Kısa Sürede Arızalanan Araç / Emsal Karar İncelemesi-10

Kısa Sürede Arızalanan Araç

Kısa Sürede Arızalanan Araç ile ilgili bir Yargıtay kararı incelemesi…

Aşağıdaki karar, bir tüketicinin sıfır kilometre olarak satın aldıktan sonra, henüz 1000 km.ye ulaşmadan, kısa sürede arızalanan, fren aksamında sorunlar yaşanan, yüksek yakıt sarfiyatına sahip olan ve sair sorunları sebebiyle bir çok kez servise başvurmak zorunda kaldığı bir aracın misliyle değiştirilmesi talebiyle açılan davaya ilişkindir.

Kısa Sürede Arızalanan Araç Dava Süreci

Mahkeme, önce, davayı, zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Oysa ki tüketici, satın aldığı tarihten itibaren henüz 2 yıllık süre dolmadan aracı bir çok kez servise götürmüştür. Fakat servis, sorunları düzgünce tamir edememiştir.

Araç üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde araçtaki bazı sorunların devam ettiği ortaya çıkmıştır. O halde mahkemenin, tüketicinin değişim talebi doğrultusunda davasını kabul etmesi gerekirdi. Nitekim tüketici, gizli ayıplı aracın bu ayıplarını henüz zamanaşımı dolmadan servise iletmiştir. Böylelikle ayıbı ihbar etmiştir. Sorunlar tam olarak çözülemediğine göre zamanaşımının dolduğundan bahisle davanın reddine karar verilemez.

Konuyla ilgili geniş açıklamalar için Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Tüketici Mahkemesi’nin bu hatalı kararını, 2019 yılında haklı olarak bozmuş ve sonrasında, aracın aynı marka ve aynı model ve aynı özellikteki misliyle değiştirilmesine karar verilmiştir.

Tüketicinin, sıfır kilometre satın aldıktan sonra ayıpla karşılaştığında bu ayıplı mali değiştirme hakkı ile ilgili Misliyle Değişim Hakkı isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fakat davacı tüketici, davaya konu araçla 30.03. 2014 tarihinde kaza yapmış olduğu için bu kaza sebebiyle aracın uğradığı değer kaybını ödemekle yükümlüdür. Mahkeme, bu hususu göz ardı ettiği için karar, bir kez daha, bu sebeple bozulmuştur.

Eylül 2021 tarihli kararın tam metni şu şekildedir:

sıfır araçta arızasıfır araçta arıza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir