• Avukat                   : Orhan AKA
  • Adres                     : Mahmut Esat Bozkurt Cd. No:2/41 Alsancak Konak/İzmir
  • Vergi Dairesi         : Kordon Vergi Dairesi
  • T.C. Kimlik No       : 14276780184
  • Baro – Sicil No      : İzmir Barosu – 10478

Vekaletname verebilmek için yanınızda bulunması gereken evraklar ve diğer bilgiler:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgelerden biriyle birlikte noterliğe gidilmesi gerekir.
  • Şirket adına çıkartılacak vekaletlerde, şirket yetkilisinin, imza sirküleri ile birlikte noterliğe gitmesi gerekmektedir.
  • Vekaletnameler Türkiye’de Noterler, yurt dışında ise Konsolosluklar tarafından düzenlenmektedir.
  • Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye’ de herhangi bir notere giderek yukarıda verilen bilgilerimiz doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaletnameyi düzenletip, bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayabilir.