Neden Biz?

Uzmanlık

AKA HUKUK, hukukun her alanında değil, sadece Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve İcra-İflas Hukuku alanında hizmet verir. Dolayısıyla sadece bu alanlarda uzman olduğumuzu iddia ediyoruz.

Şeffaflık ve Size Verdiğimiz Değer

Dava veya diğer dosyalarınız için tarafınız adına sunacağımız dilekçeler, önceden sizinle paylaşılır, bunlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunulur ve o şekilde sunulur.

Bizimle çalışan müvekkillerimiz, dava dosyalarına giren bütün belgelerden (dilekçeler, mahkeme kararları, bilirkişi raporları gibi tüm belgeler) en geç birer haftalık periyotlar ile haberdar olurlar. Her müvekkilimizin, takip ettiğimiz işleri ile ilgili gelişmeleri anında görebilmesini ve bilgi alabilmesini sağlarız.

AKA HUKUK, her durumda değil, eğer sizin için yararlı ve en doğru yol olacağını düşünüyorsa hukuki bir süreci başlatmak ister.

Ücretlendirme

  • Her şeyden önce, tarafımıza iletmiş olduğunuz hukuki sorunların doğru ve etkin bir şekilde çözümü için neler yapılması gerektiği, yapılacak bu işlemlerin yaklaşık maliyeti tarafınıza ifade edilir.
  • Sizin adınıza mahkeme veznesine veya başkaca kurumlara yatırılacak ücretlere dair makbuzlar aynı gün içerisinde tarafınızla paylaşılır. Böylelikle, bizlere emanet ettiğiniz ücretlerin hangi kurum veya kuruluşlara ödendiğini görür, isterseniz bu belgeleri ilgili kurumlardan teyit edebilirsiniz.
  • Önceden avans olarak bizim hesabımıza ödemiş olduğunuz tutar, yaptığımız harcamadan fazla ise arta kalan kısım sizin hesabınıza derhal iade edilir.
  • Usulüne uygun bir ödeme belgesi sunamadığımız hiçbir masraf sizden talep edilmez.