Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları

km düşürülmüş araç

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin hakları, kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bu haklarını nasıl kullanacakları, kilometresiyle oynanmış araç alan kişilerin başvurabilecekleri hukuki yollar, ikinci el araç satışlarında oldukça önem taşıyan hususlardır.

Kilometresi düşürülmüş araç avukatı

Sadece otomotiv hukukundan (ayıplı araç satışlarından) kaynaklanan davalar ile ilgilenen bir hukuk bürosu olarak, bu makalemizde, km düşürülmüş araçlar ile ilgili açıklama yapacağız. Sayfanın alt kısmında, kilometresi düşürülmüş araç satın almış müvekkillerimiz için açtığımız davalar sonunda mahkemelerce verilen bazı kararlar yer almaktadır. Bununla birlikte, arzu ederseniz, sadece “Kilometresi Düşürülmüş Araç Davalarımız” sonunda verilen kararların yer aldığı sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

İsterseniz konuyla ilgili hazırladığımız videomuzu da izleyebilirsiniz: 

İkinci el araç satışı sonrasında alıcıların yaşadıkları sorunlardan belki de en önemlisi satın aldıkları aracın kilometresinin düşürülmüş olmasıdır. Aracın kilometresiyle oynanmış (düşürülmüş) olması o aracı ayıplı hale getirir. Kilometre sayacını düşürüp üstüne bir de, bu aracı, alıcının kontrol imkanı olmayacak şekilde satmak ise Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur.

Kilometreyi kimin düşürdüğü sorunu:

Kilometrenin düşürülmesi işlemi, ister aracı size satan kişi, isterse ondan önceki sahibi tarafından yapılmış olsun, bu durum, zararı tazmin hakkınızı sadece zamanaşımı süresi açısından etkileyebilir. Zamanaşımı süresi dolmuş olmadıkça, son satıcı kimse, alıcıya karşı sorumlu olan da odur. Zamanaşımı konusuna aşağıda değineceğiz.

Kilometresi düşürülmüş araç örnek senaryosu

Örneğin, aracın ilk sahibi “A”; ikinci sahibi “B”; üçüncü sahibi siz (“C”) olsun. Aracın ilk sahibi A, sıfır kilometre almış olduğu aracı 100 bin kilometreye kadar kullanmış daha sonra kilometre sayacını 60 bine düşürerek C’ye satmış olsun. Aracın 3. sahibi olarak siz yani “C” ise aynı aracı 80 bin kilometrede iken B’den satın almış olun. Bu aracın sizden önceki herhangi bir sahibi tarafından (A veya B) kilometresinin düşürülmüş olduğunu anladığınızda, aracı size satan B’ye karşı, uygun koşullarda dava açarsanız bu davayı kazanırsınız. Başka bir anlatımla bu aracın kilometresini kim düşürmüş olursa olsun (ilk sahibi veya 2. sahibi) bu araç ayıplı hale gelmiş olur ve sizin açınızdan, bu ayıbın kim tarafından gerçekleştirildiğinin önemi kalmaz. Çünkü aracı size satan 3. sahibi “B”, araçtaki ayıpların kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini veya bu ayıpları kendisinin de bilmediğini ileri süremez. Bu savunmaları hukuk nezdinde geçersizdir ve değer görmez. Yani B, kilometreyi kendisi düşürmemiş ve hatta bu kilometre düşürme işlemini bilmiyor olsa bile aracı size satan kişi o olduğu için size karşı sorumlu olan da odur. Eğer B, kilometreyi kendisi düşürmemiş ise o da kendisinden önceki sahibine (A’ya) karşı, koşulları uygun ise dava açabilir.

KM OYNANMIŞ ARAÇLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Bu şekilde kilometresi düşürülmüş araç satın almış olan alıcıların, satıcıya karşı açacakları davada zamanaşımı süresi 2 yıldır. Yani kilometreyi düşüren kişi son satıcı değilse veya kilometrenin düşürlüldüğünü bilmiyorsa, davanın, aracın size satışı tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde açılması gerekir.  Fakat aracın bu ayıbı, alıcıdan hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresi işlemez. Örneğin, kilometre düşürme işlemini yapan kişi aracın son satıcısı ise veya bu kişinin aracın kilometresinin düşürüldüğünü bildiği ispatlanabiliyorsa bu kişi, davanın zamanaşımına uğradığından bahisle savunma yapamaz, yapsa dahi değer görmez.

ÖNEMLİ NOT: ARACIN KİLOMETRE SAATİNİN (SAYACININ) NE ZAMAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR!

Yukarıda belirttiğimiz süreler, aracı satın aldığınız tarihe göre belirlenir. Örneğin 1 Ocak 2021 tarihinde, sıradan bir vatandaştan satın almış olduğunuz araç ile ilgili olarak, (eğer kilometre düşürme işlemi bu satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse) 1 Ocak 2023 tarihine kadar dava açabilirsiniz. Önemli olan aracı satın aldığınız tarihtir, kilometre sayacının ne zaman düşürüldüğünün önemi yoktur. Kilometre sayacı daha önce de düşürülmüş olabilir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, kilometre sayacına müdahale işlemi aracı size satan kişi (satıcı) tarafından yapılmış ise, davanız zamanaşımına uğramaz. Çünkü bu kişi ayıbı hile ile gizlemiştir. Yani 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl önce satın aldığınız bir araç için dava açabiliriz.

KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇTA DAVA, “KİME” KARŞI AÇILMALIDIR?

Kilometresi düşürülmüş araç satın almış olan alıcılar, kilometreyi düşüren kişinin, aracı kendilerine satan son satıcı değil de ondan önceki bir satıcı olduğunu tespit etseler dahi (ki bu sadece zamanaşımı açısından etkilidir) davayı, aracı kendilerine satan kişiye karşı açıyoruz. Nitekim, talebin dayanağı, satım konusu malın (otomobilin) ayıbına karşı satıcının tekeffül hükümleridir. Eğer dava, satıcıya karşı değil de ondan önceki kişi veya kişilere karşı açılmış ise dava reddedilecek ve haklarınızı kullanmanız mümkün olamayabilecektir.

KM OYNANMIŞ ARAÇ İLE İLGİLİ DAVA, NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Davanın ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanması, mahkemeden mahkemeye değişkenlik göstermekle birlikte, yaklaşık 1 yıl içerisinde olacaktır. Kararın infazı için (alacağınızın tahsili için) bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur. Dava açıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra mahkemece karar verildiğinde, kararda belirlenen alacak miktarı için icra takibine geçilebilir ve satıcıya karşı haciz işlemlerine başlanabilir.

ZARARIN DOĞMASI GEREKİR Mİ?

Bu şekilde araç satın almış kişilerin dava açmaları için zarara uğramaları gerekmez. Örneğin bu şekildeki bir araç 100.000-TL’ye satın alınmış, geçen zaman içerisinde, araç piyasasının yükselmesi sebebiyle aracın değeri 150.000-TL’ye çıkmış hatta ayıplı bu hali de 120.000-TL olsun. Bu durumda, herhangi bir zararınız yokmuş ve hatta araçtan 20 bin TL kar etmiş gibi görünebilirsiniz. Fakat bunların bir önemi yoktur. Nitekim normal şartlarda 150.000-TL.ye satabileceğiniz aracı artık 120.000-TL.ye satabilmektesiniz. Dolayısıyla burada da bir zararınız söz konusudur.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ SATIN ALDIĞINIZDA HANGİ HAKLARINIZ BULUNMAKTADIR?

İster araç alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişiden (otomobil bayi, galerici vs.) isterse sıradan bir vatandaştan satın alınmış olsun, kilometre sayacı düşürülmüş bir araç satın alan alıcılar, satış bedelinin iadesini (sözleşmeden dönme) talep edebileceği gibi, satış bedelinde indirim veya satılanın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini de talep edebilir.

Sözleşmeden dönme hakkı

Satış bedelinin iadesi hakkının kullanılması halinde, satıcının satım bedelini iade etmesi borcu ve alıcının ise aracı, satıcıya teslim etmesi borcu doğmaktadır. Fakat alıcının, bedeli iade almadan aracı teslim etmesi söz konusu olmayacak, bedeli iade almadan aracı teslim etmek ister ise bu teslim tarihinden itibaren faize hak kazanması gündeme gelecektir. Aracın, anlatılan şekilde bedeli iade alınana kadar alıcı tarafından kullanılmasında mahzur yoktur.

Satış bedelinde indirim hakkı

İndirim hakkının kullanılması, satım tarihinde aracın ayıpsız hali ile ayıplı halinin piyasa değerlerinin karşılaştırılması, bu oranın satım bedeline uyarlanması, neticesinde elde edilecek değer ile satım değeri arasındaki farkın alıcıya ödenmesini gerektirir. Aşağıda kilometresi düşürülmüş araç satın aldıktan sonra hukuki süreci bizimle takibe karar veren müvekkillerimiz için açtığımız davalar sonunda mahkemelerce verilen kararlar yer almaktadır.

KİLOMETRESİYLE OYNANMIŞ ARACIN SATIŞ BEDELİNDE İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Bedelde indirim hesabında önemli olan ayıplı olan bu aracın satış tarihindeki ayıplı ve ayıpsız değeridir. Bunun için öncelikle, satış tarihinde, aracın ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş, yani sizin gerçek olduğuna inanarak satın aldığınız kilometredeki) aracın değeri ve ayıplı (kilometresi düşürülmüş) aracın değerinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. 

Örnek üzerinden gidecek olursak, alıcı, bir aracı, 100.000 km.de olduğunu sanarak, 100.000-TL’ye satın almış olsun. Yargılama sırasında, aracın, kilometresinin düşürüldüğü tespit edilir, yani bu aracın ayıplı bir şekilde satıldığı anlaşılır ise, bilirkişinin yapacağı iş, satım tarihinde, bu aracın, 100.000 km.deki (ayıpsız) değerini ve kilometresi düşürüldüğü için (ayıplı) değerini ayrı ayrı belirlemektir. Bu belirleme, aracın satış fiyatından tamamen bağımsız yapılır.

BEDELDE YAPILACAK İNDİRİM MİKTARI = SATIŞ BEDELİ – (SATIŞ BEDELİ X SATILANIN AYIPLI DEĞERİ/ SATILANIN AYIPSIZ DEĞERİ) formülü ile bulunmalıdır.

Yine örneğimize göre, bu aracın satım tarihindeki ayıpsız (100 bin km.deki) halinin değeri 110.000-TL, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) halinin değeri ise 88.000-TL olsun. Bedelde indirim talebiyle açılan davalarda, elde edilecek miktar (100.000-88.000=) 12.000-TL değildir.

Formüle uyarladığımızda, bedelde indirim (değer kaybı) miktarı, 100.000-(100.000×88.000/110.000)= 20.000-TL’dir. 

Görüldüğü gibi bu örnekte araç, piyasa değerinin 10.000-TL altına bir bedel ile satın alınmış olsa da, bedelde indirim talebi ile açılan davalarda, piyasa fiyatından ucuza alınmış olmasının çok ufak bir fark yarattığı görülmektedir. Eğer araç, tam piyasa rayiç değerinde (110.000-TL) satın alınmış olsa idi, o halde alıcı, 22.000-TL indirim alacaktı.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVALARINDA HESAPLANACAK BEDELDE İNDİRİM MİKTARINA SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR.

Yukarıda bedelde indirim miktarının nasıl hesaplanacağını anlatmıştık. Hesaplanacak bu miktar, alıcıya, satış tarihinden itibaren faizi ile ödenmelidir. Başka bir ifade ile mahkeme, bu tutarın, satıcıdan, satış tarihinden itibaren işleyecek faizi ile alınarak alıcıya ödenmesine karar vermelidir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARACA İLİŞKİN NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ SORUNU:

Tarafımıza ulaşan ve ayıplı araç satın almış kişilerin bir diğer sorunu, araç satış bedelinin, noter araç satış sözleşmesinde düşük gösterilmesidir.

Araç satış bedelinin gerçekte ne kadar olduğunun ispatı konusunda dayanılabilecek deliller bulunmaktadır. Düzgün bir delil sunumu ile aracın noter satış sözleşmesinde yazan rakamdan daha yüksek bir bedelle satın alındığı ispat edilebilir.

EMSAL DAVALARIMIZ:

1- Aşağıdaki karar bir müvekkilimizin 310 bin TL.ye satın aldığı aracın kilometresine müdahale edildiğini öğrendikten sonra açtığımız dava sonunda verilen mahkeme kararıdır. Görüleceği üzere, satıcının, satış bedeli olarak aldığı paranın 93 bin liralık kısmını müvekkilimize iade etmesine karar verilmiştir. 

 

 

2- Aşağıdaki karar, 118 bin TL.ye satın alındıktan sonra, kilometresine müdahale edildiğini öğrenilen bir araç için açtığımız dava sonunda verilen mahkeme kararıdır. Görüleceği üzere, satıcının, satış bedeli olarak aldığı paranın 30 bin liralık kısmını müvekkilimize iade etmesine karar verilmiştir. 

 

3- AŞAĞIDAKİ KARAR, BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 48 BİN KM.DE OLDUĞU DÜŞÜNCESİ İLE 228 BİN TL ÖDEYEREK SATIN ALDIĞI FAKAT YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ VE BİZE ULAŞMASI SONRASI AÇTIĞIMIZ DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN, KASIM 2022 TARİHİNE AİT KARARDIR. AÇTIĞIMIZ DAVA SONUNDA MAHKEME BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 45.600-TL VE FAİZİNİ MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. 

 

4- AŞAĞIDAKİ KARAR, BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 193 BİN KM.DE OLDUĞU DÜŞÜNCESİ İLE 94.500-TL ÖDEYEREK SATIN ALDIĞI FAKAT YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ VE BİZE ULAŞMASI SONRASI AÇTIĞIMIZ DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN, ŞUBAT 2022 TARİHİNE AİT KARARDIR. AÇTIĞIMIZ DAVA SONUNDA MAHKEME BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 26.696-TL VE FAİZİNİ MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. BÖYLELİKLE, MÜVEKKİL ARACI 94.500-TL.YE DEĞİL DE 67.804-TL.YE SATIN ALMIŞ GİBİ SONUÇ ELDE EDİLMİŞTİR.

kilometre oynanmış araç

km düşürülmüş araba

 

5- AŞAĞIDAKİ KARAR, BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 80.800-TL ÖDEYEREK SATIN ALDIĞI DAHA SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ BİR ARAÇ İLE İLGİLİDİR. BİZE ULAŞAN MÜVEKKİLİMİZ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVA SONUNDA MAHKEME, KİLOMETRESİYLE OYNANMIŞ ARACI SATAN KİŞİNİN, 16.612-TL VE FAİZİNİ MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. BÖYLELİKLE MÜVEKKİL ARACI 80.800-TL.YE DEĞİL DE 64.188-TL.YE SATIN ALMIŞ GİBİ SONUÇ ELDE EDİLMİŞTİR.

kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişiler

km düşürülmüş araba

 

6- AŞAĞIDAKİ YER ALAN KARAR İSE, BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 2018 YILINDA, KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN, 48.770-TL’YE SATIN ALDIĞI, DAHA SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA, KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLADIĞI BİR ARAÇ İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVADA MAHKEMECE VERİLEN KARARDIR. DAVAYA BAKAN MAHKEME, KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ŞEKİLDE AYIPLI ARAÇ SATAN KİŞİNİN, MÜVEKKİLİMİZE,8.770-TL VE FAİZİNİ ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. SATIŞ BEDELİNDEN İNDİRİLEN MİKTAR YÜZDE 18 CİVARINDADIR. 

 

 

7- AŞAĞIDAKİ KARAR İSE, YİNE BAŞKA BİR MÜVEKKİLİMİZİN, SATIN ALDIKTAN SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ BİR DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN KARARDIR. AÇTIĞIMIZ DAVA SONUNDA MAHKEME BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 15.030-TL VE FAİZİNİN SATICIDAN ALINARAK MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR.

8- AŞAĞIDAKİ KARAR İSE, YİNE BAŞKA BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 45.000-TL BEDEL İLE SATIN ALDIKTAN SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ VE TARAFIMIZA ULAŞTIKTAN SONRA AÇTIĞIMIZ DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN KARARDIR. MAHKEME, ARAIN SATIŞ BEDELİNDEN YÜZDE 22 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASIN VE BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 10.000-TL VE SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYEN FAİZİNİN MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. BÖYLELİKLE MÜVEKKİL ARACI, 45.000-TL.YE DEĞİL DE 35.000-TL.YE SATIN ALMIŞ GİBİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

km oynama

 

9- AŞAĞIDAKİ KARAR İSE, YİNE BAŞKA BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 95.000-TL BEDEL İLE SATIN ALDIKTAN SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ VE TARAFIMIZA ULAŞTIKTAN SONRA AÇTIĞIMIZ DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN KARARDIR. MAHKEME, ARACIN SATIŞ BEDELİNDEN YÜZDE 11 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASIN VE BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 10.792 -TL İLE BU TUTARA SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYEN FAİZİNİN MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. BÖYLELİKLE MÜVEKKİL ARACI, 95.000-TL.YE DEĞİL DE 84.200-TL.YE SATIN ALMIŞ GİBİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

 

10- AŞAĞIDAKİ KARAR İSE, YİNE BAŞKA BİR MÜVEKKİLİMİZİN, 48.000-TL BEDEL İLE SATIN ALDIKTAN SONRA YAPTIĞI ARAŞTIRMADA KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİĞİ VE TARAFIMIZA ULAŞTIKTAN SONRA AÇTIĞIMIZ DAVA SONRASI MAHKEMECE VERİLEN KARARDIR. MAHKEME, ARACIN SATIŞ BEDELİNDEN YÜZDE 24 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASINA VE BU AYIPLI ARACI SATAN KİŞİNİN, 11.500-TL VE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYEN FAİZİNİN MÜVEKKİLİMİZE ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. BÖYLELİKLE MÜVEKKİL ARACI, 48.000-TL.YE DEĞİL DE 36.500-TL.YE SATIN ALMIŞ GİBİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

 

 


KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇLAR İÇİN TAKİP ETTİĞİMİZ BÜTÜN DOSYALARIMIZI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ.


HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLAR:

Engin Kadir Şahin
Engin Kadir Şahin
2023-04-25
İşini iyi yapan ve her sorunuza cevap veren bir avukat. Sayesinde davayı kazanmış olduk. Emeğiniz için çok teşekkür ederim Orhan Bey
BİR BAKARMISIN
BİR BAKARMISIN
2023-04-10
Av. Orhan AKA İşini hakkı ile yapan takip eden yerinde anında müdahale eden işini severek yapan ve sizi gerektiği şekilde savunan başarılı bir avukattır. Hukuksal anlamda kesinlikle güvenebileceğiniz ender kişilerdendir. Tecrübeleri ve bilgilerinden dolayı kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim…
Gazi Ersan
Gazi Ersan
2023-04-06
Otomotiv Hukukundan kaynaklı anlaşmazlıklarda Aka Hukuk Orhan AKA' yı tek geçerim. Otomotiv Hukukun da uzmanlaşmış, işini takip eden birisi, ayıplı aracım için açtığımız davanın lehimize sonuçlanmasını sağladı. Teşekkürler Aka Hukuk, teşekkürler Orhan AKA
Aziz Yangöz
Aziz Yangöz
2023-03-22
İnternette yaptığım araştırma sonucu iletişim kurdum kendileriyle.Bu tarz davalarda son derece tecrübeli olduklarını dava sürecinde yaşayarak tecrübe ettim.Olurda başınıza aldığınız araçla ilgili olarak birşey gelirse kesinlikle iletişim kurabilirsiniz son de derece tavsiye ederim.
Bozok 2017
Bozok 2017
2023-02-24
Kilometre davası hakkında tanışmıştık Orhan abi ile, gerçekten bu işin lider avukatlarından davayı açmak için tedirginken dahi beni ikna edip, davayı kazanmamızı sağlayıp tüm işlemlerlede ilgilendi bana sadece ibanımı göndermek kaldı bu yılda işini bu kadar temiz ve titiz yapan insanlar bulmak gerçekten çok zor Orhan abi'ye ve tüm AKA Hukuk bürosuna teşekkürlerimi sunuyorum Nice başarılı davalar diliyorum 😊🤚
Mehmet Sudolar
Mehmet Sudolar
2023-02-23
Bir davanın bu kadar sorunsuz çözüldüğünü daha önce hiç görmemiştim aka hukuk bürosu çok kısa zamanda davamızı kazandı ve işimizi çözdü çok teşekkür ederiz
murat karatas
murat karatas
2023-02-08
Araç km düşürmesi davam vardı çok profesyonelce hizmet aldım Orhan bey işinde çok iyi çok profesyonel ön gördüğümüzden yüksek bir rakam aldık piyasada işini hakkıyla yapan dürüst güvenilir avukatlardan biri teşekkürler Aka hukuk Orhan bey
Ali Durmaz
Ali Durmaz
2023-01-26
İşinin ehli tam güvenilir hukuk bürosu
Ali Ozpolat
Ali Ozpolat
2023-01-25
Av. Orhan bey konusunda çok hakim, ilgili birisidir. Araç alımı ile ilgili sonradan yaşamış olduğum motor arızası nedeniyle kendisi ile tanışma fırsatı buldum ve davayı kabul etti. Mevzuata ve örnek kararlara olan hakimiyeti ve bilgisi ile çok şükür haklı davamızı kazandık. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
İsmail Cenk Erten
İsmail Cenk Erten
2023-01-20
Mercedes marka aracımın ayıplı olması nedeniyle 2021 yılının başında açmış olduğumuz davayı bugün kazandık. Ayıplı bir malınızın var olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bu konuda tercih edeceğiniz en iyi avukat olduğunu söyleyebilirim. Kendisine birkez daha teşekkür ediyorum.


Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke genelinde bulunan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları” için 210 yorum

 1. Merhaba istanbuldan izmire gelip bir araç aldım 1 ay içinde aracın km sinle oynanmis olduğunu anlayıp iade etmek istedim satıcıya hatam şu olmuş 17000tlye aldığım aracı 11000tl noterde gosterdiler vs noter sorduğumda sorun satıcıya ait biz kasko değeri üzerinden 16850tl ücret sizden alıp işlemi böyle yapıyoruz dediler kandirildim satıcı aracı 11000tl geri alırım der 10000tl noterde 7000tl kredi kartı çektim ama ispat edemiyoruz mahkeme takipsizlik veriyor tek ispatı telefon görüşmeleri ve mesajlarim ne yapmalıyım?

 2. Merhaba; size zamanaşımı ile ilgili bir sorum olacak.Aracı galerıden aldık. Ve 1 yıl geçtikten sonra aracın km ile oynandığını farkettik. galeriye karşı dava açmak istiyoruz, km ile oynayanın kim olduğunu bilmiyoruz. Zamamaşımı geçmiş mi oluyor ? sizin yazınından satıştan itibaren 1 yıl gibi anladım. olayda hile olduğu için zamamaşımı uygulanmaması gerekmiyor mu?Bir de km ile oynandığı tarih bilirkişi raporunda belli oluyor mu? Yaklaşık 30 bin km oynama var dava açmamıza değer mi? Cevaplarsanız sevinirim.

 3. Merhaba. Öncelikle bu kadar anlaşılır bir dille ve özenle hazırlanmış yazınız için çok teşekkür ederim.

  Benim sizlere birkaç sorum olucak.
  1. Aracı iade etmek istediğimizde dava süresi en erken ve en geç ne kadar sürmektedir. 1 ay diyende var 2 yıl diyende.
  2. İade süresinden önce araca biniyorsak araç üzerinde mekanik anlamda yapılması elzem olan tamirat masraflarını davalıdan talep edebiliyor muyuz.
  3. Yazınızda dava devam ederken aracın satılabileceği yazıyordu. Aracı sattıktan sonra dava kazanılırsa iade edecek araç başkasında olduğundan nasıl bir yol izleniyor yada iade yerine değer kaybı talebi yapabiliyormuyuz.
  4. Motorda bize söylenmemiş kusurların tespiti için yetkili servisden alınacak bir yazı bizim için resmi evrak niteliğinde olacak mıdır. Yoksa bilir kişi yada makine mühendisi raporu mu gereklidir.

  Eğer cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 4. Benim davamda ben aracı Adıyaman dan aldım ama Elazığ da ikamet ediyorum ve mahkeme yetkisizlik kararı verdi. Avukatımız istinaf başvurup tüketicinin ikametinde dava görülür diye yetkisizlik kararına itiraz edecek. Benim anlamadığım 9 ayda 3 duruşma yapıldı ve sonuç yetkisizlik çok enteresan. HGS uygulamasında aracın kmsini öğrendiğimde yaşadığım şoka mı yanayım yoksa davanın uzadıkça uzamasına mı yanayım? Bu arada dava ile ilgili yetkisizlik kararı onaylanırsa ben 260 km yolu git gel yaparak daha da zarara uğrarım bu da cabası olur umarım tüketiciyi koruma noktasında istinaf mahkemesi olumlu karar verir.

 5. Peki davayi kazandik diyelim km yi b dusurmus benim parami kim odeyecek diyelim ki C bana yani D ye odeyecek adamin ustunde hic bir sey yok para yok mal yok o zaman nasil olcak

 6. Peki davayi kazandik diyelim km yi b dusurmus benim parami kim odeyecek diyelim ki C bana yani D ye odeyecek adamin ustunde hic bir sey yok para yok mal yok o zaman nasil olcak

 7. aracin muayenesinde kilometresi ile oynandigi bilgisine yer verildigini ogrendim.Dava acacagim ama noter satis sozlesmesinde aracin satisi cok dusuk gosterildiginden bu durumda ne yapabilirim.Paranin bir kismini elden birkismini karttan cektikmistim.Bilgilendirirseniz tesekkur ederim.

 8. 7 ay önce 2006 model passat marka bi araç aldım aldığımda araç 171000 deydi bugün aracını fenni muayene için tüv Türk e götürdüm ve aracının km düşürüldüğünü ögrendim bir önceki vizede araç 193000 de gözüküyordu ne yapmam gerekiyor

 9. Merhabalar, kendim Konyada ikamet ediyorum. Adana dan 13-09-2017 tarihinde 29.000,00 TL ye 2004 model arac aldım.
  aracın km si ile oynanmıs ve bununla ilgili hic bir sekilde bilgilendirilmedim. 11-08-2018 tarihinde konya da TüvTürk istasyonunda km oynandıgını ögrendim. 06-11-2018 tarihinde Ptt üzerinden yaptgım sorgulamada 17-08-2016 tarihli muayene de aracın km si 197000 görünüyor. ben ise 140.000 km de almıstım. Ve su an aracımı satmak istiyorum yeni ögrenmiş bulunmaktayım. Yaklasık 80-100 bin km düşürülmüş aracımın km si. Magduriyetimi gidermek adına nasıl bir yok izleyebilirim. Lütfen yardım edin satıcıya da ulasamıyorum elimdeki tek belge satıs sözleşmesi.

  1. Merhaba,

   Bildirdiğiniz hesaba, konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.

   Saygılarımızla.

 10. Haziran ayında bir satış sitesinden araç satın aldım…Eylül ayında marmaris tüvtürk muayeneye götürdüğümde aracın kilometresinin 50.000 düşürüldüğünü öğrendim ve belgeledim orada.Satın aldığım kişi bundan haberi olmadığını söyleyerek benimle diyaloğu kesti..Bende bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunup,noterdende zararımın giderilmesi için ihtarname çektim…Fakat bundan sonraki süreç nasıl işleyecek bilmiyorum…Avukat tutmalıyım sizce??? Lütfen bana bir yol gösterin….Şimdiden çok teşekkür ederim..

 11. Merhaba aracı bir gün önce satın aldım 157.000 km de süphelerim üzerine araştırma yaptım . araç yetkili servisteson bakım kaydı 2008 yılında 138.000 bakımı yapılıyor 2014 muayenesi 114.000 km tuvtürk kayıtlarında iade süreci nekadar zaman alır ve nasıl yol izlemeliyim bunun haricinde araçta harici masraflarda var exper belgesindede 157.000 yazıyor.şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Satıcıya karşı makalemizde yer alan haklarınız bulunuyor. İhtarname gönderip ardından veya ihtarname göndermeksizin doğrudan dava açabilirsiniz.
   Konuyla ilgili detaylı bilgiler, bildirdiğiniz e-posta adresine gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

   1. Slm lar orhan bey ben 11.12.2022 de ford transit kamyonet aldim 2013 350 m en full olanıni bana satıcı km 131 000 de sattı 324 000 bin tl ye şimdi ki tarihte satmak istedim 141000 km oldu suanki piyasa değeri 520 000 tl alacak arkadaş sorgulama yapınca aracımin 2017 de 160 000 km düşürülmüş olması ve satiş olmadi expert ücreti ve şehir dışından araç icin gelen kişilerin masrafını ödedim bu konuda ne yapmam gerekiyor noterde 131 bin de yazılması gerekirken 280 bin satıcı tarafından söylenmiş bundan değer kaybı talep edebilirmiyiz

  2. Merhaba 5 ay önce 200000 kmde bir araç satın aldım iki gün önce 2016 tarihinde aracın dörtyüzonbin km ile muayeneye girdiğini öğrendim. Ama asıl sorunlardan biri noter satış bedeli altmışüç bin lira bedelle aldığım araç noterde kırksekizbin bedelle satış gösterildi ne yapabilirim. Şimdiden teşekkür ederim

   1. Merhaba,

    Yapılması gereken işlemler hakkında ücretsiz bilgi vermiyoruz, yasaktır.

    Saygılarımızla.

    1. Merhaba yaklaşık 6 ay önce 38 bin lira değerinde 2003 model bir araç satın aldım aracı 2 ay önce sattım sattığım kişi aracın km sinin düşürülmüş olduğunu ve benden davacı olacağını belirtti araç Ben deyken muaneye girmedi aracın km sinin düşünüldüğünü bilmiyordum nasıl bir yol izlemem gerekir

 12. Merhaba ben 2017 8. Ayında 42.500 TL e 2014 model clio araç aldım. Araç 87.000 km deydi fakat şuan aracın 87.000 km de olduğuna dair bir belgem mevcut değil . Servise gittiğimde aracın en son muayeneye 111.000 km de girdiğini öğrendim . Aracı ilk muayeneye ben soktum . Sadece km düşürüldüğü servis kayıtlarında gözüküyor anlayacağınız. Aracı alırken galerici satış fiyatını 20.000 TL olarak yazdırmış noterde hiç dikkat etmedim sonra fark ettim ne yapabilirim konu ile ilgili

 13. Merhaba,
  2. ayda almış olduğum aracı 7. ayda bir arkadaşıma sattım. Expertiz yaparak aldığımdan km ile oynandığını ozamana kadar düşünmedim.Arkadaşım tüvtürkten km oynandığını öğrenmiş.Elimdeki expertizde km bilgileri var benim sıkıntı yaşamam çok zor fakat arkadaşım en az 10bin zarar eder onu yalnız bırakmak istemiyorum.nasıl bir yol izlemeliyiz. Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Aracı size satan kişiye karşı makalemizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 14. Merhaba 2017 de 2008 model 178 bin km araç aldım.3 ay once aracı 182 bin de sattım.sattığım şahıs aracı vize ye götürmüş km oynandığı ortaya çıkmış ve beni arıyor savcılığa verecegini söylüyor.aracı alırken yaptırdığım eksper raporunda aracın km 178 diye yazıyor satarkende olan da yazıyor..benim yapmadığım belli benden önceki sahibinin yaptığı muhtemel.nasıl bir yol izleyebilirim.yardımlarınız için teşekkür ederim…iyi calismalar…

  1. Merhaba,
   Durumu aracı satın aldığınız kişiye ihtar etmenizi öneririz.
   Saygılarımızla.

 15. 2018 yılında 23 bin tlye 2001 model araba aldım. Km si 176 bindi. 2019 eylülde arac muayeneye girdim. Aracın kmsinin düşürülmüş olduğunu muayene raporunda aracın hafif kusurları bölümünde ögrendim. Ben aracı satın alirken tramer kaydında km bilgisi kaldırılmıştı, baska yolda yoktu. Pttden ögrenme uygulaması ben satın aldıktan sonra geldi ve muayeneden sonra baktiğimda aracın km 255 bin 2016 yılı muayenesi. Bundan sonraki süreçte ne yapmaliyım, çünkü yakin zamanda arabamı satacağım.

   1. Merhaba bende geçen sene takaslınolarak bi araç aldım ve muayenede aracın km düşürlüdğünü öğrendim şuan tam 1 sene oldu. Ne yapmalıyom

 16. Merhabalar,
  Ekim 2018’de bir galeriden , 87.000 km de olduğunu düşündüğümüz 2012 model aracı 102.000 TL karşılığında satın aldık.
  Kasım 2018 yani bir ay sonra aracı motor arızası sebebiyle servise götürdük . Serviste tesadüfen aracın aslında Nisan 2018’de de benzer şikayetlerle aynı servise geldiğini gördük . Bu arada aracın Nisan ayında servise geldiğinde ki km 110.000… Satın aldığımız tarihe kadar da en az 7.000 km kullanılmış olsa yaklaşık 30.000 km kadar araç km si ile oynanmış . Bunun dışında bir ay önce aldığımız aracın bize çıkardığı servis masrafı ise 17.500 TL! Bu noktada iki suçun bilerek aynı anda işlendiğini düşünüyoruz.
  1. Aracın arızaları bilindiği halde geçici çözümle büyük problem gizlendi.
  2. Araç km yaklaşık 30.000 aşağı çekildi
  Biz tamir masraflarını ödedik, aracı da geri vermek istemediğimizi düşünürsek;
  Hem bu tamir masrafını hem de km den kaynaklanan zararı satıcıdan tazmin edebilir miyiz ?
  Bunun için nasıl hareket etmeliyiz öncelikle , yönlendirebilir misiniz rica etsem?
  Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

  1. Merhaba,
   Servisin düzenlemiş olduğu faturada yer alan bilgiler veya yine servisin düzenlediği iş emri gibi belgelerden aracın bir ayıp dolayısıyla tamir ettirildiği anlaşılabilirse (ki yüzde 90 ihtimalle böyledir) bu tamir masrafının tahsili mümkün olabilir.
   Aracın km.sinin düşürülmüş olmasıyla değer kaybını istemenizde ise bir sorun yaşayacağınızı sanmıyoruz.
   İlk önce bir ihtarname gönderilmesi yararınıza olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” bölümünü de kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 17. merhabalar. 12.06.2018 tarihinde 54.000 TL bedel karşılığında 2011 model bir aracı ekspertiz yaptırarak 122.000 kmde satın aldım. 17.11.2018 tarihinde muayeneye gittiğimde aracın 2016 yılındaki muayene kaydında 201.000 kmde olduğunu öğrendim. yani aracın kmsi bu tarihten sonra yaklaşık 100.000 km düşürülmüş. 2016 yılında beri 5 sahip değiştirdiğinin bilgisini de edindim. benim elimde aracın 122.000 kmde olduğunu gösteren ekspertiz raporum, 54.000 TL bedelle satışının yapıldığını gösteren noter satış belgem ve araç bedeli olan 54.000 TL ‘nin eft dekontu bulunmaktadır. satıcıyla yaptığım görüşmemde satıcı kendisinin de haberi olmadığını, aracı internetten görüp 116.000 kmde satın alıp 2 ay içinde bana sattığını ve kendisine karşı açacağım davada önceki sahiplerinin de davaya dahil olacağını beyan etti.
  şimdi benim sorum şudur: benim satıcıya karşı açacağım davada satıcı kendi masumiyetini ispat edip daha önceki sahiplerini de benim davama dahil edebilir mi? bu olayda benim izleyebileceğim yollar nelerdir? şimdiden teşekkürler…

 18. İyi günler. Ağustos 26 da 63000 TL karşılımda orjinal km ve Boya hasar vb sıkıntı yok diyerek bir araç aldım. Alırken ptt vb yerden araçla ilgili sorgulamalar yaptım satıcı da aracın servis kayıtlarını verdi bana. Ancak Bugün servise gittim bakım için,satıcı servis kayıtlarının bir kısmını (kendi verdiği son kayıttan sonra 100 bini geçtiği için servise götürmedim demişti) verdiğini aracı 100 binden sonrada servise götürdüğü ve 2017 yılı Ağustos ayında araç 115000 km servise girdiğini bundan 10 ay kadar sonra ise mayıs ayı gibi 115001 km servise gittiğini öğrendim. Ben ise aracı 116000 de aldım ağustos 26 2018. Ancak ilanda belirttiği km 113000 Di. Yani bu araçın km ile oynandığını düşünüyorum.
  Sorum şu olacak
  Bunu mahkeme düşürülmüş olarak kabul edermi?
  Yapmam gereken işlemler nelerdir yardımcı olursunız sevinirim

 19. İyi günler. 26-08-2018 de 63 TL karşılığında 2012 model 116000 de bir araç aldım. Aracın ptt vb yerden hasar sorgulamalarını yaptırdım. Her Hangi bir sıkıntı görünmüyordu. Satıcı da 92 bin kmye kadar olan servis kayıtlarını dosyalamış muhafaza etmiş, 92 binden sonrasını ise müsvette kağıda (servis haricinde yaptırdığım diye) yazılı bir şekilde bana teslim etti. Kasım 2018 içinde bakım için servise gittiğimde aracın 92 binden sonra 5 defa daha servise gittiğini irili ufaklı tamir yapıldığını son servise giriş km sinin 115001 olduğunu gördüm. İşin can sıkıcı tarafi araç 2017 yılı 26 ğustosta 115000 de servise girmiş bundan neredeyse 1 yıl sonra 26 Mayıs 2018 de 115001 km de servise son olarak girmiş.
  Şimdi bu araç son iki servise giriş tarihleri arasında sadece 1 km yol yapmış görünüyor. Ve km ile oynandığını düşünüyorum hatta eminim.
  Görüş ve önerileriniz ne olur. Mahkeme bu durumu km düşürme olarak değerlendirir mi? İyi çalışmalar dilerim.

 20. Merhaba, 13.06.2017 tarihinde 2007 model clio 1.5dizel ikinci el araç aldım km 148337 17.11.2018 tarihide muayene raporunda hafif kusur olarak kmresi düşürülmüş olduğunu öğrendim. Bir önceki muayenede araç kmresi 199139 yazılmış ben araçı alırken ekspertiz yaptırmadım şimdi nasıl bir yol izlemeliyim. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Durumu satıcıya ihtar ederek veya doğrudan dava yoluna gidebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 21. merhabalar, 14 ekim 2018 tarihinde sahibinden.com vasıtası ile araç aldım. aracın km’si 130bin olarak görünüyordu, fakat bugün km sorguladığımda aracımın son muayene km’si 297bin çıktı. ben aracı almadan 5 ay kadar önce araç muayeneye girmiş, muayene km’si 297bin olarak görünüyor. nasıl bir yol izlemeliyim, bu konudaki mağduriyetimi gidermek istiyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederimz

   1. satıcıya bildirdim fakat pek ciddiye alır gibi cevaplar vermedi. hukuki yolu nedir bunun?
    eposta ile ulaşıyorum size..

 22. Merhaba yaklasik 8 ay önce hyundai era satin aldim.km si 40 bin kadar düşürülmüş dedi satici.bunu bilerek aldim.ancak bu ay içinde km sorgulama yaptiğimda ise km si 380 bin çıktı.yani ben aldığımda 150 binde idi.ayrıca satıcı ile aramizda 40 km düşürülmüş bunu bilerek aliyorum diye sözleşme imzaladik..nasil bir yol izlemeliyim.

  1. Merhaba,
   İbrahim bey, aracın 40 bin km kadar düşürülmüş olması sebebiyle (bu ayıbı bildiğiniz için) herhangi bir hak talep edemezsiniz fakat 380 bin km.den 150 bin km.ye düşürülmüş olması size ifade edilenden başkaca bir ayıp olduğuna göre, elbette siz de sözleşmeden dönerek bedelin iadesi veya bedelde indirim gibi makalemizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.
   Detaylı bilgi için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.
   Saygılarımızla.

  1. Merhaba,
   Aracı satacağınız zaman km.sinin düşürüldüğünü bildiğine dair alıcıdan yazılı bir belge almazsanız, bu yeni alıcı ileride, size karşı dava açabilir, km.yi sizin düşürmediğiniz şeklindeki bir savunmanızın da önemi olmaz.
   Saygılarımızla.

 23. Merhaba
  Makalenizi okudum nerdeyse benim olayimi anlatmissiniz ben 05.08.2018 tarihinde 40.000 tl arac aldim 136.000 de suan 142.000de bir sahis tarafindan aracimi yolda gorerek ugrayip daha once araca talip oldugunu ve arastirdiginda km ile oynandigiyla ilgili bilgi verdi bende tüv de bir arkadas vasitasi ile sorgulattim tüm muane gecmisini ve 2011 de 149.000 binde oldugunu 2012 de 56.000 cekildigini tespit ettik tüv istasyonu bu araca kisurlu ibaresi yazmadigi icin suçlu sayilir mi bi ikincisi ise experden aracının motorunun gayet iyi oldugu söylendi 2 gun sonra contasi yanik cikti ve termostatinin bosaltilarak ayibi gizlendigi soylendi bana ne yapmaliyim teşekkür ederim simdiden

  1. Merhaba,
   Anlaşıldığı kadarı ile, 2018 yılında aldığınız araç şu anda 142 bin km.de ama 2011’de 149 bin km.deymiş. Tüvtürk istasyonları, aracın kilometresi ile ilgili, sadece, bir önceki muayenesine göre değerlendirme yaparlar. Eğer bir önceki muayeneye göre düşürme var fakat bu kusur olarak belirtilmemişse, bu işlem ile sizin zararınız arasında bir bağın bulunması gerekir ki zararınızı oradan tazmin edebilesiniz. Bunun yanı sıra neden aracı size satan kişiden zararınızı tazmin etmek istemediğinizi de anlayamadık. Contanın yanık çıkmasıyla ilgili satıştan iki gün sonra olduğunu söylemişsiniz ama aracı alalı neredeyse 4 ay olmuş, ayıbı bugüne kadar ihbar etmediyseniz ve karşı taraf da bu yönde bir savunma yapacak olursa davada haklı çıkmanız zor görünüyor.

   Saygılarımızla.

 24. MAYIS 2017 DE aldığım aracı temmuz 2017 de sattim sattığım kişiler bana mart 2018 de gelip aracın kmsinin düşürüldüğünü söyleyip beni mahkemeye verdiler.subat ayında mahkemem var.aracin kmsini en dusurmedim nasıl bi yol izlemem gerekir

  1. Merhaba,
   Bizimle çalışmak isterseniz konuyla ilgili bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Başka bir avukatın yardımından da yararlanabilirsiniz. Eğer işlemleri kendiniz takip etmek istiyorsanız, ücretsiz şekilde danışmanlık hizmeti vermek yasak olduğundan bu konuda yardımcı olamayacağız maalesef.

   Saygılarımızla.

  2. Merhaba kolay Gelsin 3 ay önce aldığım 2011 model Fiesta bin 2014 yılında Km 173 Bin 2016 da 133 Bine çekilmiş 2018 de muaneye girdiğimde aracın Km 159 Binde aracı satın aldıktan sonra Km dusuruldugunu farkettim dava actigim takdirde aracımı Başka Bı kişiye satabilir miyim alacak Olan Kişi Km dusuruldugunu Biliyor ve buna karşılık protokol imzalicak Bunla İlgili Bilgi verebilirmisiniz

 25. mrhaba 2013 yılında galeriden aldığım bir aracim var aracın km si 85000 olarak aldım exsper yaptırdım araca herşey normal çıktı aracıma satış ilanı verdim müşteri olan biri geldi aracıma batırmak için beraber servise gittik servis kayıtlarında aracın 2013 yılında 150000 km de bakıma girdiği ortaya çıktı ben 2013 de 85000 de almıştım müşteri km oynanmış diyerek araçtan vazgeçti aradan 6 yıl geçti bu süre zaman aşımı olarak değerlendirilebilirmi şuan dava acabilirmiyim ve ayrıca noter satış sözleşmesinde aracın değerini düşük gösterdi itiraz ettim o gün bana bişey olmaz abi biz esnafiz vergi felan var gibi şeyler söyledi bu konuda da fikirlerinizi rica ediyorum saygilar

 26. Merhabalar 2017 kasım ayında 91 bin km de araç aldım. Tuvturk sorgulamalarında araç 2018 haziran ayında 65 bin km de muayeneye girmiş. Aracı 120 bin km sattım. Sattığım kişi km nin animal olmadığını söylüyor serviste km nin düşürüldüğü söylemişler. Beni bu konu hakkında mahkeme ye vereceğini söylüyor. Ne yapabilirim

  1. Merhaba,
   İfade ettiğiniz tarihlerde tutarsızlıklar var. Ama yine de şöyle ifade edelim, aracın kilometresini siz düşürmemiş olsanız dahi bu durumu alıcıya bildirmediyseniz bu ayıptan sorumlusunuz, zaten bunu da makalemizde ifade etmiştik.

   Saygılarımızla.

 27. Merhaba . 2012 Model aracımı 114.000 diye satın aldım. sonrasından yaptığım araştırmada aracın taksi çıkması olduğunu ve 500 küsür binden aşağı çekildiğini öğrendim. Yaklaşık 4 ay önce aracı satan ve eksper hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Davasının bu süreçten sonra ne şekilde ilerleyeceği hakkında bilgi verirmisiniz ?

  1. Merhaba,
   Savcılık, aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğünü araştırır ve bu kişiyi (şüpheli) tespit ederse hakkında kamu davası açar. Fakat aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğü tespit edilemezse takipsizlik kararı verilecektir. Fakat sizin maddi zararlarınızın karşılanması için hukuk davası açmanız gerekir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Aracın km’si aldığım kişi tarafından düşürülmüş kanıtları ile birlikte savcılığa verdim. Dilekçem de maddi zararımın karşılanması istiyorum diye belirtmiştim. Tekrardan harici bir dava mı açmam gerekiyor ?

    1. Merhaba,
     Savcılığın asli görevi, bir suç işlendiğine dair iddianızı araştırmak ve suçu işleyen kişiyi tespit etmek ve bu kişinin cezalandırılması için kamu davası açmaktır. Sizin zararınızın karşılanıp karşılanmadığı, savcılık açısından, sadece istenecek cezanın miktarında önem arz eder.

     Bir suç şüphesi altında olan kişi (şüpheli) zararı karşılamaya mecbur değildir. Onu mecbur kılmak için hukuk davası açılmalı akabinde icra takibi yapılmalıdır.

     Saygılarımızla.

     1. Merhaba! Orhan bey ben araç alım satımı yapmaktayım yaklaşık 10 ay önce bir araç aldım aracı alırken noter sözleşmesinde aracı kaç km de teslim aldığımı özellikle belirtiyorum aracı sattığım şahıs aracı muayene ye sokuyor ve kmsi yaklaşık 130 bin km düşürülmüş gözüküyor karşı taraf dava Açacak bu benim sorun teşkil eder mi sonuçta bende bu aracı alırken noterde kmsini belirtip almışım siz daha iyi bilirsiniz

     2. Merhaba,

      Aracın kilometresini siz düşürmemiş dahi olsanız, bu size karşı açılacak davada sizin lehinize bir durum yaratmaz. Aracı sizden satın alan kişi uygun koşullarda açacağı davayı kazanır. Bu durumu zaten makalelerimizde belirtmiştik.

      Saygılarımızla.

 28. İyi çalışmalar 21/11/2018 tarihinde expertize aracı göstererek araç satın aldım ve aracın km 93 binde ve 1 hafta sonra öğrendimki araç km si ile oynanmış araç 02/11/2018 tarihinde araç muanede 215 binde geçmiş ve muayene den sonra km si düşürülmüş ve bana satılmış aradım durumu anlatdım ara bulalım dedi ama ben aracı vermek istiyorum böyle bir hakkım varmı ve adaletli bir şekilde yargılanmalarını istiyorum varmı bu hakkın saygılarımla

  1. Teşekkür ederiz.
   Elbette makalede anlatıldığı üzere aracın bedelinin iadesi gibi haklarınız bulunmaktadır.
   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 29. İyi çalışmalar haziran ayinda aldim aracimi gecen hafta muayenede km siyle oynandigini öğrendim.Izlemem gereken yok nedir.Savcilikta benden dilekçe istediler neleri belirtmem lazim kafam karıştı yardımcı olur musunuz.Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Bir avukatın yardımından yararlanabilir veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 30. Merhaba. Ocak 2018 de 2004 model 206 bin km de 16.250tl ye araç aldim. Aralık 2018 de ki tüvtürk muayenesinde aracın km siyle oynanmış olduğunu öğrendim 2016 daki muayenesinde 346 bin km de imiş. Saticiyla görüştüğümde bunu benim yapmış olabileceğimi iddaa edip dava aç şeklinde beyanda bulundu. Bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim. Aracın km siyle benim oynamadigimi nasıl ispatlarım. Lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,
   Aracı satın alırken yaptırdı iseniz ekspertiz incelemesine dair rapor, aracın bir önceki muayene raporu, aracın satış ilanı gibi belgeler ile, aracın kilometresinin satıştan önce düşürüldüğünü ispat edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Teşekkür ederim. Alırken malesef expretiz yaptırmadım, eski muayene raporu da yok elimde, bir de aracın ilanları yayından kalkmış durumda, yani her yönden kitlenmiş durumdayım ne yapacagimi bilmiyorum bu durumda ne yapılabilir, teşekkürler.

 31. 2014 yılında bayiden 85 bin km ‘de ikinci el araba aldım. Aracı 1 sene kullandıktan sonra vizeye 90 binde vize yaptırdım ve 2 sene daha kullandık. Sonraki vizeye soktuğumuzda aracın ilk vizeye soktuğumuzda 90 bin yerine 32 bin yazıldığını farkettik. Tüv Türk ile görüştük yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Aracı satışa koydum ve ilk vize 32 bin son bize 90 bin olduğu için bir kaç kişi km oynandığını düşündü, sattığımda başıma bir iş gelir mi ne yapmam gerekiyor ? Yardımınızı rica ederim

 32. Mehraba
  05 09 2018 tarihinde satin aldigim aracın tuvturk 10 12 2018 tarihinde muayeneye km düşürüldüğünü ogrendim ve bende cumuriyet savcılığına beyan ettim sayin savcıda aracin anıldığı yerin cumhuriyet başsavcılığı gönderilmesi ni beyan etti .
  Bu sekikde aracı satmak sucmu?
  Dava sonuclana kadar durmalimi ?
  Dava nekadar surer ortalama
  Şimdiden teşekkür ederim

 33. MERHABALAR,
  NİSAN 2018 DE ALDIĞIMIZ ARACIN KM SİYLE OYNANMIŞ OLDUĞU GEÇEN GÜN YAPTIRDIĞIMIZ MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI. ARACIN EKSPERTİZ RAPORU DURUYOR. SATIŞ SÖZLEŞMESİ DE DURUYOR. ARACI ANKARA’DAN ALIM SATIM İŞLEMİ YAPTIĞINI GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİĞİMİZ BİR ŞAHISTAN SATIN ALDIK FAKAT RUHSAT SAHİBİ BAŞKA BİRİ OLDUĞU İÇİN ARACIN SATIŞINI RUHSAT SAHİBİ YAPTI VE RUHSAT SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ BİZDE YOK. ARACI BURSA’YA GETİRİP KULLANMAYA BAŞLADIK. BU KONUDA NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİYOR. YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUZ.
  SAYGILARIMIZLA.

  1. Merhaba,

   Aracın satış sözleşmesini, ekspertiz raporunu, son muayene raporunu bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderip, aracı kaç TL bedelle satın aldığınızı da yine aynı şekilde belirtirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 34. Merhaba 10/12/2018 tarihinde 9300 km de Motosiklet satın aldım araç muayene kağıdı da 24/11/2018 de 9100km satın aldığım kişi tarafından muayeneye girdiğini gösteriyor.Aldığım kişi aracın 2. sahibi ancak 1.sahibi Aracı sıfır aldığı günden itibaren garanti kapsamı altında her 6.000km bakıma sokmuş.Aracı servise götürdüğümde araç 2018 5. ayda 30.000km ilk sahibi tarafından bakıma girmiş görünüyor.Satıcı satış bedelini geri ödemeye yanaşmadı.Kendisini nereye dava etmeliyim Tüketici mahkemesi,Asliye hukuk mu Tüketici hakem heyeti mi.Ticari kişi değil.

  1. Merhaba Ömer Bey,
   Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Fakat bir avukatın yardımından yararlanmanız çok önemlidir. Aksi halde başka zararlarınız söz konusu olabilir.

   Saygılarımızla.

 35. Selamün aleyküm size ankaradan yazıyorum16-08-2018 de ankaradan aldım muanesi 2 hafta önce yapılmıştı adam 8 yıldır sahibiyim dedi aldık sonra 24-11-2018 de sıkıştığım için ilana koydum ve bir msj geldi ustadım aracın klometresi orjinal deyil düşürülmüş diye inanmadım aldığım adamı aradım yok dedi öyle şey içim rahat etmedi servise gittim 2012 298 binde girmiş ve bana orjinal dediği ve sattığı 249 bindi bilmiyom felan dedi ama bilir gibi satış bedelini de 8 bin düşük yazdırdı benim şimdi neyapmam gerek bir bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba,

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya başkaca avukatın yardımından yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 36. Merhabalar 2008 model araç aldım 42bin liraya motor gücü evrakta 163 yazıyordu testte motor gücü 108 cıktı ve bu arabanın piyasası 36 binmiş aldığım kişide bilmiyormuş motor gücünün düşük olduğunu nasıl bir yol izlememiz lazım

 37. Merhaba arabam 2005 model passat 2013 yılında aracım bir kazaya karıştı.Kaza yaptığında aracın km sini tam olarak bilmiyorum ancak 100.000 km altında olduğundan eminiz.Aracın hasar kaydını bugün sorguladığımda aracın 2013 yılındaki hasar kaydı çıkıyor ancak km si 170.000 gözüküyor.Aracım şuan 150.000 de bugün galeriden takasla araba alacaktık pazarlığımızı yaptık ancak bu sebepten dolayı pazarlığımız bozuldu.Aracı sıfır aldım km ile hiç bir şekilde oynama yapılmadı hatta önceden yaptırmış olduğum muayenelerde bile km si doğru bir şekilde yazıyor ancak hasar kaydını sorguladığımızda böyle bir sorun karşı karşıya kaldık. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim

 38. Merhaba 28/12/2018 tarihinde araç aldım km si 206 binde fakat 05/2017 tarihinde 335 bin km de muayneye girmiş km si düşürülmüş 2. Sahibinden aldım satışı aldığım aynı gün içinde öğrendim iade etmek istedim aracı geri kabul etmedi noter satış sözleşmesinde 7 bin tl düşük yazdırdı
  Nasıl hukuk mücadelesi verebilirim

 39. öncelıkle herkese geçmiş olsun diyorum bir internet sitesinde beğendim ve telefonda pazarlıkla anlaşarak gıttım eksper e aracı gösterdim değerlerını aldık hersey normal bana söylenenden farklı sadece 1 parca boyalı denılen aracta 2 parca boya cıktı olabılır dedım sonra hasar kaydı için 5464mesaj attım hasar kaydı cıkmadı ve 2008 model ve 138.000 km ki arcı 02.01.2019 tarihinde noter satısı ile aldım daha sehir dışına daha cıkmadan vites gecısınde bır problem oldugunu fark ettım enyakın usya gıttım volan dişlisi arızası oldugunu öğrendim ve satıcıyı arayarak durumdan bılgı verdım tahrıben işcilik ve baskı bala ile beraber 2.200 tl tutan bır mıktar oldugunu telefonda ilettım ve bunun karsılamsını iştedim yardımcı olmaya calısacagını belırterek olumlu yanıt verdi bende tamam diyerek memlekete geldim aracta eksoz muayenesi ve tuvturk muyene evrakları bana verlmedıgı ıcın adıma kayıtlı aracı e devletten girerek önce eksoz muayenesinin olduğunu oğrendım ve 1 nusha aldım sonra tuvtuk arac evrakını çıkardım ve ne göreyim aracta bir önceki muayeneden sonra km düşürüldünü ve hafif hasar ile muayeden geçtiğini gördüm bunun üzerine ufak bir araştırma ile ptt HGS ye 5 tl odeyerek aracın 12.12.2014 yılında 223072 km ile muyene olmuş 16.12.2018 de 277505 km ile muayeneden geçmiş 10.12.2018 tarıhınde 137493 km de hafif kusurlu olarak geçmiştir.yani aracı aldığımın 05.01.2019 gunu 138.000 km de olmayıp tahmini 331.000 km olduğunu öğrendim ve direk satan kişiyi aradım ve durumu kendısıne ılettım bana aracı begenerek ve ekspere sokarak aldıgımı ve neden böyle yapıyorsun diye karsılık verince bende kendisine aracı geri almasını ve paramın iadesini istedim yoksa avukata verecegımı bıldırdım bana bıraz süre ver bende 07.01.2019 günune kadar süre verdim sonra bana 09.01.2019 carsamba gunu gelmemı ve iade edecegını söyledi bugun ise aradıgımda kendisini yarın gelme okadar naktim yok dedi ve aracı bana bırak ben sana kagıt vereyim aracı satıp paranı vereyim diye teklıfte bulundu olmaz dedım baska aracla degıselım dedi olmaz dedim ozaman ben anlamam enkısa surede bu işi cözmesi için cumaya kadar 11.01.2019 tarihine kadar beni arayacagını söyledi ve kapattık şimdi ben bu durumda bu kişiye noter den avukat aracı ile ihtarname cekmelıyım cekersem baya da pahalı bunu talep edebılırmyım yoksa biraz daha beklemeliyim uzman fikrinizi ögrene bılırmıyım sızden tsk edıyorum kolay gelsin.

  1. Merhaba,

   Alıcı (siz) aracın gizli ayıbını (kilometresinin düşürülmüş olduğunu) öğrendiğinde durumu derhal satıcıya bildirmelidir. Bu bildirimin noter aracılığı ile yapılmasında yarar vardır. Beklemek, haklarınızı riske atmanız anlamına gelir.

   Saygılarımızla.

 40. İyi günler iyi çalışmalar 2 hafta önce araç aldım şöyle bir bş durum var bana uzak yer olduğu için oradaki arkadaşıma rica ettim o aracı eksper yaptırdı sıkıntı cıkmadı üstüne aldı arabayı getirdi bende burda üstüme aldım aynı gün içinde servise gittim bakım yaptırmak için aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu farkkettim bu durumda nasıl bi yol izlicem arkadaşımla beraber ortak bi dava mı açmamız gerekir iyi calışmalar

 41. Merhaba;
  Bursa ilinden 15.05.2018 tarihinde hyundai 98 model lx marka araç satın aldım.14.000TL aldığım bedeli notere yazdırdım.
  Aracı ekspere sokmadan aracı tamirci arkadaşın kontürolune ve satıcının beyanına istinaden aldım.
  Bana aracı 161,674km olarak gösterdiler noter satışından sonra resmini çektim.Notere giderken tüv muayine sorgu sitesinden aracın km çekilmiş 10.08.2012 muayinesine 289.460km girdiğini aracı satan aracı ile konuştum. Satıcınında km çekilmiş halde aldığını bana satarken bilmediğini konuştuk.Aracının temiz ve bakımlı olduğunu bir masrafı olmadığını bilmeyerek aldığını 4 yıl bindiğini ve bakımlarını yaptırdığını
  her hangi bir sorun yaşamayacağımı söyledi.Aracı 2018 Ağustosta tüv muayinesine soktum.Bakımlarını yaptırdım.Araç şimdi arızalandı;motorunda 4.500TL masrafı var.
  Araç bedelinde indirim veya araç iade hakkım varmı.
  Teşekkür ederim.
  İyi çalışmalar.

 42. Merhabalar.Ben aracımı temmuzda aldım ve ocak 4 de takas ile değişimi yaptık. Ancak takastan sonra öğrendiğime göre verdiğim aracın kmsi düşürülmüş 398binden çekilmiş ben aracı aldığımda araç 196 bindeydi. Takas ederken 210 binde takas ettim. Araç 2017 senesinde 398 binde muayeneye girmiş ben 2018 senesinde aldım.Burada ne yapabilirim aracı takas ile verdim ben şu an aldığım kişiye dava açabilir miyim ? Takas ile aldığım araca da masraf ettim bunun çözümü nedir ?

 43. Merhaba 2018 Nisan ayında 2005 model bir araç aldım km 239000 de 05/02/2019 tarihinde satma kararı alarak bi satıs sitesine 274000km olarak göstergedeki km yazdım alıcılardan biri şase numarası isteyerek aracımı sorgutlamak üzere benimle iletişim kurdu bilgileri verdim Yetkili serviste sorgulatması üzerine araç 29 ocak 2014 tarihinde 368000 km görünüyor aynı tarihten sonra 11/02/2014 de tüvtürkde muayneye giren araç 178000 km olduğu görünüyor suanki km 274000 ben 2014 yılında ki kilomertresine ualşmak için 94 bin km daha yool yapmam gerekir.Bu durumda ben hukuki olarak ne yapmalıyım.Yazıları okudum fakat izliyecegim yol hakkında ve bana mahkeme dönüşünün kararı ne olacaktır.
  Aracın bugunkü kasko değeri 43000 tl
  Aldığım tarihteki değeri 32 bin tldi
  bu araca ben bu süre zarfında 5000 tl masraf ettim
  bu durumda ben ne yapmalıyım.

 44. 31/08/2018 tarihinde aldığım renault symbol aracı bana denildiği üzere 153.000 km de 31.000 tl karşılığında satın aldım . 05.02.2019 tarihinde e- devlet üzerinden yaptığım araştırmada 13/08/2018 tarihli muayene de aracın 256.000 km de olduğunu öğrendim. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum . Yalnız merak ettiğim şey aracı satın aldığım kişi eğer ben yapmadım aracı aldıktan sonra o yapmıştır veya ben ona 256.000 de demiştim zaten derse aracı satın aldığım tarihte 153.000 km dendiğini nasıl ispatlayabilirim ?

 45. İyi günler kolay gelsin 1.5 sene önce 85.000 de olduğunu sandığım bir araç aldım. Bugün 117.000 de sanarak bir bayige satış için başvurdum aracımin 220.000 olduğunu söylediler. Ben almadan bir ay once muayene girmiş rapora 84.000 yazılmış ayrica almadan ekspertiz yaptirdim oradada bir şey denmedi.
  Dava açabilir miyim? Açsam dava bitene kadar arabayi satmamam mi gerekir ayrıca ne gibi haklar kazanabilirim yardimci olursaniz çok sevinirim

  1. Merhaba,

   Elbette dava hakkınız bulunuyor. Açacağınız davada ileri süreceğiniz talebe göre değişir, aracı satıp satamayacağınız. Haklarınız konusunda detaylı bilgilere makalelerimizde yer verilmiştir.

   Saygılarımızla.

 46. Merhaba iyi çalışmalar. Satın aldığım aracın kmsinin düşürüldüğünü öğrendim. Şimdi durumla ilgili ihtarname çekmek istiyorum. Fakat aracın ruhsat sahibi olan ve bize satışı yapan T.N, aracın asıl sahibİ M.Y. nin arkadaşı. M.Y. aracın asil sahibi ve km düşürme işlemini yapan ve kabul eden kişi. Bu durumda ihtarnameyi her ikisinede mi yoksa sadece satısı yapan T.N ye mi çekmek gerekir.

  1. Merhaba,

   Makalemizde anlatılanlar genelde, satıcının ayıba karşı olan sorumluluğu üzerinedir. Satıcının arkadaşı olan kişinin de bu olaydan sorumlu tutulup tutulamayacağı detaylı incelemeyi gerektirir. İhtarnameyi her ikisine birden gönderebilirsiniz, bu sizi olumsuz yönde etkilemez ama dava açarken dikkatli olmak gerekir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız sizin yararınıza olacaktır.

   Saygılarımla.

 47. 14.01.2019 tarihinden 2010 model chrvrolet cruze marka otomobil aldım.km sinin 150.000 olduğu söylenildi ve göstergede de öyle yazıyor. Yaklaşlık 1 aydır da aracı kullanıyorum.Araç satış bedeli 39.250 tl idi.Ama noterdeyken şirket olduklarını ve buna fatura kesmek zorunda olduklarını belirtip satış bedelini 30.000 tl olarak gösterdiler.ben de razı geldim.
  Araç km yi tuvtürk ten sorgulattığımda 2017 10 ayda ki muayene kaydının 350.000 km oldugunu gördüm. yani km yaklaşık 200 ila 250 bin arası düşürüldüğünü anladım.
  araç A şahsının üzerine, velakat verdiği kişi B ,benim parayı hesabına EFT yaptığım kişi C.
  Ben neyin içine düştüm. ne gibi yol izlemeliyim kafam çok karışık.

 48. merhaba
  kasım 2017 172000km olduğunu gördüğümüz 98model aracı 17000tlye alďım.araç şuanda 178bin kmde. eylül 2018de motor arızası sebebiyle 6bin lira masraf yaptım ve bugün vizede aracın bir önceki vizede 320bin km civarında (kesin kmyi tüvtürk mahkemeye bildirebiliriz dediler ama kabaca 320bin civarı) yaptığım6bin tllik masrafın faturası malesef yok sanayide ustaya yaptırdım sadece parçaların faturası var.sizden baştaki 17bin ve yaptığım 6bin liralık masrafı alabilirmiyim sizden bunu öğrenmek istiyorum

 49. 2016 yılnda bir arac sattım sattıgım kişi de 2017 de başka bir kisiye sattı aracı enson alan km düsürülmüş diye sattıgım kişiye dava actı kazandı aracı geri verdi benim aracı sattıgım kişi de bana dava actı sonuç ne olur km benim düşürmedigim kanıtlarla belli aradan 2 yıl .5ay geçmiş olmasına aracı geri almak istemiyorum ne yapmam gerek teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişi, size karşı açtığı davayı, uygun koşullarda açtı ise, kazanacaktır. Burada önemli olan, kilometrenin siz veya sizden önceki sahipleri tarafından düşürülüp düşürülmediğidir.

   Saygılarımızla.

 50. İyi günler. 2 ay önce bir araç aldım 98 model 184binde ve ilk uzun yola çıkmam da araç motor bloğu çatladı ve pistonlar falan çok kötü durumda olduğundan komple rekteviye ye girdi. Bana masrafı 5bin tl yi geçti. Usta bunun normal olmadığını söyledi km ile oynanmış dedi. Araştırdığımda tuvturk kayıtlarına göre en az 60bin km düşürüldüğünü öğrendim. Zararımı da temin ederek aracı iade edebilir miyim?

 51. iyi günler 2004 madel araç aldım 02/03/2019 Tarihinde Türktüev istasyonunda muayene sonucunda 100bin km düşürülüş olara kayıtlara geçldi fakat aracı aldığım kişi bu konuda hiç bir bilgi vermediler ne yapmam gerekir mağduriyetimi nasıl giderebilirim hukuki dayanağı nedir böyle insaları kandıranlara örnek bir ceza verilmesi için ne yapmam gerekir.

  1. Merhaba,

   Makalemizde haklarınız hakkkında geniş açıklamalar mevcut, bir avukatın yardımından yararlanarak dava yoluna gidebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 52. Km düşürülmüş araç satın alanlar dan birisi de benim. Yaklaşık 350bin km düşürülmüş. Benim merak ettiğim iade ettiğimde satıcıdan araç satış fiyatını yasal faiziyle alabiliyor muyum

  1. Merhaba,

   Aracı kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe faiz alamazsınız.

   Saygılarımızla.

 53. Merhaba fıat punto araç satın aldım bundan 7ay önce aracın km düşürülmüş olduğunu servisde anladım.2012nin 4-üncü ayında araç 180.000binde servise giriyor daha sonra 2013ün 9uncu ayında 128.000 bin olarak tekrar fıat servisine giriyor.daha sonra araç 3el değişdiriyor.şuan yasal işlem başlatmak istiyorum faakat bu sureçde aracı km si düşürülmüş diye belirterek satabilirmiyim.ortalama değer kaybı ne kadar alırım.aracı33bine aldım

  1. Merhaba,

   İhtarname gönderip hatta dava açıp aracın incelenmesini sağladıktan sonra dava açmanız daha uygun olacaktır. Ne kadar değer kaybı hesaplanacağını makalemizdeki örnek raporlardan az çok tahmin edebilirsiniz. Bir avukatın yardımından yararlanmanız haklarınızı düzgün şekilde kullanabilmek açısından çok önemlidir.

   Saygılarımızla.

 54. benim aracım vardı 2004 model sattım ve sattığım kişi 6 gün sonra muayene yaptıracaktı öyle anlaşmıştık ancak yeni alan kişi muayeneye gitti ve kmsinin düşürüldüğünü öğrendi ve beni aradı hukuki sürecinin başlatacanı söyledi bu durumda satıcı benim ancak kmsinin düşürüldüğünü bende bilmiyordum ne yapmam lazım

  1. Merhaba,

   Kilometrenin geriye çekildiğini ispat edebiliyorsa, uygun şekilde açacağı davayı kazanması muhtemeldir. Kilometreyi sizin düşürmemenizin veya sizin bu durumu bilmemenizin etkisi bulunmamaktadır. Zaten makalemizde de bunları anlatmıştık.

   Saygılarımızla.

 55. Merhaba bundan on gün önce 2016 Fiat egea bir araç satın aldım expertizinide yaptırdım araç 23300 km olduğuna dair expertiz raporu ve satış belgesi elimde Aldıktan beş gün sonra servise garantisinin devam ettiği için başvurdum orda aracın daha önce hiç servise girmediğini öğrendim servisde bu araçların kronik sorun olduğu için şanzıman keçelerinin üçretsiz değiştireceklerini söyledi bende kabul ettim aracın şanzımanını açtıklarında pullların kırık ve dişlilerin aşınmış olduğunu söyledi buna istinaden bu aracın bu km de böyle olamayacağını söyleyip aracın beynini bilgisayara bağladılar ve orda asıl km 117000 bin olduğu ortaya çıktı ve bu durumda benim arabaya şanzımanlı alakalı altı bin tl masraf yapmam gerekiyor satıcıyı aradım konuyu anlatmama rağmen km kendisinin düşürmediğini kendisinden önceki Kişiler tarafından düşürülmüş olacağını iddia etti
  Ben bu durumda bana aracı satan kişiyle alakalı hukuksal yola başvursam harcadığım masraflar dahil aracın iadesini yapıp paramı geri alabilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkürler

  1. Merhaba,

   Makalemizde, sorunuzun cevapları bulunuyor. Dava hakkınız bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

 56. Merhaba eylül 2018 de 2000 model polo classic araç satın aldım. Satıcı bana aracın 159.500 km olduğunu söyledi. Ancak 02 nisan 2019 tarihi itibariyle serviste tesadüfen aracın km sinin 90.000 km kadar düşürüldüğünü öğrendim. Km düşüren kişi aracı bana satan kişi değildir. Ve araç şu anda 19 yaşında olup olay 15 yıl önce gerçekleşmiştir. Ne yapmalıyım ? Dava açarsam kime acmaliyim? Ve kazanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresinin kimin tarafından düşürüldüğünün önemi bulunmamaktadır çünkü dava zamanaşımı süresi henüz dolmamış, davayı aracı size satan kişiye karşı açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 57. 2015 model motor aldım 2016 servis kayıtlarinada motor 9000de 2018 muayene girdiğinde 8000 km de motor aldıktan 5 gün sonra arza yaptı dava açtım aracın arza görmesi iyadenin reddine karar verilir mi

 58. İnternete ilanında km düşürülmüş bir araç alacam satacak kişi km oynadığını bildiriyor ve aldığı kişiye dava açıp kazanmış ben bu aracı alıp sattıktan sonra araba değerene satabilirmiyim sattığım kişi bana km oynanmış diye dava açabilirmi nasıl bir yol izlemeliyim tşk ederim
  2016 muanesinde km: 107 bin
  2018 munesinde km : 101 bin

 59. Merhaba,
  Benim de km’si düşürülmüş aracım ile ilgili bir poblemim var.
  Merak ettiğim, bu süreçte davayı açan, yani benim cebimden ne kadar para çıkıyor, ne kadarını karşıdan tahsil edebiliyorum?

  1. Merhaba,

   Dava masrafları (yaklaşık 1.000-TL) sizin tarafınızdan karşılanır, dava sonunda haklılık durumunuza göre karşıdan tahsiline karar verilir.

   Saygılarımızla.

 60. mrb ben bir ay önce 2015 model ford focus aldım ve aldığımda km si 77 bindeydi iki gün önce park sensör takmak için gittiğim serviste son bakımının 225000 kmde yapıldığını öğrendim satın aldığım adamı aradım bana dava aç dedi hiç birşey yapamazsın dedi çünkü alırken aramızda araç tespit tutanağı imzaladık ikimizde şimdi ne yapmamam gerekiyor çok teşekür ederim…

  1. Merhaba,

   Araç tespit tutanağı olarak bahsettiğiniz belgede aracın km.sinin düşürüldüğü gibi bir ifade yoksa usulüne uygun şekilde açılacak davayı kazanmamanız için bir sebep görünmüyor.

   Saygılarımızla.

 61. 2017 yilinda gaziantepte bir galeriden 2013 model cilio hb marka bir arac satin aldim.Araca yaklasik bir yil bindim aracin kilometresi ben aldigimda 110.000 km idi araci yine ayni galeriden baska bi aracla takas ettim aracin kilometresi takas ettigimde 121.000 kilometre idi.Araci benden alan galerici baska bir galeriye satmis benim bilgim olmadan oda ücuncu bir sahsa satmis bende ucuncu kisiye devir verdim.Devir verdigim kisiyi ben tanimiyorum beni arayarak ben araci senden aldim aracin kilometresi dusurulmus diyerek beni hem savciliga hemde mahkemeye vermis.Bende araci benden almadigini araci galeriden aldigini bunun ispatinin galeriyle yaptigi satis sozlesmesi oldugunu soyledim bu durumdan be zarar gorurmuyum.Yardimlarinizi bekliyorum.Avukat tutmalimiyim

 62. merhaba ben 1999 model opel corsa aldım 185 bınde dediler ve 1 ayın ıcınde muayenesı olacak dedıler neyse muayene girdim 185 bın degilde 220 bin oldugunu ve binildikten sonra yani 2 sene binilmiş sonra düşürülmüş dediler adamı aradım tamam satalım bakalım dedi ben bunu avukatsız dava acabiilirmiyim bu arada bende arabayı sattım ve söyledim alan adam bilerek ısteyerek aldım diye yazı yazdırdım ve imzalattım şimdi bu adam beni mahkemye verebilirsiniz diyor ben yapmadım dedi öncelikle 1999 model için dava oluruna gidrmi yada bu 1999 model diye mahkeme bundan olmaz bunlar deviriyor derlermi cünkü satan öyle dedi bana 23 milyara vermiş ben ise 20 sattım ben bu 3 milyarı almak icin nasıl dava acmallıyım zararın verilmesi diyemi tşkler

 63. Slm 24 06 2018de 2007 bir araba aldım aldığımda km 131 gözüküyordu 43bintlye aldım fakat noterde 36bin tl yazıyor 24 04 2019da mineye gittim de aracın imsi düşürüldüğünü öğrendim 253binden düşürülmüş neyapmalıyım

 64. Merhaba, 2 sene önce km saati bozulan aracıma 2.el km saati aldım taktırdım bozuk saatte km yazmıyordu. Daha sonra aracımı sattım,sayın alan arkadaş ise bir ay önce başka birisine satmış. Şimdi ise yeni alan arkadaş aracın km sini düşürdüğümü ve mahkemeye vereceğini söylüyor. Ne yapabilirim, bunun mahkeme süreci cezai işlemi nedir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba,

   Sorduğunuz soruların cevapları makalemizde yer alıyor.

   Saygılarımızla.

 65. 2018 şuabt ayı 170.000 de araç aldım. Bugün aracımı satarken en son 2016 yılında 286.000 de muayeneye girmiş olduğunu öğrendim.
  Nasıl bir yol izleyebilirim.

 66. Merhaba,

  28.01.2019 tarihinde 138.00 kmde eksper raporu ile aldığım aracımı 2018 mayıs ayında yetkili servise 145.000 km de bakıma girdiğini tespit ettim ve servisten bir rapor aldım.
  Fakat aracı aldığım tarihten itibaren oluşan arızalara yaklaşık 4,000 tl masraf yaptım. Satıcıdan araç bedelini iade isterken yaptığım masrafları da isteme hakkım var mı. Var ise bu yaptığım masrafları fatura yada resmi şekilde belgelendirmeli miyim. Aynı şekilde kullandığım süre boyunca trafik sigortası ve kasko bedellerini de talep etme hakkım var mı.
  Satıcı ile anlaşamadığım takdirde işlemleri sizler aracılığı ile başlatmak istiyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Araca yapmış olduğunuz masrafları da talep edebilirsiniz, belgeli olmak koşuluyla. Sigorta bedellerini geri alamazsınız.

   Saygılarımızla.

 67. 04 mayıs da bir araç almak istedik nöbetci notere gittik o an araç da sigorta sorunu çıktı ve aracın ücretini ödeyerek 45 günlük vekaletini aldık. aracı vekaletini alıp dönünce arabanın km sinin oynandığını tüvtürk raporları ile gördük. araç internet ilanı üzerinden alındı fakat ilanda km nin düşürüldüğü hakkında en ufak bir bilgi yoktu. aksine km şanzıman ve motor garantisi sözlü olarak verdi. şimdi benim merak ettiğim, dava açmak istiyoruz ama davayı vekaletname sahibi olarak mı açacağız yoksa arabanın satışını verip de mi açacağız??

 68. Merhaba 2 ay önce aracımı sattığım kişi tarafından PTT üzerinden km si düşürüldüğü tespit edilmiş. Ancak elimde kanıt var ekspertiz yaptırırken km normal gözüküyor bu durumda alıcı bana dava açarsa benden önceki satıcı davaya dahil edilirmi? yoksa ben davayı kaybettikten sonra mı dava açabilirim.

 69. 20/05/2017 tarihinde 45000TL ye almış olduğum aracın km si oynanmış olduğu için açmış olduğum davada bilirkişi 4000 TL değer kaybı tespit etti. Aracın arızalarından dolayı 8000 TL belgelemiş olduğum arıza giderlerinin ise olağan arıza olduğunu karar verdi. Bu durumda 4000 TL aracı satın almış almış olduğum tarihten itibaren mi yoksa dava açtığım tarihten itibaren mi yasal faizi işler? SAYGILARIMLA

 70. 2018 Ocak ayında 140 bin tl araç aldım km ozaman 145 bin de idi 2019 Temmuz ayında muayene ettirdim de 16.500 km oldu fakat araç 2017 Nisa’n ayında 164 bin de muayene girmiş şimdi aracın km düşürüldüğü belli ne yapmam gerekiyor

 71. Merhaba, ocak 2018 de 27 bin tlye aldığım aracı haziran 2019da km düşürüldüğünü ögrendim. 200 bin km düşürülmüş. Şuan piyasa fiyatı 35 bin tl fakat dava açtığımda satış bedelini alacağımı biliyorum. Aradaki zararı nasıl temin edebilirim. Para olarak kazanç sağlamak degil niyetim. Aynı aracın emsalini alabilmek. İhtarda bunu nasıl belirtmem gerekir?

 72. skoda süper b2012 model araç aldım bir yıl önce arabayı satmaya karar verdim alacak kişi bana muayane sorgulamasından km düşürülmüş diye bilgi verdi kontrol ettim ardından km düşmüş olduğunu gördüm. arabayı aldığımda ekspertiz ilanı var, internet üzerinden aldığıma dair ilan numarasıda var arabayı adama geri vermek istiyorum adam almak istemezse ne olur bu durumda?

  1. Merhaba,

   Alıcı aracı geri almayı kabul etmiyorsa, dava yoluna başvurmalısınız.

   Saygılarımızla.

 73. İyi çalışmalar 2016 yılında 92000 km den araç satın aldım geçtigmiz mart ayında vizesimdi yaptırırken aracın daha önceki vizesi yapılırken 186000 km de vize yapıldıgını ve bu yüzdn hafıf kusurlu olarak vizeden geçti aracımı satın alırken eksper raporlarım elimde mevcut eksper yapılırken 9200 km de oldugu yazılı aracımı satmak istiyorum ama kilometrede oynama oldugu içn piyasanın altında bile kimse almıyor araç şu an toplamda 220 000 civarında zaman aşımı sorunu olur mu teşekkürler

 74. Hocam iyi günler sorununuzu çözdünüz mü dava mı açtınız bende ayni sorundan muzdaribim bilgi alayım dedm sizden

 75. 2018 Nisan ayında bir araç aldım 235 bin km 1 yıl kullandıktan sonra 2019 şubatta satmaya karar verdim aracın km 190 bin geri cekilmiş fakat benim aldığım kişi değil ondan önceki, kişi tarafından bu arada araç 10 bin civarı masraf cıkardı 5000 faturalı olmak kaydı ile suanda bir dava sürecine girdim fakat bilgim yok 2 mahkeme görüldü 3.cüsü eylüle ertelendi fakat konuya ilişki bir şey olmadı bilir kişi atanmadı dediğiniz 1500 tl dava masraflarını ödedim şimdi benim ne yapmam gerekir emsal davaların örneklerini bulup mahkemeye sunabilirmyim veya gidişat ne olur aracta sürekli masraf cıkarıyor son mahkemede hakim araç sizdemi dedi evet dedim bir sonraki mahkemeye aracla gel dedi fakat her ay 500-1000 civarı masraf cıkarıyor gücüm kalmadı aracı satmama engel bir durum varmmı?

  1. Merhaba,

   Elinizdeki bütün belgeleri (dava dilekçesi, duruşma tutanakları gibi) e-posta adresimiz olan bilgi@akahukuk.com.tr adresine gönderirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 76. Merhaba,

  İkinci el olarak satın almış olduğum aracın kilometresi ile oynandığını farkettim. Dava açmak istiyordum ancak söz konusu araçla kaza yaptığım için aracın belirli parçalarının değişmesi gerekecek. Bu durum davamı etkiler mi? Satış bedelinin tamamının iadesini talep etmek istiyorum. Dava açılmadan önce hasarlı parçaları yaptırıp bunu mahkemeye bildirirsem mahkeme paranın iadesi yerine satış bedeli indirimine hükmeder mi? Nasıl bir yol izlemeliyim . teşekkürler

 77. Merhaba, 19.12.2018 tarihinde 2015 model Hyundai i30 marka aracı yetkili serviste ekspertiz yaptırarak 68.235 km’de aldım.
  08.04.2019 tarihinde ekspertiz yaptırdığım servise kalkışlarda titreme yaptığı için götürdüm. Yapılan incelemede kavrama setinin değişmesi gerektiği ve garanti birimine iletilerek garanti kapsamında yapılabileceği bildirildi.
  Garanti biriminden gelen cevapta masrafların yarısını garanti kapsamında diğer yarısını da benim ödemem gerekti söylendi. Kabul ettim ve tutarın yarısı olan 1860 TL ödemeyi yaptım. Kavrama seti değişti.
  Aracı teslim almaya gittiğimde garantide problem çıktığı probleminde aracın km si düşürüldüğü için garanti kapsamında olmadığı bilgisi verildi.
  Daha sonra ekspertizi bu serviste yaptırdığımızı ve neden bilgi verilmediğini sert bir şekilde sorduğumuzda, yanlışlık yaptıklarını aslında km’nin düşürülmemiş olduğunu garanti birimine yanlış km bilgisi verildiği için red cevabının geldiğini ve sorunu halledip aracın garanti kapsamında olduğunu bildirdiler. Aracın kavrama setinin garanti kapsamında değiştirildiğini ancak sistemlerinde bağlantı problemi olduğu için aracı teslim aldığımızda araç teslim formunu daha sonra vereceklerini söyleyerek servisten ayrıldık. Servise güvendiğimiz için teslim formunun peşine düşmedik.

  24.08.2019 tarihinde periyodik bakım için tekrar servise gittik, aracın bakımını yaptırıp direksiyondaki soyulmalar dan dolayı garanti kapsamında değiştirilmesini talep ettik. Garanti biriminden gelen cevap yine aracın km si düşürüldüğü için aracın garanti kapsamında olmadığı için işlemin gerçekleştirilemeyeceği yönünde oldu.
  Servis şefi ile görüştüğümüzde daha önceden yaptıkları hatalı km bildiriminden dolayı özel not düştükleri ancak garanti biriminin bunu atlamış olduğundan dolayı red cevabının geldiği ve aracın km sinin düşürülmemiş olduğunu tekrar bildirerek direksiyon sipariş ettiklerini ücretsiz değiştireceklerini ve bu durumu kendi aramızda çözmenin doğru olduğunu söylediler.

  31.08.2019 tarihinde başka bir Hyundai yetkili servisine aracı götürdüm diğer servisle yaşadığımız olayları anlattım ve araca bu serviste tekrar ekspertiz yaptırdım.
  Çıkan sonuçta
  Gösterge Tablosunda 81.934 KM
  DPF km’sinde 93.347 KM olduğu ve aracın km’sinin düşürüldüğü anlaşıldı.
  Ayrıca 08.04.2019 tarihinde yüzde 50’si garantiden değiştiği söylenen kavrama setinin’de değiştirilmediği, başka bir araçtan çıkma veya araçta takılı olan kavramanın tamir edildiği anlaşıldı.

  Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.

  1. Gökhan bey merhaba,

   Aracın kilometresi düşürüldüğü halde 08.04.2019 tarihinde yaptırdığınızı belirttiğiniz ekspertiz incelemesinde bunun görülememiş olması o ekspertiz hizmetinin ayıplı olduğunu gösterir. Yine “Ayrıca 08.04.2019 tarihinde yüzde 50’si garantiden değiştiği söylenen kavrama setinin’de değiştirilmediği, başka bir araçtan çıkma veya araçta takılı olan kavramanın tamir edildiği anlaşıldı.” şeklindeki yorumunuzdan bu tamir işleminin de ayıplı olduğu anlaşılmaktadır. Ayıplı hizmet alan kişi (siz) zararınızı tazmin amacıyla hukuki süreci başlatabilirsiniz.

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 78. Merhaba ben bundan bir buçuk sene onca 150 bin km arac satın aldım arac bende iki ay kadar kaldıktan sonra sattım aracı alan kişide başka birine satmış o kişi de km ile oynandığını tespit etmiş ve benim sattigim kişiye dava açmış sattigim kişide beni arayıp bana ceza davası açacağını söylüyor ben kesinlikle km ile oynamadim bana satan kişinin oynadığını düşünüyorum bu konuda bizde bizden sonraki gibi mağdur durumdayız bir oyuna gelmişiz ne yapmalıyız km ile oynayan nasıl tespit edilir bize ceza davası açılırsa ne yapmalıyız

 79. Merhaba 22/04/2019 tarihinde 122000 kmde olarak aldlğım araç, 20/09/2019 tarihinde 125300 km de satmak istediğim araç alıcı tarafandın serviste sorgulandığında 20 mayıs 2014 tarihinde ki servis kaydında 54217 km de girdiği fakat 20 ocak 2015 kayıtlarında ise 34217 km ye düşürüldüğü görünmektedir.Alıcı aracımı almaktan vazgeçti.Aracı bana satan kişi ile görüştüğümde kendisinin bilgisi olmadığı söylemiştir.Dava açmam durumunda sonuç almam mümkünmüdür.Tşk ederim

  1. Merhaba,

   Elbette mümkündür, bizimle çalışmak isterseniz “bize ulaşın” bölümünde bilgilerimizi bulabileceğiniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 80. Merhaba bende geçen sene bi araç ile takasa girdim ve aracın muayenede km düşürlüdğünü öğrendim nasıl bir yol izlemeliyim.

 81. Merhabalar;
  20.09.2019 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ ta bulunan oto galericiden 2017 model 59.991 Km’ de BMW 3.20 Dizel bir araç satın aldım. Galerici sol arka kapı ve sol çamurluk cizikten dolayı boyandığını ve harici bir probleminin olmadığını bildirdi. Aracı galericinin yönlendirmiş olduğu ekspertize götürdük. Ekspertiz raporlarından galericinin belirtmiş olduğu boyalı alanlar, araç lastik sensörü ve rot balans haricinde hiçbir sorun olmadığı tarafımıza belgeleriyle birlikte bildirildi. Ancak araç ekspertiz den çıktıktan 100 Km araçta ciddi bir ses geldiğini fark ettik ve galerici ile görüşme yaptık lastik havasından kaynaklandığını bildirdiğinden gideceğimiz yola devam ettik. Oto galerici ve ekspertizin görüşmeleri ve daha sonradan fark etmiş olduğumuz araç içi yıpranmalar ve araçtaki yorgunluk dikkatimizi çektikten dolayı bulunduğumuz şehirdeki yetkili BMW servisi ve birkaç kurumsal ekspertiz firmaya aracı gönderdik.

  1- Aracın filo olarak alındığı ve araç kiralama firmaları tarafından kullanıldığı tespitlidir.
  2- Araç ilk olarak 21.09.2017 tarihinde 22.965 Km de Yetkili servise gitmiş. ikinci kez ve son olarak 13.12.2017 tarihinde 41.156 km de yetkili servise gitmiş olup sonraki bakımları yetkili serviste yapılmadığı ve dışarıdan yapıldığı görülmektedir. Takribi olarak araç 5,5 ayda 41.156 km yapmıştır.
  3- Araç 13.12.2017 tarihinden 20.09.2019 tarihine kadar yani 1 yıl 10 ay, 2 yıl diyelim 18.835 Km yapıldığı tespit edilmiştir.
  4- Aracı bulunmuş olduğumuz bölgedeki BMW Yetkili Servisine götürülmüş olup 4 Lastik sensörlerinde araza (3.882 TL), Sensör beyninde (Fiyat çıkarılacak), 2 teker bilyasında (3.925 TL), 2 tabla burçlarında (1.010 TL), arka tampon ağır çarpmadan dolayı arka metal aksamlar değiştiğini ve belirlenmemiş masraflarla birlikte kesinleşmiş toplam 8.817 TL (işçiliksiz) + 4.000 TL kesinleşmemiş bir masrafının olduğunu belirtmekte ve belgelemektedir.
  5- BMW Yetkili servisi ve birkaç oto ekspertiz firmasının yapmış olduğu test ve yorumlarda araç içi deformasyonlar (direksiyon, döşemeler vs.. yıpranmalar) ve 61.000 km de aracın bu denli yorgun ve hasarlı bir araç olamayacağını, tecrübe ve kanaatlerinin araç km’ siyle oynandığını bildirmekteler.
  6- Araç sensör ve diğer iki hata verdiğinden detaylı inceleme yapılamadı. Yarın araç Yetkili serviste ekspertize koyulacak olup gerekli delil ve sorunlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

  Konu hakkında yardımlarınızı ve yorumlarınızı rica ederim.

 82. Merhabalar;
  il dışından araç buldum siteden gitmeden önce aracın km sorgulamak istedim hata veriyordu. ilanda km 170xxx diye resim atmıştı (ekran görüntülerini aldım ) km orjinal dedi. alacağım il’e gidince işi olduğunu babası ilgileneceğini söyledi (babası da galericide çalışıyormuş ve vekilmiş. )babası aradı ve galerici ismi verip oraya gelmemi söyledi. expertize koydum 171xxx de idi ve rapora yazıldı. araç galeri adınaymış. parayı elden istedi babası (galericini vekili) bende hesapta olduğunu havale edeceğimi söyledim ozaman oğluma parayı gönder dedi ve hesap bilgisini istedi.gönderdim 38.500 tl (noterde 31.500 yazdırdı) 03.07.2019 tarihinde aracı aldım.01.8.2019 tarihinde e devletten son muayene bilgisine ulaşabileceğimi öğrendim ve kontrol ettiğimde km’nin 289*** olduğunu öğrendim. aradım kabul etmedi arabayı 36 bine alacağını yada istediğini yere şikayet et dedi. ihtar gönderdim araç iadesi veya değer kaybı istedim cevap yazmış arabayı galerimiz satmadı parayı bana vermedin sana x şahısa sattık x şahısta saana sattı devri bizdeydi diyor.noter satışta yazan 31.500 tl ye arabayı geri alırım iyi niyet göstergesi olarak diyor. x şahıs arabayı aldığım kişi letgodan bu galerinin arabasını satmakta ekran profili galericinin önünde reklam tabelası görünmekte , sattığı arabaların hemen hepsinde plakalıkta galericini plakalığı var ve en son sattığı araba da galericinin sitesinde ve kendi letgo satış sayfasında (aynı resimler ) satılmış olarak işaretli. davayı ikisine birden mi açmak lazım ve davayı tüketici mahkemesine mi açmak lazım ve ya nasıl bir yol izlemeliyim. şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Açıkçası sorunuz biraz karışık geldi ama, aracın ruhsat sahibi ve bu aracın ilanına yer veren (veya aracı galerisinde satışa sunan) galerici (yani her ikisi birden) ayıplardan dolayı alıcıya karşı sorumludur. Davayı birine karşı açabileceğiniz gibi ikisine birden de açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 83. Merhaba , araç eylül 2017 de 79 bin km servise bakıma giriyor ve kaydı tutuluyor ve 2019 temmuzda 80 binde tüvtürk muayene giriyor arada geçen yaklaşık 2 senede sadece bin beşyüz km yapmış gözüküyor . Araç şuan 85 binde ben alırken muayne arılıkları normal olduğu için şüphelenmedim ama servise gidince iki senede sadece 1500 km arttığını gördüm . Herhangi bir hak iddaa edebilirmiyim satan kişi aracın bu sürede yattığını söylüyor .

  1. Merhaba,

   Aracın, kilometresinin düşürüldüğünü ispat etmeniz gerekir. Araç gerçekten kullanılmamış da olabilir.

   Saygılarımızla.

 84. Merhaba iyi günler, 2018 Eylül ayında bir araç aldım. 1 sene kullandım ve 2019 eylül ayında satışını gerçekleştirdim. Sattığım kişi 1 hafta sonra aradı ve bu arabanın km düşürülmüş dedi. Ve sonra arabayı geri almamı söyledi. 2 hafta geçti ve ben arabayı aldım kul hakkı yemeyelim diye arabanın kmsi 2016 mart ayında 223000 muayene girişi 2018 mart ayında ise 180000 olarak çıkmakta. Ben ne gibi yol izlemeliyim arabayı benden önceki sahibine dava acabalirmiyim.

 85. 12.08.2019 tarihinde 2008 model bir reno trafik aldım. ekspertiz yaptırdım ancak kilometresi ile ilgili bir bilgi yoktu 197 bin yazıyordu orjinal sandık. Dün aracı satmak için ilana koydum bir galerici aracı sorgulayıp orjinal kilometrenin 417 bin oldugunu soyledı.
  satış evrakının arkasına aracı satan kişi bana kendi yazımla ” aracı bilerek begenerek gorerek aldım. ekspertize goturdum aracın butun bilgilerini biliyorum. boya degısen kilometre motor durumu koltuk sayısı muayene tarihi vs butun bilgilere sahibim. alıcının arac ile ilgili bana karsı herhangi bir sorumululuğu kalmamıstır. ” diye yazı yazdırıp imza attırmıştı. ayrıca 34500 e aldıgım aracı noterde 23000 yazmıstı su an ne yapabilirim elimden birsey gelir mi

  1. Merhaba,

   Biz, satıcıya karşı haklarınızı kullanabileceğinizi düşünüyoruz. Farklı görüş ve düşünceler olabilir.

   Saygılarımızla.

 86. Merhaba efendim başımdan şöyle bir olay geçti sormak istedim ben bir araç aldım 25bin TL ye araç 133 bindeydi Exper yaptırdım rapor var ben bir arkadaşıma sattım 25 bine 1 hafta içinde o dogal olarak yaptırmadı Exper 6 ay sonra oda bir baskasina 25 bine sattı arabayi o kişide biraz bindikten sonra muhayeneye gitmiş araç 400 binden çıkmış nuhayene olmamış bu adam dava açsa ben bu aracı alırken yaptirdigim Exper raporu mevcut bizim cekmedigimize dair bizlik birşey varmidir ?

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde detaylı olarak anlatıldığı üzere, kilometreyi sizin düşürmemeniz sizi sorumluluktan kurtarmaz.

   Saygılarımızla.

 87. Merhaba
  2018’de Şahıstan 2010 model araba aldım ocakta aldım ağustosta muayneye götürdüm orada öğrendim ki arabanın km’si düşürülmüş azda değil 200 km rahat düşürülmüş avukata verdim bende ama ford bayisinden herşeyi çıkardım servise girişi yağ bakımının yapılmasını herşey belgeli 2019 kasım’ın 6’sında mahkeme var sizce sonuç ne olur ?

  1. Merhaba,

   Süreci takip eden bir avukatınız olduğuna göre aklınızdaki soruları ona sormakla daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 88. 03.09.2019 arac dod otodan 96300 km de 2012 model arac aldım ve arac arıza verince servise gittim 4800 TL masraf cıkardılar ve arac daha önce 2 kez motor indirmiş agır onarımlar görmüş (satıcı bu konuda bilgi vermedi) bunun yanında aracın yetkili servise giriş kayıtlarında bişey farkettim,servise 4.5.6 girişlerde km tutarsızlıgı var.
  4.giriş 2016 12 aralık’ta 62000 km de olmuş
  5.giriş 2017 2 mayıs günü 43330 km de olmuş(km düsmüs görünüyor)
  6.giriş 2017 26 kasım günü 74500 km de olmuş
  bu kayıtlara göre km düşürülmüş görünüyor ancak tüv muayenesinde 2017 11 mayıs günü arac 70400 km de görünüyor( 3 adet muayenesi var 1.si 31500 km de 2.si 70400 km de 3.sü 95900 km de yapılmış)
  burda km ile oynanmışmıdır bilemedim,yarın satmaya kalkarsam suclu duruma düşermiyim

  1. Merhaba,

   Düzgün şekilde takip edilecek bir hukuki süreç ile, motor arızası için ödediğiniz/ödeyeceğiniz 4800-TL’nin aracı size satan şirketten tahsili mümkün olduğu gibi, aracın km.sinin düşürülmesi sebebiyle değer kaybının da tahsili mümkündür. Ya da aracın iadesi ile satış bedelinin ve tamir masrafının size ödenmesi de mümkündür. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 89. Merhaba
  2018 Haziran ayında 179 bin km de aldığım aracımı 2019 Ekim ayında muayene götürdüm.Tüvtürk aracın 2017 Ekim ayında 215 bin km ile kayıt yaptırdığı bilgisini muayene raporuna işledi ve ben 15 ay sonras km düşüldüğünü muayenede öğrendim.Bu durumda ne yapabilirim dava nasıl açacağım.Bana satan kişi ben aracı 240 bin de sattım kendisi km yi düşürüp muayene bu şekilde götürmüş demesi durumunda bunu nasıl ispat edebilirim.Herhangi bir servis kaydım yok.Satış sözleşmesinde benim aldığım tarihte aracım 179 bin km olduğu bilgisi de yazmıyor.Bilgilerinizi rica ederim.

 90. Merhaba,
  Aracımı şahıstan 2018 Ağustos ayında 143.000 km’deyken aldım. Tarafıma alırken hiçbir bildirimde bulunulmadı. Şimdi satmak istediğimde öğrendim ki 2014 yılında muayeneye girdiğinde aracım 204.000 km, 2016 yılında muayeneye girdiğinde 115.000 km, 2018 yılında ise 141.000 km’deymiş. Yani 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 100.000 km düşürülmüş. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olabilir misiniz? Henüz 2 yıl süre geçmedi.
  Saygılarımla,
  Serkan Çalışkan

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde haklarınız detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

   Bir avukatın yardımından yararlanabilir veya bizimle çalışmak isterseniz elinizdeki belgeler ile birlikte bilgi@akahukuk.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 91. Boyle soru sorulmamistir.
  1.11.19 tarihinde sahibinden.com dan begenip telefonda anlasip ekspertize soktugum araci aldim fakat arac gumrukten alinma ve turkiyede herhangi bir kaydi yok , sigorta gecmiside yok, satin aldigim araci kisi bu aracin italyadan kesin donus yapan biri tarafindan gumrukte birakildigini soyledi ve arac km si 105.000 de. Ekspertiz raporlarinda bu km yazildi soylenen disinda hic bir sorun cikmayinca araci 35.500 tl ye satin aldim. Fakat noterde ne ara yaptilarsa aracin tutarini dusuk gostermisler 24.500 gibi. ayrica satin aldigim kisi farkli para yolladigim kisi farkli. dekontta adi gecen sahisin eşinin ibaniymis ama satisi yapan kisi araci ihale ile alan kisinin yaninda calisan bir eleman. Araci aldiktan 1 hafta sonra bagaji temizlerken orjinal servis ve garanti belgesini buldum ve aracin Avusturya da gittigi FIAT yetkili servislerinin kaseli imzali ayrica km bilgisi islenmis oldugunu gordum. Buradaki bilgilere gore arac en son bakima 2012 yilinda gitmis ve km si 224.000. Sormak istedigim noterdeki satis alip parayi baskasina gondermem sorun yaratir mi ? km dusuklugunu bu avusturyadaki servis kayitlari ile delil olarak sunabilirmiyim ? araci iade etmek istiyorum ama satici yanasmiyor

 92. Araç 2018 tarihinde 140.000 km girmiş bende 2019 tarihinde 160bin km muayene girdi ama ekranda baktığım zaman 2016 325.000 km de girmiş bunu hakkında dava açabilir miyiz

 93. Merhaba. Aracı 2018 Ekim ayında 145 bin km de aldım. Şuan araç 162 binde. Ama yeni öğrendim ki araba Eylül 2018 tarihinde 156 binde muayeneye girmiş. Dava açsam kazanır mıyım? Karşı taraf km yi benim düşürdüğüme daire bir iddia sürerse düşürmediğimi nasıl ispat ederim? Şahitlerim var ama bu ne kadar etkili olur?

 94. merhaba,

  06.12.2019 tarihinde otogaleriden 2005 marka 180bin km’de megane 2hb marka aracı 35200 TL’ye satın aldım, ertesi gün cumartesi günü aracı yetkili servise götürdüğümde bu aracın kilometresiyle oynandıgını söylediler, 2011 yılında yani 8 sene önce 219binkm’de bakıma girmiş araç, servisteki usta 300bin kmden düşürüldüğünü söyledi. ben galeriye aracı iade etmek istiyorum dedigimde ben iade almam git dava aç dedi. ben değer farkı istemiyorum, aracı komple iade etmek istiyorum. bu arada renault yetkili servisten evrakların cıktısını istedigimde cıktı veremiyoruz renault port uygulamasından önceki bakımları görüntüleyebilirsiniz dedi. nasıl bir yol izleyebilirim?

 95. Merhaba,
  26.10.2019 tarihinde Ankaradan Fial Linea aldım exper kaydında ve noter sözleşmesinde 117.000 km diye yazılı fakat 19.12.2019 bugün aracı satmak istedim fiat bayisinde 12.000 km servis kaydı vardı bilgisayara bağladığında km 141.000 olduğu anlaşıldı bu Galerici dava etsem o bilgisayar kaydı kanıt niteliği taşır mı bu arada 2.700 tl araça yaptığım masrafları alabilirmiyim.
  Teşekkür ederim şimdiden
  Saygılarımla

 96. Merhaba
  Aracımı 26 aralık 2019 da galiriden aldım km ile ilgili bilgi tarafıma verilmedi. Aracı 170.000 de aldım şuan ki araştırmalarım sonucu aracın en az 100.000 km düşürüldüğünü muayene istasyonundan öğrendim. Galerici benim haberim yok benden önce düşürüldü diyor. Biz aracı 54.000 tl aldık noter sözleşmesinde 48.000 tl gözüküyor elden 6.000 tl verdik bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim konu hk. Tarafınızdan bilgi beklemekteyim

 97. Merhaba,
  Aracın 3. sahibiyim 2017 yılında aracı satın aldım. 2 yıllık süre geçti. Aracı bana satan kişi arkadaşım, bu yüzden aracın km’si ile ilk sahibi oynamış. Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz? Aracı tekrar arkadaşıma satıp dava sürecini öyle başlatsam sorun olur mu?
  Saygılarımla..

 98. MERHABA,
  16.02.2020 TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞUM ARACIN 20.02.2020 TARİHİNDE KM Sİ DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM ARACI ALAN ŞAHIS 22.07.2019 DA ANKARADA GİRDİĞİ COMPUTEST RAPORUNDA 260 BİN OLARAK GÖZÜKÜYOR BENİM ALDIGIM TARİHTE İSE 210 BİN GÖZÜKÜYOR BU DURUMU ALDIĞIM ŞAHISA SÖYLEDİM BENİM HABERİM YOK DİYE SAVUNMA YAPTI SORUYUM SORUŞTURUYUM DİYOR OLMAZSA ARACI TEKRAR ALIRIZ DİYOR AMA Bİ TARAFTAN PARASI OLMADIĞINI DA SÖYLÜYOR YANİ BENİM ANLADIĞIM BENİ OYALIYOR. BEN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMAK İSTİYORUM BU BAŞVURU SÜRECİNDE NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM , BENİM AÇIMDAN ZARARI OLUR MU ARACI ADLIĞIM FİYATTAN VE BU HUKUKİ SÜREÇ NE ZAMAN SONUÇLANIR ?

 99. Makalenizi okudum. İçinden çıkamadığım bir durum var ve bununla alakalı net bir cevapta göremedim. Aracı satın aldım ve bir süre sonra km nin düşürüldüğünü gördüm ve kanıtladım. 6 ay öncesinin piyasa değeri 55-60 binlerde iken 6 ay sonrasının piyasa değeri yani şimdiki zaman 70-80 binlere kadar çıktı. Düşük km nin 6 ay önceki değeri tarafıma verilse ve aynı fiyattan iadesini talep etsem bile tarafıma geçen miktar benim şuan yeni bir araç almamı sağlamıyor. Normalde satıcının belirtmiş olduğu şartlarda olsaydı aracım( ne yazık ki km düşürmüş) 75 bin TL ye satışını gerçekleştiriyordum. Satacağım kişi durumu farketti ve çok şükür dolandırıcı olmaktan kurtuldum. Lakin bu 56 bine aldığım ve 75 bine satıp 19 bin TL kar edebilecekken beni bundan mahrum eden kişiye mükafat verir gibi gerçek km üzerinden 6 ay öncesi fiyat aralığını tarafıma verip aynı fiyattan arabamı alacak ve ben zarar etmiş olacağım.. Doğru mu anladım?

 100. Merhaba kolay gelsin.
  Ben 116 binde aldığım aracı bir sene sonra 238 bine muayeneye girdiğini öğrendim. Elimde ekspertiz raporu var benim sıkıntım. Aldığım galeri firması kapandı. Ben davayı nasıl açıcam

 101. Merhaba 2008 model 187.000 araç satın aldım aldıktan sonra aracın son servis kayıdı 2011 yılında ve 179000 de olduğunu gördüm ama düşürmeye dair bir kayıt yok ne yapabilirim

 102. Merhaba, aydınlatıcı ve yol gösterici cevaplamalariniz için öncelikle tesekkurler.
  24.11.2016 tarihinde satin aldigim 2004 model araci 24.04.2017 tarihinde bir araç sattığım, aracı sattığım kişide 3 ay sonra bir baskasina satmış en son alan kişi aracın kişinin düşürüldüğünü öne sürerek benim sattığım kişiyi mahkemeye vererek 26.11.2018 tarihinde dava görülmüş ve bilirkişi raporuyla 2005 yilinda 10.000km 2006 yılında 30.000km düşürüldüğü servis kayıtlarıyla tespit edilmiş ve benim sattığım kişi 10.000TL tazminat, avukatlik ve mahkeme faizlerinin dava eden kişiye ödenmesine karar verilmiş. Benim sattığım kişide bunun üzerine bana 25.03.2020 tarihinde ihtarname gönderdi tazminatın ve masrafların banka hesabına yatırmami istiyor benim sattığım kişi.
  Ayrıca bugün 09.07.2020 beni arayarak arkadaş olduğumuz icin daha tarafıma dava açmadığını bu bedelin yarısını ödemezsem yarın itibariyle suç duyurusunda bulunacağını bana iletti. Bu durumda kendisiyle anlaşmalı miyim? Ya da anlaşmasam dava acarsa zaman aşımı süresi benim lehimemidir. Bu arada aracı satın aldiğimda msj ile yapilan km sorgulamasında herhangi bir anormallik yoktu, davaya konu olunca km düşümü bilirkişi 2005-2006 yillarindaki servis kayitlariyla ortaya çıkıyor. Anlaşmazsam zaman aşımı süreci lehime midir. Bana dava açılırsa kaybedersem ben de benden önceki sahibine dava açıp kazanabilir miyim? İvedilikle benim icin cok kiymetli cvplarinizi bekliyorum

 103. Merhabalar . Ekim 2019 da 35bin tl ye araç aldim . Tanıdık aracılığıyla aldığım için ekspere sokmadım km sorgulamadan aldim . araç alırken göstergede 210bin de gözüküyordu. Şu an aracım 220 bin km de. Sanayiye gitmiştim bi yere uğradım . Uğradigim kişi bu benim aracımdı dedi . Km kacta dedi 220 bin dedim olamaz dedi ya ben o civarlarda satmıştım dedi . Öyle diyince sorgulattim. 2018de 240 binde muayeneye girmiş. Elimde kanıt yok nasıl bir yol izlemem gerekli . Satan kişi km yi senin dusurmedigini nerden bilicez dese ne diyebilirim ki . Nasil bi yol izlemem gerekir yardimci olursanız cok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Km düşürülmüş aracın satan kişi olmadığı belli ise nasıl o kişiye dava açabiliyor. Raporlarda 5.şahsın km yi düşürdüğü belli ise yinede suçlu olan satankişi mi oluyor. Peki o satan kişinin suçu nedir. O aracı alan adamın km sorgulamasını yapmadığı için bir suçu yokmu.

   1. Merhaba,

    Aracı satan kişinin, kilometreyi düşüren kişi olması veya kilometrenin düşürüldüğünü bilmesi gerekmiyor. Kanun bu şekilde çünkü. Suç dediğiniz şey ise tamamen başka bir konudur. Ceza Kanunlarını ilgilendirir. Bir kimseye suçlu diyebilmek için aracın kilometresini düşürmesi ve bunu alıcının öğrenemeyeceği şekilde yapması gerekir. Suç ile sorumluluk kavramları birbirinden farklıdır. Bir kişi herhangi bir suç işlemese de bazı kişilere -istemeden dahi olsa- verdiği zararları tazmin etmelidir.

    Saygılarımızla.

 104. Merhaba, bundan 8 ay önce bir galeriden 39. 000 TL’ye araba aldık. Geçen satmak isterken arabanın kilometresinin 2016 da 179 binde olduğunu 2018de muayenede 168 bine düşürüldüğünü fark ettik. Biz arabayı 183 bin km de aldık. Şuan araba elimizde kalmış oldu satamıyoruz da haliyle. Galericiyle görüştük bunu bilmediğini ileri sürdü arabayı geri almayı kabul etti. Ama km si düşürülmeseydi arabayı 60.000 TL’ye satmıştık o bize değerinden baya aşağıda bi fiyat verdi zarara sokmuş oldu bizi eğer galericiye vermeyi kabul edersek başımıza ileride bir sorun çıkarır mı galerici bizim üstümüze atabilir mi her hangi bir suç? Galericiyle verirken arabayı bi sözleşme imzalanıcak arabayı aldığına dair, orada kmsininin düşürüldüğünü fark ettik iade ediyoruz gibi bi ifade mi kullanmalıyız yardımcı olur musunuz. Galerici kendini kurtarmaya çalışıyo gibi geldi bize arabayı ona satınca ileride bizim başımıza sıkıntı olmaması için ne yapmalıyız sözleşme sıkıntı çıkarır mı

 105. merhaba;

  2019 eylül ayında bedeli 60000 TL iken 58.000 bine sattım. aracın kmsi oynandığı tespit edilmiş. Alan kişinin avukatı bu gün beni arayıp bunu söylüyor. Şaka olduğunu düşündüm bende yeni öğrendim. Araştırdım .servis kayıtları ile vize kayıtları tutmamaktadır. Karşı tarafın avukatı 20.000 TL talepetmektedir. Lakin bunu ben yapmadım. benimde bilgim yoktu.Bu konu ile ilgili ne yapmam gerekiyor.
  Yardımlarınızı rica ederim.

 106. Merhabalar oncelikle cok faydali bir makale olmus bunun icin tesekkurler.Ama kafama takilan sorunun cevabini bulamadim.Arac sirketin uzerine ve sahis vekalet ile sirket uzerine arac alip satiyor.Bu durumda dava kime acilir? Sirket yetkilisi mi yoksa vekaleten satan kisi mi sucludur? Vekaletle arac satan sahis bu sirket uzerine surekli araba alip satiyor.

 107. 2003 model Honda araç aldım exspertiz yaptırmadım motor ve şanzımana bakıttım aldım km 320 binde idi alınca yaklaşık bir yıl kullandım ve sattım km 333 bin oldu alan kişiye de aynı şekilde bildiklerimi söyledim.oda exspertiz yaptırmak istemeden aldı Ama km benden önce 100 bin km aşagı düşürülmüş. Beni aradı mahkemeye vereceğim diye bu konuda ne yapabilirim sonuç ne olur.

  1. Mustafa bey merhaba,

   Makalemizde geniş açıklamalar bulunmaktadır. İnceleyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 108. Merhaba. Ben 1 hafta önce bir şahsa aracımı sattım. Şahıs aracımı aldıktan sonra bakım için servise gittiğinde aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrenmiş. Bu durumdan benim de haberim yoktu. Araç 2017 yılının 10. Ayında serviste 107 bin km ile bakıma girmiş. 2018 yılının 4. Ayında ise 41 bin km ile muayeneye girmiş. Ben ise aracı 2019un 4. Ayında aldım. Benden önceki sahibinin de durumdan haberi yok zaten arada 6 7 farklı kullanıcı var. Makalenizde belirttiğiniz gibi doğrudan km yi düşürene dava açamıyoruz. Sattığım şahıslar aracı iade etmek istiyor ama ben başka bir araç aldım bile. Şu anda nasıl bir yol izlemem gerekir fikir verebilir misiniz

 109. Merhabalar
  Ben bilmeden kilometresi düşürülmüş bir aracı sattım. Sattığım kişinin zararını karşılamak adına kendisine 12 bin lira kadar para vereceğim. Bu durumda ben aracı satın aldığım kişiye dava açabilir miyim? Bir de parayı aracı sattığım kişiye verirken dikkat etmem gereken birşey var mı. Dekonta açıklama yazma vs. daha sonra sorun yaşamamak için.

 110. Öncelikle merhaba. 03.2020 de160 000 de araç aldık. Haziran da aracı muayineye soktugumuzda km dusuruldugunu ögrendik. Yaklasik 100 000 den fazla dusurulmuş. Hemen adliyeue gittik asliye hukuk mahkemesine dilekce yazdik.onlarda bilirkisi tayin etti ve aracin 7000 tl deger kaybinin oldugunu rapor etti. Fakat asliye hukuk davayı devam ettirmedi.karşi tarafada rapor teblig edildi, bize yeniden dava acmamiz gerektigini soylediler benim anlamadigim asliye hukuk ta dava actigimizda neden devam etmiyor. Bilirkisi raporu alindi ve orada bitti.

 111. 2019 tarihinde km ile ilgili bir dava actım husumet yokluğu sebebi ile davayı kaybettim aravta sürekli masraf cıkarttıgı için sattım fakat sonrasında istiafa basvurdum istiaf kararı bozdu ve 6098 sayılı TBK’nın 227. maddesi uyarınca karar tekrarda verilmeli diye acıklama yazmıs şimdi bu maddeye göre ya arac değişimi yada bedel de idirim ben aracı sattıgım icin nasıl bir yol izlenir? aractaki masraflar için de tekrar bilirkişi tarafından bakılması gerekiyor yazılmış fakat ortada 1 yıldır arac yok bu durumda benim ne yapmam gerekiyor?

 112. 1998 model araç aldık.29.000 km olduğunu ve bize aracın kendiliğinden sıfırladıgını söyledi ama sonradan öğrendim ki aracın km si ile oynanmış ve bizim haklarımız nelerdir

 113. İyi aksamlar ben yaklaşık 10 ay önce bı kamyonet aldım arabayı aldığımda km 152907 de idi elimde expertiz raporu var daha sonra muayene ettirdim 158 600 de idi.şuan aracı sattım 160 500 km de ben aracı sattığım arkadaş aracı expertiz e götürdü ve bir iki tane kusuru çıktı fiyatı düşürüp fiyatta anlaştık. Daha sonra araci servise götürmüş demişler ki km ile oynamışlar . Bana dava açacağını şöyle bende benimle bir ilgisi yok bende alırken düşük km li diye aldım. Ben de kandırıldığımi söyledim bana sahtekar dolandırıcı gibi iftiralar attı hakaret etti . Böyle bir durumda nasıl bir yol izleyebilirim yada mahkemenin kesin kararı. Ne olur.

 114. benden 2 sahibi öncesinde 2017 de kilometresi düşürülmüş aracın , kanıtlarıyla birlikte direk o şahısa dava açabilirimiyim. zaman aşımı demişsiniz bunun belli bir süresi var mı?

 115. Araba almıştım sonra arabayı temizlerken koltuğun altında eski muayene kağıdını buldum ve eski muayene kağıdında arabanın kilometresi 270 bin kusurlerdeymis ve ben arabayı aldığımda araba 179 bin kusurlerdeydi. Bana kesinlikle bilgi verilmedi. Ben de arabanın eski sahibini aradım ve uzlaşmak istedim kabul etmedi .ne yapmam lazım

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya telefon ile arayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 116. Kolay Gelsin 11.05.2020 tarihinde 70 bin TL ye 68 bin km Fiat linea marka araç aldım araç servis kayıtlarında 2017 de 100212 km de parça değişimi yapılmış şuan mahkemeye versem malum fiyatlar yükseldi alacağım rakam nedir zararımı karşılar mı muadil araçlar 100 binle 110 bin arası rakamlarda nasıl bir yol izlemeliyim önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Aracı satıcıya iade ederek piyasa rayiç değerini almak için hukuki süreci başlatmak yerine satış bedelinden indirim talebi ile başvuru yapılırsa daha uygun olacaktır görüşündeyiz.

 117. 17.06.2021 tarihinde 1999 model corolla aldım.
  Aldığımda km sayacı 251.999 da durmuş ve çalışmıyordu.
  Eve gelirken farkettim ve Aldığım kişiye sordum olurmu çalışıyordu dedi.
  Ertesi gün 18.06.2021 tarihinde HGS Sorgulamadan sorguladım ve
  22.11.2019 tarihinde Tuvtürkt muayenesinden 348.467 km sinde geçtiğini anladım.
  Şimdi ben ne yapayım???
  Nasıl ve nereye dava açabilirim ve yazışma örnekleri varmı bana gönderebilirmisiniz.

  1. Faruk bey merhaba,

   Buradan sizlere hukuki danışmanlık vermemiz mümkün değildir.

   Saygılarımızla.

 118. Merhaba 2016 yılında Fiat linea Marka 47207 km de aracı expertiz yaptırarak aldım. Aracı gecen hafta satarken yaptırılan expertizde Aracın gösterge saatindeki km nin 80500 km olduğu ancak beyindeki km 122500 km olduğu yaklaşık 42000 km Aracın km dusuruldugunu öğrendim. Arac 2013 model ilk muayenesi 2016 yılında ben aracı almadan 2 gün önce yapılmış. 10000 km bakımı Yetkili serviste 2013 temmuz ayında yapılmış başka yetkili serviste kaydı yok. Aracın benden önce km dusuruldugunu nasıl ispatlayabilirim. Aracın beyninden km hangi tarihte dusuruldugunu tespiti mümkün mü.

  1. Melih bey merhaba,

   Bazı kontrol araçlarıyla aracın kilometresiyle hangi tarihte oynandığı ortaya konabiliyor, bunu araştırmanız gerekir. Oto sanayilere veya yetkili/özel servislere başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 119. Merhaba, 2013 model 1.3 multijet fiat fiorino satin aldim. Aldigimda km si 162 bin olarak biliyordum eksper raporunda da bu sekilde bana sunuldu. Aracdan şüphelendim ve kendi memleketimde tekrar ekspere soktum ve aracin kmsi 24 bin km cekilmis cikti. Dava acsam bilirkisi eksperdeki gibi hgs raporlari ile mi tüvtürke göre mi yoksa aracin beynine baktirarak mi kmsinin cekilip cekilmedigini kontrol ediyor. Bu konuda yardimci olur musunuz?

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresinin düşürüldüğü her türlü delil ile ispat edilebilir. Fakat 24 bin km. lik düşürme işlemi için satış bedelinden indirilecek miktar çok düşük (yüzde 3-5) arasında olacaktır.

   Saygılarımızla.

 120. Merhaba,
  Aracımı satarken kilometresinin çekilmiş olduğunu farkettim ama aracı aldıktan sonra sigorta bedelinden dolayı babama sattım şimdi böyle bir durum çıktı babamdan arabayı geri alıp önceki aldığım kişiye dava açabilir miyim

 121. Merhaba! 25.01.2017 de şirket adına kayıtlı aracı şirket sahibinden aldım. Aracı 5 yıldır kullanıyorum satmaya karar verdim bugün 27.02.2020 tarihinde alacak kişiyle expere gittik exper aracın ekrandaki ve beyindeki km nin farklı olduğunu aracın 62000 km düşürüldüğünü söyledi.Aradan uzun zaman geçti eski aldığım sahibine hukuki yönden dava açılabilirmi. Not : bu arada aldığım işyeri aracın ilk sahibiydi.

  1. Merhaba,
   Evet Vural bey, ayıptan kaynaklı olarak haklarınızı kullanabilirsiniz fakat aracın kilometresinin “hangi tarih aralığında” düşürüldüğünü ispat etmeniz gerekebilir.
   Saygılarımızla.

 122. Selâm aleyküm km düşürülmüş araç larda yaş sınırı varmı örneğin 20 yaşındaki aracın km düşürülmüş veya eski bir araç gösterge de bozulmuş olabilir yeni si takılmış dir sonuçta 20 yaşında araba bu gibi sorunlardan nasıl hareket etmeniz gerekiyor saygılar hayırlı işler

 123. Km düşürülmüş olmasını ıspatlayıp mahkemeye verdiğimizden sonra dava kapanmadan aracı satabilirmiyim yoksa davanın sonuçlanmasımı gerekiyor şimdiden teşekkür ederim

 124. Sadece bilgi almak için aramış olmama rağmen güzel diksiyon, güzel üslup ve aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ederim.

 125. 2 gün önce aldigim araçta km sorguladigimda km dürüldügünü gördüm ve aracin Satis bedelini geri iade alip arabayi geri vermek istiyorum nasil bir yol izlemeyelim yukarda genelde değer kaybi ile ilgili dava sonuclari var ama iade süreci nasil işliyor ???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir