galerici aradim 2 el ara satiyoruz garantisinin olmadığını ekspertiz yapıldığını satarken problem olmadığını kabul etmedi ben boyle aldım aracı aldığım eski sahibi ile sizi görüştureyim dedi ben ondan araç almadım dedim sizce nasıl bi yol izleyip hangi mahkemeye başvurmalıyım pazartesi bir avukat ile görüşeceğim siz bu konularda tecrübeli olduğunuz için sizin görüşleriniz benim için çok önemli teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Görüşeceğiniz avukata durumu izah ederseniz yardımcı olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 31. 21.12.2018 tarihinde …sadece 2 parça lokal, 1 parça tam boyalı olarak belirttiği, bunların dışında kazasının, boyasının ve değişeninin olmadığını belirttiği (satıcı bunu yaptırmış olduğu exper raporu ile de desteklemektedir) bir aracı satın almaya gittim. Küçük bir yer olduğu için saniyisi de küçüktü ve kaporta hasarları için 2 boyacıya gittik. …sözüne itimat ederek 105 beygir olan aracın satış işlemlerini yapmak için notere gittik. Noter 105 beygir olarak aracın bilgilerini girdi ve satış sözleşmemizi imzalayarak aracı satın aldık. Akşam eve gelip, hasar sorgulaması yaptığımda aracın motor kaputunun ve bir kaç ufak parçanın değiştirildiğini ve yapmış olduğum incelemelere göre de aracın 105 beygir değil 95 beygir olduğunu öğrendim. Ertesi gün (22.12.2018) satışı yapan vatandaşı aradım, bunları kendisinin de bilmediğini ve aracı alırken araştırma yaptığında bu hasarı görmediğini belirtti. Araç performansının iyi olduğu için beygiri ha 105 ha 90 ne farkeder dedi. Aracı tekrar almasını ve ücretimi iade etmesini istedim. Fakat parayı kulllandığı için iade edemeyeceğini, Bu kasardan dolayı 1000-2000 tl para verebileceğini belirtti. Ben ise aracı iade etmek istiyorum. Bu konuşmalarımız sonucunda satıcı ile anlaşamadığımızdan, kendisine 24.12.2018 tarihinde ihtarname cekeğimi, niye kabul etmezse de dava edeceğimi belirttim. Bu satıcıya hem TCK 157. Ve 158. Maddesine göre hemde ayıplı mal sattığı için dava açmak istiyorum. Her iki davayı da kazanma şansım nedir? İlginize ve bilginize şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   95 beygirlik bir aracın 105 beygir olarak gösterilmesi, değişen olmadığı söylenen araçta değişen parçaların olması “ayıp” niteliğindedir ve makalemizde bahsettiğimiz haklarınızı kullanabilirsiniz. Her ayıplı araç satışı (sizinkinde olduğu gibi) TCK anlamında suç değildir. Bir eylemin suç olmaması ise, sizin, hukuki haklarınızı kullanmanıza engel değildir.

   Dolayısıyla satış bedelinin iadesi veya bedelde indirim haklarınızı kullanabilir, fakat satıcının cezalandırılmasını sağlayamazsınız. Bu konuda bir avukatın desteğinden yararlanmanız daha fazla zarar etmemek için oldukça önemlidir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 32. 2 gün önce araç aldım. Daha henüz 10-15 km ilerlemişken araç yolda kaldı. Araç conta yaktı. Yaklaşık 2500-3000 arası masraf çıkacak. Satıcı Önce yaptıralım dedi ancak şimdi yan çiziyor. Galeriden alınmıştı araç,ama şahsın üzerineydi. Benim şu an ne yapmam gerekiyor? Kiminle muhatap olmalıyım? Araca acil ihtiyacım var. Masrafları ödeyip aracı alsam sonra ihtarname ile ödediğim parayı talep etsem öderler mi bana?

  1. Merhaba,
   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak gerekiyor. Tamir ettirirseniz haklarınızı kullanmanız mümkün olmayabilir.

   Saygılarımızla.

 33. Merhaba; yaklaşık 1 ay önce, bir şirketin ‘makam aracı’ olarak kullanılan aracını satın aldım. 1 aylık süre zarfında 150 km kadar kullandım. Yalnız bu hafta motordan veya ön takımdan rahatsız edecek tarzda değişik sesler gelmeye başladığını farkettim. Bugün yetkili servise aracımı götürdüğümde,servis yetkilileri 10 maddelik bir liste çıkarıp bunların kesinlikle onarılması gerektiğini söylediler. İstedikleri ücret ise 8.000 tl. Hangi mahkemeye müracaat etmeliyim? Aracı satın aldığım yer bir banka şirketi. Tüketici mahkemesinde mi açmalıyım davayı? Bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  1. Merhaba,

   Ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek yasaktır. Sorularınız hakkında makalelerimizden yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 34. 10.01.2019 tarihinde galeri aracılığı ile sonradan öğrendim bir şahıstan araç aldım belirtilen ve expertiz sonuçlarının haricinde aracın kusurları olduğunu öğrendim epey maliyetli işlemler gerekiyor. benim irtibata geçtiğim kişi galeri fakat bir şahıs aracı galeriden bir araç ile takaslayıp farklı bir araç almış o dakika öğrendiğim noterde o şahıstan aldım. şimdi ben şahsa mı yoksa galeriye mi dava açmalıyım. izlemem gereken yol nasıl olmalıdır bana hukuki destek verebilirmisiniz

  1. Merhaba,

   Hem ruhsat sahibi hem de galericiye karşı hukuki süreci başlatabilirsiniz. Ücretsiz danışmanlık vermek yasaktır. Bir avukatın yardımından yararlanabilir, bizimle çalışmak istiyorsanız e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 35. Merhaba, ben 6 ay önce galeriden bir araç aldım. Expertiz raporu da aldık. Havalar bozunca araç su almaya başladı, bi türlü bulunamıyo nerden aldığı. Şimdi burdaki sorumlu Expertiz,galericimi, aracın gerçek sahibimiz?ve ben dava açsam kime açıcam vede kazanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Her üçünün de size karşı ayrı ayrı sorumlulukları bulunuyor olabilir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız yararınıza olacaktır.

   Saygılarımızla.

 36. Merhaba. Yaklaşık 1 hafta önce önce oto galeriden müşterisinin olduğunu öğrendiğim bir araç aldım. Ekspertiz ve hasar sorgusunda dedikleri şekilde çıktı ve satın aldım. Aracı getirdiğimde şüphelendim ve ön iki airbaglerin açılmış ve sonradan tamir edilmiş olduğunu öğrendim. Bu konuda ne yapmam gerekli .. Arayıp bilgi verdim ama dönüş alamıyorum…

  1. Merhaba,

   Vakit kaybetmeden hukuki sürecin başlatılması gerekir.

   Saygılarımızla.

 37. İyi günler.Galeriden araç aldım araçta herhangi bir sorun olmadığını söylediler.Ancak zamanla aracın hava yastıklarının çalışmadığını, araçta 5-6 parça değişen olduğunu, ve km sinin düşürüdüğünü öğrendim.Aracı aldığımdan bu yana 1,5 yıl oldu satıcıya sorunlarımı söylediğimde değerinde bir aracın geldiğinde onun yerine veririz diye beni oyalıyorlar kanuni zaman aşımı süresi 2 yıl diye biliyorum doğru mudur.Ayıplı 2.el araçlarda tüketici hakem heyetine mi başvuru yapılır.Yoksa hangi mahkemeye dava açılması gerekir.Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   En doğrusu, haklarınızı riske etmemek açısından satıcıya karşı dava açmaktır. Dava açmış olmanız, daha sonra davanızdan vazgeçemeyeceğiniz anlamına gelmez. İkamet ettiğiniz il/içedeki Tüketici Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Davayı avukatla takip etmek, sizi şu anda öngöremediğiniz muhtemel bazı zararlardan koruyacaktır.

   Saygılarımızla.

 38. Merhaba,
  3 ay önce ikinci el bir araç aldım. Radyo teyp navigasyon sisteminde radyo frekans arızası oluştu ve servise götürdüm. Sistemi söktüler, analize gönderdiler ve değişeceğini yurtdışından yeni sistem geleceğini söylediler. 40 gün geçti. Radyo arızası için seçimlik haklarımı kullanabilir miyim ? Yoksa beklemekten başka çarem yok mu ?

  1. Merhaba,

   Araç garanti kapsamında ve siz de tüketici sıfatına haiz iseniz, seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Fakat bu yorum, mahkemenin, kesinlikle sizin talebiniz doğrultusunda karar vereceği anlamına gelmez.

   Saygılarımla.

 39. iyi günler . bir kaç ay önce bir aracımızı satmıştık en fazla 2 ay kullanmıştık. sattıldıktan sonra bir kaç ay sonra alıcı aradı motorunda ve aküsünde arıza oldugunu ve km geriye çekildiğini söyledi ama bizim bunlardan hiç haberimiz yoktu bilmiyorduk yani. ihtarname yazıp kendi yollamış dava acacağına dahil. bizde en son eksper raporunu en son muayne evraklarını cıkarttık kanıt olarak. sonuç ne olur acaba . nasıl bir yol izlememiz gerek sizce ?

  1. Merhaba,

   Kilometrenin geriye çekildiğini ispat edebiliyorsa, uygun şekilde açacağı davayı kazanması muhtemeldir. Kilometreyi sizin düşürmemenizin veya sizin bu durumu bilmemenizin etkisi bulunmamaktadır. Zaten makalemizde de bunları anlatmıştık.

   Saygılarımızla.

 40. S. A yaklaşık 3 ay oldu arac alınalı1500km kullanıldı aracı alırken motorun degiştigini ufak miktar kesilmiş faturasını da verdi yorumlarının resimleri mevcut 4,4lük bakımlı olarak belirtmişti servis bakımları için il dısına gittim geldim Aracın öngögüsün degiştigini ögrendim arac suan motor indirdi piston kırmış arza ikazı veriyordu ve önceki sahibine tel sözlü olarak söylediğimde beyin güncellenmesi demişti ve aynı zamanda arac ta olumsuzluk oldumu diye sormuştu serviste suan arac duruyor 20000₺ Masraf cıkardı resim ve arzaya sebep verebilecek listeleri yazdı anlık olmayıp öncesinden kaynaklı olduğunu söylediler önceki satıcıya uzlasalım diye MSj attım yanasmadı motor degısmıs olarak kabul ettin diye savunuyor bu hususta izleyebileceğim yol nedir saygılarımla. Not motor acık olarak serviste yaptırmalımıyım yaptırmamalı mı.

  1. Merhaba,

   Aracı tamir ettirmeden bilirkişi incelemesi yaptırmanız yararınıza olabilir.

   Saygılarımızla.

 41. Merhaba hayırlı günler ben 2018 6.ayında bir araç aldım aldığım zaman expertiz yaptırdım ve 1 parça değişen ve 1 parça lokal boyalı ve 1.500 tllik hasar kaydı çıktı kabul ettim ve 44 bin tlye aracı aldım ve aracta hiç bir değişiklik yapmadan aynı şekilde 2019 1. Ayda sattım alan kişi expertis yaptırmadı benim yaptırdığım EXPERTİSe baktı ve kendi ustasına götürerek teyitaldı ve alım satımı gerçekleştirdik arada 3 4 geçti dün beni aradı arabanın fazladan 1 parça boyası ve şasi düzeltilmiş dedim bundan benim haberim yok seni mahkeme vercem dedi burdan şu soruyu sormak istiyorum alırken ustasına gösterdi aracı teyit aldı ve bu 4 ay içerisin de bu adamın arabayı kendisi kaza yapıp ta benim üzerime iftara atmadığını nerden anlaya bilirim yardımcı olabilir misiniz benim sorumluluğumda mıdır yada adam bana iftara atıyor olabilir mi

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişi, bu aracın, “satış anında” ayıplı olduğunu ispat etmek durumundadır. Bunu yapabileceği bazı yol ve yöntemler var elbette. Biz onun nasıl bir yol izleyeceğini bilemediğimizden şu an için net bir şey söyleyemiyoruz.

   Saygılarımızla.

 42. Merhaba.
  2017 senesi ağustos ayında bmw 1.16 araç aldım. Araç bugün takas ile Sarı da çıkardım. Galeriden exper sonrası aracın tramerine yansımayan satılırken söylenmeyen airbag açılmış ve önden ağır kaza yapmış. Ben alırken bunları duymadım sadece 7 bin tramer var diye bildirildi.
  Şimdi satıcıya ulaşamıyorum bu durum için ne yapılabilir

  1. Merhaba,

   Satıcıya ihtarname gönderebilir, araç üzerinde mahkeme kanalıyla inceleme yaptırabilir veya doğrudan dava yoluna gidebilirsiniz.

   Bizimle çalışmak isterseniz, e-posta ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 43. Merhaba,
  satım bayram Arife’sinde 10 günlük bayram tatili bitikten sonra aracı satın alan arkadaş yetkili serviste 16 bin kilometrede fabrikasyon bir arızadan dolayı garantiden komple motor değiştiyor ve satın alan kişi ben bunu geri vermek istiyorum diye beni arıyor benimde geri alacak durumum imkanım yok dedim avukatına durumu bildirmiş suç duyurusunda bulunacak bu davadan aracımda hata kusur yok ekspertiz yapıldı herşey yapıldı aracında arkasındayız sıkıntı yok şahış ben kıl adamım takıntılı adamım böyle bir araca binmek istemiyorum motoru değiştiğini söyleseydin satın almazdım gibi sözlerde bulunuyor bana bende alırken böyle aldığımı söyledim hata benim için bir avantaj olduğunu düşündüm araç 17 binde fabrikasyon hatasından dolayı motor değişmiş araç şuanda 40 binde ama motor ömrü 24 binde sizin içinde bir avantaj diyorum anlamıyor aracın boyalı değişenli kilometresi vesaire gibi bir şey söz konusu değil tamamen motoru değişmiş diye dava açacakmış sizin kanaatiniz ne olur sonuç ve benim yapmam gereken nedir bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum cevap için şimdiden teşekkür ederim…
  NOT: bu arada satışım araç noter sistemindeki değeri 79500 TL ben aracı sattım 79 bin TL ye emsalleri sahibinden sayfasında kilometresi 65 binde olanları 82500 TL den satılık ilanlarında satılıyor araçta herhangi bir sıkıntı sorun yoktur sadece motoru değiştiği için bize bu davayı açacak…

  1. Merhaba,

   Anlattıklarınıza göre olayda bir “suç” görünmüyor. Dolayısıyla suç duyurusundan sonuç almak mümkün değildir. Fakat ayıplı araç satmak suç olmasa da size hukuki sorumluluk yükler. Aracın satış bedelinin iadesi talebi ile açılacak davanın kabul edileceğini sanmamakla birlikte aracın değer kaybı konusunda karşı taraf haklı gibi görünüyor.

   Saygılarımızla.

 44. Merhaba lar gecen ay 2015 model ford mondeo araci haleri araciligi ile bir sahistan aldım ve arac 10-15 defada bir marşa bastığımda titreme yapıyordu geçen hafta yetkili servise gösterdim aracı motorun üst bloğunun sokmemiz gerekiyor arza tesbiti için 1000tl de çıkabilir 50000 bin tl.de cikabilir dedi bende başka bir yetkili servise de goturdum bu gun o da aynı şeyi söyledi ben de bu gün motorun yarın açılıp bakılması için servisteki yetkili kişiye onay verdim
  Ve satıcıyı aradım araci galeriyi aradim ben de böyle bir şey yoktu dediler yardımcı olamayız dediler sizin ile.calismak istiyorum ilk etapta ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması yararınıza olacaktır. Telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 45. Merhabalar bir hafta önce araç aldım 500km cıvarı yol yaptım dün şanzımanında sıkıntı oldugunu anladım experdr bır sorun gorunmemisdi servıse sordum buyuk maliyetlere yapılıyor aracı gerı ıyade edebılırmıyım.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,

   Hiçbir tamirat (veya müdahale) yaptırmadan aracı bilirkişi marifetiyle inceletip ardından dava yoluna gidilebilir.

   Saygılarımızla.

 46. Merhabalar, 34 gün önce şahıstan 42 bin TL ye otomobil aldım. Bugün egzoz dan beyaz duman çıkmaya başladı. Arıza tespiti için ustaya götürdüm aracın motorunun ve enjektörlerinin sorunlu ve işlemli olduğunu ve 7-10 bin arası masraf çıkardı. Satıcı motorunun sorunsuz olduğunu belirtmişti. Ne yapabilirim?

  1. Merhaba,

   Bu gibi durumlarda, henüz tamir ettirmeden, araç üzerinde inceleme yaptırdıktan sonra dava yoluna gidiyoruz. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 47. Galeriden 2015 model skoda Octavia aldım, expertiz gerekmez cillop gibi araba dedi, ikaz lambası yanıyordu bakıma 200km var yazıyordu, bakımlarını özel serviste yaptırdım fakat ikaz lambası sönmedi. Biraz araştırınca Skoda Octavia otomatik viteslilerde kronik arıza olduğunu öğrendim, Satıcı galeri firmasını aradım bizim tanıdığımız var yaptırırız dedi satıcı firmaya inancım kalmadığından yarın yetkili servisine götüreceğim. Yaklaşık 4000-6000 TL masrafı olabiliyormuş. Aracı geri iade edebilirmiyim, araçtan soğudum.

 48. Merhaba haziran 2019 tarihinde sahibinden.com üzerinden bulduğum bir aracı normal bir vatandaştan satın aldım. Satın alırken tüm bakımlarını eksiksiz yaptığını hiç bir masraf yapmayacağımı söyledi ve güvenerek ekspertize sokmadım aracı. Arabayı aldıktan sonraki 2. gün toplamda 140. km yol gittikten sonra araba motor arızası verdi yolda kaldı. Satıcıya durumu anlattım benle ilgili bir durum yok tüm bakımını yaptırıp verdiğini motora giden borunun patlayıp patlamayacağını ben nerden bilebilirdim diyerek, kullanıcı hatası dedi. Arabayı çekiciyle çektirip yaptırdım. Tamamen yaptırdıktan sonra arabayı bir başkasına sattım. Ancak tamir için 8-9 bin lira parça parası ve işçilik parası ödedim. Bu durumda karşı tarafa halen dava açma şansım var mı ?

  1. Faik bey merhaba,

   Satıcıya karşı dava açma imkanınız elbette var ama bu davada, o aracın, “satış anında” ayıplı olduğunu ispat etmeniz gerekir. Bunu da ancak bilirkişi incelemesi ile yapabilirsiniz. Sattığınız aracın, açacağınız davada incelenmesini sağlayamazsanız bu iddialarınızı ispat edebileceğinizi düşünmüyoruz. Sattığınız aracın, açacağınız davada incelenmesini sağlasanız dahi yapılacak teknik inceleme sonucu bilirkişinin düzenleyeceği raporda, aracın, “satış anında” ayıplı olduğu teknik olarak açıklanamazsa, davayı kaybedeceğinizi düşünüyoruz.

   Bu tür durumların önüne geçebilmek için en uygun yöntem araç bir arıza yaptığında bu arızayı tamir ettirmeden evvel bilirkişi incelemesi yaptırmaktır.

   Saygılarımızla.

 49. Görüyorum ki millet hukuku suistimal ediyor.Ben de öğretmenim. Aracımı sattım. Arabalardan anlmamam, anlamak zorunda da değilim. Adam geldi, bak ben anlamam dedim expertiz yaptır dedim. Yok dedi, zaten ben eşimin üstüne alacağım, eşek niyetine kullanacağjm, kendi adıma alırsam el koyarlar filan… Ben de aracı aldığımda yaptırmadım, bana söyleneni adama da söyledim. Neyse haftasonu geldi alalacele, doğru notere sür dedi. Gittik satışı aldı. 1 gün sonra aradı müsait değildim açamadım mesaj yazdım müsait değilim mesaj yazın diye. O da yazmış sen dolandırıcısın, sen nasıl eğitimcisin, bana ayıplı mal sattın. Ne oldu ki dedim ben kimseyi kandırmadım dedim. Araç kaza yapmış filan dedi. Ben de son exper raporunu, hasar kaydını zaten ilanda fotoğraf olarak koymuşum. Adam il ilçe milli eğitimi bile arayıp beni rezil etmiş. Sürekli taciz mesajları atıyor yok seni dava edecem, milli eğitime rezil edecem vs.vs. Ben de araç aldım adam abs beynini söküp çalmış, dava açmak aklıma bile gelmedi, alırken baktırmadan aldım, baktırsaydım ortaya çıkardı zaten. Yani hukuk alıcıyı koruyor da satıcıyı korumuyor mu? Yorum yazanlardan görüyorum ki millet bu şekilde para kazanmaya çalışıyor resnen. Buradaki yorumlardan cesaret alıyor millet satıcıyı taciz ediyorlar.

  1. İlhan bey merhaba,

   Yorumunuzdan, “bilmeden” mi yoksa “bilerek ve ilana yazarak mı” kazalı bir araç satışı gerçekleştirdiğinizi açıkçası anlayamadık.

   Fakat her iki ihtimale göre de cevap vermeye çalışalım. Her şeyden önce, kazalı bir araç ayıplıdır. Bunu nereden anlıyoruz?

   Türk Borçlar K.nun 219. maddesinden, madde şu şekilde: “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.”

   Dikkat ederseniz, araçta var olarak bildirdiğiniz bir niteliğin (örneğin “araçta yol bilgisayarı var” dediniz) o araçta bulunmamasından sorumlu olduğunuz gibi, siz böyle bir vaatte bulunmasanız dahi aracın değerini azaltan (kaza aracın değerini azaltır) olumsuz nitelikleri ile de sorumlusunuz. Bir başka ifade ile “bu araçta kaza olup olmadığını bilmiyorum” demiş olsanız dahi eğer araç kazalı ise bu kazasından dolayı alıcıya karşı sorumlu olursunuz.

   Ne var ki siz, yorumunuzda “Araç kaza yapmış filan dedi. Ben de son exper raporunu, hasar kaydını zaten ilanda fotoğraf olarak koymuşum” ifadelerine yer vermişsiniz. Eğer alıcının bahsettiği kaza, sizin ilana koyduğunuz hasar kaydındaki kaza ise veya sizin ilana koyduğunuz eksper raporunda bu kaza sonucu araçta oluşan kusurlar (değişen/boyanan parçalar) görülüyorsa zaten bir sorumluluğunuz da olmayacak. Bunu nereden anlıyoruz? Kanunun, 222. maddesinden. Madde, şu şekilde: “Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.”

   Yok eğer, alıcının bahsettiği kaza, sizin ilana koyduğunuz hasar kaydındaki kaza değilse veya sizin ilana koyduğunuz eksper raporunda bu kaza sonucu araçta oluşan kusurlar (değişen/boyanan parçalar) görülmüyorsa aynı kanunun 219/2. maddesine bakmakta yarar var: “Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.” Dolayısıyla siz de ayıpların varlığını bilmeseniz bile o ayıplardan dolayı alıcıya karşı sorumlu olursunuz.
   Bir alım satım işinde satıcı olan taraf olduğunuzda bu maddenin uygulanmasını istemeyecek ama alıcı olduğunuz durumlarda bu maddenin uygulanmasını mı isteyeceksiniz? Hukuk kuralları herkesi tatmin etmek zorunda değildir. Bu ülke vatandaşlarını TBMM’de temsil eden milletvekilleri (kanun koyucu) kanunun bu şekilde olması gerektiğini uygun bulmuşlar ve bu şekilde bir kural koymuşlar. Bizler de, ister beğenelim ister beğenmeyelim bu ülkenin birer vatandaşı olarak bu kurallara uygun hareket etmekle yükümlüyüz. Kanun, herhangi bir kişinin beğenip beğenmemesine bağlı olmaksızın uygulanmak zorundadır. Hakimler de, olaya uygun düşen kanun hükümlerini uygulamakla görevlidir. Burada daha fazla tartışılacak başka bir husus da yok.

   Gelelim, alıcının, sizi veya bağlı bulunduğunuz kurumları sürekli arayıp rahatsız etmesine. Türk Ceza K.nun “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlıklı 123. maddesi “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde olup aynı kanunun “Tehdit” başlıklı 106. maddesi ise: “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklindedir.

   Dolayısıyla siz de aracı sattığınız kişiye karşı haklarınızı kullanabilir onun hakkında en yakınınızda bulunan Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Son olarak, “Buradaki yorumlardan cesaret alıyor millet satıcıyı taciz ediyorlar.” şeklindeki yorumunuza katılmanın imkanı bulunmamaktadır. İnternet sitemizin hiçbir yerinde aracı satan kişinin aranarak veya başka şekillerde taciz edilmesi önerilmemektedir.

   Saygılarımla.

   Av. Orhan AKA

 50. Aracı internet üzerinden satışa koydum. Aracın bilinen kusurlarini yazdım. Ayrıca aracın ekspertiz açık olduğunu ve bütün bakımlarının yetkili servisde yapıldığı bütün kayıtlarının reno servisinde olduğunu isteyenin ordan kayıtlarını görebileceğini belirttim. Aracına alıcı cıktı. ALICI daha sonra öğrendiğime göre reno servisiymiş. Firma adına birisi geldi ve ısrar etmem rağmen arabayı ekspertiz sokmadı sadce elinde boya makinesi ile bakıp arabanın soyledigim gibi olduğunu belirtip aracı satın aldı. Ki bu süreçte araba ile 50 km yakın beraber yol yaptık. Satış işleminden sonra aracı alıp gitti yaklaşık 300-350 Km yol gittikten sonra telde beni aradı ve aracın ariza yaptığını söyledi. Aracı o saatte rica ile kapalı samsun reno servisine çekmiş. Ordaki usta.ustun koru bakarak aracın motor arızası vermiş olabileceğini söylemiş. Beni geri aradı ve aracı geri almam gerektiğini söyledi. Adamlara çalışır yürür bakımlı sorunsuz araba sattık ve başımıza gelen bu. Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Merhaba,

   Satıcı, aracın, satış anında ayıplı olduğunu ispat edebilir ve tacir olduğu için kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun hareket ederse size karşı makalelerimizde yer alan haklarını kullanabilir.

   Saygılarımızla.

 51. Merhaba, 11.09.2019 da 2005 model hyundai aracımı sattım. Ben arabayı alırken ekspere sokmadım.(yaklaşık 2 yıl önce aldım) Aldığım kişi bana, değişeni olmadığını ancak bir kaç parça boyası olduğunu söyledi. Aracı her gün aktif olarak kullandım. Aracımı satışa çıkardım. Şu an ki sahibi arabaya gelip baktılar, ben daha önce expere sokmadığımı kendilerine belirttim. expere sokmak istediler ve kendi belirledikleri yere götürdüler. Araçta olan sorunlar çıktı, kaputunun değişmiş olduğu tespit edildi. Motorunun gayet iyi durumda olduğu söylendi. Bu gün aracı sattığım kişi beni aradı ve dün yolda kaldığını, çekici ile aracı ustaya çektiklerini, ve orada ki ustanın motorun yeniden yapılması gerektiğini söylediğini belirttiler. Ben böyle bir sıkıntısı olduğunu bilmediğimi söylediğimde, zaten arıza vermeden bizzat o sorun için bakılmadan ustanında anlamayacağını söylediler. Benden talep ettikleri şu, motoru yaptırıp masraflarını yarı yarıya karşılamamız. Aksi taktirde mahkemeye vereceklerini, bu konuda emsal davalar olduğunu ve kazanıldığını söylediler. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   Karşı taraf, sattığınız aracın, satış anında ayıplı olduğunu ispat edebilirse, ki bunu ancak mahkeme kanalıyla yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile yapabilir, size karşı haklarını da kullanabilir. Biz, elbette, karşı tarafın bu hususu ispat edip edemeyeceğini bilemeyiz zira bu teknik bir konudur.

   Saygılarımızla.

 52. Selamlar;
  Öncelikle itinalı makaleniz için teşekkür ederiz Orhan bey.
  Ben 3 ay önce takas ile bir araç aldım . Aracın sürücü Airbag i değiştirilmiş olduğunu yeni fark ettik. Tamamen şans eseri ile. Bana verilen Expertiz raporunda bu yer almıyor. Artı satan şahıs ta söylemedi.
  Bir hak talep etme imkanım var mıdır ? Yani takası geri döndürme gibi .
  Ayrıca açılan davalar ne kadar sürede karara bağlanıyor ?
  İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, teşekkür ederiz.

   Airbag değiştirilmiş ve fakat faal durumda ise aracın değerinde bir azalma meydana getirip getirmeyeceği önemlidir.

   Saygılarımızla.

   1. Satarken airbag değişmiş denirse mutlaka kafada bir soru işareti olur kanımca . Yani kaza büyüklüğü gibi . Çünkü tremerde rakamsız kaza çıkmakta .Alırken söylenseydi almaktan kesin olarak vazgeçerdim . Ancak tecrübenize istinaden cevap istesem ?

    1. Merhaba,

     Doğru şekilde açılacak bir dava ile olumlu sonuç alınması muhtemeldir.

     Saygılarımızla.

 53. aldığım aracın ilanında 90 beygir yazıyordu… satın aldıktan bir ay kadar sonra yetkili servis 75 beygir gücünde olduğunu söyledi.satıcıdan değer farkını alabilirmiyim? yada satıştan cayma hakkım varmıdır..(bir sürü de bakım yaptırdım)

  1. Merhaba,

   Aracın bedelini geri almak veya değer farkını talep etmek mümkün gibi görünüyor. Bizimle çalışmak isterseniz, “bize ulaşın” bölümünde bilgilerimizi bulabileceğiniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 54. Merhaba, 20.12.2016 yılında 2012 model Clio 4 araç aldım. Araç bana icon paket diye satıldı. 17.09.2019 tarihinde aracın icon paket değilde touch paket olduğunu öğrendim. Bu durum bilerek veya bilmeyerek (ayıp ya da hileli satış giriyor mu?) yapılmış olabilir ama maddi olarak benden aracın değerinden fazlası alındı. İlk aracım olduğu için acemiydim ve bilgim yoktu. Ayrıca kendi memleketimden bildik tanıdık insandan aldığım içinde güvendim. Şimdi öğrendiğim bu durum karşısında nasıl bir yol izlemeliyim? Aradaki değer kaybını alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz sorun da ayıp niteliğindedir. Değer kaybını talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 55. İyi günler 2014 yılında galeriden bir araç satın aldım. Yaklaşık 1 ay sonra aracı sattım. Sattığım kişi 2018 yılına kadar aracın muayenesini yaptırmamış ve 2018 yılında muayeneye gittiğinde aracın şase numarasının farklı olduğu ortaya çıkmış. Bu olay üzerine hakkımda resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı soruşturma başlatılsa da takipsizlik kararı verildi. Araç da zapt halinde. Aracın ayıplı olduğu iddiasıyla tarafıma dava açıldı ve davada galericiyi de davaya ihbar ettik fakat davayı kaybettim ve araç bedelini ve yargılama giderlerini ödedim. Şimdi galericiye ayıplı maldan dava açma şansım var mı, tüketici mahkemesinde açmalı mıyım, zamanaşımı süresi geçti mi ayrıca burada zamanaşımı hangi olay tarihi itibariyle işler. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   Size karşı açılan davayı galericiye ihbar etmekle çok iyi bir iş yapmışsınız.

   Zamanaşımı sorunu yaşayacağınızı düşünmüyoruz.

   Saygılarımızla.

 56. Merhaba ben kredi ile bı arac aldım kompiteste falan soktum aracın eskisini artısini öğrendim balata rotil ve şanzıman kulağı gibi arızaları vardı kabul ettim aldım 1 buçuk ay Kadar bindim kompiteste çıkan arızalari da yaptırdim ve Kredimi kapatmak için sattım 232 binde aldım geri 232 binde sattım sattım kişi beni 15 gün sonra aradı motor turbo enjeksiyon hepsi arızalandı yeniden yapılacak diye para talep etti bende haliyle kredi borcum için sattım için ve bende öyle bı arıza yoktu diyerek kabul etmedim hatta cumartesi satis verdim EFT işlemi ile Pazartesi paramı aldım tanımadığım halde güvendim arıza falan olsa neden EFT bekleyim iptal edebilir diye
  Şimdi ben asgari ücretle çalışan biriyim beni mahkemeye vereceğini söyledi kendimi nasıl savunmam nasıl ifade etmem gerekir ise servisle gidip geliyorum araca 200 km anca yaptım halde beni suçluyor ve satış verdigim gün 60 70 km yol yaptık

  1. Merhaba,

   Tarafınıza karşı bir dava açılacak olursa bizimle veya başka bir avukatla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 57. Merhabalar. 22 Eylül Pazar günü 18600 km’de aldığım 2014 model motosikletim 25 Eylül gecesi 19 bin km’de iken arıza yapmış bulunmakta. 26 Eylül sabahı motosikletimi götürdüğüm serviste motorun sağ ve sol kapakları sökülerek yapılan incelemede motorun kilitlendiği ortaya çıkmıştır. Motora bakan servisin tahminine göre 10-15 bin liralık masraf olduğu söylendi. Bu durumda motorumun eski sahibine dava açma imkanım var mıdır? Motorun tamirini değil motoru iade edip ödediğim ücreti geri almayı istiyorum çünkü motorum tamir edilse bile değer kaybına uğrıyacak. Bu durumda dava açıp motoru iade edip noterde belirtilen satış miktarını geri almam mümkün müdür?

  1. Merhaba,

   Motosikletteki sorunlar ayıp niteliğindeyse ve bu ayıplar satıştan önce var ise (ki bu husus bilirkişi incelemesi ile anlaşılır) elbette motosikleti iade edip satış bedelini iade alma hakkınız bulunuyor. Önemli olan motosiklete herhangi bir müdahalede bulunmadan bilirkişi incelemesi yaptırmaktır. Süreci bizimle birlikte takip etmek isterseniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 58. Orhan bey merhaba,

  2016 Ocak’ta satışını yaptığım araçla ilgili devam eden bir ayıplı satış davası mevcut. Diyelim ki mahkeme araç bedelini (ayıpsız emsali ile) ödemem yönünde karar verdi. Bu durumda her yıl için mi faiz (bait/bileşik) işleyecek ? Aracın alıcı tarafından kullanımına ilişkin herhangi bir bedel alabilir miyim ?

  Çok teşekkürler,

  1. Merhaba,

   Malesef bir sürecin nasıl sonuçlanacağına dair bilgi veremiyoruz.

   Saygılarımızla.

 59. Merhaba aracımı sattıktan 2 gün sonra karşı taraf abs ışığı yandığı için beni arayıp arabayı geri almamı söyledi, çok küçük bir balata arızası yüzünden. Daha sonra 22 gün sonra aracın stop ettiğini birdaha çalışmadığını söylediler ve bilirkişiye tespit ettirip beni mahkemeye verdiler sizce gidişat nasıl olur? aracım 16 yaşında ve 200 bin kmyi geçmiş bir araçtı

  1. Merhaba,

   Aracın yaşı ve kilometresi, aracın ayıplı olup olmadığını değerlendirirken dikkate alınacak hususlar olsa da, bir aracın, yaşının büyük ve/veya kilometresinin çok olması satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Örneğin 200 bin km.deki aracın motorunun çok iyi performans vermesi beklenmese de abs sisteminin çalışması beklenir. Eğer aracın abs sistemi çalışmıyor ise bu araç ayıplıdır.

   Mahkemenin ne karar vereceğini tahmin etmek ise güçtür. Bizimle veya başka bir avukatlık bürosu ile süreci takip etmeniz sizin için daha yararlı olabilir.

   Saygılarımızla.

 60. Merhaba,
  Öncelikle bu şekilde bir hizmetten ötürü sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten 2.el araç piyasası çok kötü ve hiçbirimiz haklarımızı bilmiyoruz.
  Geçtiğimiz günlerde sahibinden.com üzerinden bir araba aldık. Satıcı Galeri olarak giriş yapmıştı aracı. Al-sat yapan bir aile küçük bir şirket kurmuş, garajlarında 3-4 araçla ticaret yapıyorlar. Onlardan bir araç beğendim, kendi istediğim bir ekspere götürdüm. Eksper aracın şanzımanında yağ azaltması var dedi. Ben otomatik vites araçları çok tanımadığım için bunun ne anlama gelebileceğini sordum. Eksper ise satıcı gözüyle konuyu değerlendirdi ve orta yollu konuştu, bana kesinlikle ‘şanzıman tamir görmüş’ demedi. Zaten satıcı da öncesinde hiçbir sıkıntının olmadığını, sıkıntı olursa eksperi karşılayacağını söylemişti. Ve o da burada bir sıkıntı olmadığını, durumun LPG’den dolayı terlemeden kaynaklandığını söyledi. Aracı satın aldık. Ertesi hafta servise götürdük. Orada bize şanzımanın tamir gördüğünü söylediler. Bu, otomatik vites arabalarda değer kaybı demekmiş. Durumu satıcıya sordum, bilmediğini söyledi. Ve sonradan da önceki sahibinden durumu öğrenmesini istedim, doğruladı. Yani bana bir şekilde ‘esnaf ağzı’ yaparak şanzımanı tamir görmüş aracı sattılar.

  Benim de çok hatam oldu ama, şu durumda yapabileceğim bir şey var mıdır? Şu an araçta bir sıkıntı yok, ama ileride 8-10 binlik bir masraf çıkması durumda herhangi bir hak talep edebilir miyim? Bunun için bir zaman aşımı veya herhangi bir kritik zaman var mıdır?
  Önerilerinizi alabilir miyim?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Eğer sizin ifade ettiğiniz gibi, şanzımanın önceden işlem görmesi, bu aracın ikinci el piyasasında değer kaybı yaratıyor ise bu değer kaybını satıcıdan veya onun adına hareket eden kişilerden tahsil etmek mümkündür.

   İlk aşamada yapılacak en doğru iş ileride sorun yaşamamak adına durumu satıcıya ihbar etmektir.

   Saygılarımızla.

 61. Merhaba,
  sahibinden.com da BMW marka piyasa değeri 195 bin ile 200 bin tl olan bir aracı ilanda 198 bin tl ye gördüm ilanda hatasız, kusursuz sıfır gibi araba şeklinde not vardı. satıcı kadın ile görüştüm arabayı almak için ankaraya gittim.arabayı hemen bir ekspertize götürmek istedim. kadının bildiği bir ekspertize gittik. ekspertiz raporunda araba tamamen hatasız , kusursuz çıktı. buna yönelik elimde ekspertiz raporu da var. bende ekspertiz raporuna güvenerek arabayı satın almak üzere kadın ile 193 bin tl ye fiyatta anlaştık. önce 193 bin tl bankadan çektim, sonra notere gittik o sırada kadının eşi olarak tanıttığı şahıs geldi, araba eşinin üzerindeymiş , satım sözleşmesinde eşinin adı yazıyor, bana daha az gelir vergisi ödemek için satışı 150 bin tl gösterelim dediler. bende iyiniyetle kabul ettim. satıştan sonra noterde 193 bin tl yi kadın ve adama teslim ettim. sonra ankaradan istanbula yola çıktık yanımdaki arkadaşımla yolda giderken arabanın arıza ışığı yandı.kuşkulandığım için istanbula gelince kurumsal ve bildiğim bi ekspertize götürdüm arabayı ve arabada bir sürü ayıbın olduğunu öğrendim. airbag leri patlamış , ön camı patlamış değişmişler vs. gibi bir sürü kusuru çıktı ekspertiz usta yorumunda çok ağır işlemli kategorisinde yazıyor. satıcı ve ekspertize karşı haklarım neler ?

  1. Merhaba,

   Satıcıya karşı olan haklarınız makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha fazla bilgi vermemiz mümkün değildir. Ekspertiz hizmeti sunan işletmenin de bu hizmeti alan kişinin (sizin) zararlarınıza karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

 62. 31 ekim 2019 tarihinde 93 model opel vectra markalı bi araç satın aldım tanıdığımda aldım ve aracı alırken hiç bir sorunu olmadığını 9 yıl kendilerinde olduğunu beyan etti bunu sölerkende ortak arkadışımız yanımızdaydı ben tamam diyerek herhangi bi yere kontrol ettirmeden aracı aldım aracı aldıktan belli bi süre sonra 5 kasım 2019 da bakıma götürdüm o sırada usta arabanın motorundan ses geldiğini bazı parçaların değişmesi gerektiğini söleyledi bunun üzerine tanıdığım başka bi ustaya götürdüm o ustada aynı şeyleri söyledi bende bunları yaptırmak için ustayla anlaştım usta bunları yaparken başka sorunlarda olduğunu söledi ve masrafın 8000 tl civarında olduğunu söyledi bu durumda ne yapmalıyımşimdidem teşekkürler

  1. Merhaba,

   Yapılması gerektiğini düşündüğümüz işlemler konusunda hukuki bilgi veremeyiz. Bir avukatın yardımından yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 63. 19 Kasım 2019 tarihinde sahibinden.com üzerinden beğenerek almış olduğum aracın modelinin ilanda belirtilen model olmadığını. Daha düşük değeri olan bir model olduğunu 1 gün sonra fark ettim. Aracı iade etmek istiyorum. Satıcı Aracımı iade almaz ise. Değer farkınımı istemem gerekir. Henüz satıcı ile irtibata geçmedim.

  1. Merhaba,

   Hayır, seçimlik haklar satıcıya değil alıcıya tanınmıştır, aracın ve satış bedelinin iadesini de talep edebilirsiniz, fakat hakim değer kaybına da hükmedebilir.

   Saygılarımızla.

 64. merhaba çok kısa süre önce 2011 model x3 bmw marka aracı diyarbakırdan bir arkadaşa sattım ben galerici değilim 8 aydır kullandığım bir araçtı alan kişi aracı detaylı expertize soktu baktı ve aldı aracı aldığından 3 gün sonra ankara yolunda aractan motor sesinn yüksek çıkması sebebi ile özel servise götürdüğünde aracı yatak vurması yatak sarması gibi problemin olduğunu tahmini masrafın 35 bin tl olduğunu söyledi aracı alan kişi ya bu parayı öde yada aracı geri al diyor bu durumda ne yapmam gerekir

  1. Engin bey merhaba,

   Anlattığınız bilgilere göre alıcının haklı çıkıp çıkmayacağı bilinemez. Sorduğunuz sorunun cevabını verebilecek bir hukukçu yoktur. Sorunuzun cevabı araç üzerinde yaptırılması gereken bilirkişi incelemesi ile anlaşılır. Yine de eğer aracın sorunlarını biliyor ve aracı o sorunlu hali ile sattıysanız geri almanız dürüstlük gereği olacaktır.

   Saygılarımızla.

 65. Merhaba,
  İkinci el araçların ticari satışına ilişkin yönetmelik maddesinde yapılan değişikliğe göre, 8 yaş üstü ve 160.000 km yi geçmiş araçlar garanti kapsamına alınmıştır. galeriden aldığım 2007 model, 314.000 km deki aracımın satış tarihinden 10 gün içinde motor arızası meydana gelmiştir. Bu yönetmeliğe göre, ayıplı araç nedeni ile galericiye karşı herhangi bir yasal hakkım mevcut mu? Şimdiden çok teşekkürler. Saygılar,

  1. Merhaba,

   8 yaş üstü ve 160 bin km.yi aşmış araçlar değil tam tersine bu yaş ve kilometrenin altındaki araçlar garanti kapsamındadır.
   Buradan Yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

   Bununla birlikte, aracın garanti kapsamında olmaması(8 yaş ve 160 bin km. üstünde olması), tüketici olarak sizlere, Tüketicinin Korunması Hk. Kanun ile bahşedilen haklarınızı kullanmanıza engel değildir. Yine de aracın kilometresinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, karşılaştığınız sorunların ayıp olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği ancak bilirkişi incelemesi ile anlaşılır.

   Saygılarımızla.

 66. 1 hafta kadar önce araç sattım lakin hava yastıklarının olmadığını lambasının kapatıldığını alıcı arkadas mahkemeye vereceğini söyledi. Bende aracın şimdiye kadar kullanan kişilere karşı dava Acabilirmiyim böyle bir hakkım varmıdır. Yoksa tüm sorumluluk bana mı aittir. Sonuçta ben yapmadım eğer araç kaza geöirmisse bunun araç kimin üzerindeyse o mu sorumludur.

  1. Ali bey merhaba,

   Siz de kendinizden önceki kişiye karşı haklarınız kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 67. Merhaba, öncelikle yazmış olduğunuz bu makaleniz için teşekkür ediyorum. Oldukça faydalı buldum.
  Galericiden satın aldığım ayıplı aracın iadesi için dava açmış idim. Davam husumet yokluğundan reddedildi. Davamın davalısı olarak sadece galericiyi gösterdim, asıl malike karşı husumet yöneltmedim. Galerici aracı temsilci sıfatıyla satmış idi. İstinafa başvurmayı düşünüyorum; zira ben aracı ‘Galerici’ye güvenerek almış, onun karşısında ‘tüketici’ olduğumu düşünmüş idim. Davamı reddeden hakim asıl maliki de davalı göstermem gerektiği kanaatinde. Ben de, asıl maliki davalı olarak gösterdiğimde ‘tüketici’ pozisyonunda olamayacağımı, dolayısıyla tüketiciye verilen daha geniş haklara sahip olamayacağımı, en başta davamı tüketici mahkemesine açamayacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla asıl malike dava açmam gerektiğinde hakim görevsizlik sebebiyle de davanın reddine karar vermesi gerekmez miydi? Asıl malike dava açılması gerektiği kanaatinin açıkçası tüketici hukukunun ruhuna uygun olmadığını düşünüyorum. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum… Teşekkürler…

  1. Merhaba Ayşe hanım,

   Öncelikle teşekkür ederiz. Biz de sizinle aynı doğrultuda düşünüyoruz. Sizin gibi tüketiciler, galericilerin satışa aracılık ettiği durumlarda, isterse sadece galerici aleyhine, isterlerse hem araç sahibi hem de galerici aleyhine (Tüketici Mahkemesinde) dava açabilirler. Biz de davalarımızı hem galericiye hem de araç sahibine birlikte açıyoruz. Fakat sizin yaptığınız şekilde de ilerlenebilir. Bize göre mahkeme kararı hatalı olmuş. İstinaf başvurusunda bulunmanız yararlı olacaktır.

   Saygılarımızla.

 68. Merhaba iyi akşamlar ben 9. önce 2. el galeriden 2016 otomatik vites ford focus aldım ve arabanın şanzımanı gitmiş şanzıman değişmesi gerekiyormuş çok ta yüksek bir maaliyeti var ben aracı geri iade etmek istiyorum ne tür bir yol izliyebilirim ve sonuç neticesi kaç zaman içinde belli olur lütfen çok acil bilgi verirseniz sevinirim geç kalmak istemiyorum hayırlı akşamlar .

  1. Osman bey merhaba,

   Sizin de belirttiğiniz gibi derhal yapılması gereken işlemler bulunuyor. Bunun için mesai saatleri içerisinde ofisimize telefon ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 69. Merhaba,
  06.03.2020 tarihinde galeriden 2. el araç satın aldım. Aracı aldığımda galericinin sözlü olarak belirttiği ve araba satan sitelerde yayınladığı ilanda 1 değişen olarak belirtmiştir. Galeride boya tabancası bulunduğu için exper yaptırmadım. şimdi satmak istedim aracı ve alacak kişi exper yaptırdığında 6 değişenin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda gizli ayıp olarak galeriye aracı iade şansımız var mıdır. Galericinin paylaştığı ilan resimleri ve açıklamaları duruyor delil olarak sayılır mı. Dava açmak istiyorum sizce nasıl bir durumla karşılaşabilirim. Konu hakkında yardımlarınızı ve değerli yorumlarınızı rica ederim.

  1. Merhaba,

   Elbette dava açıp seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Hukuki süreci bizimle takip etmek isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 70. Merhaba Araç alım satım işleri ile uğraşmaktayım .2003 Model 280.000 km de bir aracı .X kişisine sattım.Satarken de ekspertize mutlaka sokmasını söyledim.Dilediği yerde ekspertize soktu ve ekspertiz raporundaki bulgulara göre aracı noter kanalı ile satın aldı.1 gün sonra beni arayarak aracı evine götürürken (100 km ) aracın hararet yaptığını söyledi .
  1 Hafta sonrada beni arayarak 13.000 TL masraf yaptığını ve icra yolu ile tahsile gideceğini beyan etti.
  Şahıs aracı almış kafasına göre tamir ettirmiş.Arıza nedir bunu bile görmemişim .Ekspertiz raporu mevcut .
  Burada beni hukuki olarak sorumluluğum nedir ? Kıymetli yorumunuzu rica ederim.

  1. Merhaba,

   Satın alındığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların satış anında var olduğu karinesi mevcuttur. Aracın ayıplı olduğunu ispat edecek kişi aracı satın alan kişi olup, eğer böyle bir ispat yapabilirse bunun satış anında var olmadığının ispat yükü ise sizin üzerinizdedir.

   Bizim veya başka bir avukatın yardımından yararlanmanız önem taşımaktadır.

   Saygılarımızla.

 71. Merhaba 17.07.2020 tarihinde sahibinden.com aracılığı ile şahıstan bir araç aldım. 07.09.2020 tarihinde özel nedenlerden dolayı aracı satmak zorunda kaldım. Fakat benden aracı alacak arkadaşın expertiz raporunda airbagler patlamış ve direnç ile kandırılmış raporu çıktı. Bende alırken expere girmiştik fakat benim expertiz firması airbağlere bakmıyormuş haliyle bir sıkıntı çıkmadı raporda. Satan kişi ilandada yazmamış ve satın alırken banada söylemedi benim satıcıya dava açma hakkım varmıdır?

 72. Merhaba efendim. Sizden bir bilgi edinmek istiyordum. 27.08.2020 tarihinde 165 bin tl ye sahibinden 2.el bi arac aldım ve ekspertize sokmustum. Ekspertiz raporunda aracın beyaz duman cıkardıgı bunun enjektör sorunu oldugu ve enjektör bakımının yapılması gerektigi yazıldı ve baska sorununun olmadı belirtildi. Bende aracı aldım ve izmire geldim. Servisten randevu aldım 1 hafta sonraya ve aracı randevu gününde servise götürdüğümde bu dumanın enjektörden değil motordan kaynaklandıgı aracın yag yaktıgı ve büyğk ihtimalle motor değişimi gerekcegi sölendi. Bu motorlarda revizyon işlemi olmuyor sandık motor geliyor dendi ve 60 binlik bi masraf cıkardı ve elime bi rapor verdi yetkili servis. Şimdi ben bunun üzerine hem ekspertize hem satıcıya durumu bildiren bi ihtarname yolladım noter kanalı ile. Benim merak ettiğim arac calısıyor servis yag koyup binebilirsiniz zaten motor gidik dedi. Karsı tarafa ihtarneme ulaştıktan sonra mahkemye basvurup bilirkişi talebindede buluncam fakat bu zaman zarfında mecburen aracıda kullanmak durumunda kalıyorum. Acaba bu sıkıntı yaratırmı, çünkü babam rahatsız ve hastane vs gitmek durumunda kalıyorum( aracı almadan ekspertiz raporunda dumandan bahsedildi bu bir kanıtmıdır ve aracı aldıktan 700 800 km sonrada yetkili serviste aracın kilometresinin yazıldıgı ekspertiz yapılıp arıza belirlendi). Lütfen kısada olsa bir bilgi verirseniz sevinirim çok zor durumdayım şimdiden teşekkürler

  1. Önder bey merhaba,

   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdıktan sonra aracı kullanmanızda bir mahzur görünmüyor.

   Saygılarımızla.

 73. Merhabalar 2019 kasım ayında şahsi olarak aracımı kusurlarını belirterek sattım expere götürdük alıcı bana satıştan 1 ay sonra beni arayarak aracın baskı balata volan bittiğini söyleyip para istedi bende kusurlarını belirterek sattığım için para vermedim ve bana dava açmış exper raporunu dava dosyasına ekledim hukuki olarak ne ile karşılaşırım teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Araçtaki her sorun dava konusu edilemez. Bazı sorunlar aracın yaşı ve modeli gözetildiğinde olağan sorunlar olabilir veya kullanmakla tükenen/eskiyen parçalarda meydana gelen sorunlar ayıp niteliğinde değildir.

   Açılacak bir davanın ne şekilde sonuçlanacağını kestirmek çok basit değildir. Bizim veya başkaca bir avukatın yardımından yararlanmanız sizi karmaşık hukuk düzenindeki sorunlardan koruyabilir.

   Saygılarımızla.

 74. Merhabalar 17.09.2020 tarihinde tanış arkadaştan 54.000 tl bedelle araç aldık. Expertiz raporu yok ancak alırken aracı ustalara gösterdik motorunda üfleme yok sağlam ddiler. Motorunda gelen bir sesi arkadaş kronik dedi ve sözüne itimat edip aldık. Daha sonra 19 elül günü aracı samsunda opel özel servise bakım için götürdük serviste aracın üst itici kısımlarının hatalı olduğunu aracın yatak vurduğunu bu sesin bundan dolayı geldiğini söylediler. Tespit için şimdilik motorun üst kapağını açtılar ve araçta şuan komple motor yapılması için 10.000 tl masraf çıkıyor. Aracı aldığımız arkadasa söyledik kabul etmiyor. Telefonla yada yüzyüze söylememiz delil olurmu şahitlerimizde var.Bu durumda servis raporuyla aracı yaptırıpta masrafını mahkeme yoluyla alabilirliyim yoksa bilirkişi raporunumu beklemeliyim.
  Çok magdur olduk yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Aracı tamir ettirmeden bilirkişi incelemesi yaptırılması haklarınızı korumak açısından oldukça önemlidir.

   Saygılarımızla.

 75. Merhaba. 3 martta araç satın aldım. Aldığım kişinin internetteki ilanında tüm ağır bakımlarının, triger kayışı vs lerinin yapıldığı alenen yazıyordu. 6 haziranda da ben sattım. Sattıktan yaklaşık 2 ay sonra hortumun patladığı, bu sebeple tamire götürüldüğü ve motor bloklarının çatlak olması sebebiyle motorun tamir edilemeyerek komple çıkma motor ile değiştirildiğini, bu sebeple masrafın yarı yarıya paylaşılmasını ya da aracın geri alınması teklif edildi. Alırken de satarken de ekspertiz yapıldı. Talepleri kabul etmediğim için mahkemeye vereceklerini belirtti sattığım taraf. Ben alırken her türlü eksiklerin giderildiğini, daha 9.000 km rutin bakıma dahi ihtiyaç olmadığı belirtildi. Zaten bende 2.500 km yol kat edip sattım. Benim ilanımda “hatasız, kusursuz” gibi ibareler yok zaten bilerek hatalı bir satış da yok ancak yüksek miktarda tazminat talep ediliyor. Karşı taraf aracın motorunu yenilemiş, arızalı her şeyi tamir ettirmiş ancak halen “ayıpların” devam ettiğini belirterek dava açmış. Sizce nasıl bir sonuçla karşılarışırız? Not: Araç ticareti yapmıyorum, bir kurumda belli bir yetki ve görevde çalışan biriyim.
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Davanın sonucu hakkında bir şey söylemek doğru olmaz. Bizimle veya başka bir avukatla çalışmanızı öneririz.
   Saygılarımızla.

 76. Merhaba 3 martta aldığım aracı 6 haziranda ev almak niyetiyle sattık. Alırken de satarken de eksper yapıldı. Her 2 rapor da benzer. Sattıktan 2-3 ay sonra motorun bozulduğunu ve 30.000 tl masraf olduğunu, ya yarıya ödemeyi ya da mahkemeye vereceğini söylediler. Motor komple değişmiş. Bende ilken bir sorun yaşamadım. Benim aldıgım kişi ilanında ağır bakımlarının motorunun trigerinin yeni yapıldığını hiçbir masrafı olmadığını belirttiğinden güvenerek aldık. Kimileri bir şey çıkmaz kimileri sen ödersin sen de aldığın kişiye dava açarsın diyorlar. Makale ve yorumlardan bu işte tecrübeniz olduğunu gördüm. görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla

 77. Merhaba 2020 10 ayda aldığım aracın hava yastıklarının direnç ile kandırıldığını 2021. 06 ayda öğrendim bununla ilgili gizli ayıp olarak dava acabilir miyim

 78. Merhaba
  8 ay önce bir otomobil aldim fakat daha sonra kilometresinin düşünüldüğünü öğrendim (80 bin kadar) ayrıca arac motor arızası veriyor lamba yanıyor sönüyor . Sanirim şimdide yağ akıtmaya başladı
  Mahkeme yoluna başvuru yapıcam kilometre için ama motordaki arıza içinde başvuru nasil yapir ? Kabul görülür mu?

 79. Merhaba, yaklaşık 6 hafta önce aldığımız aracın su eksiltmesi üzerine bir ustaya danıştık ve motor suyuna egzoz gazı karıştığını belirtti. Bu duruma sebep olabilecek birkaç durumu anlattı(silindir kapağı ve contada sorun olabilir vs.). Bu 6 haftada 5 hafta boyunca günlük 6-7km işe gidip geldik uzun yol yapılmadı 6. Haftada Ankara-İzmir arası gidilip gelindi. Kısaca aldığımızdan beri kısa yol kullanıldığından bir şey anlamadık, uzun yol gidilip gelindikten sonra su haznesinin simsiyah olmasından ve su eksiltmesinden ustaya gösterdik. Bu konuda dava açabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Elbette bu sorunların aracın yaşına kilometresine göre olağan dışı sorunlar ise hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir