Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin hakları, kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bu haklarını nasıl kullanacakları, kilometresiyle oynanmış araç alan kişilerin başvurabilecekleri hukuki yollar, ikinci el araç satışlarında oldukça önem taşıyan hususlardır.

İkinci el araç satışı sonrasında alıcıların yaşadıkları sorunlardan belki de en önemlisi satın aldıkları aracın kilometresinin düşürülmüş olmasıdır. Aracın kilometresiyle oynanmış olması, hukuki açıdan bakıldığında “ayıp” olarak nitelendirilir. Kilometre sayacını düşürüp de bu aracı alıcının kontrol imkanı olmayacak şekilde satmak ise Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur.

Bu makalemizde, işte bu şekilde ayıplı (kilometre sayacı düşürülmüş) araç satın almış kişilerin başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında açıklama yapacağız. Başkaca ayıplar hakkında başvurulabilecek yollar açısından detaylı bilgiyi İkinci El Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Kilometrenin düşürülmesi işlemi, ister aracı size satan kişi, isterse ondan önceki sahibi tarafından yapılmış olsun, bu durum, zararı tazmin hakkınızı sadece zamanaşımı süresi açısından etkileyebilir. Zamanaşımı süresi dolmuş olmadıkça, son satıcı kimse, alıcıya karşı sorumlu olan da odur. Zamanaşımı konusuna aşağıda değineceğiz.

Örneğin, aracın ilk sahibi “A”, ikinci sahibi “B”, üçüncü sahibi “C”, dördüncü sahibi siz yani “D” olsun. Aracın ilk sahibi A, sıfır kilometre almış olduğu aracı 100 bin kilometreye kadar kullanmış ve B’ye satmıştır. B, bu aracı 140 bin kilometreye kadar kullanmış daha sonra kilometre sayacını 60 bine düşürerek C’ye satmış olsun. Aracın 3. sahibi C de aynı aracı 80 bin kilometrede D’ye (yani size) satmış olsun. D (siz) aracı satın aldıktan bir süre sonra, bu aracın sizden önceki herhangi bir sahibi tarafından kilometresinin düşürülmüş olduğunu anladığınızda, aracı size satan C’ye karşı, uygun koşullarda açılacak davayı kazanırsınız. Başka bir anlatımla bu aracın kilometresini kim düşürmüş olursa olsun (ilk sahibi veya 2. veya 3. sahibi) bu araç ayıplı hale gelmiş olur ve sizin açınızdan, bu ayıbın kim tarafından gerçekleştirildiğinin önemi kalmaz. Çünkü aracı size satan 3. sahibi “C”, araçtaki ayıpların kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini veya bu ayıpları kendisinin de bilmediğini ileri süremez. Bu savunmaları hukuk nezdinde geçersizdir ve değer görmez. Yani C, kilometreyi kendisi düşürmemiş ve hatta bu kilometre düşürme işlemini bilmiyor olsa bile aracı size satan kişi o olduğu için size karşı sorumlu olan da odur. Kilometreyi kendisi düşürmemiş ise o da kendisinden önceki sahibine karşı, koşulları var ise dava açabilir. Sayfanın alt kısmında, kilometresi düşürülmüş araç satın alan müvekkillerimiz için açtığımız davalar sonunda mahkemelerce verilen kararlar yer almaktadır.

KM OYNANMIŞ ARAÇLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Bu şekilde kilometresi düşürülmüş bir araç satın almış olan alıcıların, satıcıya karşı açacakları davada zamanaşımı süresi 2 yıldır. Yani kilometreyi düşüren kişi son satıcı değilse veya kilometreyi düşüren kişi o olmasa ve bu durumu da bilmiyor ise, davanın, aracın size satışı tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde açılması gerekir.  Fakat aracın bu ayıbı, alıcıdan hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresi işlemez. Örneğin, kilometre düşürme işlemini yapan kişi aracın son satıcısı ise veya bu kişinin aracın kilometresinin düşürüldüğünü bildiği ispatlanabiliyorsa bu kişi, davanın zamanaşımına uğradığından bahisle savunma yapamaz, yapsa dahi değer görmez.

ÖNEMLİ NOT: ARACIN KİLOMETRE SAATİNİN (SAYACININ) NE ZAMAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR!

Yukarıda belirttiğimiz süreler, aracı satın aldığınız tarihe göre belirlenir. Örneğin 1 Ocak 2021 tarihinde, sıradan bir vatandaştan satın almış olduğunuz araç ile ilgili olarak, (eğer kilometre düşürme işlemi bu satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse) 1 Ocak 2023 tarihine kadar dava açabilirsiniz. Önemli olan aracı satın aldığınız tarihtir, kilometre sayacının ne zaman düşürüldüğünün önemi yoktur. Kilometre sayacı daha önce de düşürülmüş olabilir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, kilometre sayacına müdahale işlemi aracı size satan kişi (satıcı) tarafından yapılmış ise, davanız zamanaşımına uğramaz. Çünkü bu kişi ayıbı hile ile gizlemiştir. Yani 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl önce satın aldığınız bir araç için dava açabilirsiniz.

KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇTA DAVA, “KİME” KARŞI AÇILMALIDIR?

Kilometresi düşürülmüş araç satın almış olan alıcılar, kilometreyi düşüren kişinin, aracı kendilerine satan son satıcı değil de ondan önceki bir satıcı olduğunu tespit etseler dahi (ki bu sadece zamanaşımı açısından etkilidir) dava, aracı kendilerine satan kişiye karşı açılır. Nitekim, talebin dayanağı, satım konusu malın (otomobilin) ayıbına karşı satıcının tekeffül hükümleridir. Eğer dava, satıcıya karşı değil de ondan önceki kişi veya kişilere karşı açılmış ise dava reddedilecek ve haklarınızı kullanmanız mümkün olamayabilecektir.

KM OYNANMIŞ ARAÇ İLE İLGİLİ DAVA, NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Davanın ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanması, mahkemeden mahkemeye değişkenlik göstermekle birlikte, yaklaşık 1 yıl içerisinde olacaktır. Kararın infazı için (alacağınızın tahsili için) bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur. Dava açıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra mahkemece karar verildiğinde, kararda belirlenen alacak miktarı için icra takibine geçilebilir ve satıcıya karşı haciz işlemlerine başlanabilir.

ZARARIN DOĞMASI GEREKİR Mİ?

Bu şekilde araç satın almış kişilerin dava açmaları için zarara uğramaları gerekmez. Örneğin bu şekildeki bir araç 40.000-TL’ye satın alınmış, geçen zaman içerisinde, araç piyasasının yükselmesi sebebiyle aracın değeri 50.000-TL’ye çıkmış hatta ayıplı bu hali de 42.000-TL olsun. Bu durumda, herhangi bir zararınız yokmuş ve hatta araçtan kar etmiş gibi görünebilirsiniz. Fakat bunların bir önemi yoktur. Nitekim normal şartlarda 50.000-TL.ye satabileceğiniz aracı artık 42.000-TL.ye satabilmektesiniz. Dolayısıyla burada da bir zararınız söz konusudur.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ SATIN ALDIĞINIZDA HANGİ HAKLARINIZ BULUNMAKTADIR?

İster araç alım satım işini meslek haline getirmiş bir yerden (otomobil bayi, galerici vs.) isterse sıradan bir vatandaştan satın alınmış olsun, kilometre sayacı düşürülmüş bir araç satın alan alıcılar, satış bedelinin iadesini (sözleşmeden dönme) talep edebileceği gibi, satış bedelinde indirim veya satılanın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini de talep edebilir.

Sözleşmeden dönme yani satış bedelinin iadesi hakkının kullanılması halinde, satıcının satım bedelini iade etmesi borcu ve alıcının ise aracı, satıcıya teslim etmesi borcu doğmaktadır. Fakat alıcının, bedeli iade almadan aracı teslim etmesi söz konusu olmayacak, bedeli iade almadan aracı teslim etmek ister ise bu teslim tarihinden itibaren faize hak kazanması gündeme gelecektir. Aracın, anlatılan şekilde bedeli iade alınana kadar alıcı tarafından kullanılmasında mahzur yoktur.

Satış bedelinde indirim hakkının kullanılması, satım tarihinde aracın ayıpsız hali ile ayıplı halinin piyasa değerlerinin karşılaştırılması, bu oranın satım bedeline uyarlanması, neticesinde elde edilecek değer ile satım değeri arasındaki farkın alıcıya ödenmesini gerektirir.

KİLOMETRESİYLE OYNANMIŞ ARACIN SATIŞ BEDELİNDE İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Bedelde indirim hesabında önemli olan ayıplı olan bu aracın satım tarihindeki ayıplı ve ayıpsız değeridir. Bunun için öncelikle, satış tarihinde, aracın ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş, yani sizin gerçek olduğuna inanarak satın aldığınız kilometredeki aracın) değeri ve ayıplı (kilometresi düşürülmüş aracın) değerinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. 

Örnek üzerinden gidecek olursak, alıcı, bir aracı, 100.000 km.de olduğunu sanarak, 50.000-TL’ye satın almış olsun. Yargılama sırasında, aracın, kilometresinin düşürüldüğü tespit edilir, yani bu aracın ayıplı bir şekilde satıldığı anlaşılır ise, bilirkişinin yapacağı iş, satım tarihinde, bu aracın, 100.000 km.deki (ayıpsız) değerini ve kilometresi düşürüldüğü için (ayıplı) değerini ayrı ayrı belirlemektir. Bu belirleme, tarafların belirlediği satış fiyatından tamamen bağımsız yapılır. Yine örneğimize göre, bu aracın satım tarihindeki ayıpsız (100 bin km.deki) halinin değeri 55.000-TL, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) halinin değeri ise 44.000-TL olsun. Bedelde indirim talebiyle açılan davalarda, elde edilecek miktar (50.000-44.000=) 6.000-TL değil,

(50.000-(50.000×44.000/55.000))= 10.000-TL’dir. 

Görüldüğü gibi bu örnekte araç, piyasa değerinin 5.000-TL ucuzuna alınmış olsa da, bedelde indirim talebi ile açılan davalarda, piyasa fiyatından ucuza alınmış olmasının çok ufak (örneğimizde 1.000-TL) bir fark yarattığı görülmektedir. Eğer araç tam piyasa rayiç değerinde (55.000-TL) satın alınmış olsa idi, o halde alıcı, 11.000-TL indirim alacaktı.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVALARINDA HESAPLANACAK BEDELDE İNDİRİM MİKTARINA SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR.

Yukarıda bedelde indirim miktarının nasıl hesaplanacağını anlatmıştır. Hesaplanacak bu miktar, alıcıya, satış tarihinden itibaren faizi ile ödenmelidir. Başka bir ifade ile mahkeme, bu tutarın, satıcıdan, satış tarihinden itibaren işleyecek faizi ile alınarak alıcıya ödenmesine karar vermelidir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARACA İLİŞKİN NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ SORUNU:

Tarafımıza ulaşan ve ayıplı araç satın almış kişilerin bir diğer sorunu, araç satış bedelinin, noter araç satış sözleşmesinde düşük gösterilmesidir.

Araç satış bedelinin gerçekte ne kadar olduğunun ispatı konusunda dayanılabilecek deliller bulunmaktadır. Düzgün bir delil sunumu ile aracın noter satış sözleşmesinde yazan rakamdan daha yüksek bir bedelle satın alındığı ispat edilebilir.

EMSAL MAHKEME KARARLARI:

1- Aşağıdaki karar, bir müvekkilimizin, 168 bin km.de olduğu düşüncesi ile 80.800-TL ödeyerek satın aldığı fakat yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 16.612-TL ve faizini müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.

kilometre oynanmış araç

km düşürülmüş araba

2- Aşağıdaki karar, müvekkilimizin, 136 bin km.de olduğu düşüncesi ile satın aldığı sonra kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 9.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizini müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.

3- Aşağıdaki karar ise, bir müvekkilimizin, 2017 yılında, 135 bin km.de olduğu düşüncesi ile satın aldığı ve fakat yaptığı araştırmada 2016 yılında 248 bin km. de olduğunu öğrendiği (kayıtlara göre 113 bin km. kadar düşürülen) bir araç ile ilgili açtığımız davada Tüketici Mahkemesince verilen karardır. Müvekkilimiz bu aracı, 34.000-TL bedelle satın almış olup, mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişilerin, müvekkilimize, 9.980-TL ödemelerine karar vermiştir. Böylelikle satış bedelinden yaklaşık yüzde 29 oranında indirim yapılmıştır.

 

Emsal Karar - 1, 2/2

4- Aşağıdaki yer alan karar ise, bir müvekkilimizin, 2018 yılında, kilometresinin düşürüldüğünü bilmeden, 48.770-TL’ye satın aldığı, daha sonra yaptığı araştırmada, kilometresinin düşürüldüğünü anladığı bir araç ile ilgili açtığımız davada Mahkemece verilen karardır. Davaya bakan mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize,8.770-TL ve faizini ödemesine karar vermiştir. Satış bedelinden indirilen miktar yüzde 18 civarındadır. 

 

5- Aşağıdaki karar ise, bir müvekkilimizin, 2019 yılında, kilometresinin düşürüldüğünü bilmeden, 26.750-TL’ye satın aldığı, daha sonra yaptığı araştırmada, kilometresinin düşürüldüğünü anladığı bir araç ile ilgili açtığımız davada Mahkemece verilen karardır. Davaya bakan mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 6.173-TL ve faizini ödemesine karar vermiştir. Satış bedelinden indirilen miktar yüzde 23 civarındadır.

 

6- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 15.030-TL ve faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.

7- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 44.300-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımızca açılan dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 5.316-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.

8- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 57.500-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 9.829-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.

km düşürülmüş araç

kilometre oynanmış araç

9- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 35.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 5800-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 35 bin TL.ye değil de 29.200-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.

10- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 47.500-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 7708-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 47.500-TL.ye değil de 39.800-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.

 

11- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 58.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 6186-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 58.000-TL.ye değil de 51814-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.

 

12- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 35.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, araın satış bedelinden yüzde 20 oranında indirim yapılmasın ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 7.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 35.000-TL.ye değil de 28.000-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.

13- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 45.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, araın satış bedelinden yüzde 22 oranında indirim yapılmasın ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 10.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 45.000-TL.ye değil de 35.000-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.


Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke genelinde bulunan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.


Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin yapması gerekenler, bu konuda tarafımıza yöneltilen sorular ve bu sorulara verdiğimiz cevaplar için Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım? isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.


Kilometresi düşürülmüş araç satışında satıcının sorumluluğu konusunda daha geniş ve farklı açıklamalar için, İkinci El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. O makalede yazılanlar, niteliğine aykırı düşmedikçe, kilometre sayacı düşürülmüş araç alım-satımlarında da aynen geçerlidir.


Herhangi bir dava için genel bilgiler, avukatlık ücretleri, muhtemel zarar veya faydalar, dava süreçleri hakkında bilgi almak için Dava Süreci Hakkında Genel Bilgiler isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.


EMSAL YARGITAY KARARLARI:

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi / 2021

“…Davacı; 08/03/2006 tarihli noter sözleşmesi ile davalıdan … marka, 2003 model bir araç satın aldığını, 2008 yılı şubat ayında servise götürdüğünde aracın kilometresinin 2005 yılında 40.915 km düşürüldüğünü öğrendiğini ileri sürerek; sözleşmenin iptaline, ödediği 25.000 TL’nin davalıdan istirdadına karar verilmesini talep etmiştir.

1-Eldeki davada uyuşmazlık; kilometre düşüklüğüne istinaden yapılan ayıplı araç satışından dolayı davalı firmanın sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

… davacının ilgili araçtaki mevcut olan gizli ayıp nedeniyle değer kaybını istemeye hakkı olduğu gözetilerek, yukarıda belirtilen yol ve yöntem uyarınca araçta oluşan değer kaybının tespitine yönelik rapor alınması suretiyle sonucuna uygun hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir…./2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi / 2017

“Davacı, …. araç fenni muayenesine götürüldüğünde aracın kilometresinin 95.354 km olarak tespit edildiğini, fenni muayene istasyonundan 06.10.2011 tarihli araç muayene raporunun çıkartılması sonucu bu raporda araç kilometresinin 200.768 olarak görüldüğünü tüm bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 7.000,00 TL’nin satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

08.12.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile 23.410,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikten davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

… Bu halde; mahkemece araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, aracın ayıplı ve ayıpsız değeri belirlenmek suretiyle taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi / 2016

“Davacı, internet sitesinde davaya konu aracı gördüğünü, verilen ilanda aracın 54.700 km ve hasarsız olduğunun belirtildiğini, 27.12.2010 tarihinde 22.000,00 TL bedelle aracı satın aldığını, 04.01.2011 tarihinde aracı servise götürdüğünde aracın kilometresinin 137.864 olduğunu ve bazı parçalarının değiştiğini öğrendiğini ileri sürerek satış bedelinin iadesine bu mümkün olmaz ise yıpranmış araç satılması nedeniyle 4.000,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının aracı görüp beğenerek satın aldığını, servise götürerek incelettiğini, aracı muayene ettirme yükümlüğününün davacıya ait olduğunu, satın alındığı haliyle aracın satıldığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

…Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir.” 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi / 2016

“Davacı, internet sitesinde davaya konu aracı gördüğünü, verilen ilanda aracın 130.000 km olduğunun belirtildiğini, 15.08.2011 tarihinde 20.900,00 TL bedelle aracı satın aldığını, 22.09.2012 tarihinde aracı muayeneye götürdüğünde aracın kilometresinin 152.086 olduğunu ve bir önceki muayene tarihinde kilometresinin 178.309 olduğunu öğrendiğini ileri sürerek satış bedelinin iadesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
… Somut olayda, davacı, 15.08.2011 tarihinde satın aldığı aracının kilometresi ile oynanmış olması nedeniyle ayıplı olduğunu iddia ederek satış bedelinin iadesi için eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddini savunmuştur. Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir.”


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.


 

“Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları” için 124 yorum

 1. Merhabalar, kendim Konyada ikamet ediyorum. Adana dan 13-09-2017 tarihinde 29.000,00 TL ye 2004 model arac aldım.
  aracın km si ile oynanmıs ve bununla ilgili hic bir sekilde bilgilendirilmedim. 11-08-2018 tarihinde konya da TüvTürk istasyonunda km oynandıgını ögrendim. 06-11-2018 tarihinde Ptt üzerinden yaptgım sorgulamada 17-08-2016 tarihli muayene de aracın km si 197000 görünüyor. ben ise 140.000 km de almıstım. Ve su an aracımı satmak istiyorum yeni ögrenmiş bulunmaktayım. Yaklasık 80-100 bin km düşürülmüş aracımın km si. Magduriyetimi gidermek adına nasıl bir yok izleyebilirim. Lütfen yardım edin satıcıya da ulasamıyorum elimdeki tek belge satıs sözleşmesi.

  1. Merhaba,

   Bildirdiğiniz hesaba, konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.

   Saygılarımızla.

 2. Merhaba aracı bir gün önce satın aldım 157.000 km de süphelerim üzerine araştırma yaptım . araç yetkili servisteson bakım kaydı 2008 yılında 138.000 bakımı yapılıyor 2014 muayenesi 114.000 km tuvtürk kayıtlarında iade süreci nekadar zaman alır ve nasıl yol izlemeliyim bunun haricinde araçta harici masraflarda var exper belgesindede 157.000 yazıyor.şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Satıcıya karşı makalemizde yer alan haklarınız bulunuyor. İhtarname gönderip ardından veya ihtarname göndermeksizin doğrudan dava açabilirsiniz.
   Konuyla ilgili detaylı bilgiler, bildirdiğiniz e-posta adresine gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

  2. Merhaba 5 ay önce 200000 kmde bir araç satın aldım iki gün önce 2016 tarihinde aracın dörtyüzonbin km ile muayeneye girdiğini öğrendim. Ama asıl sorunlardan biri noter satış bedeli altmışüç bin lira bedelle aldığım araç noterde kırksekizbin bedelle satış gösterildi ne yapabilirim. Şimdiden teşekkür ederim

   1. Merhaba,

    Yapılması gereken işlemler hakkında ücretsiz bilgi vermiyoruz, yasaktır.

    Saygılarımızla.

 3. Merhaba,
  2. ayda almış olduğum aracı 7. ayda bir arkadaşıma sattım. Expertiz yaparak aldığımdan km ile oynandığını ozamana kadar düşünmedim.Arkadaşım tüvtürkten km oynandığını öğrenmiş.Elimdeki expertizde km bilgileri var benim sıkıntı yaşamam çok zor fakat arkadaşım en az 10bin zarar eder onu yalnız bırakmak istemiyorum.nasıl bir yol izlemeliyiz. Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Aracı size satan kişiye karşı makalemizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 4. Merhaba 2017 de 2008 model 178 bin km araç aldım.3 ay once aracı 182 bin de sattım.sattığım şahıs aracı vize ye götürmüş km oynandığı ortaya çıkmış ve beni arıyor savcılığa verecegini söylüyor.aracı alırken yaptırdığım eksper raporunda aracın km 178 diye yazıyor satarkende olan da yazıyor..benim yapmadığım belli benden önceki sahibinin yaptığı muhtemel.nasıl bir yol izleyebilirim.yardımlarınız için teşekkür ederim…iyi calismalar…

  1. Merhaba,
   Durumu aracı satın aldığınız kişiye ihtar etmenizi öneririz.
   Saygılarımızla.

 5. 2018 yılında 23 bin tlye 2001 model araba aldım. Km si 176 bindi. 2019 eylülde arac muayeneye girdim. Aracın kmsinin düşürülmüş olduğunu muayene raporunda aracın hafif kusurları bölümünde ögrendim. Ben aracı satın alirken tramer kaydında km bilgisi kaldırılmıştı, baska yolda yoktu. Pttden ögrenme uygulaması ben satın aldıktan sonra geldi ve muayeneden sonra baktiğimda aracın km 255 bin 2016 yılı muayenesi. Bundan sonraki süreçte ne yapmaliyım, çünkü yakin zamanda arabamı satacağım.

 6. Merhabalar,
  Ekim 2018’de bir galeriden , 87.000 km de olduğunu düşündüğümüz 2012 model aracı 102.000 TL karşılığında satın aldık.
  Kasım 2018 yani bir ay sonra aracı motor arızası sebebiyle servise götürdük . Serviste tesadüfen aracın aslında Nisan 2018’de de benzer şikayetlerle aynı servise geldiğini gördük . Bu arada aracın Nisan ayında servise geldiğinde ki km 110.000… Satın aldığımız tarihe kadar da en az 7.000 km kullanılmış olsa yaklaşık 30.000 km kadar araç km si ile oynanmış . Bunun dışında bir ay önce aldığımız aracın bize çıkardığı servis masrafı ise 17.500 TL! Bu noktada iki suçun bilerek aynı anda işlendiğini düşünüyoruz.
  1. Aracın arızaları bilindiği halde geçici çözümle büyük problem gizlendi.
  2. Araç km yaklaşık 30.000 aşağı çekildi
  Biz tamir masraflarını ödedik, aracı da geri vermek istemediğimizi düşünürsek;
  Hem bu tamir masrafını hem de km den kaynaklanan zararı satıcıdan tazmin edebilir miyiz ?
  Bunun için nasıl hareket etmeliyiz öncelikle , yönlendirebilir misiniz rica etsem?
  Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

  1. Merhaba,
   Servisin düzenlemiş olduğu faturada yer alan bilgiler veya yine servisin düzenlediği iş emri gibi belgelerden aracın bir ayıp dolayısıyla tamir ettirildiği anlaşılabilirse (ki yüzde 90 ihtimalle böyledir) bu tamir masrafının tahsili mümkün olabilir.
   Aracın km.sinin düşürülmüş olmasıyla değer kaybını istemenizde ise bir sorun yaşayacağınızı sanmıyoruz.
   İlk önce bir ihtarname gönderilmesi yararınıza olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” bölümünü de kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 7. merhabalar. 12.06.2018 tarihinde 54.000 TL bedel karşılığında 2011 model bir aracı ekspertiz yaptırarak 122.000 kmde satın aldım. 17.11.2018 tarihinde muayeneye gittiğimde aracın 2016 yılındaki muayene kaydında 201.000 kmde olduğunu öğrendim. yani aracın kmsi bu tarihten sonra yaklaşık 100.000 km düşürülmüş. 2016 yılında beri 5 sahip değiştirdiğinin bilgisini de edindim. benim elimde aracın 122.000 kmde olduğunu gösteren ekspertiz raporum, 54.000 TL bedelle satışının yapıldığını gösteren noter satış belgem ve araç bedeli olan 54.000 TL ‘nin eft dekontu bulunmaktadır. satıcıyla yaptığım görüşmemde satıcı kendisinin de haberi olmadığını, aracı internetten görüp 116.000 kmde satın alıp 2 ay içinde bana sattığını ve kendisine karşı açacağım davada önceki sahiplerinin de davaya dahil olacağını beyan etti.
  şimdi benim sorum şudur: benim satıcıya karşı açacağım davada satıcı kendi masumiyetini ispat edip daha önceki sahiplerini de benim davama dahil edebilir mi? bu olayda benim izleyebileceğim yollar nelerdir? şimdiden teşekkürler…

 8. Merhaba, 13.06.2017 tarihinde 2007 model clio 1.5dizel ikinci el araç aldım km 148337 17.11.2018 tarihide muayene raporunda hafif kusur olarak kmresi düşürülmüş olduğunu öğrendim. Bir önceki muayenede araç kmresi 199139 yazılmış ben araçı alırken ekspertiz yaptırmadım şimdi nasıl bir yol izlemeliyim. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Durumu satıcıya ihtar ederek veya doğrudan dava yoluna gidebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 9. merhabalar, 14 ekim 2018 tarihinde sahibinden.com vasıtası ile araç aldım. aracın km’si 130bin olarak görünüyordu, fakat bugün km sorguladığımda aracımın son muayene km’si 297bin çıktı. ben aracı almadan 5 ay kadar önce araç muayeneye girmiş, muayene km’si 297bin olarak görünüyor. nasıl bir yol izlemeliyim, bu konudaki mağduriyetimi gidermek istiyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederimz

 10. Merhaba yaklasik 8 ay önce hyundai era satin aldim.km si 40 bin kadar düşürülmüş dedi satici.bunu bilerek aldim.ancak bu ay içinde km sorgulama yaptiğimda ise km si 380 bin çıktı.yani ben aldığımda 150 binde idi.ayrıca satıcı ile aramizda 40 km düşürülmüş bunu bilerek aliyorum diye sözleşme imzaladik..nasil bir yol izlemeliyim.

  1. Merhaba,
   İbrahim bey, aracın 40 bin km kadar düşürülmüş olması sebebiyle (bu ayıbı bildiğiniz için) herhangi bir hak talep edemezsiniz fakat 380 bin km.den 150 bin km.ye düşürülmüş olması size ifade edilenden başkaca bir ayıp olduğuna göre, elbette siz de sözleşmeden dönerek bedelin iadesi veya bedelde indirim gibi makalemizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.
   Detaylı bilgi için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.
   Saygılarımızla.

  1. Merhaba,
   Aracı satacağınız zaman km.sinin düşürüldüğünü bildiğine dair alıcıdan yazılı bir belge almazsanız, bu yeni alıcı ileride, size karşı dava açabilir, km.yi sizin düşürmediğiniz şeklindeki bir savunmanızın da önemi olmaz.
   Saygılarımızla.

 11. Merhaba
  Makalenizi okudum nerdeyse benim olayimi anlatmissiniz ben 05.08.2018 tarihinde 40.000 tl arac aldim 136.000 de suan 142.000de bir sahis tarafindan aracimi yolda gorerek ugrayip daha once araca talip oldugunu ve arastirdiginda km ile oynandigiyla ilgili bilgi verdi bende tüv de bir arkadas vasitasi ile sorgulattim tüm muane gecmisini ve 2011 de 149.000 binde oldugunu 2012 de 56.000 cekildigini tespit ettik tüv istasyonu bu araca kisurlu ibaresi yazmadigi icin suçlu sayilir mi bi ikincisi ise experden aracının motorunun gayet iyi oldugu söylendi 2 gun sonra contasi yanik cikti ve termostatinin bosaltilarak ayibi gizlendigi soylendi bana ne yapmaliyim teşekkür ederim simdiden

  1. Merhaba,
   Anlaşıldığı kadarı ile, 2018 yılında aldığınız araç şu anda 142 bin km.de ama 2011’de 149 bin km.deymiş. Tüvtürk istasyonları, aracın kilometresi ile ilgili, sadece, bir önceki muayenesine göre değerlendirme yaparlar. Eğer bir önceki muayeneye göre düşürme var fakat bu kusur olarak belirtilmemişse, bu işlem ile sizin zararınız arasında bir bağın bulunması gerekir ki zararınızı oradan tazmin edebilesiniz. Bunun yanı sıra neden aracı size satan kişiden zararınızı tazmin etmek istemediğinizi de anlayamadık. Contanın yanık çıkmasıyla ilgili satıştan iki gün sonra olduğunu söylemişsiniz ama aracı alalı neredeyse 4 ay olmuş, ayıbı bugüne kadar ihbar etmediyseniz ve karşı taraf da bu yönde bir savunma yapacak olursa davada haklı çıkmanız zor görünüyor.

   Saygılarımızla.

 12. MAYIS 2017 DE aldığım aracı temmuz 2017 de sattim sattığım kişiler bana mart 2018 de gelip aracın kmsinin düşürüldüğünü söyleyip beni mahkemeye verdiler.subat ayında mahkemem var.aracin kmsini en dusurmedim nasıl bi yol izlemem gerekir

  1. Merhaba,
   Bizimle çalışmak isterseniz konuyla ilgili bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Başka bir avukatın yardımından da yararlanabilirsiniz. Eğer işlemleri kendiniz takip etmek istiyorsanız, ücretsiz şekilde danışmanlık hizmeti vermek yasak olduğundan bu konuda yardımcı olamayacağız maalesef.

   Saygılarımızla.

 13. Merhabalar 2017 kasım ayında 91 bin km de araç aldım. Tuvturk sorgulamalarında araç 2018 haziran ayında 65 bin km de muayeneye girmiş. Aracı 120 bin km sattım. Sattığım kişi km nin animal olmadığını söylüyor serviste km nin düşürüldüğü söylemişler. Beni bu konu hakkında mahkeme ye vereceğini söylüyor. Ne yapabilirim

  1. Merhaba,
   İfade ettiğiniz tarihlerde tutarsızlıklar var. Ama yine de şöyle ifade edelim, aracın kilometresini siz düşürmemiş olsanız dahi bu durumu alıcıya bildirmediyseniz bu ayıptan sorumlusunuz, zaten bunu da makalemizde ifade etmiştik.

   Saygılarımızla.

 14. Merhaba . 2012 Model aracımı 114.000 diye satın aldım. sonrasından yaptığım araştırmada aracın taksi çıkması olduğunu ve 500 küsür binden aşağı çekildiğini öğrendim. Yaklaşık 4 ay önce aracı satan ve eksper hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Davasının bu süreçten sonra ne şekilde ilerleyeceği hakkında bilgi verirmisiniz ?

  1. Merhaba,
   Savcılık, aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğünü araştırır ve bu kişiyi (şüpheli) tespit ederse hakkında kamu davası açar. Fakat aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğü tespit edilemezse takipsizlik kararı verilecektir. Fakat sizin maddi zararlarınızın karşılanması için hukuk davası açmanız gerekir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Aracın km’si aldığım kişi tarafından düşürülmüş kanıtları ile birlikte savcılığa verdim. Dilekçem de maddi zararımın karşılanması istiyorum diye belirtmiştim. Tekrardan harici bir dava mı açmam gerekiyor ?

    1. Merhaba,
     Savcılığın asli görevi, bir suç işlendiğine dair iddianızı araştırmak ve suçu işleyen kişiyi tespit etmek ve bu kişinin cezalandırılması için kamu davası açmaktır. Sizin zararınızın karşılanıp karşılanmadığı, savcılık açısından, sadece istenecek cezanın miktarında önem arz eder.

     Bir suç şüphesi altında olan kişi (şüpheli) zararı karşılamaya mecbur değildir. Onu mecbur kılmak için hukuk davası açılmalı akabinde icra takibi yapılmalıdır.

     Saygılarımızla.

     1. Merhaba! Orhan bey ben araç alım satımı yapmaktayım yaklaşık 10 ay önce bir araç aldım aracı alırken noter sözleşmesinde aracı kaç km de teslim aldığımı özellikle belirtiyorum aracı sattığım şahıs aracı muayene ye sokuyor ve kmsi yaklaşık 130 bin km düşürülmüş gözüküyor karşı taraf dava Açacak bu benim sorun teşkil eder mi sonuçta bende bu aracı alırken noterde kmsini belirtip almışım siz daha iyi bilirsiniz

     2. Merhaba,

      Aracın kilometresini siz düşürmemiş dahi olsanız, bu size karşı açılacak davada sizin lehinize bir durum yaratmaz. Aracı sizden satın alan kişi uygun koşullarda açacağı davayı kazanır. Bu durumu zaten makalelerimizde belirtmiştik.

      Saygılarımızla.

 15. İyi çalışmalar 21/11/2018 tarihinde expertize aracı göstererek araç satın aldım ve aracın km 93 binde ve 1 hafta sonra öğrendimki araç km si ile oynanmış araç 02/11/2018 tarihinde araç muanede 215 binde geçmiş ve muayene den sonra km si düşürülmüş ve bana satılmış aradım durumu anlatdım ara bulalım dedi ama ben aracı vermek istiyorum böyle bir hakkım varmı ve adaletli bir şekilde yargılanmalarını istiyorum varmı bu hakkın saygılarımla

  1. Teşekkür ederiz.
   Elbette makalede anlatıldığı üzere aracın bedelinin iadesi gibi haklarınız bulunmaktadır.
   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 16. İyi çalışmalar haziran ayinda aldim aracimi gecen hafta muayenede km siyle oynandigini öğrendim.Izlemem gereken yok nedir.Savcilikta benden dilekçe istediler neleri belirtmem lazim kafam karıştı yardımcı olur musunuz.Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Bir avukatın yardımından yararlanabilir veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 17. Merhaba. Ocak 2018 de 2004 model 206 bin km de 16.250tl ye araç aldim. Aralık 2018 de ki tüvtürk muayenesinde aracın km siyle oynanmış olduğunu öğrendim 2016 daki muayenesinde 346 bin km de imiş. Saticiyla görüştüğümde bunu benim yapmış olabileceğimi iddaa edip dava aç şeklinde beyanda bulundu. Bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim. Aracın km siyle benim oynamadigimi nasıl ispatlarım. Lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,
   Aracı satın alırken yaptırdı iseniz ekspertiz incelemesine dair rapor, aracın bir önceki muayene raporu, aracın satış ilanı gibi belgeler ile, aracın kilometresinin satıştan önce düşürüldüğünü ispat edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Teşekkür ederim. Alırken malesef expretiz yaptırmadım, eski muayene raporu da yok elimde, bir de aracın ilanları yayından kalkmış durumda, yani her yönden kitlenmiş durumdayım ne yapacagimi bilmiyorum bu durumda ne yapılabilir, teşekkürler.

 18. MERHABALAR,
  NİSAN 2018 DE ALDIĞIMIZ ARACIN KM SİYLE OYNANMIŞ OLDUĞU GEÇEN GÜN YAPTIRDIĞIMIZ MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI. ARACIN EKSPERTİZ RAPORU DURUYOR. SATIŞ SÖZLEŞMESİ DE DURUYOR. ARACI ANKARA’DAN ALIM SATIM İŞLEMİ YAPTIĞINI GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİĞİMİZ BİR ŞAHISTAN SATIN ALDIK FAKAT RUHSAT SAHİBİ BAŞKA BİRİ OLDUĞU İÇİN ARACIN SATIŞINI RUHSAT SAHİBİ YAPTI VE RUHSAT SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ BİZDE YOK. ARACI BURSA’YA GETİRİP KULLANMAYA BAŞLADIK. BU KONUDA NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİYOR. YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUZ.
  SAYGILARIMIZLA.

  1. Merhaba,

   Aracın satış sözleşmesini, ekspertiz raporunu, son muayene raporunu bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderip, aracı kaç TL bedelle satın aldığınızı da yine aynı şekilde belirtirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 19. Merhaba 10/12/2018 tarihinde 9300 km de Motosiklet satın aldım araç muayene kağıdı da 24/11/2018 de 9100km satın aldığım kişi tarafından muayeneye girdiğini gösteriyor.Aldığım kişi aracın 2. sahibi ancak 1.sahibi Aracı sıfır aldığı günden itibaren garanti kapsamı altında her 6.000km bakıma sokmuş.Aracı servise götürdüğümde araç 2018 5. ayda 30.000km ilk sahibi tarafından bakıma girmiş görünüyor.Satıcı satış bedelini geri ödemeye yanaşmadı.Kendisini nereye dava etmeliyim Tüketici mahkemesi,Asliye hukuk mu Tüketici hakem heyeti mi.Ticari kişi değil.

  1. Merhaba Ömer Bey,
   Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Fakat bir avukatın yardımından yararlanmanız çok önemlidir. Aksi halde başka zararlarınız söz konusu olabilir.

   Saygılarımızla.

 20. Selamün aleyküm size ankaradan yazıyorum16-08-2018 de ankaradan aldım muanesi 2 hafta önce yapılmıştı adam 8 yıldır sahibiyim dedi aldık sonra 24-11-2018 de sıkıştığım için ilana koydum ve bir msj geldi ustadım aracın klometresi orjinal deyil düşürülmüş diye inanmadım aldığım adamı aradım yok dedi öyle şey içim rahat etmedi servise gittim 2012 298 binde girmiş ve bana orjinal dediği ve sattığı 249 bindi bilmiyom felan dedi ama bilir gibi satış bedelini de 8 bin düşük yazdırdı benim şimdi neyapmam gerek bir bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba,

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya başkaca avukatın yardımından yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 21. öncelıkle herkese geçmiş olsun diyorum bir internet sitesinde beğendim ve telefonda pazarlıkla anlaşarak gıttım eksper e aracı gösterdim değerlerını aldık hersey normal bana söylenenden farklı sadece 1 parca boyalı denılen aracta 2 parca boya cıktı olabılır dedım sonra hasar kaydı için 5464mesaj attım hasar kaydı cıkmadı ve 2008 model ve 138.000 km ki arcı 02.01.2019 tarihinde noter satısı ile aldım daha sehir dışına daha cıkmadan vites gecısınde bır problem oldugunu fark ettım enyakın usya gıttım volan dişlisi arızası oldugunu öğrendim ve satıcıyı arayarak durumdan bılgı verdım tahrıben işcilik ve baskı bala ile beraber 2.200 tl tutan bır mıktar oldugunu telefonda ilettım ve bunun karsılamsını iştedim yardımcı olmaya calısacagını belırterek olumlu yanıt verdi bende tamam diyerek memlekete geldim aracta eksoz muayenesi ve tuvturk muyene evrakları bana verlmedıgı ıcın adıma kayıtlı aracı e devletten girerek önce eksoz muayenesinin olduğunu oğrendım ve 1 nusha aldım sonra tuvtuk arac evrakını çıkardım ve ne göreyim aracta bir önceki muayeneden sonra km düşürüldünü ve hafif hasar ile muayeden geçtiğini gördüm bunun üzerine ufak bir araştırma ile ptt HGS ye 5 tl odeyerek aracın 12.12.2014 yılında 223072 km ile muyene olmuş 16.12.2018 de 277505 km ile muayeneden geçmiş 10.12.2018 tarıhınde 137493 km de hafif kusurlu olarak geçmiştir.yani aracı aldığımın 05.01.2019 gunu 138.000 km de olmayıp tahmini 331.000 km olduğunu öğrendim ve direk satan kişiyi aradım ve durumu kendısıne ılettım bana aracı begenerek ve ekspere sokarak aldıgımı ve neden böyle yapıyorsun diye karsılık verince bende kendisine aracı geri almasını ve paramın iadesini istedim yoksa avukata verecegımı bıldırdım bana bıraz süre ver bende 07.01.2019 günune kadar süre verdim sonra bana 09.01.2019 carsamba gunu gelmemı ve iade edecegını söyledi bugun ise aradıgımda kendisini yarın gelme okadar naktim yok dedi ve aracı bana bırak ben sana kagıt vereyim aracı satıp paranı vereyim diye teklıfte bulundu olmaz dedım baska aracla degıselım dedi olmaz dedim ozaman ben anlamam enkısa surede bu işi cözmesi için cumaya kadar 11.01.2019 tarihine kadar beni arayacagını söyledi ve kapattık şimdi ben bu durumda bu kişiye noter den avukat aracı ile ihtarname cekmelıyım cekersem baya da pahalı bunu talep edebılırmyım yoksa biraz daha beklemeliyim uzman fikrinizi ögrene bılırmıyım sızden tsk edıyorum kolay gelsin.

  1. Merhaba,

   Alıcı (siz) aracın gizli ayıbını (kilometresinin düşürülmüş olduğunu) öğrendiğinde durumu derhal satıcıya bildirmelidir. Bu bildirimin noter aracılığı ile yapılmasında yarar vardır. Beklemek, haklarınızı riske atmanız anlamına gelir.

   Saygılarımızla.

 22. İyi günler kolay gelsin 1.5 sene önce 85.000 de olduğunu sandığım bir araç aldım. Bugün 117.000 de sanarak bir bayige satış için başvurdum aracımin 220.000 olduğunu söylediler. Ben almadan bir ay once muayene girmiş rapora 84.000 yazılmış ayrica almadan ekspertiz yaptirdim oradada bir şey denmedi.
  Dava açabilir miyim? Açsam dava bitene kadar arabayi satmamam mi gerekir ayrıca ne gibi haklar kazanabilirim yardimci olursaniz çok sevinirim

  1. Merhaba,

   Elbette dava hakkınız bulunuyor. Açacağınız davada ileri süreceğiniz talebe göre değişir, aracı satıp satamayacağınız. Haklarınız konusunda detaylı bilgilere makalelerimizde yer verilmiştir.

   Saygılarımızla.

 23. Merhaba iyi çalışmalar. Satın aldığım aracın kmsinin düşürüldüğünü öğrendim. Şimdi durumla ilgili ihtarname çekmek istiyorum. Fakat aracın ruhsat sahibi olan ve bize satışı yapan T.N, aracın asıl sahibİ M.Y. nin arkadaşı. M.Y. aracın asil sahibi ve km düşürme işlemini yapan ve kabul eden kişi. Bu durumda ihtarnameyi her ikisinede mi yoksa sadece satısı yapan T.N ye mi çekmek gerekir.

  1. Merhaba,

   Makalemizde anlatılanlar genelde, satıcının ayıba karşı olan sorumluluğu üzerinedir. Satıcının arkadaşı olan kişinin de bu olaydan sorumlu tutulup tutulamayacağı detaylı incelemeyi gerektirir. İhtarnameyi her ikisine birden gönderebilirsiniz, bu sizi olumsuz yönde etkilemez ama dava açarken dikkatli olmak gerekir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız sizin yararınıza olacaktır.

   Saygılarımla.

 24. 2016 yılnda bir arac sattım sattıgım kişi de 2017 de başka bir kisiye sattı aracı enson alan km düsürülmüş diye sattıgım kişiye dava actı kazandı aracı geri verdi benim aracı sattıgım kişi de bana dava actı sonuç ne olur km benim düşürmedigim kanıtlarla belli aradan 2 yıl .5ay geçmiş olmasına aracı geri almak istemiyorum ne yapmam gerek teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişi, size karşı açtığı davayı, uygun koşullarda açtı ise, kazanacaktır. Burada önemli olan, kilometrenin siz veya sizden önceki sahipleri tarafından düşürülüp düşürülmediğidir.

   Saygılarımızla.

 25. iyi günler 2004 madel araç aldım 02/03/2019 Tarihinde Türktüev istasyonunda muayene sonucunda 100bin km düşürülüş olara kayıtlara geçldi fakat aracı aldığım kişi bu konuda hiç bir bilgi vermediler ne yapmam gerekir mağduriyetimi nasıl giderebilirim hukuki dayanağı nedir böyle insaları kandıranlara örnek bir ceza verilmesi için ne yapmam gerekir.

  1. Merhaba,

   Makalemizde haklarınız hakkkında geniş açıklamalar mevcut, bir avukatın yardımından yararlanarak dava yoluna gidebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 26. Km düşürülmüş araç satın alanlar dan birisi de benim. Yaklaşık 350bin km düşürülmüş. Benim merak ettiğim iade ettiğimde satıcıdan araç satış fiyatını yasal faiziyle alabiliyor muyum

  1. Merhaba,

   Aracı kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe faiz alamazsınız.

   Saygılarımızla.

 27. Merhaba fıat punto araç satın aldım bundan 7ay önce aracın km düşürülmüş olduğunu servisde anladım.2012nin 4-üncü ayında araç 180.000binde servise giriyor daha sonra 2013ün 9uncu ayında 128.000 bin olarak tekrar fıat servisine giriyor.daha sonra araç 3el değişdiriyor.şuan yasal işlem başlatmak istiyorum faakat bu sureçde aracı km si düşürülmüş diye belirterek satabilirmiyim.ortalama değer kaybı ne kadar alırım.aracı33bine aldım

  1. Merhaba,

   İhtarname gönderip hatta dava açıp aracın incelenmesini sağladıktan sonra dava açmanız daha uygun olacaktır. Ne kadar değer kaybı hesaplanacağını makalemizdeki örnek raporlardan az çok tahmin edebilirsiniz. Bir avukatın yardımından yararlanmanız haklarınızı düzgün şekilde kullanabilmek açısından çok önemlidir.

   Saygılarımızla.

 28. benim aracım vardı 2004 model sattım ve sattığım kişi 6 gün sonra muayene yaptıracaktı öyle anlaşmıştık ancak yeni alan kişi muayeneye gitti ve kmsinin düşürüldüğünü öğrendi ve beni aradı hukuki sürecinin başlatacanı söyledi bu durumda satıcı benim ancak kmsinin düşürüldüğünü bende bilmiyordum ne yapmam lazım

  1. Merhaba,

   Kilometrenin geriye çekildiğini ispat edebiliyorsa, uygun şekilde açacağı davayı kazanması muhtemeldir. Kilometreyi sizin düşürmemenizin veya sizin bu durumu bilmemenizin etkisi bulunmamaktadır. Zaten makalemizde de bunları anlatmıştık.

   Saygılarımızla.

 29. Merhaba bundan on gün önce 2016 Fiat egea bir araç satın aldım expertizinide yaptırdım araç 23300 km olduğuna dair expertiz raporu ve satış belgesi elimde Aldıktan beş gün sonra servise garantisinin devam ettiği için başvurdum orda aracın daha önce hiç servise girmediğini öğrendim servisde bu araçların kronik sorun olduğu için şanzıman keçelerinin üçretsiz değiştireceklerini söyledi bende kabul ettim aracın şanzımanını açtıklarında pullların kırık ve dişlilerin aşınmış olduğunu söyledi buna istinaden bu aracın bu km de böyle olamayacağını söyleyip aracın beynini bilgisayara bağladılar ve orda asıl km 117000 bin olduğu ortaya çıktı ve bu durumda benim arabaya şanzımanlı alakalı altı bin tl masraf yapmam gerekiyor satıcıyı aradım konuyu anlatmama rağmen km kendisinin düşürmediğini kendisinden önceki Kişiler tarafından düşürülmüş olacağını iddia etti
  Ben bu durumda bana aracı satan kişiyle alakalı hukuksal yola başvursam harcadığım masraflar dahil aracın iadesini yapıp paramı geri alabilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkürler

  1. Merhaba,

   Makalemizde, sorunuzun cevapları bulunuyor. Dava hakkınız bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

 30. Merhaba eylül 2018 de 2000 model polo classic araç satın aldım. Satıcı bana aracın 159.500 km olduğunu söyledi. Ancak 02 nisan 2019 tarihi itibariyle serviste tesadüfen aracın km sinin 90.000 km kadar düşürüldüğünü öğrendim. Km düşüren kişi aracı bana satan kişi değildir. Ve araç şu anda 19 yaşında olup olay 15 yıl önce gerçekleşmiştir. Ne yapmalıyım ? Dava açarsam kime acmaliyim? Ve kazanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresinin kimin tarafından düşürüldüğünün önemi bulunmamaktadır çünkü dava zamanaşımı süresi henüz dolmamış, davayı aracı size satan kişiye karşı açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 31. Merhaba,
  Benim de km’si düşürülmüş aracım ile ilgili bir poblemim var.
  Merak ettiğim, bu süreçte davayı açan, yani benim cebimden ne kadar para çıkıyor, ne kadarını karşıdan tahsil edebiliyorum?

  1. Merhaba,

   Dava masrafları (yaklaşık 1.000-TL) sizin tarafınızdan karşılanır, dava sonunda haklılık durumunuza göre karşıdan tahsiline karar verilir.

   Saygılarımızla.

 32. mrb ben bir ay önce 2015 model ford focus aldım ve aldığımda km si 77 bindeydi iki gün önce park sensör takmak için gittiğim serviste son bakımının 225000 kmde yapıldığını öğrendim satın aldığım adamı aradım bana dava aç dedi hiç birşey yapamazsın dedi çünkü alırken aramızda araç tespit tutanağı imzaladık ikimizde şimdi ne yapmamam gerekiyor çok teşekür ederim…

  1. Merhaba,

   Araç tespit tutanağı olarak bahsettiğiniz belgede aracın km.sinin düşürüldüğü gibi bir ifade yoksa usulüne uygun şekilde açılacak davayı kazanmamanız için bir sebep görünmüyor.

   Saygılarımızla.

 33. Merhaba, 2 sene önce km saati bozulan aracıma 2.el km saati aldım taktırdım bozuk saatte km yazmıyordu. Daha sonra aracımı sattım,sayın alan arkadaş ise bir ay önce başka birisine satmış. Şimdi ise yeni alan arkadaş aracın km sini düşürdüğümü ve mahkemeye vereceğini söylüyor. Ne yapabilirim, bunun mahkeme süreci cezai işlemi nedir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba,

   Sorduğunuz soruların cevapları makalemizde yer alıyor.

   Saygılarımızla.

 34. Merhaba,

  28.01.2019 tarihinde 138.00 kmde eksper raporu ile aldığım aracımı 2018 mayıs ayında yetkili servise 145.000 km de bakıma girdiğini tespit ettim ve servisten bir rapor aldım.
  Fakat aracı aldığım tarihten itibaren oluşan arızalara yaklaşık 4,000 tl masraf yaptım. Satıcıdan araç bedelini iade isterken yaptığım masrafları da isteme hakkım var mı. Var ise bu yaptığım masrafları fatura yada resmi şekilde belgelendirmeli miyim. Aynı şekilde kullandığım süre boyunca trafik sigortası ve kasko bedellerini de talep etme hakkım var mı.
  Satıcı ile anlaşamadığım takdirde işlemleri sizler aracılığı ile başlatmak istiyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Araca yapmış olduğunuz masrafları da talep edebilirsiniz, belgeli olmak koşuluyla. Sigorta bedellerini geri alamazsınız.

   Saygılarımızla.

 35. skoda süper b2012 model araç aldım bir yıl önce arabayı satmaya karar verdim alacak kişi bana muayane sorgulamasından km düşürülmüş diye bilgi verdi kontrol ettim ardından km düşmüş olduğunu gördüm. arabayı aldığımda ekspertiz ilanı var, internet üzerinden aldığıma dair ilan numarasıda var arabayı adama geri vermek istiyorum adam almak istemezse ne olur bu durumda?

  1. Merhaba,

   Alıcı aracı geri almayı kabul etmiyorsa, dava yoluna başvurmalısınız.

   Saygılarımızla.

 36. 2018 Nisan ayında bir araç aldım 235 bin km 1 yıl kullandıktan sonra 2019 şubatta satmaya karar verdim aracın km 190 bin geri cekilmiş fakat benim aldığım kişi değil ondan önceki, kişi tarafından bu arada araç 10 bin civarı masraf cıkardı 5000 faturalı olmak kaydı ile suanda bir dava sürecine girdim fakat bilgim yok 2 mahkeme görüldü 3.cüsü eylüle ertelendi fakat konuya ilişki bir şey olmadı bilir kişi atanmadı dediğiniz 1500 tl dava masraflarını ödedim şimdi benim ne yapmam gerekir emsal davaların örneklerini bulup mahkemeye sunabilirmyim veya gidişat ne olur aracta sürekli masraf cıkarıyor son mahkemede hakim araç sizdemi dedi evet dedim bir sonraki mahkemeye aracla gel dedi fakat her ay 500-1000 civarı masraf cıkarıyor gücüm kalmadı aracı satmama engel bir durum varmmı?

  1. Merhaba,

   Elinizdeki bütün belgeleri (dava dilekçesi, duruşma tutanakları gibi) e-posta adresimiz olan bilgi@akahukuk.com.tr adresine gönderirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 37. Merhaba, 19.12.2018 tarihinde 2015 model Hyundai i30 marka aracı yetkili serviste ekspertiz yaptırarak 68.235 km’de aldım.
  08.04.2019 tarihinde ekspertiz yaptırdığım servise kalkışlarda titreme yaptığı için götürdüm. Yapılan incelemede kavrama setinin değişmesi gerektiği ve garanti birimine iletilerek garanti kapsamında yapılabileceği bildirildi.
  Garanti biriminden gelen cevapta masrafların yarısını garanti kapsamında diğer yarısını da benim ödemem gerekti söylendi. Kabul ettim ve tutarın yarısı olan 1860 TL ödemeyi yaptım. Kavrama seti değişti.
  Aracı teslim almaya gittiğimde garantide problem çıktığı probleminde aracın km si düşürüldüğü için garanti kapsamında olmadığı bilgisi verildi.
  Daha sonra ekspertizi bu serviste yaptırdığımızı ve neden bilgi verilmediğini sert bir şekilde sorduğumuzda, yanlışlık yaptıklarını aslında km’nin düşürülmemiş olduğunu garanti birimine yanlış km bilgisi verildiği için red cevabının geldiğini ve sorunu halledip aracın garanti kapsamında olduğunu bildirdiler. Aracın kavrama setinin garanti kapsamında değiştirildiğini ancak sistemlerinde bağlantı problemi olduğu için aracı teslim aldığımızda araç teslim formunu daha sonra vereceklerini söyleyerek servisten ayrıldık. Servise güvendiğimiz için teslim formunun peşine düşmedik.

  24.08.2019 tarihinde periyodik bakım için tekrar servise gittik, aracın bakımını yaptırıp direksiyondaki soyulmalar dan dolayı garanti kapsamında değiştirilmesini talep ettik. Garanti biriminden gelen cevap yine aracın km si düşürüldüğü için aracın garanti kapsamında olmadığı için işlemin gerçekleştirilemeyeceği yönünde oldu.
  Servis şefi ile görüştüğümüzde daha önceden yaptıkları hatalı km bildiriminden dolayı özel not düştükleri ancak garanti biriminin bunu atlamış olduğundan dolayı red cevabının geldiği ve aracın km sinin düşürülmemiş olduğunu tekrar bildirerek direksiyon sipariş ettiklerini ücretsiz değiştireceklerini ve bu durumu kendi aramızda çözmenin doğru olduğunu söylediler.

  31.08.2019 tarihinde başka bir Hyundai yetkili servisine aracı götürdüm diğer servisle yaşadığımız olayları anlattım ve araca bu serviste tekrar ekspertiz yaptırdım.
  Çıkan sonuçta
  Gösterge Tablosunda 81.934 KM
  DPF km’sinde 93.347 KM olduğu ve aracın km’sinin düşürüldüğü anlaşıldı.
  Ayrıca 08.04.2019 tarihinde yüzde 50’si garantiden değiştiği söylenen kavrama setinin’de değiştirilmediği, başka bir araçtan çıkma veya araçta takılı olan kavramanın tamir edildiği anlaşıldı.

  Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.

  1. Gökhan bey merhaba,

   Aracın kilometresi düşürüldüğü halde 08.04.2019 tarihinde yaptırdığınızı belirttiğiniz ekspertiz incelemesinde bunun görülememiş olması o ekspertiz hizmetinin ayıplı olduğunu gösterir. Yine “Ayrıca 08.04.2019 tarihinde yüzde 50’si garantiden değiştiği söylenen kavrama setinin’de değiştirilmediği, başka bir araçtan çıkma veya araçta takılı olan kavramanın tamir edildiği anlaşıldı.” şeklindeki yorumunuzdan bu tamir işleminin de ayıplı olduğu anlaşılmaktadır. Ayıplı hizmet alan kişi (siz) zararınızı tazmin amacıyla hukuki süreci başlatabilirsiniz.

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 38. Merhaba 22/04/2019 tarihinde 122000 kmde olarak aldlğım araç, 20/09/2019 tarihinde 125300 km de satmak istediğim araç alıcı tarafandın serviste sorgulandığında 20 mayıs 2014 tarihinde ki servis kaydında 54217 km de girdiği fakat 20 ocak 2015 kayıtlarında ise 34217 km ye düşürüldüğü görünmektedir.Alıcı aracımı almaktan vazgeçti.Aracı bana satan kişi ile görüştüğümde kendisinin bilgisi olmadığı söylemiştir.Dava açmam durumunda sonuç almam mümkünmüdür.Tşk ederim

  1. Merhaba,

   Elbette mümkündür, bizimle çalışmak isterseniz “bize ulaşın” bölümünde bilgilerimizi bulabileceğiniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 39. Merhabalar;
  il dışından araç buldum siteden gitmeden önce aracın km sorgulamak istedim hata veriyordu. ilanda km 170xxx diye resim atmıştı (ekran görüntülerini aldım ) km orjinal dedi. alacağım il’e gidince işi olduğunu babası ilgileneceğini söyledi (babası da galericide çalışıyormuş ve vekilmiş. )babası aradı ve galerici ismi verip oraya gelmemi söyledi. expertize koydum 171xxx de idi ve rapora yazıldı. araç galeri adınaymış. parayı elden istedi babası (galericini vekili) bende hesapta olduğunu havale edeceğimi söyledim ozaman oğluma parayı gönder dedi ve hesap bilgisini istedi.gönderdim 38.500 tl (noterde 31.500 yazdırdı) 03.07.2019 tarihinde aracı aldım.01.8.2019 tarihinde e devletten son muayene bilgisine ulaşabileceğimi öğrendim ve kontrol ettiğimde km’nin 289*** olduğunu öğrendim. aradım kabul etmedi arabayı 36 bine alacağını yada istediğini yere şikayet et dedi. ihtar gönderdim araç iadesi veya değer kaybı istedim cevap yazmış arabayı galerimiz satmadı parayı bana vermedin sana x şahısa sattık x şahısta saana sattı devri bizdeydi diyor.noter satışta yazan 31.500 tl ye arabayı geri alırım iyi niyet göstergesi olarak diyor. x şahıs arabayı aldığım kişi letgodan bu galerinin arabasını satmakta ekran profili galericinin önünde reklam tabelası görünmekte , sattığı arabaların hemen hepsinde plakalıkta galericini plakalığı var ve en son sattığı araba da galericinin sitesinde ve kendi letgo satış sayfasında (aynı resimler ) satılmış olarak işaretli. davayı ikisine birden mi açmak lazım ve davayı tüketici mahkemesine mi açmak lazım ve ya nasıl bir yol izlemeliyim. şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Açıkçası sorunuz biraz karışık geldi ama, aracın ruhsat sahibi ve bu aracın ilanına yer veren (veya aracı galerisinde satışa sunan) galerici (yani her ikisi birden) ayıplardan dolayı alıcıya karşı sorumludur. Davayı birine karşı açabileceğiniz gibi ikisine birden de açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 40. Merhaba , araç eylül 2017 de 79 bin km servise bakıma giriyor ve kaydı tutuluyor ve 2019 temmuzda 80 binde tüvtürk muayene giriyor arada geçen yaklaşık 2 senede sadece bin beşyüz km yapmış gözüküyor . Araç şuan 85 binde ben alırken muayne arılıkları normal olduğu için şüphelenmedim ama servise gidince iki senede sadece 1500 km arttığını gördüm . Herhangi bir hak iddaa edebilirmiyim satan kişi aracın bu sürede yattığını söylüyor .

  1. Merhaba,

   Aracın, kilometresinin düşürüldüğünü ispat etmeniz gerekir. Araç gerçekten kullanılmamış da olabilir.

   Saygılarımızla.

 41. 12.08.2019 tarihinde 2008 model bir reno trafik aldım. ekspertiz yaptırdım ancak kilometresi ile ilgili bir bilgi yoktu 197 bin yazıyordu orjinal sandık. Dün aracı satmak için ilana koydum bir galerici aracı sorgulayıp orjinal kilometrenin 417 bin oldugunu soyledı.
  satış evrakının arkasına aracı satan kişi bana kendi yazımla ” aracı bilerek begenerek gorerek aldım. ekspertize goturdum aracın butun bilgilerini biliyorum. boya degısen kilometre motor durumu koltuk sayısı muayene tarihi vs butun bilgilere sahibim. alıcının arac ile ilgili bana karsı herhangi bir sorumululuğu kalmamıstır. ” diye yazı yazdırıp imza attırmıştı. ayrıca 34500 e aldıgım aracı noterde 23000 yazmıstı su an ne yapabilirim elimden birsey gelir mi

  1. Merhaba,

   Biz, satıcıya karşı haklarınızı kullanabileceğinizi düşünüyoruz. Farklı görüş ve düşünceler olabilir.

   Saygılarımızla.

 42. Merhaba efendim başımdan şöyle bir olay geçti sormak istedim ben bir araç aldım 25bin TL ye araç 133 bindeydi Exper yaptırdım rapor var ben bir arkadaşıma sattım 25 bine 1 hafta içinde o dogal olarak yaptırmadı Exper 6 ay sonra oda bir baskasina 25 bine sattı arabayi o kişide biraz bindikten sonra muhayeneye gitmiş araç 400 binden çıkmış nuhayene olmamış bu adam dava açsa ben bu aracı alırken yaptirdigim Exper raporu mevcut bizim cekmedigimize dair bizlik birşey varmidir ?

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde detaylı olarak anlatıldığı üzere, kilometreyi sizin düşürmemeniz sizi sorumluluktan kurtarmaz.

   Saygılarımızla.

 43. Merhaba
  2018’de Şahıstan 2010 model araba aldım ocakta aldım ağustosta muayneye götürdüm orada öğrendim ki arabanın km’si düşürülmüş azda değil 200 km rahat düşürülmüş avukata verdim bende ama ford bayisinden herşeyi çıkardım servise girişi yağ bakımının yapılmasını herşey belgeli 2019 kasım’ın 6’sında mahkeme var sizce sonuç ne olur ?

  1. Merhaba,

   Süreci takip eden bir avukatınız olduğuna göre aklınızdaki soruları ona sormakla daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 44. 03.09.2019 arac dod otodan 96300 km de 2012 model arac aldım ve arac arıza verince servise gittim 4800 TL masraf cıkardılar ve arac daha önce 2 kez motor indirmiş agır onarımlar görmüş (satıcı bu konuda bilgi vermedi) bunun yanında aracın yetkili servise giriş kayıtlarında bişey farkettim,servise 4.5.6 girişlerde km tutarsızlıgı var.
  4.giriş 2016 12 aralık’ta 62000 km de olmuş
  5.giriş 2017 2 mayıs günü 43330 km de olmuş(km düsmüs görünüyor)
  6.giriş 2017 26 kasım günü 74500 km de olmuş
  bu kayıtlara göre km düşürülmüş görünüyor ancak tüv muayenesinde 2017 11 mayıs günü arac 70400 km de görünüyor( 3 adet muayenesi var 1.si 31500 km de 2.si 70400 km de 3.sü 95900 km de yapılmış)
  burda km ile oynanmışmıdır bilemedim,yarın satmaya kalkarsam suclu duruma düşermiyim

  1. Merhaba,

   Düzgün şekilde takip edilecek bir hukuki süreç ile, motor arızası için ödediğiniz/ödeyeceğiniz 4800-TL’nin aracı size satan şirketten tahsili mümkün olduğu gibi, aracın km.sinin düşürülmesi sebebiyle değer kaybının da tahsili mümkündür. Ya da aracın iadesi ile satış bedelinin ve tamir masrafının size ödenmesi de mümkündür. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 45. Merhaba,
  Aracımı şahıstan 2018 Ağustos ayında 143.000 km’deyken aldım. Tarafıma alırken hiçbir bildirimde bulunulmadı. Şimdi satmak istediğimde öğrendim ki 2014 yılında muayeneye girdiğinde aracım 204.000 km, 2016 yılında muayeneye girdiğinde 115.000 km, 2018 yılında ise 141.000 km’deymiş. Yani 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 100.000 km düşürülmüş. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olabilir misiniz? Henüz 2 yıl süre geçmedi.
  Saygılarımla,
  Serkan Çalışkan

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde haklarınız detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

   Bir avukatın yardımından yararlanabilir veya bizimle çalışmak isterseniz elinizdeki belgeler ile birlikte bilgi@akahukuk.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 46. Merhabalar . Ekim 2019 da 35bin tl ye araç aldim . Tanıdık aracılığıyla aldığım için ekspere sokmadım km sorgulamadan aldim . araç alırken göstergede 210bin de gözüküyordu. Şu an aracım 220 bin km de. Sanayiye gitmiştim bi yere uğradım . Uğradigim kişi bu benim aracımdı dedi . Km kacta dedi 220 bin dedim olamaz dedi ya ben o civarlarda satmıştım dedi . Öyle diyince sorgulattim. 2018de 240 binde muayeneye girmiş. Elimde kanıt yok nasıl bir yol izlemem gerekli . Satan kişi km yi senin dusurmedigini nerden bilicez dese ne diyebilirim ki . Nasil bi yol izlemem gerekir yardimci olursanız cok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Km düşürülmüş aracın satan kişi olmadığı belli ise nasıl o kişiye dava açabiliyor. Raporlarda 5.şahsın km yi düşürdüğü belli ise yinede suçlu olan satankişi mi oluyor. Peki o satan kişinin suçu nedir. O aracı alan adamın km sorgulamasını yapmadığı için bir suçu yokmu.

   1. Merhaba,

    Aracı satan kişinin, kilometreyi düşüren kişi olması veya kilometrenin düşürüldüğünü bilmesi gerekmiyor. Kanun bu şekilde çünkü. Suç dediğiniz şey ise tamamen başka bir konudur. Ceza Kanunlarını ilgilendirir. Bir kimseye suçlu diyebilmek için aracın kilometresini düşürmesi ve bunu alıcının öğrenemeyeceği şekilde yapması gerekir. Suç ile sorumluluk kavramları birbirinden farklıdır. Bir kişi herhangi bir suç işlemese de bazı kişilere -istemeden dahi olsa- verdiği zararları tazmin etmelidir.

    Saygılarımızla.

 47. 2003 model Honda araç aldım exspertiz yaptırmadım motor ve şanzımana bakıttım aldım km 320 binde idi alınca yaklaşık bir yıl kullandım ve sattım km 333 bin oldu alan kişiye de aynı şekilde bildiklerimi söyledim.oda exspertiz yaptırmak istemeden aldı Ama km benden önce 100 bin km aşagı düşürülmüş. Beni aradı mahkemeye vereceğim diye bu konuda ne yapabilirim sonuç ne olur.

  1. Mustafa bey merhaba,

   Makalemizde geniş açıklamalar bulunmaktadır. İnceleyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 48. 2019 tarihinde km ile ilgili bir dava actım husumet yokluğu sebebi ile davayı kaybettim aravta sürekli masraf cıkarttıgı için sattım fakat sonrasında istiafa basvurdum istiaf kararı bozdu ve 6098 sayılı TBK’nın 227. maddesi uyarınca karar tekrarda verilmeli diye acıklama yazmıs şimdi bu maddeye göre ya arac değişimi yada bedel de idirim ben aracı sattıgım icin nasıl bir yol izlenir? aractaki masraflar için de tekrar bilirkişi tarafından bakılması gerekiyor yazılmış fakat ortada 1 yıldır arac yok bu durumda benim ne yapmam gerekiyor?

 49. Araba almıştım sonra arabayı temizlerken koltuğun altında eski muayene kağıdını buldum ve eski muayene kağıdında arabanın kilometresi 270 bin kusurlerdeymis ve ben arabayı aldığımda araba 179 bin kusurlerdeydi. Bana kesinlikle bilgi verilmedi. Ben de arabanın eski sahibini aradım ve uzlaşmak istedim kabul etmedi .ne yapmam lazım

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya telefon ile arayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 50. Kolay Gelsin 11.05.2020 tarihinde 70 bin TL ye 68 bin km Fiat linea marka araç aldım araç servis kayıtlarında 2017 de 100212 km de parça değişimi yapılmış şuan mahkemeye versem malum fiyatlar yükseldi alacağım rakam nedir zararımı karşılar mı muadil araçlar 100 binle 110 bin arası rakamlarda nasıl bir yol izlemeliyim önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Aracı satıcıya iade ederek piyasa rayiç değerini almak için hukuki süreci başlatmak yerine satış bedelinden indirim talebi ile başvuru yapılırsa daha uygun olacaktır görüşündeyiz.

 51. 17.06.2021 tarihinde 1999 model corolla aldım.
  Aldığımda km sayacı 251.999 da durmuş ve çalışmıyordu.
  Eve gelirken farkettim ve Aldığım kişiye sordum olurmu çalışıyordu dedi.
  Ertesi gün 18.06.2021 tarihinde HGS Sorgulamadan sorguladım ve
  22.11.2019 tarihinde Tuvtürkt muayenesinden 348.467 km sinde geçtiğini anladım.
  Şimdi ben ne yapayım???
  Nasıl ve nereye dava açabilirim ve yazışma örnekleri varmı bana gönderebilirmisiniz.

  1. Faruk bey merhaba,

   Buradan sizlere hukuki danışmanlık vermemiz mümkün değildir.

   Saygılarımızla.

 52. Merhaba 2016 yılında Fiat linea Marka 47207 km de aracı expertiz yaptırarak aldım. Aracı gecen hafta satarken yaptırılan expertizde Aracın gösterge saatindeki km nin 80500 km olduğu ancak beyindeki km 122500 km olduğu yaklaşık 42000 km Aracın km dusuruldugunu öğrendim. Arac 2013 model ilk muayenesi 2016 yılında ben aracı almadan 2 gün önce yapılmış. 10000 km bakımı Yetkili serviste 2013 temmuz ayında yapılmış başka yetkili serviste kaydı yok. Aracın benden önce km dusuruldugunu nasıl ispatlayabilirim. Aracın beyninden km hangi tarihte dusuruldugunu tespiti mümkün mü.

  1. Melih bey merhaba,

   Bazı kontrol araçlarıyla aracın kilometresiyle hangi tarihte oynandığı ortaya konabiliyor, bunu araştırmanız gerekir. Oto sanayilere veya yetkili/özel servislere başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 53. Merhaba, 2013 model 1.3 multijet fiat fiorino satin aldim. Aldigimda km si 162 bin olarak biliyordum eksper raporunda da bu sekilde bana sunuldu. Aracdan şüphelendim ve kendi memleketimde tekrar ekspere soktum ve aracin kmsi 24 bin km cekilmis cikti. Dava acsam bilirkisi eksperdeki gibi hgs raporlari ile mi tüvtürke göre mi yoksa aracin beynine baktirarak mi kmsinin cekilip cekilmedigini kontrol ediyor. Bu konuda yardimci olur musunuz?

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresinin düşürüldüğü her türlü delil ile ispat edilebilir. Fakat 24 bin km. lik düşürme işlemi için satış bedelinden indirilecek miktar çok düşük (yüzde 3-5) arasında olacaktır.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir