Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?

Tarafımıza en çok yöneltilen sorulardan biri: “Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?” sorusudur.

Bu soruların cevaplarına geçmeden önce, kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin hakları, müvekkillerimiz için açtığımız davalar, bu davalarda verilen kararlar için Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları isimli makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

İsterseniz konuyla ilgili hazırladığımız videomuzu da izleyebilirsiniz: 


Bu makalemizde ise, “kilometresi düşürülmüş araç aldım ne yapmalıyım?” “kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade edip paramı geri alabilir miyim?” “kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum bu sorun olur mu?” “kilometresi düşürülmüş bu aracı başkasına satabilir miyim?” “kilometre düşürmek suç mudur?” “kilometresi düşürülmüş aracı, bilmeden başkasına sattım ne yapmalıyım?” gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

1- Kilometresi düşürülmüş araç aldım ne yapmalıyım?

Kilometresiyle oynanmış araç alan kişilerin karşılaştıkları bu problem karşısında bir çözüme ulaşmak amacıyla yapacakları ilk iş durumu karşı tarafa (satıcıya) bildirmek olmalıdır. AKA HUKUK olarak, müvekkillerimizin sorunlarını en kısa sürede ve en etkili biçimde çözmek amacıyla hareket ettiğimizi ifade ettiğimize göre, bu şekilde bir problemle karşılaşan kişilere ilk önerimiz budur. Bu çözüm tarzı, hem masrafsızdır, hem de karşıdakinin tutumuna göre çok kısa bir süre içerisinde sizi sonuca ulaştırabilir.

1.1.- Kilometresi düşürülmüş araç konusunu satıcıya bildirdim fakat olumlu bir cevap alamadım ne yapmalıyım?

AKA Hukuk olarak biz, işte bu aşamada sizin haklarınızı kullanabilmeniz açısından sürece dahil olabiliriz. Satıcıya ihtarname gönderebilir, doğrudan dava açabilir veya hakem heyetlerine başvuruda bulunabiliriz.

1.2- Hukuki süreci avukat ile takip etmek zorunda mıyım?

Avukat, hukukun karmaşık yapısı karşısında müvekkilinin haklarını, öncelikle doğru biçimde, en kısa sürede, en etkili yöntemlerle çözüme ulaştırmak amacıyla hareket eder. Avukat ile takip edilmeyen işlerde, davayı görevsiz ve yetkisiz mahkemelerde, eksik veya yanlış taleplerle açarsanız bu yanlışların bir daha geri dönüşü olmayabilir. Bir hukuki sürecin avukatla takip edilmesi işte bu gibi sorunların çözümünde oldukça önem arz eder.

Eğer siz, yine de davanızı kendiniz takip etmek isterseniz, 2. el bu aracı, alım satım işini meslek haline getirmemiş kişilerden aldıysanız davanızı Asliye Hukuk Mahkemelerinde, yok eğer bu işi meslek haline getirmiş (örneğin galerici) veya sürekli bu işi yapan bir şirketten (örneğin otomobil bayi) satın aldıysanız bu durumda Tüketici Mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

2- Kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum, bu sorun olur mu?

Kilometreyi kimin düşürdüğü ancak şu durumda etkilidir: Eğer aracı satın alma tarihinizin üzerinden 2 yıl geçtiyse, açılacak davanın, satıcının ileri süreceği zamanaşımı savunmasıyla riske girme durumu vardır. İşte, satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıldan daha fazla zaman geçtiği durumlarda, aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğü önemlidir. Daha basit bir anlatımla A isimli kişi, ikinci el bir aracı, B isimli kişiden, 01.12.2016 tarihinde satın almış ise, 01.12.2018 tarihine kadar B’ye karşı dava açtığında zamanaşımı savunması önem görmez. Nitekim satıcının ayıptan sorumluluğu 2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu durumda kilometreyi kimin (B’nin mi yoksa daha önceki sahiplerininin mi) düşürdüğünün de önemi yoktur. Fakat satış tarihi üzerinden 2 yıllık süre geçmiş ise, bu durumda davayı kazanabilmek için ya kilometreyi B’nin düşürdüğünü ya da B’nin bu kilometre düşürme olayını bilip de A’dan gizlediğini ispat etmek gerekir.

3- Kilometreyi kimin düşürdüğünü tespit ettim, bu kişiye mi yoksa aracı satana mı dava açacağım?

Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bir diğer sorusu, davanın kime karşı açılacağı ile ilgili olmaktadır. Dava, her durumda aracı size satan kişiye karşı açılır, bu durumun istisnası yoktur.

4- Aracı satın aldığım kişiye karşı dava açmak istemiyorum. Ne yapabilirim?

Her ikinci el aracı, illa ki tanımadığımız kişilerden satın almıyoruz. Bazen de kilometresiyle oynanmış bu araçları, dostumuzdan veya akrabalarımızdan satın alırız. Bu durumda işte bu kişiye karşı dava açmak istemiyorsanız, aracı satın aldığınız kişi, kendisinden önceki sahibine dava açmalıdır.

5- Kilometreyi düşürmek suç değil midir? 

Kilometre sayacına müdahale etmek suçtur. Eğer siz aracın sahiplik kayıtlarının, muayene kayıtlarının, servis kayıtlarının incelenmesi ile kilometre sayacına müdahale eden kişiyi tespit edebiliyorsanız, bu durumda bu kişinin dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz. Fakat yine belirtmek gerekir ki eğer satımın üzerinden 2 yıl geçmediyse kilometreyi kimin düşürdüğünün açılacak hukuk davasında hiçbir önemi yoktur. Kilometreyi kimin düşürdüğü sadece ceza yargılamasını ilgilendirir. Kilometreyi düşürmek “suç”tur, kilometresi düşürülmüş bir aracı satmak ise suç olmasa bile alıcıya karşı hukuki sorumluluk yükler.

5.1- Kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise:

5.1-a) Hukuk yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise, hukuk yargılamasında (bedel iadesi veya bedelde indirim) 2 yıllık zamanaşımı savunmasına dayanamaz ve bu dava 10 yıl içinde açılabilir. Dava sonunda (talebinize göre) bedelin iadesine veya bedelde indirim yapılmasına, yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline karar verilir.

5.1-b) Ceza yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi ise, ceza yargılamasında dolandırıcılık suçundan ceza alabilir.

5.2- Kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse:

5.2-a) Hukuk yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse, hukuk yargılamasında (bedel iadesi veya bedelde indirim) 2 yıllık zamanaşımı savunmasına dayanabilir. Eğer kilometresinin düşürüldüğünü bilmiyorsa bu davanın 2 yıllık süre içerisinde açılması gerekir. Kilometrenin düşürüldüğünü bilmemesi önem arz etmez. Dava sonunda (talebinize göre) bedelin iadesine veya bedelde indirim yapılmasına, yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline karar verilir.

5.2-b) Ceza yargılaması ne şekilde olur?

Eğer kilometreyi düşüren kişi aracı size satan kişi değilse, ceza yargılamasında dolandırıcılık suçundan ceza almaz, beraat eder.

6- Dava ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın, ilk derece mahkemesi tarafından karara çıkması, durumun karışıklığına delillerin toplanmasına, mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 9 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. Adalet Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen bir davada ortalama 282 günde, Tüketici Mahkemelerinde görülen bir davada ise ortalama 239 günde karar verilmektedir.

7- Dava süresince aracı kullanabilir miyim?

Elbette, dava süresince aracı kullanabilirsiniz.

8- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade edip paramı geri alabilir miyim?

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin ne gibi haklara sahip olduğu Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları isimli makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Elbette bu hakların içinde, aracı satıcıya iade edip satış bedelini geri alma hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer zararlarınızı da (noter masrafı, yol masrafı gibi) tazmin edebilirsiniz. 

Tabii bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekmektedir. 

9- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade etmeden sadece zararımı karşılamasını istiyorum, mümkün müdür?

Elbette, kilometre sayacı ile oynanmış araç satın alan alıcıların haklarının içinde, aracı satıcıya iade etmeden, satış bedelinde indirim talep etme hakkı da bulunmaktadır. Dolayısıyla araç sizde kalmaya devam edip sadece bedelinde indirim talebi ile dava açabilirsiniz.  

Bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekecektir.

10- Kilometresi düşürülmüş aracı başkasına satabilir miyim?

Bu şekilde kilometresi düşürülmüş araç satın alıcıların bir başka sorusu da, kilometresi düşürülmüş bu aracı başkasına satıp satamayacakları ile ilgilidir. Elbette bu araçlar da (her ne kadar ayıplı da olsalar) başkasına satılabilir. Fakat bu durumun yeni alıcıya usulüne uygun şekilde bildirilmemesi halinde ona karşı sorumluluk söz konusu olacaktır.

Ayrıca, bu aracı satmak isterseniz, bunu uygun olan bir dönemde yapmanız gerekir.

11- Kilometresi düşürülmüş aracı, bilmeden başkasına sattım, ne yapabilir miyim?

Tarafımıza ulaşan bir diğer soru, kilometresi düşürüldüğünü bilmeden satın alınan bir aracın yine bilmeden başkasına satılmış olması ile ilgili. Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç satan bu kişiler, aracı satan alan alıcının taleplerini (bedel iadesi veya bedelde indirim) karşılamak durumundadırlar. Bunu rızalarıyla yapacak olurlarsa dava stresinden, yargılama giderlerinden, karşı taraf kendisini bir avukatla temsil edecek olursa onun vekalet ücretini ödemekten kurtulurlar.

11.1- Kilometreyi ben düşürmedim, davayı kaybeder miyim? 

Kilometreyi siz düşürmemiş olsanız bile, satıcıya karşı hukuken sorumlu olan siz olduğunuza göre, usulüne uygun şekilde açılmış ve ispatlanmış davayı kaybedersiniz.

11.2- Aracı sattığım kişi ile anlaştım şimdi ne olacak?

Aracı sattığınız kişi ile anlaşmanız, ya bir miktar para ödemek ya da aracı geri alıp satış bedelini iade etmek şeklinde olacaktır. İster bir miktar para ödeyerek anlaşın isterseniz aracı geri alıp satış bedelini iade ederek anlaşın daha sonrasında aracı satın aldığınız kişiye karşı dava açmanız gerekir.

12- Kilometresi düşürülmüş araç davaları ile ilgili emsal kararlar var mıdır?

Elbette, bu konuda emsal mahkeme kararları bulunmaktadır. 

13- Dava ile uğraşmak istemiyorum, bu aracı elimden nasıl çıkarabilirim?

Kilometresini sizin düşürmediğiniz bir aracı, bu durumunu söylemeden satacak olursanız, piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata dahi satsanız aracın yeni sahibi size karşı 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dilediği zaman dava açabilir. Aracın, piyasa değerinden düşük satılması, sizi sorumluluktan kurtarmaz. Örneğin kilometresi düşürülmemiş (orijinal kilometredeki) emsallerinin piyasa fiyatı 100.000-TL olan, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz bir aracı 90.000-TL’ye dahi satacak olsanız alıcı size bu aracı iade etmek için usulüne uygun şekilde bir dava açtığında bu davayı kaybedeceksiniz.

“Zaten düşük fiyata sattım, alıcının bir zararı yok” düşüncesi:

Bu düşünce tamamen hatalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu üzere, kilometresi düşürülmemiş (orijinal kilometredeki) emsallerinin piyasa fiyatı 100.000-TL olan, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya bildirmediğiniz bir aracı 90.000-TL’ye sattığınızda, alıcının 2 tür dava açma hakkı olduğunu ifade etmiştik. Aslında alıcılar başkaca taleplerde de bulunabilirler ama konuyu dağıtmamak açısından bu taleplere değinmeyeceğiz.

a) Eğer alıcı, bu aracın satış bedelinde indirim yapılmasını talep ederse:

Alıcının bedelde indirim talebi ile açtığı davada dosya bilirkişiye gönderilecek. Bilirkişi, bu aracın, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) ve ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş) değerlerini ayrı ayrı belirleyecektir. Kolay olması açısından, bilirkişi, bu değerleri, tam da örnekte olduğu gibi 90.000-TL ve 100.000-TL olarak belirlemiş olsun. Bu durumda bu araç yüzde 10 düşük bir fiyata satılması gereken bir araçtır. Dolayısıyla 90.000-TL’nin yüzde 10’u olan 9.000-TL bedelde indirim miktarıdır ve bu miktarı alıcıya ödemeniz gerekir.

Tabi bu sadece, alıcıya ödemeniz gereken bedelde indirim miktarı. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (2018 yılı için Asliye Hukuk Mahkemelerinde 2.180-TL, Tüketici Mahkemelerinde 1.090-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının dahi altında sattığınız bu araç için yaklaşık 11.000-TL zarara uğrayabilirsiniz. 

b) Eğer alıcı, bu aracı geri vererek satış bedelini iade almak isterse:

90.000-TL’yi alıcıya geri ödeyeceksiniz. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (9.950-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının dahi altında sattığınız bu araç için yine yaklaşık 11.000-TL zarara uğrayabilirsiniz. 

EMSAL MAHKEME KARARLARI:

1- Aşağıdaki karar, bir müvekkilimizin, 2017 yılında, 230 bin km.de olduğunu sanarak, 24500-TL bedel ile satın aldığı ve fakat yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız davada mahkemece verilen karardır. Mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 5.000-TL ödemelerine karar vermiştir.

kilometresiyle oynanmış araç

kilometresi düşürülmüş araç

2- Aşağıdaki karar ise, bir başka müvekkilimizin, 67.000-TL bedel ile satın aldığı ve sonradan yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız dava sonunda mahkemece verilen karardır. Kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 9.736-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizini ödemesine karar vermiştir.

kilometre düşürülmüş araç

3- Aşağıdaki karar ise, bir başka müvekkilimizin, 45.000-TL bedel ile satın aldığı ve sonradan yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği aracı ile ilgili açtığımız dava sonunda mahkemece verilen karardır. Kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 10.000-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizini ödemesine karar vermiştir.


Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke genelinde bulunan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.


 

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“Kilometresi Düşürülmüş Araç Aldım Ne Yapmalıyım?” için 102 yorum

 1. Merhaba.
  Gecen sene 2011model bi arac aldim ve arac muayene esnasinda km düşürülmüş bir araç aldığımı anladım. Bana satan kişi “sozde yardımcı olmak” amacıyla ‘sen bana noterden masraflarımın karşılaması adı altında ihtar cek ben de hesabına 10000 yatırayım’ dedi ve dava ile benim avukatım ilgilensin dedi. devam eden günlerde hesabıma 10000 yatırdı. Bu meblağı çektik ve arkadaşa tekrar geri verdim (arkadaş kendini işin içinden siyirdi) ve şuan bana davanın 2-3 yılı bulacağını söylüyor. Şimdi yüksek km aracın çıkardığı ağır masrafların altından kalkamıyorum, aracı elden çıkaramıyorum ve bir hak iddia edemiyorum. Nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz.

  1. Merhaba,

   Umarım satıcı ile aranızda bu dediklerinizi anlatır şekilde yazılı bir sözleşme yapmışsınızdır. Çünkü herhangi bir kişiyi (aracı size satan kişiyi) herhangi bir kişi (aracın önceki sahibi) aleyhine dava açmaya zorlayamazsınız. Derhal aracı size satan kişinin önceki kişiye karşı dava açıp açmadığını araştırın, bunun için mahkeme dosya numarasını isteyin ve dosyayı da ilgili adliyesinde kontrol edin. Anlattıklarınız, dolandırılmış olabileceğiniz ihtimalini akla getiriyor. Bir avukatın yardımından yararlansaydınız size kesinlikle böyle bir öneri sunmazdı. Siz de hak kaybına uğramamış olurdunuz.

   Saygılarımla.

 2. İyigünler ben 2018 Aralık ayında bi araç aldım araç motorunda sorun oldu bizde kilometresinden şüphelenip aracı yetkili bayiisine götürdük aracın gerçekten kilometresi düşürülmüş ben aracı alalı 5ay oluyor galerici ben yapmadım diyor bilmiyordum ben aldığımda da böyleymiş diyor araca 12 bin tl masraf yaptım motor arızası için sizce ne yapmalıyım expertiz raporum falan herşy var dava açsam kaybetme ihtimalim varmıdır ?

  1. Merhaba,

   Anlattıklarınıza göre, ödediğiniz satış bedeli ile birlikte araç için yaptığınız masrafları karşıdan tahsil edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 3. iyi günler 2019 ocak ayında 2006 marka bir otomobil aldım 4 ay sonra satmaaya gittigimde aracın km dusurulmus oldugunu ogrendim yaklasık 120000km aracı aldıgım kişi umursamaz bi tavırla dava ac dedi ben aracı 46500 tl aldım fakat noter satısını 40000tl gostermişiz ben şimdi ne yapmalıyım

  1. Merhaba,

   Dava açabilirsiniz Mehmet bey. Bizimle çalışmak isterseniz, e-posta ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 4. 2019 şubat ayında Suriye uyruklu tc kimlikli bir sşahıştan güvene dayalı bir araç satın aldım ve bu yüzden ve saglık nedenkerinden ekspertiz yaptıramadım aracı 1ay sonra satmak zorunda kaldım sattıgım kişi aldıktan sonra ekspertiz e sokmuş araçta çok fazla degişen ve arızalar tespit edilmiş ve en önemliside bana satan kişinin km sini düşürdügünü muayene kayıtlarından çıkarmış. Beni arayıp bilgilendirdi bende aracı hemen geri satın aldım şimdi karşı tarafa iade edebilirmiyim ve bunların ceza almasını çok isterim ama elimde bi ispatım yok facede ilanda görerek aldım ilandanda kaldırmışlar nasıl bi yolunu bulabilirim

  1. Merhaba,

   Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunup, aracı kaç km.de satın aldığınızı bilebilecek kişileri tanık olarak gösterebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 5. Km si düşürülmüş araç aldım ve şimdi satmak istiyorum müşterisi var alacak kişiye aracin km si düşürülmüş olduğu bilgisini söyledim kabul etti ileride dava açmaması için ne yapmam gerekiyor

 6. Merhaba mart 2018 de 2008 model bir araba aldim yaklasik iki ay bende kaldi araci bi arkadaşıma sattim nisan 2019 da araci sattigim arkadaşımda ayni araci baskasina satmak istedi ancak aracin kilometresi baya düşürülmüş oldugunu fark etmiş ve araci bana iade etti ve bende parasini kendisine iade ettim bende araci mart 2018 de aldigim kiseye iade etmek istedim ancak şahıs haberim yok falan deyip araci kabul etmedi aracin kilometresi de 2014 te muayene raporuna göre 170000 dir. 2017 de ise 162000 dir. Bu durumda ne yapmalıyım

 7. MRB. 2019 3. ayında toyota corolla aldım ve yetkili servise bakım için gittiğimde 120 km lik aracın 300 kusur binde olduğunu öğrendim. satıcıyı aradım bilgisinin olmadığını söyledi dava acıcağımı söyledim. ben aracın iadesini istiyorum mümkün mü bu davayı kaybetme durumum var mı. exper ve satış sözleşmem hepsi duruyor.
  2. konu ise ben bu aracı kullanabilir miyim kullanırken kaza falan olduğunda aracta oluşacak hasarda arac değerinin düşmesiyle alakalı bi sorun yasar mıyım. karsı tarafa bende ücret eder miyim acaba yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,

   İddialarınızı ispat edebiliyorsanız muhtemelen davayı kazanırsınız, elbette bir avukatın yardımından yararlanmanız çok önemlidir. Araçta oluşacak değer kaybını satıcıya ödemek durumundasınız.

   Saygılarımızla.

 8. Merhabalar 2017 yılında bir araç satın aldık 1 ay sonra madddiyattan dolayı satmak zorunda kaldık alan kişi 5 ay sonra aracı muayeneye götürdüğünde aracın km si düşürüldüğünü tespit etmiş ve bizi mahkemeye verdi 1.5 senedir mahkeme sürüyor bilirkişi aracı inceledi ve araçtan sorumlu oldugumuzu amenna kabul fakat 1.5 yıldır adam bu aracı kullanmış 60000 km yol yapmış merak ediyorum adamınkullandığı süre aracın yıpranması vesaire göz önünde bulundurulurmu sonuçta 1.5 yıl araba kapatılmamış kullanılmış ödemede bunlar dikkate alınıyormu

 9. Merhabalar 2017 yılında bir araç satın aldık 1 ay sonra madddiyattan dolayı satmak zorunda kaldık alan kişi 5 ay sonra aracı muayeneye götürdüğünde aracın km si düşürüldüğünü tespit etmiş ve bizi mahkemeye verdi 1.5 senedir mahkeme sürüyor bilirkişi aracı inceledi ve araçtan sorumlu oldugumuzu amenna kabul fakat 1.5 yıldır adam bu aracı kullanmış 60000 km yol yapmış merak ediyorum adamınkullandığı süre aracın yıpranması vesaire göz önünde bulundurulurmu sonuçta 1.5 yıl araba kapatılmamış kullanılmış ödemede bunlar dikkate alınıyormu

 10. Merhaba
  Ben yaklaşık 9 ay önce bi araç alıp hemen sattım ve şimdi alan arkadaş km daha önce düşürüldüğü için aracı bana iade etmek istiyor ama benim bu aracın km sinin düşürüldüğünüden haberim yoktu bu durumda ne yapmam gerekir

 11. merhaba iyi günler km oynanmış araç aldım ve bilmeden başkasına sattım sonra oda başkasına satarken km düşürüldüğü belli oldu sonra biz bana satanın yanına gittik oda geri alım arabayı bende bilmiyordum dedi bu durumda benim sattığım son aldığıma km oynanmış halde bana sarana aracı geri vereceğiz burda dikkat etmemiz gereken durum varmı sattığım geri benim aldığıma satacak

 12. 2018 kasım ayında araç satın aldım. Aracın daha sonra kilometresinin düşürülmüş oldugunu öğrendim. Tekrar satıcıya gittiğimde aracın bedelini verip alacağını bildirdi. Daha sonra benden kilometresi düşük araç aldım diyerek beni mahkemeye vermesinden korktuğum için ne gibi bir yol bulurum? Noterden aracın kilometresinin düşük olduğunu bilerek aldım diye karşılıklı bir sözleşme yapsak olur mu? Şimdiden teşekkürler

 13. Mrb 2019 mayıs ayında araç aldım,10 gün sonra satmak zorunda kaldım,sattığım kişi 25 gün sonra yetkilik servise gittiğinde km nin 2015 yılında 50 bin km düşürüldüğünü öğrenmiş şimdi aracı iade etmek istiyor fakat şu anda benim aracı alacak durumum yok,alıcı beni mahkemeye verceğini söyledi, verirse ne ceza alırım,ve benimde aldığım kişiye dava açma hakkım varmı ve ne zaman dava açmam gerekir.tesekkurler.

  1. Merhaba,

   Hukuk mahkemelerinde açılacak davalarda ceza kararı verilmez. Karşı taraf aracın satış bedeli veya değer kaybının ödenmesi talebi ile mahkemeye başvurabilir, mahkeme delil durumuna göre değerlendirme yapıp bir karar verecektir. Vakit geçirmeden durumu aracın sizden önceki sahibine ihtar etmenizde yarar vardır.

   Saygılarımızla.

   1. Aynı durum benim başım şuanda.Aracı sattığım kişi aracı satmak istemiş km sinin düşürüldüğünü öğrenmiş.Aracı geri vermek istiyor.Aracı alacak durumum yok aslında ama sattığım kişiyi mağdur etmemek için sattığım bedelden geri almak için uğraşacağım.Yalnız sattığım kişi araca 5 bin km bindi araçla ilgili ve araca Kişisel olarak yaptığı masrafı benden almak istiyor.Mahkemeye verse benden satış bedelinden hariç diğer masraflarınıda alabilirmi.Teşekkürler.

 14. Merhabalar 2018 şubat ayında 2009 model bir araç aldım aracı aldığımda kilometresi 166 binde idi 2019 da muayeneye gittiğimde aracımın kilometresi yaklaşık 120 bin kilometre düşürülmüş olduğunu öğrendim şimdi aracımı satmak zorundayım satıcıyı aradım haberim yoktu ben yapmadım diyor oda ondan önceki satıcıyı aradı oda kabul etmiyor expertiz raporları hepsi elimde mevcut benim aracı aldığım satıcının aracı alırken yaptırdığı exper raporlarıda elimde o expere soktuğunda araç 165 binde imiş raporları böyle belirtilmiş acil paraya ihtiyacım olduğundan aracımı acil satmam gerekiyor dava açsam kazanabilirmiyim kazandığım taktirde satış bedelini elime ne zaman alabilirim.

 15. Merhaba 3 ay önce 46 Bin TL’ye araç aldım aracın km’si aldığımda 167 bin civarı idi şuan 169 binde bugün vize muayenesinde oynandığı ve yaklaşık 210 bin km’de olduğu söylendi.
  araca 2600 TL Bakım ücreti ve 350 tl vize ücreti harcadım belgeleri mevcut. Ayrıca noter satış sözleşmesinde araç 48 bin tl olarak gösterilmiş. Şuan için anlaşma yoluna gittik ve yaptığımız masraflarla birlikte 46 bin lira talep ettik aracı geri almaları karşılığında halen cevap gelmedi. bizim satın aldığımız galerici Fiat servisinden almış ki onlarında haberi yok oda bir başkasından bu şekilde almış yani km’yi kimin düşürdüğü belli değil. Eğer ki dava açarsam ne yapmam gerekir ve ne hak iddia edebilirim.

 16. Mehaba mart-2019 ayinda 119000 km de expertiz yaptirarak sorunsuz cikmasi nedeniyle ford marka arac satin aldim 4 ay sonra nakit ihtiyaci nedeniyle satmak istedigim arac icin aliciyla anlastim fakat alici expertiz yaptirdiginda motorunun bitik oldugu soylendi.Araci yetkili servise gotuedum kayitlarda arac trafige ilk ciktigi iki ay sonunda servise girdigi ve kmsinin 20000 oldugu fakat 3 yilin sonunda muayeneye girdiginde km sinin 36000 oldugu soylendi.Bunun sonucunda km paneli sokulup bakildiginda kmsiyle oynanmis oldugu sonucuna varildi.Simdi benim sorum tuvturk ve servis kayitlarinda km nin geri alindigina dair kanit yok fakat 2 ayda 20000 km yapan aracin 3 yilda 16000 km yapmasi zaten dogal degil servis bunu teknik inceleme sonucu anlayabiliyor.Bu durumda ben dava acsam kazanabilir miyim.Yardimci olursaniz sevinirin

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz şey servis çalışanlarının subjektif yorumu değilse (teknik inceleme ile km. düşürüldüğü anlaşılıyor ise) açılacak dava kazanılabilir. Tabi önemli olan, kilometre sayacının siz satın aldığınız tarihten önce düşürüldüğünü ispat etmektir.

   Saygılarımızla.

 17. Merhabalar
  Öncelikle bana yardimci olmanizi rica ederim
  Şimdi şöyle anlatayım 2 ay önce 2016 model daha önce hiç muayne olmamis bir araç aldım normal şahistan expertiz raporu mevcut araç ben aldigimda 75 bin km deydi ben araci aldiktan 1 ay sonra muayneye goturdum ve 79 bin km de olarak muayne yaptirdim araca dün bakim icin servise goturdum arabayi en son bakimi 5. Ay 2019 da 180000 bin de yapilmis yani muhtemelen aracin km si 115.000 km duşurulmus aldigim adamla gorustum oda ben bilmiyordum dedi oda kendisin aldigi adamla gorusmus oda araci benden tekrar geri almayi kabul etti yarin satışa notere gidecegiz sorun şu araci 79 bin km olarak ben muayneye soktum simdi araci almadigim adama satacagim nasil bir yol izlemem gerekiyor noterde veya baska bir yerde adam 2 gün sonra bana dava acabilir bana ayipli mal sattilar diye o hakki elde etmemesi için ne yapmam gerekiyor sozlesme veya noter satisinda belirtebilirmiyim

  1. Merhaba,

   Durumu anlatan bir tutanak oluşturup imzalayabilirsiniz 3 kişi birlikte.

   Saygılarımızla.

  2. 18.08.2019 da 2010 model araç aldım araç 143bin Exper raporlu konfor beğenmedim ilana koydum birisiyle anlaştım aracı alicak arkadaş arabanın km sinin 2018 yılında 223 binde olduğunu söyledi basimdan kaynar sular döküldü ve elimde sonuçta imzalı Exper raporu var ben aldığımda aracın km 143 bin olduğunu gösteren aracı satın aldığım kişi numaraları iptal etmiş iletişim kuramiyorum şimdi nasıl bir yol izlemeliyim

 18. Ben 2019 yılı Nisan ayında bı araba aldım 4 ay sonra ihtiyaçtan sattım sattığım kisi beni 1 ay sonra aradı arabanın kilometresiyle oynandığını söyledi ne zaman oynandığını sorunca 2018 yılında dedi bende şimdi devlet memuruyum beni mahkemeye vereceğini söyledi benim expertiz raporlarim felan herşey elim de bende aldığım kişiyi vericem ama ben devlet memuru olduğum için benim ceza alma yada isimden olma gibi bı durum varmı

  1. Merhaba,

   Aracın kilometresiyle oynayan kişi siz olmadığınıza göre, bu olaydan dolayı “cezai” sorumluluğunuz bulunmamaktadır, dolayısıyla sicilinize işleyecek bir durum yok, endişelenmeyin. Bunun yanı sıra, aracın kilometresini siz düşürmemiş dahi olsanız, satıcıya karşı, “hukuki” sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuz kapsamında size karşı aracın iadesi ile bedelinin tahsili veya bedelinde indirim yapılması gibi davalar açılabilir. Tüm bu süreçte bizimle veya başka bir avukatla çalışabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Evet çalışmak isterim bu can sıkıcı durumdan yıpranmadan çekip çıkarabilecek birine ihtayacim var.

 19. Merhaba 09.04.2019 tarihinde 2016 model bir araç aldım 63.500 kmdeydi araç experize götürdüm Exper raporundada aynı km yazıyor araci bana satan kişi ben almadan bir gün önce yani 08.04.2019 tarihinde TÜVTÜRK muayenesi yaptırdi araç il muayenesine girdi ben araci 4 ay kullandiktan sonra sattım başka birine sattığım kişi yetkili servise bakıma götürdüğünde servis kayıtlarından 2018 yılında 110.000 km’de bakıma girdiğini öğrenmiş ve beni aradı bana dava acicagini söyledi bu km düşürme ben aracı almadan düşürülmüş ve öyle muayeneye sokulmus burda bende mağdur oldum benim ne yapmam gerekiyor bu durumda noterden ihtarname cekeyimmi elimde noter satış belgem var bu kanıt yetermi aklanmam için benimde aracı aldığım kişiye dava acmama gerek varmı yada bana dava açılmasınımi bekliyim dava nasil sonuçlanır ne yapacağımı bilmiyorum lütfen yardımcı olun

 20. Merhaba 2018 haziran ayında 2007 model bi araç aldım aracın km si orjinal diye aldım ama km si orjinal değil hiç bir yerde sorgulatmadım. Çünkü mhane kağıdında km yazıyodu ona güvendim. Benim bundan haberim yoktu 2019 nisan ayında satacaktım alacak kişi plaka üzerinden sorgulat mis o şekilde haberim oldu bununla ilgili yardımcı olabilecek kişi var mı ne yapmayalım.

 21. Merhaba ben bilmeden km si düşürülmüş araç alıp sattım birine sattığım kişi beni dava edeceğini söyledi bende beni dava etmemesi için aracı ondan alıp bana satan kişiye dava açmak istiyorum bu mümkün müdür aldığım kişiye ihtarname savcılıktan suç duyurusunda bulunmak istiyorum aracı almadan muayenesi yapildi ilk muayensine girdi arac 63.500 de 2016 model bı araçtı davayı kazanirmiyim sizce

 22. iyi günler 2018 eylül ayında 2009 model sembol aldım expere gittim araç 142000 km de idi 2019 şubat ayında muayeneye gittigimde aracın bir önceki muayeneye 290000 km girdiğgni ögrendim aldığım kısıye tel ulasamadım sosyal medyadan ulastıgımda resmin altına durumu özetledim oda resmi kaldırdı ve benı engelledı bunun uzerıne exper raporuyla avukata dılekce yazdırarak mahkemeye verdim mahkeme tarihi aralık 2019 bu arada yaz tatılıne gıttgım malatyada aracın motoru yandı gıtmeden once butun bakımlarını yaptığım halde 10binliraya yakın masraf yaptım ve bunu faturalandırdım yaptığım bu masrafı karsı tarafdan talep edebilirmiyim teşekkür ederim

 23. Mrb ben 4 yıl önce kmsi de düşük diye emsallerinden daha yüksek fiyatla araç aldım bugünlerde tam satacakken alıcı aracımın kayıtlarda 92000 veya daha fazla kmsinin düşürüldüğü bilgisini buldu bende bilmiyordum bana satan kişi biz de yakınımızdan aldık araba çok temiz ve pek kullanılmadı demişti arayıp durumu söyledim haberim yok dedi önceki gün dava edeceğimi söyledim seni ararım dedi dün yine aradım ben avukatlara sordum 2 yılı geçti zaman aşımı oldu bişey yapamazsın dedi ne yapabiliriim teşekkür ederim sigortadan aracın km düşürüldüğü tarih önceki sahivine denk geliyor ama bana satan onun bilgilerini de vermiyor aldığı tarihi de söylemiyor yani durumdan haberdarmış

 24. Ve şu an ilk alacak kişinin verdiğinin 11 250 lira altında paraya ancak satılırmış aracım maddi ve manevi zor durumdayım tekrar teşekkürler

 25. 2018 eylül ayında 2004 model bir araç aldım ve 2019 eylülde aracımı sattım fakat aracımın km düşürüldüğünü sattığım kişiden öğrendim ve satışını yaptığım kişiden aracı geri alıyorum. Aracımı geri aldıktan sonra 2018de satın aldığım kşiiyi mahkemeye vermeyi düşünüyorum. İhtarname göndermelimiyim. Ne gibi bir süreç işlemiyim yardımcı olursanız sevinirim.

 26. Merhabalar… Benim aracım sözde 155.000’de ama öğrendim ki 300.000’deymiş…
  Ben şimdi mahkemeyle uğraşmak istemediğimden dolayı gerekirse 3 5 bin lira zararına satmak istiyorum…
  Yani diyeceğim şu ki; ben aracı başkasına ÖZ KİLOMETRESİ ile ÖZ FİYATINA satsam ? Notere de alış satış işlemi yaparken ORJİNAL KM’si Ile ve ORJİNAL PARASI ile bildirsek yani yasadışı olmayan yolla satsam ben bu aracımı beni dava etme ihtimali kalır mı karşı taraftakinin(sattığım kişinin)… Teşekkür Ederim😊

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişiye karşı sorumluluktan kurtulmak için, ona, kilometresinin düşürüldüğünü belirtmeniz ve bunu bildiğini gösterir yazılı bir belge almanız gerekir. Aracı, olması gereken kilometreye getirerek ve fakat alıcıya bir şey anlatmayarak sorumluluktan kurtulamazsınız.

   Saygılarımızla.

 27. Aracı bugün aldım.km sinin düşürüldüğünü yeni öğrendim.nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde anlatılmaya çalışılmıştır. Bizimle çalışmak isterseniz belgeleriniz ile birlikte bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 28. Merhabalar ;
  Yaklaşık 1.5 ay önce 2010 model bir araç aldım
  Arabayı alırken ekspertiz yaptırdım kmsi 160bin kmdeydi. Ve ben bu araçı başka birine sattım oda ekpertiz yaptırdı ekspertiz yapan firma km orjınal olduğunu söyledi ve satışı gerçekleştirdik daha sonra sattığın kişi beni aradı ve ulaştırma bakanlığın sayfasından arabanın kmsi 320.000 km olduğunu söyledi km düşürülmüş bende aracı geri aldım ve almış olduğum parayı banka yoluyla iade ettim ve gerekli imzaları dekontları aldım.
  Bende satın aldığım kişiyi aradım oda bende orjınal aldım diye 3 5 gün beni idare et ben paranı ödeyip arabayı geri alıcam benden haber bekle diyor ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim dava açsam kazanma şansın ve süreç ne kadar sürer o süreç içinde araçı kullanmanımıyım

 29. 2004 model aracımı 187.000 diye aldım bi önceki muayene de 501.000 de olduğunu öğrendim aracı alırken ekspertiz yaptırdım raporları mevcut ve aracı satın aldığım kişinin mesaj yoluyla aracın 187.00 de olduğunu belirttiği mesajı duruyo aldığım kişi aracı kabul etmiyo kendisinin de bilmediğini belirtiyo dava açsam sonucu nasıl olur deliller yeterli mi sizce teşekkürler

  1. Merhaba,

   Deliller yeterli görünüyor, dava gibi karmaşık hukuki bilgi gerektiren konuları bizim veya başka bir avukatın yardımından yararlanarak takip etmeniz önemlidir. Zira yanlış/eksik şekilde açtığınız davalar sonunda maddi/manevi zararlara uğrayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 30. Merhabalar bundan 3 ay önce Audi marka bir araç aldım araç benden bir hafta önce tüvtürk te muayene olmuş araç 155000 de muayene yapılmış bende bu km de aldım fakat bir hafta sonra aracın içerisinde bir önceki araç satıcısının eksper raporu İLE karşılaştım 170000 binde benim araç aldığım kişiye satmış ben araç aldığım kişiye ihtar gönderdim bana aracın km düşük olduğu İçin 8000 bin tl para gönderdi davadan vazgeçtim ama şimdi arabayı satmak istiyorum fakat km düşürülmüş deyince kimse almıyor bu durumda para aldığım İçin araç aldığım kişiyi tekrar dava açma hakkım varmı ben tüm delil ve isbatlar ile benim aldığım kişinin bu işlemi yaptığını kanıtlayabiliyorum verdiği parayı iade ederek aracı iade edebilirmiyim

 31. Şubat ayında 33.500 tl bedelle araç satın aldım.arac bana 169000 km olarak satıldı.
  Sahte muayene evragı düzenlemiş.
  Araç 2018 muayenede 250.000 olarak gözüküyor yaklaşık 100.000 km düşürülmüş . Bunun üzerine satıcıyla 5000 TL indirimde anlaştık.3500 TL verdi 1500 TL Eylül ayında vereceğini söyledi sözleşmede belirttim .ancak şimdi vermeyeceğini söylüyor . Dava acabiliriyim?

 32. 2018 de bu araç aldım bilmeden kılometresıyle oynanmış bir sene sonra sattım sattığım kışı kılometresıyle oynanmış 80 bin aşağıya çekilmiş dedi benim haberim yoktu bende bilmiyordum bana satan kışı kaza yapmış bende bilmeden sattım sattığım kışı bana dava açmak istiyor ben aracımı geri ver paranı iade edıyım diyorum yanaşmıyor masraf ettim diyor bende noter masrafınıda karsılayım diyorum arabayı ver mıyor ne yapmam gerek satalı 4gun oldu

  1. Merhaba,

   Alıcının (aracı sattığınız kişinin) tek hakkı aracı iade ederek bedelini istemek değildir, nitekim aracı geri vermek zorunda da değildir. Zararının tazminini de isteyebilir. Zarar miktarı konusunda anlaşamazsanız sizi dava edebilir.

   Saygılarımızla.

 33. Araçı 160.000km de aldım aracı 120.000 km de düşürmüşler muayene sordum düşürülmüş dediler ama belge vermediler savcılık isterse anca o zaman veririz dediler aracı alırken 160.00 km sattım diye yazı aldım yazar iken bir sıfır yazmamış bir şey ispatlayabilir miyim
  Aldığım kişi savcıyım hiç bir yapamazsın dedi nasıl bir yol izlemeliyim

 34. Merhabalar. Peki bu davalarda yer yönünden neresi yetklidir? Satıcının adresinin olduğu yer mi yoksa kendi bulunduğum yer mi?

 35. 2017 nin ikinci ayında 50000 km diye aldığım aracı 4 gün sonra sattım alan kişi 3 gün sonra km nin orjinal olmadığını araç 220 binde olduğunu söyledi hemen aldığım kişiyiaradım telefonu iptal etmiş alıcıyı aradım aracı geri istedim araç güzel ama sen aldığın kişiden 3-5 ne koparırsan yollarsın dedi aracı ticari sarı taksiye çıkarıp biryıl kullandıktan sonra benden 32.500 e aldığı araç için 15000 para veya aracı 32500 e geri vermek istedi ihtar çekti bende cevaplamadım. suç duyurusunda bulunmuş ağır cezada dava açıldı .elimde expertiz raporları var ben almadan önce 50 binde olduğuna dair ancak satın aldığım kişi benim adıma sözde bi expertiz raporu daha düzenletmiş orda 220 bin yazıyor bende 50 bin kişinin hakkında 9 adet nitelikli dolandırıcılıktan dosya var içeri girmiş.ben alırkende sahibinden com da 50 bin diye ilanı var onu görerek aldım. ben bu davayı kazanırsam sattığım kişi benden hak talep edebilirmi neredeyse ikisinin işbirliği yaptığını düşüncem. tam bi çeteye çattım,taksiye çıkan araç zaten değeri yarıya düşer.benim sonum acaba neolur.şimdiden teşekkürler.cevabı mail adresimede yollarsanız sevinirim.

 36. Yeni araç aldım aldığında 2018 muyaneye araç 70.000 girmiş bana satildiğinda 110.000 du . Ama araç servis bakımı 2017 yılında 170.000 gözüküyor neyapmaliyim kanuni halkım varmı.

  1. Merhaba,

   Yapılması gereken işlemler hakkında ücretsiz bilgi vermiyoruz, yasaktır.

   Saygılarımızla.

 37. Merhaba kolay gelsin 2018yilinin 4uncu ayında 34500tl ödeyerek Megane 2arac aldım bu süre zarfında motoruyla alakalı epey bi sıkıntıyla uğraştım 4000kadar sonra şüphelendim ve araştırmaya başladım kmnin düşürüldüğünü öğrendim 2008yilinda servise bakıma girdiğinde 142binde olan araç 2013yilinda girdiği muayene kaydinda 122binde gözüküyor ortalama olarak 20bin km geri çekilmiş ve 5yillik kullanım gozukmuyir yani 150bin civarında geri çekilmiş kmsi akrabam olan bı avukat arkadaşım vasıtasıyla dava açtık aracı galeriden almıştım ama galerici arabayı kendi üzerine değilde tanıdıkları bı bayanın üzerine almis ben o bayandan satış aldım ama ekspere soktugumuzdaki eksper kağıdında galericinin ismi ve imzası var benim haberim yoktu açın davayı ben şahitlik ederim diyor davayı açtık 1ay kadar oldu ama şöyle bi sıkıntı var dün akşam araçla yolda kaldım ve motor tamamen arıza verdi ortalama 5bin civarında masrafı var yani sonuç olarak ben yapmış oldugum bu masraflar avukat masrafları ve aracın kmsi düşürüldüğü için fiyatta bı indirim talebinde bulunabilirmiyim alabilirsem ortalama bı hesapla ne kadar bı ücret alabilirim biraz uzun oldu kusura bakmayın şimdiden teşekkür ederim

 38. İyi günler. 2018 yılında bir araç sattım ve 2020 yılında tarafıma gelen bir ihtarla şok oldum. Tarafıma gelen ihtarda 2018 yılında yaptığım satışta aracın km geri çekilmiş olması ve belli bir ücret talep edilmektedir. Bende karşı tarafa kendi tarafımdan kesinlikle böyle bir şey yapılmadığı söyledim ve yargı yoluna gidilecek muhtemelen. Herkes gibi bende o aracı alırken resmi 5664 plaka sorgusunda çıkan sonuçlara ve expertiz raporuna göre aldım.Km geri çekildiğini hiçbir şekilde bilme ihtimalim yok.Şuan bile 5664 plaka sorgusu yapıldığında aynı bilgi görülmektedir. elimde aracı alırken yaptırdığım exper raporu ve 5664 sorgulama görüntüsü bulunmaktadır. Bu konuda yargıya gidildiğinde nasıl bir sonuca ulaşırım.

  Saygılarımla..

 39. Öncelikle kolay gelsin bundan yaklaşık 3. Ay önce bir araç aldım ve sonradan aracın km düşürülmüş olarak e devlette muayene kağıdından gördüm aracın ayrıyetten eirbek lambası yanıyordu satıcı bunu bana yaptıracağını söyledi eirbek için Antalya merkeze gittim 1,250 TL masraf çıkarttı bunu alıca söyledim yaptıracağı söyledi şimdi ise bana 550 TL para verdi geri kalan kısmını ise ben veremem diyip işin içinden çıktı şimdi bu durum da ben aracı aldım geri vermek istiyorum satıcıya o da diyor benim param yok mahkeme ye versem dava açsam kazanır mıyım acaba ? Ve nasıl bir yol izlemem gerekiyor

 40. Merhabalar iyi günler ben 10.06.2018 yılında 2011 model ford focus marka bir araç satın aldım. Aracı expere gösterdim km orada 112 bin olarak geçti. 05.06.2019 yılında yani 1 yıl sonra Aracımı değiştirmek üzere 120 bin km alan kişi exper raporu ile sattım. Alan kişi 29.01.2020 tarihinde muayeneye giriyor aracın bir önceki muayene kilometresi 244 bin olduğu belirtiliyor. Aracı alan kişi beni arayarak aracın km si ile oynandığını aracı bu şekilde kabul etmediğini benim jandarma personeli olduğumu bildiğinden aracı kimden aldığımın bilgisine ulaşmamı onlara karşı dava açacağını belirtiyor ve bana aracı iade bedelini talep ediyor. Ben aracın 2018 yılında muayeneye 244 bin km ile girdiği şahsı ve aldığım şahısın bilgisini buldum. Aldığımda noter belseine aracı kmsi ve olduğu gibi araştırmış baktırmış ve almıştır diye not düşürerek imzalamışım. Ama ben exper raporuna dayanarak aracı satın aldım. Bu durumda elimizde exper raporları var sattığım kişi bana dava açarsa sonucu ne olur ben nasıl bir yol izlemeliyim.

 41. merhabalar.2019 temmuz ayında annem ıcın bı arac aldım denızlıden ve ıstanbula goturup satısını benım ustumden annemın uzerıne verdım kasım ayında aracı muayeneye soktugumuzda kılometresının dusuruldugunu tespit ettık.bu durumda son satıcı ben oluyorum annem mahkemeye başvursa dava banamı açılır?bız dırek satıcıyı nasıl dava edebılırız.aracın satısını annemın uzerınden tekrar alsam işimiz daha kolay olurmu sizce.teşekkur ederım

 42. merhaba ben aracımı 6 ay önce satın aldım piyasası yükseldiği için bende biraz üstüne para koyup farklı bir araç satın almak istedim aracı satacagım kişi expertize soktu aracı orda km sinin düşürüldüğü söylendi bende aracı alacak kişiye aracı bu şekilde satamayacagımı söyledim şimdi asıl sormak istediğim soru şu ben aracı 58000 liraya aldım fakat aracın suan ki piyasa değeri 78000 lira dava acarsam 58bin lira dan mı hesap görülür yoksa güncel piyasa değeri ne ise ordan mı dava görülür sadece bunu öğrenmek istiyorum buna istinaden karşı taraftan rakamı talep edicem vermediği taktirde sizinle çalışmak istiyorum iletişime gecerseniz sevinirim

 43. 2018 yilında araç almiştım. Fakat yaklasik 1,5 yil sonra aracin km sinin 112 bin km duşürüldügünü farkettim. Sonrasında karşı tarafa dava açtım ama savcılık karşı taraf suçu kabul etmeyince dosyayı kapattı. Resmen suçlu benmişim gibi karara bağlamışlar. Aracımın en az 10 15 bin lira arasında değer kaybı var mağdurum. Ne yapmam gerekiyor?? İtiraz etsem bile sonucun değişeceğini de sanmıyorum .

  1. Halis bey merhaba,

   Defalarca ifade ettiğimiz üzere, savcılığın asıl amacı bir suç olup olmadığını ve akabinde failin kim olduğunu tespit ile hakkında kamu davası açmaktır. Zararlarınızın karşılanması için hukuk mahkemelerinde dava açılması gerekir. İsterseniz bu davayı biz de takip edebilir. Bunun için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 44. Merhaba
  2020 Şubat ayında bir araç aldım 165000 km civarındaydı. Nisan ayında aracı muayeneyesoktum ve bir önceki muayeneye göre km düşürülmüş dendi ve hafif kusur yazıldı. Aracı aldığım kişiye sordum oda daha önceki muayene sırasında 154000 yazılması gerekirken 254000 km yazıldığını söyledi. Böyle bir durumda ne yapmam gerekli. Teşekkürler

  1. Burak bey merhaba,

   Bu ve benzer sorunları yaşayan kişilerin haklarının neler olduğu ve neler yapabilecekleri makalelerimizde detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Her kişinin kendi spesifik durumuna özel olarak ücretsiz bilgi vermemiz mümkün olmadığı gibi, yasaktır da. Detaylı bilgilendirme için danışma ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bunun için de “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 45. Merhaba,

  2019 30 Ekim tarihinde 2011 model 175bin km’de araba aldım, 2020 Mayıs ayı itibari ile model yükseltmek için satış yapacağım esnada kilometresinin düşürüldüğünü farkettim ve aracı satmaktan vazgeçerek eski sahibi arayıp durumu açıkladım dava aç ben yapmadım dedi. araç 2017 yılı muayenesinde 182bin km ve 2019 muayenesinde 171bin km olarak kayıtlarda görünüyor. noterde bedel satış bedeli gösterildi ve işlem yapıldı. Araç tahmini olarak 250bin civarı kilometrede. Dava açsam kazanır mıyım ?

  1. Merhaba,

   Olayın özünde haklı olmanız davayı kazanacağınızı garanti etmez. Dava dediğimiz hukuki sürecin düzgün bir şekilde takibi çok önemlidir, bizimle veya başkaca bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 46. Merhaba yaklaşık 10 ay önce 2006 model bir arac aldık 34 bin km de aracı satan kişi aldığı bu arabanın garaj arabası olup hiç kullanılmadıgını iletti bizde güvendik aldık. Aracı bazı sebepler neticesi ile dün satısa sunduk satın almak isteyen cocuk PTT HGS kayıtlarına ulasmış orada aracın 2013 yılında 139 bin km olduğu kayıtlı ama Muayene detaylarına gozuken hiç birşey yok. Önceki sahıbını arayarak durumu ilettim kendisine ve aracı gerı almasını istedim kendisine dava acabilme hakkım oldugunu da ilettim ama kendisi Ne yaparsan yap terbiyesizlik bu canın sıkıldı kalkmışsın beni arayıp geri al diyorsun deyip telefonu suratıma kapattı. Bu adama dava açmaya ugrasmaktansa bu şekilde KM si değiştilmiş bir aracı suçlu konuma düşmeden nasıl satısını yapabilirim Noterde belirtmem gereken bir şey var mıdır ki kaybettiğim para ve masraf cabası var olan ilanı 10 bin TL asagı çekmek zorundayım şuan

 47. Aracı Galeriden 2016 da aldım 2018 yılında ilk muayenede km’sinin düşürüldüğünü fark ettim ama ilk başta arabayı satmak istemedim 2020 Ağustos ayında aracı satarken problemler yaşadım sonra arabayı galerici aldı. Yazılı bi kağıt aldık km’sinin düşürüldüğüne dair ama galerici tekrar dan arabayı satışa çıkarmış km’si düşürülmüş halde satılınca benim aleyhime bi şey olurmu?

 48. merhabalar yaklaşık 1 ay önce bir hataya düşerek galeriden bir araç aldım.
  15.000tl ye 98 model peugeot aldım. aracın km’si orjinal dendi 176.000 de
  aldıktan sonra satış esnasında satış bedeli 8.000tl olara gösterilmişti bende sordum neden 8.000tl vergi çok çıktığı için ben eft ile satın aldığım şahısa 15.000tl parayı yolladım açıklama kısmına araç bedeli diye de not düştüm.
  aracın km’si toplamda 167.000 km düşürülmüş.
  bunu satın aldığım yere gittim söyledim haberim yok dedi. uzlaşma yapmak istedim sonuç olarak mağdur olan benim.
  aracı kendisine verdim eylüle kadar halletmesini söyledim.
  ama yapacak gibi değil.
  şimdi ben direkt olarak noterden ihtarname çeksem 7 gün süresi mevcut.
  onda da birşey yapmasa tüketici mahkemesine gidip suç duyurusunda mı bulunacağım yoksa direkt olara nitelikli dolandırıcılıktan savcılığa mı suç duyurusunda bulunacağım. cevaplarsanız çok sevinirim.
  teşekkürler.

 49. İyi günler yaklaşık bir hafta önce 2018 yılında aldığım, 2,5 yıl kullandığım aracı saatım. Alan şahıs bakım için gittiği serviste aracın 2011 yılında km düşürüldüğünü bunu kendisine bildirmem gerektiğini söylerek ayıplı mal sattığım söylerek hakkını hukuki yollardan arayacağını belirtti. Ben şahsa km sorgusunu ptt aracıyla yaptığımı böyle bir kaydın orda olmadığını muayene sorgusunda herşeyin normal olduğunu çıkan servis kaydını bilmedeiğimi belirttim. Şuan hukuki olarak E-Ptt sorgusu mu yoksa servis sorgusumu dikkate alınır bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba,
   Servis kayıtları da muayene kayıtları gibi delil niteliğine sahiptir.
   Saygılarımızla.

   1. Bana dava açılmışken ben aracı aldığım kişiye dava açabilir miyim peki yargılama sürecinde değer kaybı benden mi yoksa aldığım kişiye dava açsam ondan mı alınır

 50. Satıcıyı mahkemeye verdik. Avukatımızda mevcut. Artık karar aşamasına geçtik 12 Şubat tarihinde karar verilecek. Ancak 2017 yılında 48000 tl ye aldığımız araç şuan bize söylenen km de 115-120 bin arası aracın gerçek km göre ise 80-85 bin arası. Avukat banka faizine göre 2017 yılındaki 48000 tl nin 64bin olduğunu yani satıcıdan bu kadarını alabileceğimizi kendisinin de 10 kadar avukatlık parası alacağını yani satıcıya 75-76 bin tl arası bir miktara mal olacağını ancak artan araba piyasasına göre aracı 80-85 arası tekrar satıp herhangi bir zararının olmayacağını söyledi. Avukatın bize önerisi mahkemeyi fes edelim aracı kendimiz satalım şeklinde. Alıcı olan biz bu durumda ne yapmalıyız sizin öneriniz nedir avukat süreci doğru bir şekilde mi yürütüyor?

 51. Merhaba,
  Bir araç satın aldım. Kilometresinin oynandığını öğrendikten sonra satıcıya bildirdim zararımı karşılamayınca Savcılığa şikayet ettim. Bunun sonuçlanmasını beklerken iki yıllık süre geçti. Kilometre ile oynayanın da satıcı olmadığı ceza davası ile ortaya çıktı. Benim bu durumunda açabileceğim herhangi bir dava var mı?
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar…

 52. merhabalar 2002 model aracımı 2.5 sene önce almıştım. bu aralar satmayı düşünüyordum ki servis kayıtlarında 2010 yılında km düşürüldüğünü fark ettim aracı alalı 2.5 sene oldu yine de dava açabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Dava açabilirsiniz fakat zamanaşımı savunmasıyla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekir bu savunmayı aşmak için de bazı olguların kontrolü gerekmektedir.

   Saygılarımızla.

 53. Merhabalar 13-14ay önce 60.000₺ye araç aldım aldığım aracı bugün satmak için expere soktum ve öğrendim ki aracımın kilometresi 2015yılında geri çekilmiş aracımı satamadım mahkemeye verebilirmiyim

  1. Merhaba,

   Elbette açabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 54. Selamın aleyküm %30 peşinat verip gerisi 36 ay taksit ile Fiorino bı araç aldım aracı firma finansman sağladı aracı Ankara İzmir İstanbul gibi şehirlerden bulmak şartı ile km si 240 bin i geçmemiş 15yilina kadar olan araç şartı ile ben de Ankara dan o şekilde bı araç buldum internetten daha sonra araç ruhsatını satıcıdan istedim bana finansman sağlayacak firmaya gönderdim incelediler bana tamam dediler ertesi günü ben Anakara ya geldim firmanın Ankara yetkilisi ile satışı hallettik daha sonra kasko yaptırdılar ben Balıkesir e döndüm aradan 4 aya yakın zaman geçti ben aracın km sinin düşürüldüğünü öğrendim daha sonra bana finansman sağlayan firmayı aradım kurumsal bı firma tabi bu firma bana dedi ki bizi alakadar etmez siz aracı buldunuz sizin sorununuz ama ben almadan önce onlara aracın ruhsatını attım incelediler onların anlaşmalı olduğu eksper firmasında ekspertize sokuldu tabi burlarda anlasilmadi ben zaten bilseydim km si düşürülmüş araca yanasmazdim şimdi benim ne yapmam gerekli bana araç almam icin kredi sağlayan kurumsal firma bizi alakadar etmez satıcı ile görüş diyor satıcı ile görüştüm satıcı sattığı fiyattan biraz daha az bı fiyata geri almak istiyor benim vermiş olduğum %30 peşinat ve 3 aylık ödemem var zararım ne yapmam gerekli dava acabilir miyim

 55. Merhaba,
  03.11.2021 tarihinde 111.000 TL’ye 185000 KM’de araç aldım. Aracın 10. sahibiyim. Aracın kilometresini 2014 yılında aracın 2. sahibi 150 bin km düşürmüş. Kilometre 245 binlerden 95 binlere düşmüş. Araç 2012 model. 2. sahibi kilometreyi düşürdükten sonra ilk muayeneye 96 bin kmde sokulmuş. Daha sonrasında ise muayene kayıtlarında hep normal seyrinde muayeneye girmiş. Muayene kayıtlarında bu sorun gözükmüyor. Aracı ben aldıktan 28 gün sonra Yetkili servise götürdüğümde aracın yeni olduğu yıllarda yetkili servis kayıtlarını incelediğimde kilometrenin çok yüksek kilometrelerde servise götürüldüğünü tespit ettim ve aracın gizli ayıplı olduğunu anladım.
  Sorum şu; Aracı alırken araç sahibi galericiden ilana 112.500 TL’de ilana koyduruyor. Araç sahibiyle görüşüp 111.000 TL’ye aracı alıyorum. Noter satış sözleşmesinde de Araç sahibi aracın bedel satışının 133.000 TL’den satıldığını, alacağını aldığını noterde beyanda bulunuyor.
  Şimdi ben aracın bedel düşümü için ihtar çekmeyi planlıyorum. Araç sahibi de bana karşı ihtar çekerek sana aracı 133 bin TL’den sattım. Sen bana 111000 TL ödedin. Sen de bana Geri kalan 22 bin TL’yi öde der mi? Bunu hak iddia edebilir mi?
  (Elimde ilana ait 112500 TL olarak gözüken arşiv kayıtları bulunmakta. )

  1. Merhaba,

   Noter satış sözleşmesinde, genelde, araç satış bedelinin tamamının alındığı beyan edilir. Bu beyan karşısında daha sonra araç bedelinin bir kısmının henüz alınmadığını iddia edecek olan alıcı bu durumu yazılı deliller ile kanıtlamalıdır.

   Saygılarımızla.

 56. Merhaba,
  Yazdığınız makalede verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Eğer eksik okumadıysam aradığım bir bilgiyi bulamadım. Kilometresi düşürülmüş bir araç satın alan kişi bunu farkettikten sonra aracın piyasa fiyatı iki katına çıktığı için araçtaki bu ayıbı da belirterek başkasına satarsa tekrardan aracı satın aldığı kişiye dava açıp kendisine ayıplı mal sattığı için aracın satış bedelinde indirim talebinde bulunabilir mi? Kilometrenin düşürüldüğünden haberi olmayan bir akrabama bu taleple dava açılmış. Davacının böyle bir dava açma hakkı var mı acaba?

  1. Merhaba,
   Değerli yorumlarınız için biz teşekkür ederiz.
   Sorduğunuz sorunun cevabı açısından olumlu ve olumsuz olmak üzere Yargıtay kararları mevcuttur. Dolayısıyla bu konuyla ilgili net bilgi vermek mümkün değildir.

   Saygılarımızla.

  2. Merhaba, 2016 yılında almış olduğum aracın km sinin düşürüldüğünü yeni anladım. Aracı galeriden almıştım onlar da daha 1 hafta önce bir başkasından almışlar yani resmiyette aracın 3. Sahibiyim ama araç galeride sadece 1 hafta durmuş. 2 yıllık süre geçtiği için dava hakkımı yitirmiş oluyor muyum? Bir de o zaman aracı 50 bin liraya almıştım şu an araç 350 bin civarı. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 57. Merhaba, 2016 yılında almış olduğum aracın km’sinin düşürüldüğünü yeni anladım. Aracı galeriden almıştım onlar da 1 hafta önce bir başkasından almışlar yani aracın 3. Sahibiyim ama araç galeride sadece 1 hafta durmuş. 2 yıllım süre geçtiği için dava hakkımı yitirmiş olur muyum? Bir de aracı o zaman 50 bin liraya almıştım şu an piyasası 350 bün civarı. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 58. S.a hocam 15.11.2022 yılında 2015 model bir araç aldım. Aldıktan 10 gün sonra km sinin düşürüldüğünü farkettim. Hemen avukat tutup gerekli hukuki süreci başlattık. Ilk başvurumuz mahkeme tarafından reddedildi, hemen karşı itirazda bulunduk emsalleri gösterdik ve mahkeme şubat 2022 de kabul etti mahkemeyi. Üzerinden tam 9 ay geçti. Ama hala gerekli araştırma devam ediyormuş avukatın bana dediği bu. Iş yoğunluğu fazlaymış mahkemenin, daha uzlaştırma bürosuna bile gitmedi sizce süreç normal mi teşekkürlerler

 59. Merhaba,
  Aracın önceki sahibinin noter satış tarihi ile vizeye girdiği tarih aynı ve vize sorguları yapıldığında en son vizeye girdiği tarihte km düşürüldüğü belli oluyor. Bu durumda suçlu kim oluyor, benden önceki sahibi mi yoksa ona satan mı? Bilgilendirirseniz sevinirim. Aracı alalı 4 yıl oldu bu arada , Ne gibi haklarım oluyor?

 60. 6 ay önce aldığım aracın satarken km sinin düşürüldüğünü anladım dava açmayı düşünüyorum yalnız bi sıkıntı var bu km düşme işleminin tüm detaylarını tarihlere uygun yapmışlar yani muayene kaza kaydı servis kaydı gibi hiçbir yerde bi uyumsuzluk yok bizde satışta alıcının isteği üzerine motor kayıtlarını PC ye bağladığımızda ancak düşürülme işlemi olduğunu öğrendik
  Sorum şu
  Tek bir ispat edebileceğim alan var
  2021/2022 yılı arası alım satım sözleşmesinde sadece 1 yılda 7 bin km yaptığını noterde beyan eden şahıs bu arada çok defa hgs geçiş kaydına girdiyse (tahmini olarak 100) bu mahkeme nezdinde bir kanıt niteliği taşımış oluyor mu

 61. Selam aracımı 28 mayıs 2021 de 73.00₺ ye satın aldım ve daha sonra km sinin 63.000 düşürüldüğünü tespit ettim henüz alalı 2 yıl olmadı iade davası açsam iade ücreti neye göre hesaplanır ne kadar ödeme yapmak zorundadır teşekkürler

 62. selam 1 hafta once arac satin aldim.O sırada km sorgusu yapmaya çalismama ragmen sistem izinvermedi araci aldigim kişi km orjinal oldugunu aracin 7 yildir kendisinde ve 2 sahibi oldugunu beyan etti sinrasi ekspere gittik eksper genel olarak olumsuz birdurum olmadigi soyledi sonrasi notere gidip kendisinden satiş aldim noter e 325 bin tl ye aldigim araci notere 233 bin olarak gostermiş ve noter sozlesmesini ruhsata koymuş sonra farkettim konun takipçisi olmak istiyorum bu konuda ne yapmam gerekiyor nasil bir sonuç alabiliriz bilgi lütfen

 63. Merhaba. Eylül 2023 tarihinde 93 model bir araç satın aldım. Aracı aldığım kişinin önceki sahibiyle yapmış olduğu noter satış sözleşmesine ulaştım. Bu sözleşmede aracın km si 263000 olarak ifade edilmiştir. Aracın güncel km si 248731 dedir. Km düşürme davası açmam durumunda aracı iade edip ödediğim ücreti geri alabilir miyim?

 64. İyi günler 10gün önce araç aldık açıkşamada km orjinal değil falan yaxmıyordu aracı aldık masraf ettik şimdi km sinin düşürüldüğünü öğrendik dava açıcam size dediğimde sahibinden com da oynamış tekrar ilanı muhtemelen düzenlemiş km orjinal drğil yaxısı olan ilan ekranı atmış ben ilanda belirttim git istediğin yere diyor şimdi dava açsam kazanırmıyım

  1. Merhaba,

   sahibinden.com adlı sitedeki ilanın, güncellenmeden önceki haline de ulaşılabilir.

   Saygılarımızla.

 65. Merhaba,
  3 ay önce 2018 model araç satın aldım. Sonrasında aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrendim. Kilometreyi orjinal haline getirirsek sorun olur mu?
  Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir