Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?

Tarafımıza en çok yöneltilen sorulardan biri: “Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?” sorusudur.

Bu makalemizde, “kilometresi düşürülmüş araç aldım ne yapmalıyım?” “kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade edip paramı geri alabilir miyim?” “kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum bu sorun olur mu?” “kilometresi düşürülmüş bu aracı başkasına satabilir miyim?” “kilometre düşürmek suç mudur?” “kilometresi düşürülmüş aracı, bilmeden başkasına sattım ne yapmalıyım?” gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

1- Kilometresi düşürülmüş araç aldım ne yapmalıyım?

Kilometresi düşürülmüş araç almış kişilerin karşılaştıkları bu problem karşısında bir çözüme ulaşmak amacıyla yapacakları ilk iş durumu karşı tarafa (satıcıya) bildirmek olmalıdır. Bu çözüm tarzı, hem masrafsızdır, hem de karşıdakinin tutumuna göre çok kısa bir süre içerisinde sizi sonuca ulaştırabilir.

AKA HUKUK olarak, müvekkillerimizin sorunlarını en kısa sürede ve en etkili biçimde çözmek amacıyla hareket ettiğimizi iddia ettiğimize göre, bu şekilde bir problemle karşılaşan kişilere ilk önerimiz, durumu satıcıya bildirmeleri oluyor. Eğer sorunu bu şekilde çözebilirseniz bu hem siz hem de karşı taraf için en iyi çözüm olacaktır.

1.1.- Aracın kilometresinin düşürüldüğünü satıcıya bildirdim fakat olumlu bir cevap alamadım ne yapmalıyım?

AKA Hukuk olarak biz, işte bu aşamada sizin haklarınızı kullanabilmeniz açısından sürece dahil olabiliriz. Tarafımıza çıkaracağınız vekaletname ile satıcıya ihtarname gönderebilir, doğrudan dava açabilir veya hakem heyetlerine başvuruda bulunabiliriz.

1.2- Hukuki süreci avukat ile takip etmek zorunda mıyım?

Elbette hiçbir kişi, davasını veya başkaca hukuki sorunlarını bir avukat ile takip etmek zorunda değildir. Avukat, hukukun karmaşık yapısı karşısında müvekkilinin haklarını, öncelikle doğru biçimde, en kısa sürede, en etkili yöntemlerle çözüme ulaştırmak amacıyla hareket eder. Avukat ile takip edilmeyen işlerde, davayı görevsiz ve yetkisiz mahkemelerde, eksik veya yanlış taleplerle açarsanız bu yanlışların bir daha geri dönüşü olmayabilir. Bir hukuki sürecin avukatla takip edilmesi işte bu gibi sorunların çözümünde oldukça önem arz eder.

Eğer siz, yine de davanızı kendiniz takip etmek isterseniz, 2. el bu aracı, alım satım işini meslek haline getirmemiş kişilerden aldıysanız davanızı Asliye Hukuk Mahkemelerinde, yok eğer bu işi meslek haline getirmiş (örneğin galerici) veya sürekli bu işi yapan bir şirketten (örneğin otomobil bayi) satın aldıysanız bu durumda Tüketici Mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

2- Kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum, bu sorun olur mu?

Kilometreyi kimin düşürdüğü ancak şu durumda etkilidir: Eğer aracı satın alma tarihinizin üzerinden 2 yıl geçtiyse, açılacak davanın, satıcının ileri süreceği zamanaşımı savunmasıyla riske girme durumu vardır. İşte, satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıldan daha fazla zaman geçtiği durumlarda, aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğü önemlidir. Daha basit bir anlatımla A isimli kişi, ikinci el bir aracı, B isimli kişiden, 01.12.2016 tarihinde satın almış ise, 01.12.2018 tarihine kadar B’ye karşı dava açtığında zamanaşımı savunması önem görmez. Nitekim satıcının ayıptan sorumluluğu 2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu durumda kilometreyi kimin (B’nin mi yoksa daha önceki sahiplerininin mi) düşürdüğünün de önemi yoktur. Fakat satış tarihi üzerinden 2 yıllık süre geçmiş ise, bu durumda davayı kazanabilmek için ya kilometreyi B’nin düşürdüğünü ya da B’nin bu kilometre düşürme olayını bilip de A’dan gizlediğini ispat etmek gerekir.

3- Kilometreyi kimin düşürdüğünü tespit ettim, bu kişiye mi yoksa aracı satana mı dava açacağım?

Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bir diğer sorusu, davanın kime karşı açılacağı ile ilgili olmaktadır. Dava, her durumda aracı size satan kişiye karşı açılır, bu durumun istisnası yoktur.

4- Aracı satın aldığım kişiye karşı dava açmak istemiyorum. Ne yapabilirim?

Her ikinci el aracı, illa ki tanımadığımız kişilerden satın almıyoruz. Bazen de kilometresiyle oynanmış bu araçları, dostumuzdan veya akrabalarımızdan satın alırız. Bu durumda işte bu kişiye karşı dava açmak istemiyorsanız, aracı satın aldığınız kişi, kendisinden önceki sahibine dava açmalıdır.

5- Kilometreyi düşürmek suç değil midir? 

Kilometre sayacına müdahale etmek suçtur. Eğer siz aracın sahiplik kayıtlarının, muayene kayıtlarının, servis kayıtlarının incelenmesi ile kilometre sayacına müdahale eden kişiyi tespit edebiliyorsanız, bu durumda bu kişinin dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz. Fakat yine belirtmek gerekir ki eğer satımın üzerinden 2 yıl geçmediyse kilometreyi kimin düşürdüğünün açılacak hukuk davasında hiçbir önemi yoktur. Kilometreyi kimin düşürdüğü sadece ceza yargılamasını ilgilendirir. Kilometreyi düşürmek “suç”tur, kilometresi düşürülmüş bir aracı satmak ise suç olmasa bile alıcıya karşı hukuki sorumluluk yükler.

5.1- Kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise:

5.1-a) Hukuk yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise, hukuk yargılamasında (bedel iadesi veya bedelde indirim) 2 yıllık zamanaşımı savunmasına dayanamaz ve bu dava 10 yıl içinde açılabilir. Dava sonunda (talebinize göre) bedelin iadesine veya bedelde indirim yapılmasına, yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline karar verilir.

5.1-b) Ceza yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise, ceza yargılamasında dolandırıcılık suçundan ceza alabilir.

5.2- Kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse:

5.2-a) Hukuk yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse, hukuk yargılamasında (bedel iadesi veya bedelde indirim) 2 yıllık zamanaşımı savunmasına dayanabilir. Eğer kilometresinin düşürüldüğünü bilmiyorsa bu davanın 2 yıllık süre içerisinde açılması gerekir. Kilometrenin düşürüldüğünü bilmemesi önem arz etmez. Dava sonunda (talebinize göre) bedelin iadesine veya bedelde indirim yapılmasına, yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline karar verilir.

5.2-b) Ceza yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse, ceza yargılamasında dolandırıcılık suçundan ceza almaz, beraat eder.

6- Dava ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın, ilk derece mahkemesi tarafından karara çıkması, durumun karışıklığına delillerin toplanmasına, mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 9 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. Adalet Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen bir davada ortalama 282 günde, Tüketici Mahkemelerinde görülen bir davada ise ortalama 239 günde karar verilmektedir.

7- Dava süresince aracı kullanabilir miyim?

Elbette, dava süresince aracı kullanabilirsiniz.

8- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade edip paramı geri alabilir miyim?

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin ne gibi haklara sahip olduğu Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları isimli makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Elbette bu hakların içinde, aracı satıcıya iade edip satış bedelini geri alma hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer zararlarınızı da (noter masrafı, yol masrafı gibi) tazmin edebilirsiniz. 

Tabii bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekmektedir. 

9- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade etmeden sadece zararımı karşılamasını istiyorum, mümkün müdür?

Elbette, kilometre sayacı ile oynanmış araç satın alan alıcıların haklarının içinde, aracı satıcıya iade etmeden, satış bedelinde indirim talep etme hakkı da bulunmaktadır. Dolayısıyla araç sizde kalmaya devam edip sadece bedelinde indirim talebi ile dava açabilirsiniz.  

Bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekecektir.

10- Kilometresi düşürülmüş aracı başkasına satabilir miyim?

Bu şekilde kilometresi düşürülmüş araç satın alıcıların bir başka sorusu da, kilometresi düşürülmüş bu aracı başkasına satıp satamayacakları ile ilgilidir. Elbette bu araçlar da (her ne kadar ayıplı da olsalar) başkasına satılabilir. Fakat bu durumun yeni alıcıya usulüne uygun şekilde bildirilmemesi halinde ona karşı sorumluluk söz konusu olacaktır.

Ayrıca, bu aracı satmak isterseniz, bunu uygun olan bir dönemde yapmanız gerekir.

11- Kilometresi düşürülmüş aracı, bilmeden başkasına sattım, ne yapabilir miyim?

Tarafımıza ulaşan bir diğer soru, kilometresi düşürüldüğünü bilmeden satın alınan bir aracın yine bilmeden başkasına satılmış olması ile ilgili. Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç satan bu kişiler, aracı satan alan alıcının taleplerini (bedel iadesi veya bedelde indirim) karşılamak durumundadırlar. Bunu rızalarıyla yapacak olurlarsa dava stresinden, yargılama giderlerinden, karşı taraf kendisini bir avukatla temsil edecek olursa onun vekalet ücretini ödemekten kurtulurlar.

11.1- Kilometreyi ben düşürmedim, davayı kaybeder miyim? 

Kilometreyi siz düşürmemiş olsanız bile, satıcıya karşı hukuken sorumlu olan siz olduğunuza göre, usulüne uygun şekilde açılmış ve ispatlanmış davayı kaybedersiniz.

11.2- Aracı sattığım kişi ile anlaştım şimdi ne olacak?

Aracı sattığınız kişi ile anlaşmanız, ya bir miktar para ödemek ya da aracı geri alıp satış bedelini iade etmek şeklinde olacaktır. İster bir miktar para ödeyerek anlaşın isterseniz aracı geri alıp satış bedelini iade ederek anlaşın daha sonrasında aracı satın aldığınız kişiye karşı dava açmanız gerekir.

12- Kilometresi düşürülmüş araç davaları ile ilgili emsal kararlar var mıdır?

Elbette, bu konuda emsal mahkeme kararları bulunmaktadır. 

13- Dava ile uğraşmak istemiyorum, bu aracı elimden nasıl çıkarabilirim?

Kilometresini sizin düşürmediğiniz bir aracı, bu durumunu söylemeden satacak olursanız, piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata dahi satsanız aracın yeni sahibi size karşı 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dilediği zaman dava açabilir. Aracın, piyasa değerinden düşük satılması, sizi sorumluluktan kurtarmaz. Örneğin kilometresi düşürülmemiş (orijinal kilometredeki) emsallerinin piyasa fiyatı 100.000-TL olan, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz bir aracı 90.000-TL’ye dahi satacak olsanız alıcı size bu aracı iade etmek için usulüne uygun şekilde bir dava açtığında bu davayı kaybedeceksiniz.

“Zaten düşük fiyata sattım, alıcının bir zararı yok” düşüncesi:

Bu düşünce tamamen hatalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu üzere, kilometresi düşürülmemiş (orijinal kilometredeki) emsallerinin piyasa fiyatı 100.000-TL olan, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya bildirmediğiniz bir aracı 90.000-TL’ye sattığınızda, alıcının 2 tür dava açma hakkı olduğunu ifade etmiştik. Aslında alıcılar başkaca taleplerde de bulunabilirler ama konuyu dağıtmamak açısından bu taleplere değinmeyeceğiz.

a) Eğer alıcı, bu aracın satış bedelinde indirim yapılmasını talep ederse:

Alıcının bedelde indirim talebi ile açtığı davada dosya bilirkişiye gönderilecek. Bilirkişi, bu aracın, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) ve ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş) değerlerini ayrı ayrı belirleyecektir. Kolay olması açısından, bilirkişi, bu değerleri, tam da örnekte olduğu gibi 90.000-TL ve 100.000-TL olarak belirlemiş olsun. Bu durumda bu araç yüzde 10 düşük bir fiyata satılması gereken bir araçtır. Dolayısıyla 90.000-TL’nin yüzde 10’u olan 9.000-TL bedelde indirim miktarıdır ve bu miktarı alıcıya ödemeniz gerekir.

Tabi bu sadece, alıcıya ödemeniz gereken bedelde indirim miktarı. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (2018 yılı için Asliye Hukuk Mahkemelerinde 2.180-TL, Tüketici Mahkemelerinde 1.090-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının dahi altında sattığınız bu araç için yaklaşık 11.000-TL zarara uğrayabilirsiniz. 

b) Eğer alıcı, bu aracı geri vererek satış bedelini iade almak isterse:

90.000-TL’yi alıcıya geri ödeyeceksiniz. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (9.950-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının dahi altında sattığınız bu araç için yine yaklaşık 11.000-TL zarara uğrayabilirsiniz. 

EMSAL MAHKEME KARARLARI:

1- Aşağıdaki karar, bir müvekkilimizin, 2017 yılında, 230 bin km.de olduğunu sanarak, 24500-TL bedel ile satın aldığı ve fakat yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız davada mahkemece verilen karardır. Mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 5.000-TL ödemelerine karar vermiştir.

kilometresiyle oynanmış araç

kilometresi düşürülmüş araç

2- Aşağıdaki karar ise, bir başka müvekkilimizin, 67.000-TL bedel ile satın aldığı ve sonradan yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız dava sonunda mahkemece verilen karardır. Kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 9.736-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizini ödemesine karar vermiştir.

kilometre düşürülmüş araç

3- Aşağıdaki karar ise, bir başka müvekkilimizin, 45.000-TL bedel ile satın aldığı ve sonradan yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız dava sonunda mahkemece verilen karardır. Kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 10.000-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizini ödemesine karar vermiştir.


Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke genelinde bulunan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.


Herhangi bir dava için genel bilgiler, avukatlık ücretleri, muhtemel zarar veya faydalar, dava süreçleri hakkında bilgi almak için Dava Süreci Hakkında Genel Bilgiler isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?” için 51 yorum

 1. Merhaba.
  Gecen sene 2011model bi arac aldim ve arac muayene esnasinda km düşürülmüş bir araç aldığımı anladım. Bana satan kişi “sozde yardımcı olmak” amacıyla ‘sen bana noterden masraflarımın karşılaması adı altında ihtar cek ben de hesabına 10000 yatırayım’ dedi ve dava ile benim avukatım ilgilensin dedi. devam eden günlerde hesabıma 10000 yatırdı. Bu meblağı çektik ve arkadaşa tekrar geri verdim (arkadaş kendini işin içinden siyirdi) ve şuan bana davanın 2-3 yılı bulacağını söylüyor. Şimdi yüksek km aracın çıkardığı ağır masrafların altından kalkamıyorum, aracı elden çıkaramıyorum ve bir hak iddia edemiyorum. Nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz.

  1. Merhaba,

   Umarım satıcı ile aranızda bu dediklerinizi anlatır şekilde yazılı bir sözleşme yapmışsınızdır. Çünkü herhangi bir kişiyi (aracı size satan kişiyi) herhangi bir kişi (aracın önceki sahibi) aleyhine dava açmaya zorlayamazsınız. Derhal aracı size satan kişinin önceki kişiye karşı dava açıp açmadığını araştırın, bunun için mahkeme dosya numarasını isteyin ve dosyayı da ilgili adliyesinde kontrol edin. Anlattıklarınız, dolandırılmış olabileceğiniz ihtimalini akla getiriyor. Bir avukatın yardımından yararlansaydınız size kesinlikle böyle bir öneri sunmazdı. Siz de hak kaybına uğramamış olurdunuz.

   Saygılarımla.

 2. İyigünler ben 2018 Aralık ayında bi araç aldım araç motorunda sorun oldu bizde kilometresinden şüphelenip aracı yetkili bayiisine götürdük aracın gerçekten kilometresi düşürülmüş ben aracı alalı 5ay oluyor galerici ben yapmadım diyor bilmiyordum ben aldığımda da böyleymiş diyor araca 12 bin tl masraf yaptım motor arızası için sizce ne yapmalıyım expertiz raporum falan herşy var dava açsam kaybetme ihtimalim varmıdır ?

  1. Merhaba,

   Anlattıklarınıza göre, ödediğiniz satış bedeli ile birlikte araç için yaptığınız masrafları karşıdan tahsil edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 3. iyi günler 2019 ocak ayında 2006 marka bir otomobil aldım 4 ay sonra satmaaya gittigimde aracın km dusurulmus oldugunu ogrendim yaklasık 120000km aracı aldıgım kişi umursamaz bi tavırla dava ac dedi ben aracı 46500 tl aldım fakat noter satısını 40000tl gostermişiz ben şimdi ne yapmalıyım

  1. Merhaba,

   Dava açabilirsiniz Mehmet bey. Bizimle çalışmak isterseniz, e-posta ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 4. 2019 şubat ayında Suriye uyruklu tc kimlikli bir sşahıştan güvene dayalı bir araç satın aldım ve bu yüzden ve saglık nedenkerinden ekspertiz yaptıramadım aracı 1ay sonra satmak zorunda kaldım sattıgım kişi aldıktan sonra ekspertiz e sokmuş araçta çok fazla degişen ve arızalar tespit edilmiş ve en önemliside bana satan kişinin km sini düşürdügünü muayene kayıtlarından çıkarmış. Beni arayıp bilgilendirdi bende aracı hemen geri satın aldım şimdi karşı tarafa iade edebilirmiyim ve bunların ceza almasını çok isterim ama elimde bi ispatım yok facede ilanda görerek aldım ilandanda kaldırmışlar nasıl bi yolunu bulabilirim

  1. Merhaba,

   Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunup, aracı kaç km.de satın aldığınızı bilebilecek kişileri tanık olarak gösterebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 5. Merhaba mart 2018 de 2008 model bir araba aldim yaklasik iki ay bende kaldi araci bi arkadaşıma sattim nisan 2019 da araci sattigim arkadaşımda ayni araci baskasina satmak istedi ancak aracin kilometresi baya düşürülmüş oldugunu fark etmiş ve araci bana iade etti ve bende parasini kendisine iade ettim bende araci mart 2018 de aldigim kiseye iade etmek istedim ancak şahıs haberim yok falan deyip araci kabul etmedi aracin kilometresi de 2014 te muayene raporuna göre 170000 dir. 2017 de ise 162000 dir. Bu durumda ne yapmalıyım

 6. MRB. 2019 3. ayında toyota corolla aldım ve yetkili servise bakım için gittiğimde 120 km lik aracın 300 kusur binde olduğunu öğrendim. satıcıyı aradım bilgisinin olmadığını söyledi dava acıcağımı söyledim. ben aracın iadesini istiyorum mümkün mü bu davayı kaybetme durumum var mı. exper ve satış sözleşmem hepsi duruyor.
  2. konu ise ben bu aracı kullanabilir miyim kullanırken kaza falan olduğunda aracta oluşacak hasarda arac değerinin düşmesiyle alakalı bi sorun yasar mıyım. karsı tarafa bende ücret eder miyim acaba yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,

   İddialarınızı ispat edebiliyorsanız muhtemelen davayı kazanırsınız, elbette bir avukatın yardımından yararlanmanız çok önemlidir. Araçta oluşacak değer kaybını satıcıya ödemek durumundasınız.

   Saygılarımızla.

 7. Mrb 2019 mayıs ayında araç aldım,10 gün sonra satmak zorunda kaldım,sattığım kişi 25 gün sonra yetkilik servise gittiğinde km nin 2015 yılında 50 bin km düşürüldüğünü öğrenmiş şimdi aracı iade etmek istiyor fakat şu anda benim aracı alacak durumum yok,alıcı beni mahkemeye verceğini söyledi, verirse ne ceza alırım,ve benimde aldığım kişiye dava açma hakkım varmı ve ne zaman dava açmam gerekir.tesekkurler.

  1. Merhaba,

   Hukuk mahkemelerinde açılacak davalarda ceza kararı verilmez. Karşı taraf aracın satış bedeli veya değer kaybının ödenmesi talebi ile mahkemeye başvurabilir, mahkeme delil durumuna göre değerlendirme yapıp bir karar verecektir. Vakit geçirmeden durumu aracın sizden önceki sahibine ihtar etmenizde yarar vardır.

   Saygılarımızla.

 8. Mehaba mart-2019 ayinda 119000 km de expertiz yaptirarak sorunsuz cikmasi nedeniyle ford marka arac satin aldim 4 ay sonra nakit ihtiyaci nedeniyle satmak istedigim arac icin aliciyla anlastim fakat alici expertiz yaptirdiginda motorunun bitik oldugu soylendi.Araci yetkili servise gotuedum kayitlarda arac trafige ilk ciktigi iki ay sonunda servise girdigi ve kmsinin 20000 oldugu fakat 3 yilin sonunda muayeneye girdiginde km sinin 36000 oldugu soylendi.Bunun sonucunda km paneli sokulup bakildiginda kmsiyle oynanmis oldugu sonucuna varildi.Simdi benim sorum tuvturk ve servis kayitlarinda km nin geri alindigina dair kanit yok fakat 2 ayda 20000 km yapan aracin 3 yilda 16000 km yapmasi zaten dogal degil servis bunu teknik inceleme sonucu anlayabiliyor.Bu durumda ben dava acsam kazanabilir miyim.Yardimci olursaniz sevinirin

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz şey servis çalışanlarının subjektif yorumu değilse (teknik inceleme ile km. düşürüldüğü anlaşılıyor ise) açılacak dava kazanılabilir. Tabi önemli olan, kilometre sayacının siz satın aldığınız tarihten önce düşürüldüğünü ispat etmektir.

   Saygılarımızla.

 9. Merhabalar
  Öncelikle bana yardimci olmanizi rica ederim
  Şimdi şöyle anlatayım 2 ay önce 2016 model daha önce hiç muayne olmamis bir araç aldım normal şahistan expertiz raporu mevcut araç ben aldigimda 75 bin km deydi ben araci aldiktan 1 ay sonra muayneye goturdum ve 79 bin km de olarak muayne yaptirdim araca dün bakim icin servise goturdum arabayi en son bakimi 5. Ay 2019 da 180000 bin de yapilmis yani muhtemelen aracin km si 115.000 km duşurulmus aldigim adamla gorustum oda ben bilmiyordum dedi oda kendisin aldigi adamla gorusmus oda araci benden tekrar geri almayi kabul etti yarin satışa notere gidecegiz sorun şu araci 79 bin km olarak ben muayneye soktum simdi araci almadigim adama satacagim nasil bir yol izlemem gerekiyor noterde veya baska bir yerde adam 2 gün sonra bana dava acabilir bana ayipli mal sattilar diye o hakki elde etmemesi için ne yapmam gerekiyor sozlesme veya noter satisinda belirtebilirmiyim

  1. Merhaba,

   Durumu anlatan bir tutanak oluşturup imzalayabilirsiniz 3 kişi birlikte.

   Saygılarımızla.

 10. Ben 2019 yılı Nisan ayında bı araba aldım 4 ay sonra ihtiyaçtan sattım sattığım kisi beni 1 ay sonra aradı arabanın kilometresiyle oynandığını söyledi ne zaman oynandığını sorunca 2018 yılında dedi bende şimdi devlet memuruyum beni mahkemeye vereceğini söyledi benim expertiz raporlarim felan herşey elim de bende aldığım kişiyi vericem ama ben devlet memuru olduğum için benim ceza alma yada isimden olma gibi bı durum varmı

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresiyle oynayan kişi siz olmadığınıza göre, bu olaydan dolayı “cezai” sorumluluğunuz bulunmamaktadır, dolayısıyla sicilinize işleyecek bir durum yok, endişelenmeyin. Bunun yanı sıra, aracın kilometresini siz düşürmemiş dahi olsanız, satıcıya karşı, “hukuki” sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuz kapsamında size karşı aracın iadesi ile bedelinin tahsili veya bedelinde indirim yapılması gibi davalar açılabilir. Tüm bu süreçte bizimle veya başka bir avukatla çalışabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Evet çalışmak isterim bu can sıkıcı durumdan yıpranmadan çekip çıkarabilecek birine ihtayacim var.

 11. Merhabalar… Benim aracım sözde 155.000’de ama öğrendim ki 300.000’deymiş…
  Ben şimdi mahkemeyle uğraşmak istemediğimden dolayı gerekirse 3 5 bin lira zararına satmak istiyorum…
  Yani diyeceğim şu ki; ben aracı başkasına ÖZ KİLOMETRESİ ile ÖZ FİYATINA satsam ? Notere de alış satış işlemi yaparken ORJİNAL KM’si Ile ve ORJİNAL PARASI ile bildirsek yani yasadışı olmayan yolla satsam ben bu aracımı beni dava etme ihtimali kalır mı karşı taraftakinin(sattığım kişinin)… Teşekkür Ederim😊

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişiye karşı sorumluluktan kurtulmak için, ona, kilometresinin düşürüldüğünü belirtmeniz ve bunu bildiğini gösterir yazılı bir belge almanız gerekir. Aracı, olması gereken kilometreye getirerek ve fakat alıcıya bir şey anlatmayarak sorumluluktan kurtulamazsınız.

   Saygılarımızla.

 12. Aracı bugün aldım.km sinin düşürüldüğünü yeni öğrendim.nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde anlatılmaya çalışılmıştır. Bizimle çalışmak isterseniz belgeleriniz ile birlikte bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 13. Merhabalar ;
  Yaklaşık 1.5 ay önce 2010 model bir araç aldım
  Arabayı alırken ekspertiz yaptırdım kmsi 160bin kmdeydi. Ve ben bu araçı başka birine sattım oda ekpertiz yaptırdı ekspertiz yapan firma km orjınal olduğunu söyledi ve satışı gerçekleştirdik daha sonra sattığın kişi beni aradı ve ulaştırma bakanlığın sayfasından arabanın kmsi 320.000 km olduğunu söyledi km düşürülmüş bende aracı geri aldım ve almış olduğum parayı banka yoluyla iade ettim ve gerekli imzaları dekontları aldım.
  Bende satın aldığım kişiyi aradım oda bende orjınal aldım diye 3 5 gün beni idare et ben paranı ödeyip arabayı geri alıcam benden haber bekle diyor ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim dava açsam kazanma şansın ve süreç ne kadar sürer o süreç içinde araçı kullanmanımıyım

 14. 2004 model aracımı 187.000 diye aldım bi önceki muayene de 501.000 de olduğunu öğrendim aracı alırken ekspertiz yaptırdım raporları mevcut ve aracı satın aldığım kişinin mesaj yoluyla aracın 187.00 de olduğunu belirttiği mesajı duruyo aldığım kişi aracı kabul etmiyo kendisinin de bilmediğini belirtiyo dava açsam sonucu nasıl olur deliller yeterli mi sizce teşekkürler

  1. Merhaba,

   Deliller yeterli görünüyor, dava gibi karmaşık hukuki bilgi gerektiren konuları bizim veya başka bir avukatın yardımından yararlanarak takip etmeniz önemlidir. Zira yanlış/eksik şekilde açtığınız davalar sonunda maddi/manevi zararlara uğrayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 15. Şubat ayında 33.500 tl bedelle araç satın aldım.arac bana 169000 km olarak satıldı.
  Sahte muayene evragı düzenlemiş.
  Araç 2018 muayenede 250.000 olarak gözüküyor yaklaşık 100.000 km düşürülmüş . Bunun üzerine satıcıyla 5000 TL indirimde anlaştık.3500 TL verdi 1500 TL Eylül ayında vereceğini söyledi sözleşmede belirttim .ancak şimdi vermeyeceğini söylüyor . Dava acabiliriyim?

 16. 2018 de bu araç aldım bilmeden kılometresıyle oynanmış bir sene sonra sattım sattığım kışı kılometresıyle oynanmış 80 bin aşağıya çekilmiş dedi benim haberim yoktu bende bilmiyordum bana satan kışı kaza yapmış bende bilmeden sattım sattığım kışı bana dava açmak istiyor ben aracımı geri ver paranı iade edıyım diyorum yanaşmıyor masraf ettim diyor bende noter masrafınıda karsılayım diyorum arabayı ver mıyor ne yapmam gerek satalı 4gun oldu

  1. Merhaba,

   Alıcının (aracı sattığınız kişinin) tek hakkı aracı iade ederek bedelini istemek değildir, nitekim aracı geri vermek zorunda da değildir. Zararının tazminini de isteyebilir. Zarar miktarı konusunda anlaşamazsanız sizi dava edebilir.

   Saygılarımızla.

 17. Yeni araç aldım aldığında 2018 muyaneye araç 70.000 girmiş bana satildiğinda 110.000 du . Ama araç servis bakımı 2017 yılında 170.000 gözüküyor neyapmaliyim kanuni halkım varmı.

  1. Merhaba,

   Yapılması gereken işlemler hakkında ücretsiz bilgi vermiyoruz, yasaktır.

   Saygılarımızla.

 18. 2018 yilında araç almiştım. Fakat yaklasik 1,5 yil sonra aracin km sinin 112 bin km duşürüldügünü farkettim. Sonrasında karşı tarafa dava açtım ama savcılık karşı taraf suçu kabul etmeyince dosyayı kapattı. Resmen suçlu benmişim gibi karara bağlamışlar. Aracımın en az 10 15 bin lira arasında değer kaybı var mağdurum. Ne yapmam gerekiyor?? İtiraz etsem bile sonucun değişeceğini de sanmıyorum .

  1. Halis bey merhaba,

   Defalarca ifade ettiğimiz üzere, savcılığın asıl amacı bir suç olup olmadığını ve akabinde failin kim olduğunu tespit ile hakkında kamu davası açmaktır. Zararlarınızın karşılanması için hukuk mahkemelerinde dava açılması gerekir. İsterseniz bu davayı biz de takip edebilir. Bunun için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 19. Merhaba
  2020 Şubat ayında bir araç aldım 165000 km civarındaydı. Nisan ayında aracı muayeneyesoktum ve bir önceki muayeneye göre km düşürülmüş dendi ve hafif kusur yazıldı. Aracı aldığım kişiye sordum oda daha önceki muayene sırasında 154000 yazılması gerekirken 254000 km yazıldığını söyledi. Böyle bir durumda ne yapmam gerekli. Teşekkürler

  1. Burak bey merhaba,

   Bu ve benzer sorunları yaşayan kişilerin haklarının neler olduğu ve neler yapabilecekleri makalelerimizde detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Her kişinin kendi spesifik durumuna özel olarak ücretsiz bilgi vermemiz mümkün olmadığı gibi, yasaktır da. Detaylı bilgilendirme için danışma ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bunun için de “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 20. Merhaba,

  2019 30 Ekim tarihinde 2011 model 175bin km’de araba aldım, 2020 Mayıs ayı itibari ile model yükseltmek için satış yapacağım esnada kilometresinin düşürüldüğünü farkettim ve aracı satmaktan vazgeçerek eski sahibi arayıp durumu açıkladım dava aç ben yapmadım dedi. araç 2017 yılı muayenesinde 182bin km ve 2019 muayenesinde 171bin km olarak kayıtlarda görünüyor. noterde bedel satış bedeli gösterildi ve işlem yapıldı. Araç tahmini olarak 250bin civarı kilometrede. Dava açsam kazanır mıyım ?

  1. Merhaba,

   Olayın özünde haklı olmanız davayı kazanacağınızı garanti etmez. Dava dediğimiz hukuki sürecin düzgün bir şekilde takibi çok önemlidir, bizimle veya başkaca bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 21. İyi günler yaklaşık bir hafta önce 2018 yılında aldığım, 2,5 yıl kullandığım aracı saatım. Alan şahıs bakım için gittiği serviste aracın 2011 yılında km düşürüldüğünü bunu kendisine bildirmem gerektiğini söylerek ayıplı mal sattığım söylerek hakkını hukuki yollardan arayacağını belirtti. Ben şahsa km sorgusunu ptt aracıyla yaptığımı böyle bir kaydın orda olmadığını muayene sorgusunda herşeyin normal olduğunu çıkan servis kaydını bilmedeiğimi belirttim. Şuan hukuki olarak E-Ptt sorgusu mu yoksa servis sorgusumu dikkate alınır bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba,
   Servis kayıtları da muayene kayıtları gibi delil niteliğine sahiptir.
   Saygılarımızla.

 22. merhabalar 2002 model aracımı 2.5 sene önce almıştım. bu aralar satmayı düşünüyordum ki servis kayıtlarında 2010 yılında km düşürüldüğünü fark ettim aracı alalı 2.5 sene oldu yine de dava açabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Dava açabilirsiniz fakat zamanaşımı savunmasıyla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekir bu savunmayı aşmak için de bazı olguların kontrolü gerekmektedir.

   Saygılarımızla.

 23. Merhabalar 13-14ay önce 60.000₺ye araç aldım aldığım aracı bugün satmak için expere soktum ve öğrendim ki aracımın kilometresi 2015yılında geri çekilmiş aracımı satamadım mahkemeye verebilirmiyim

  1. Merhaba,

   Elbette açabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 24. Merhaba,
  03.11.2021 tarihinde 111.000 TL’ye 185000 KM’de araç aldım. Aracın 10. sahibiyim. Aracın kilometresini 2014 yılında aracın 2. sahibi 150 bin km düşürmüş. Kilometre 245 binlerden 95 binlere düşmüş. Araç 2012 model. 2. sahibi kilometreyi düşürdükten sonra ilk muayeneye 96 bin kmde sokulmuş. Daha sonrasında ise muayene kayıtlarında hep normal seyrinde muayeneye girmiş. Muayene kayıtlarında bu sorun gözükmüyor. Aracı ben aldıktan 28 gün sonra Yetkili servise götürdüğümde aracın yeni olduğu yıllarda yetkili servis kayıtlarını incelediğimde kilometrenin çok yüksek kilometrelerde servise götürüldüğünü tespit ettim ve aracın gizli ayıplı olduğunu anladım.
  Sorum şu; Aracı alırken araç sahibi galericiden ilana 112.500 TL’de ilana koyduruyor. Araç sahibiyle görüşüp 111.000 TL’ye aracı alıyorum. Noter satış sözleşmesinde de Araç sahibi aracın bedel satışının 133.000 TL’den satıldığını, alacağını aldığını noterde beyanda bulunuyor.
  Şimdi ben aracın bedel düşümü için ihtar çekmeyi planlıyorum. Araç sahibi de bana karşı ihtar çekerek sana aracı 133 bin TL’den sattım. Sen bana 111000 TL ödedin. Sen de bana Geri kalan 22 bin TL’yi öde der mi? Bunu hak iddia edebilir mi?
  (Elimde ilana ait 112500 TL olarak gözüken arşiv kayıtları bulunmakta. )

  1. Merhaba,

   Noter satış sözleşmesinde, genelde, araç satış bedelinin tamamının alındığı beyan edilir. Bu beyan karşısında daha sonra araç bedelinin bir kısmının henüz alınmadığını iddia edecek olan alıcı bu durumu yazılı deliller ile kanıtlamalıdır.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir