Sıfır Araçta “Bedel İadesi” / Tüketici Hakları

Bu makalemizde, tüketicilerin, sıfır kilometre olarak satın aldıkları ve daha sonra ayıplı olduğu anlaşılan araçlarında bedeli iade alma hakkı, sıfır araçta bedel iadesi hakkının hangi şartlar altında kullanılabileceği, yaşanması muhtemel sorunlar, tüketicinin sıfır araçta bedel iadesi hakkı kapsamında çıkarlarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ile ilgili açıklama yapmaya çalışacağız.

“Sıfır Araçta Bedel İadesi” hangi koşullarda mümkün olur?

Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları başlıklı makalemizde, malın (otomobilin) ayıplı olması durumda tüketicinin seçimlik haklarından birinin, sıfır kilometre satın alınan aracın bedelinin tüketiciye iadesi hakkı olduğunu ifade etmiştik. (TKHK.m.11)

Eğer siz, tüketicinin misliyle değişim hakkı konusunda bilgi almak istiyorsanız Misliyle Değişim Hakkı isimli makalemi inceleyebilirsiniz.

Ayıplı aracın iadesi ve bedelin geri alınması hakkı “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”da şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tüketicinin seçimlik hakları”
MADDE 11/1: “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
Satılanı (ayıplı aracını) geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme (satış bedelini iade) seçimlik hakkını kullanabilir.  Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.” 

6502 sayılı Kanun’un tüm metnini buradan okuyabilirsiniz.

Satıcı, ayıplı aracını iade etmek isteyen tüketicinin bu tercihi karşısında, ödemiş olduğu bedelin tümünü derhal tüketiciye iade etmelidir.

1- Hukukun, kişilere tanıdığı her türlü hak gibi “sıfır araçta bedel iadesi” hakkının kullanımını da bazı koşullara tabi kılınmıştır:

1.1- Öncelikle malın (otomobil, konut gibi) ayıplı olması gerekir. Ayıp nedir? Hangi durumlarda araçta ayıp mevcuttur? Bu sorularınızın cevabını Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizde bulabilirsiniz.

1.2- Sıfır Araçta Bedel İadesi hakkı, objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak kullanılamaz. 

Tüketici, sözleşmeden dönme (ayıplı aracını satıcıya iade ederek ödediği satış bedelinin kendisine iadesi) talebinde bulunurken objektif iyiniyet kuralları içerisinde hareket etmek zorundadır.

“Objektif iyiniyet kuralları” ifadesinden ne anlaşılmalıdır? 6502 s. TKHK.nun ilk ve en önemli amacı, “kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, hususları düzenlemektir.” (TKHK.m.1) Dolayısıyla kanunun ilk amacının, tüketici çıkarlarını gözetmek olduğu aşikar olmasına rağmen bu arzu karşısında karşı tarafın (satıcı) çıkarları hiçe sayılamaz.

Örneğin, yaklaşık 50.000-TL ye sıfır kilometre olarak satın alınan ve araç tüketicinin eline geçmeden önce, aracın bir bölümünde yapılan boyama işleminin (ayıp) araçta 1.500 TL. tutarında değer kaybına neden olacağı anlaşılan bir davada, Tüketici Mahkemesince, bedel iadesine karar verilmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bu kararı, “ayıbın öneminin aracın kullanımına ve beklenen faydaya bir etkisinin olmaması, aracın ayıplı ve ayıpsız değeri arasındaki farkın araç bedeli nazara alındığında azlığı yani karşılıklı menfaatler dengesi ile hukukun temel prensibi olan hakkaniyet kuralları değerlendirilerek ayıp nedeni ile bedel indirimi veya tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanıp kullanmayacağının tesbit edilmesi zorunludur.” şeklindeki ifadeler ile bozmuştur.

Tüketicinin sıfır araçta “bedel iadesi” seçimlik hakkını kullanabilmesinde önemli olan, araçtaki ayıbın, aracın sürekli kullanımına, araçtan beklenen sürekli faydaya etkisinin olup olmadığı, aracın ayıplı ve ayıpsız piyasa değerleri arasındaki farkın ne kadar olduğudur.

Örneğin, aracın boyasındaki ayıp, aracın kullanımına engel olmaz. Yargıtay kararına konu olayda olduğu gibi, yaklaşık 50.000-TL değerindeki bir araçta bulunan boya ayıbının, araçta meydana getirdiği değer kaybının, araç bedeline oranla çok düşük (1.500-TL/50.000-TL = 3/100 = %3) bir miktar olması durumunda tüketicinin, diğer seçimlik hakları olan bedel indirimi ve ücretsiz onarım haklarını kullanması objektif iyiniyet kurallarının gereğidir. Tüketici bu durumda malın ayıpsız misliyle değişimini de isteyemez. Şüphesiz ki, araçtaki ayıbın ne kadar değer kaybına neden olacağı otomotiv konusunda uzman bilirkişi marifetiyle anlaşılacaktır. Özetle, eğer araçtaki ayıp, fatura bedeline nazaran çok düşükse tüketici sözleşmeden dönemez ve bedel iadesi talebinde bulunamaz.

Boyada veya başkaca şekillerde ortaya çıkmış olsun, ayıbın, araçta meydana getirdiği değer kaybının aracın değerine göre daha yüksek olduğu durumlarda (örneğin ayıbın, araç değerinin yüzde 15’ine tekabül eden oranlarda) tüketici, seçimlik haklarından dilediğini (değişim, bedel iadesi, indirim veya onarım) kullanabilir. Yargıtay bu konuda  şu ifadelere yer verilmiştir: “…araçtaki bu ayıbın araçta 10.000,00 TL kadar değer kaybına neden olduğu sabit olup mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Hâl böyle olunca özellikle araçta meydana gelen değer kaybının aracın değerine göre yüksek oluşu da dikkate alındığında tüketicinin seçimlik haklarından her hangi birini kullanma hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır.” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Aralık/2017)

2- Tüketici, garanti süresi içerisinde ortaya çıkan sorunlarda (ayıplarda) onarım hakkını kullanmak zorunda değildir!

Garanti süresi içerisinde araçlarında bir arıza veya sorunla (ayıpla) karşılaşan tüketiciler, ilk iş olarak yetkili servislerin yolunu tutarlar. Yetkili servisler ise bazı durumlarda, tüketicilere, ya araçta bir sorun olmadığını ya da sorunun kullanıcı hatası olduğunu söyler bazı durumlarda ise aracın önemli parçalarında (motor, şanzıman) ortaya çıkan sorunlarda bu parçayı değiştirmeyi teklif ederler. Oysa ki aracında bir sorunla karşılaşan tüketici onarım hakkını  kullanmak zorunda değildir. Onarım hakkı, tüketiciye, kanun gereği tanınan dört seçimlik haktan yalnızca bir tanesidir.

Örneğin, şanzımanı veya turbosu arızalı bir araçta tüketici, şanzımanın değiştirilmesini (onarım) ve aracın kaybedeceği değeri isteyebileceği gibi fatura bedelinin kendisine iadesi koşuluyla sıfır kilometre aracın satıcıya iadesi talebinde de bulunabilir. Buradaki sorun, servisin bu talebi kabul etmemesinde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda da hukuki yollara başvurmak gerekir.

3- “Sıfır Araçta Bedel İadesi” Hakkı Kimlere Karşı Kullanılabilir? 

Otomobilin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, 4 adet seçimlik hakkından biri olan, “sözleşmeden dönerek bedelin iadesi” hakkı, sadecearacın sıfır kilometre olarak satışını yapan satıcıya karşı kullanılabilir. Aracın üreticisine veya ithalatçıya karşı kullanılamaz.

4- Bedel iadesi talebinin gereği ne kadar sürede yerine getirilmelidir? 

Sözleşmeden dönme (sıfır araçta bedel iadesi) hakkı, bu hakkın kullanıldığının satıcıya bildirilmesinden sonra, satıcı için bedelin derhal iadesi yükümlülüğünü doğurur. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarını kullanan tüketiciye karşı, satıcıya veya diğer sorumlulara tanınan süre, sözleşmeden dönme hakkında tanınmamıştır.

5- Bedel iadesi talebinin gereği yerine getirilmezse ne yapılması gerekir?

Tüketici, sözleşmeden dönme hakkını kullandığını bildirerek ödediği bedelin iadesini talep etmesine rağmen, satıcı bedeli iade etmezse ne olacaktır? Malda bir ayıpla karşılaşan tüketici, sözleşmeden dönme hakkını kullandığını satıcıya bildirilmesine rağmen, satıcı satım bedelini iade etmiyorsa, satıcıya karşı, ürünün fatura bedeline göre tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Usulüne uygun hareket edilirse tüketiciler, fatura bedelini, bu bedelin 1/5 oranda fazlasıyla tahsil edebilirler.

6- Mahkeme verilecek karar nedir? Nasıl Uygulanır? 

Dava sonunda mahkeme, tüketiciyi haklı bulursa, satışa konu sıfır aracın fatura bedelinin tüketiciye verilmesine ve tüketicinin elindeki ayıplı aracın da satıcıya (takyidattan ari olarak) iadesine karar verecektir.

Takyidat; haciz, rehin, ipotek gibi sınırlamaları ifade eder. Yargılama sırasında yapılacak araştırma ile, araç üzerinde haciz veya rehin bulunduğu anlaşılırsa, misliyle değişim kararı verilemez. Yargılama sırasında yapılacak araştırmada, araç üzerinde takyidat bulunmasa dahi (daha sonradan oluşabileceği ihtimali gözetilerek) takyidattan ari (arındırılmış, takyidatsız) şekilde iade edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Eğer tüketici, bu aracı, bağlı krediyle satın alınmışsa, araç üzerinde taşıt kredisi sözleşmesi sebebiyle bulunan rehni kaldırması gerekmez. Konuyla ilgili olarak Bağlı Kredi (Taşıt/Konut) Sözleşmeleri ve Kredi Veren Kurumun Ayıptan Sorumluluğu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

7-  Mahkemece, aracın fatura bedelinin tüketiciye iadesine karar verilmesine rağmen, satıcı bu karara uymuyorsa ne yapılır?

Mahkeme kararlarının infazı ilamlı icra yoluyla olur. Dolayısıyla satıcı, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek durumundadır. Yerine getirmezse  mahkeme kararı devlet zoruyla infaz ettirilir.

8-  Ayıplı ve satıcıya iade edilecek aracın yıpranmış olması, tüketiciye iade edilecek fatura bedelini düşürmez!

Tüketicinin, ayıplı olduğundan bahisle, sözleşmeden dönerek bedelinin iadesini istediği araç, yıllar içinde kilometre yapmış ve yıpranmış olabilir. Tüketicinin vekili olarak yer aldığımız davaların neredeyse hepsinde, satıcı şirketlerin, aracın yıpranma payının düşülmesi gerektiğine dair savunmalarını görüyoruz. Fakat aracın yaptığı kilometre veya yıpranma payı kesinlikle satış bedelinden düşülmez. Yüksek Yargıtay, aracın yaptığı kilometre başına bir hesaplama yapılarak, fatura bedelinden düşülmesi gerektiği yönündeki hatalı görüşünden artık vazgeçmiştir.

Örneğin konuya ilişkin yeni tarihli bir Yargıtay kararında, “keşif tarihi ve takip tarihi itibariyle aracın yıpranma payı düşüldükten sonra, aracın piyasa rayiç değerini belirleyen bilirkişi raporu hükme esas alınarak sonuca gidilmesi isabetsizdir” denilmiştir.

Kaza vb. sebeplerden dolayı araçta meydana gelen değer kaybı fatura bedelinden düşülür:

Ayıplı araç tüketicinin kullanımında iken, tüketici bu araçla kaza veya kazalara karışmış olabilir. Bu gibi durumlarda araçta meydana gelen değer kaybı bilirkişi marifetiyle tespit edilir ve bu değer tüketici tarafından satıcıya ödenir. Daha doğru bir ifade ile bu değer kaybı, satıcının ödeyeceği fatura bedelinden düşülür.

Yargıtay bu konuda, “Kaza nedeniyle araçta değer kaybı meydana geldiği kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, mahkemece davacının yaptığı kazalar nedeniyle araçta oluşan değer kaybı araç konusunda uzman bir bilirkişi yada bilirkişi kurulundan alınacak raporla belirlenerek belirlenen bu bedelin ödenmesi şartı ile …” şeklinde karar vermiştir.

9-  Ayıplı aracın bedeli tüketiciye iade edilmeden, tüketicinin bu aracı satıcıya iade etme zorunluluğu yoktur! 

10-  Ayıplı araç tüketici tarafından kullanılmaya devam ediyorsa (iade edilmemiş ise) satım bedeline faiz işlemez. 

Malum olduğu üzere, araçlarda görülen ayıpların hepsi, aracın kullanılmasını engellemez. Örneğin yağ eksilten bir araç, yağ eklenerek dahi olsa kullanılabilir. Tüketici, bedeli iade alana kadar ayıplı aracı satıcıya geri teslime zorlanamayacağından bu gibi durumlarda, araç halen daha tüketici tarafından kullanılıyorsa, satış bedeline de faiz işlemeye başlamaz. Aracın ayıp nedeniyle kullanılamaması veya ayıplı aracın satıcıya iadesi durumunda bu (kullanılamaz hale geldiği veya satıcıya teslim edildiği) tarihten itibaren faiz talep edilebilir.

Görüldüğü üzere, satış bedeline faiz işletilebilmesi için, aracın  ayıp nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi gerekir ya da satıcıya iadesi sağlanmalıdır.

Örnek olması açısından Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin bu konuda, 2017 yılında verdiği kararındaki ifadelere bakalım:

“Dava, malın ayıplı olması nedeniyle bedel iadesi istemine ilişkindir. Dava konusu araç davacı tarafından halen kullanılmakta olup, iade edilmediğine göre, davacı ancak aracın iade tarihinden itibaren faiz talep edebileceği halde mahkemece dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. … kararın hüküm fıkrasının 4. bendinde faiz başlangıcı olarak belirtilen “dava tarihinden” sözlerinin hükümden çıkartılarak yerine “dava konusu aracın iade edildiği tarihten” sözlerinin yazılmasına … oybirliğiyle karar verildi.

11- Satış bedelini iade alan tüketici, bununla yeni bir araç alamıyorsa ne olacak? 

Tüketici, sıfır olarak satın aldığı araçta “bedel iadesi” seçimlik hakkı ile birlikte diğer zararlarını da talep edebilir. Örneğin, tüketici, 2017 yılında sıfır kilometre bir aracı, bayiden, 100.000-TL bedel ile satın almış, daha sonra bu araçta bir ayıpla karşılaşmış ve sözleşmeden dönerek bedel iadesi talebinde bulunmuş olsun. Mahkeme, tüketiciyi haklı bulursa, bedelin iadesine karar verecek fakat tüketici sadece 100.000-TL elde edecektir. Dava sonuçlanıp tüketici satış bedeli olan 100.000-TL’yi elde edene kadar aracı teslim etme zorunluluğunda olmadığından faiz de alamayacaktır. 100.000-TL’yi bayiden geri alan tüketici, araç piyasasının artmış olması sebebiyle, aynı aracın sıfırını veya ikinci elini 100.000-TL’ye satın alamıyorsa bu durumda davayı kazanan tüketicinin hiçbir maddi menfaat elde edememesi söz konusu olur.

Hakim talepten fazlasına karar veremeyeceğinden, tüketicinin haklarını en iyi şekilde koruyabilmek açısından, dava dilekçesinin doğru düzenlenmesi gerekir. Uygulamada karşılaşabilecek sorunların önüne geçmek için mutlaka uzman bir avukatın yardımı alınmalıdır.


Bu makalemizde, sıfır kilometre araç satın almış ve daha sonra aracında bir sorun veya arıza meydana gelmiş kişilerin kullanabilecekleri seçimlik haklarından, bedelin iadesi hakkını anlatmaya çalıştık. Tüketicinin diğer hakları ile ilgili detaylı bilgileri diğer makalelerimizde bulabilirsiniz:

Misliyle Değişim Hakkı

Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” Hakkı / Tüketici Hakları


Eğer sizler de, bu makalemizde anlatılan veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.


¹ ARAL Fahrettin, AYRANCI Hasan, Borçlar hukuku Özel Borç ilişkileri Yetkin Yayınları, Ankara, 2014, 10.Baskı, Sh. 119

² KAHVECİ Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, 1.Baskı, Sh.9

³ ARAL, Fahrettin, AYRANCI Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç ilişkileri Yetkin Yayınları, Ankara, 2014, 10.Baskı, Sh. 119

“Sıfır Araçta “Bedel İadesi” / Tüketici Hakları” için 50 yorum

 1. Birbuçuk yıl önce sıfır aldığım aracım yüksek devirlerde kabine yanık plastik veya yanık balata kokusu veriyor.Bayi bunun sorun olmadığını fazla zorlamamam gerektiğini söyleyerek ilgilenmiyor.Aracımın garantisi devam ediyor.Yaptığım araştırmada aynı araç sahiplerinin böyle bir şikayati hiç olmamış aracı iade edebilirmiyim ve ne gibi yollar izlemeliyim teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz sorun, kullanım hatasından kaynaklı değilse, araç, ayıplı demektir. Bu da bilirkişi incelemesi ile anlaşılacaktır. Daha önce başka araç sahiplerinin bu yönde şikayeti olup olmaması önem arz etmez. Satış bedelinin iadesi veya misli ile değişim veya onarım gibi talepler ile ilgili mahkemeye başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 2. 2018 yılıda almış olduğun sıfır araç yağ pompası arızası vermekte ve aracımı 15 20 günlüğüne servis almakta. Bu gibi durumlarda değişim ya da iade imkanı var mıdır?

 3. aracımı sıfır 16kasım 2018 de aldm.2bın km de yag eksılttıgını farkettım bunu bıldırdım .3 kere yag ekledıkten sonra yag yakma ıslemını yapcaklarını soyledıler.ve araca lpg taktırttım bu motor garantısınden cıkıyor.ama ben arızayı bıldırdıgımde lpg yoktu .musterı hızmetlerı bana aracın problemı varsa yapılcagını ve 1 adette bakım hedıye etııler.yanlız aracın motor pıstonları vs degısecek ve aracın degerı dusucek satarken zorluk yasıyacagım bedel ıadesı gbı bı hakkımda varmı nasıl bır yol ızlemelıyım arac su anda 13 bın kmde anca aracın yag eksılltıgını kabul etııler

  1. Merhaba,

   Aracın ücretsiz tamirini talep edip de bunu sağladıysanız yalnızca araçta oluşan değer kaybı için hak talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 4. 2015aralıkta aldığım bmw418i aracımda 2019 temmuzda satışa çıkarmam sonucunda moyor kaputu değiştirilmiş çıktı, buna rağmen distribütör firma bana araçta onarım veya parça değişimi yoktur diye 17temmuz 2019 tarihli imzalı kaşeli yazı verdi.Mahkemeye başvurup motor kaputu değişmiş durumdadır diye bilirkişi raporu aldığımızda misli ile değişim hakkımızı alabilir miyiz?

  1. Merhaba,

   Motor kaputu herhangi bir çarpışmaya bağlı olmaksızın değiştirilmiş ise misli ile değişim değil sadece bu değişmiş parça sebebiyle değer kaybını talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 5. Sıfır kilometre aracım, henüz 2.000 kilometrede iken, klima kompresörü, Kurutucu, Evaporatör yuvası ve bağlantıları tamamen değiştirilip yeniden takıldı. Tüketici Yasasına göre emsali ile değişim hakkım var mı? Bu hakkım yoksa hangi haklarım söz konusudur. Dava açarsam kazanma durumum nedir? Selamlar

  1. Merhaba,

   Bahsedilen sorunlar giderildi ise, misli ile değişim hakkınız bulunmamaktadır.

   Belirttiğiniz parçaların değişmiş olması aracın değerinde bir azalma yaratıyor ise (ki bu bilirkişi incelemesi ile anlaşılır) bu değer azalmasından doğan zararınızı tazmin etme hakkınız bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

   Saygılarımızla.

 6. merhaba iyi çalışmalar. 2. el aldığım 2018 model diesel otomatik ford focus aracım yolda giderken titreme yaptı. hemen yol kenarina çektim.motor kendini kitledi. araç çekici ile servise gitti. aracın değişimi ya da bedel iadesi isteyeceğim.ne yapmalıyım.

  1. Merhaba,

   Bu tür işlemlerinizi bizimle veya başka bir avukatla takip etmenizde büyük yarar vardır. Bizimle çalışmak niyetinde iseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 7. 2017 garanti kapsamindaki 24 bin km aracimin arka bagaj ve arka koltuk kismi yagmurlarda islaniyor.bagaj kilif icleri elektrik kablolari islaniyor.koltuklar kuflendi arac kotu kokuyor, arac akusu sikintili oldu,servis imalatci hatasi oldugunu ve aracin onarimini talep ediyor ama sadece arac arka kismi komple sokulecek tekrar silikonlanacak.aku garantisi bitmis.elekrik aksamina bisey olmamistir deniyor.garantisi bittikten sonra elektrikte sikinti olursa ne yaparim? Objektif iyi niyet kapsaminda aracin misliyle degisimi talebim kabul gorurmu.

  1. Aydın bey merhaba,

   Bize kalırsa, tüketicinin, bahsettiğiniz şekilde bir onarıma zorlanması hukuken mümkün değildir, dolayısıyla objektif iyiniyet kurallarının sizin misli ile değişim talebiniz açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 8. Merhaba Sıfır Arab aldım 100 km 13litre yakıyor dediler kullanmaya başladìm 100 km 28 litres yakıyor ne yapmam gerekiyor

  1. Ali bey merhaba,

   Aracın bedelinin iadesi veya ayıpsız misliyle değiştirilmesi haklarınız bulunuyor.

   Saygılarımızla.

 9. Ötvsi 27 aralik 2019 hyundai i20 active aldim 300 km de arac da motor ariza isigi yandi sonra servise götürduk önce benzinde sorun var desiler sonra ariza benzinde cikmadi enjektörleri söktüler olmadi sanziman gözundeki okutucu dediler ona da genel müdürlükten parca istediler geldi olmadi deiler 10 gün bizi oyaladialr biz araci yapamiyoz dediler bizde sifir aracla degisin dedik onlarda istanbuldan mühendis gelcek bakip karar vercek dediler sonra istanbuldan mühendis gelip güya yazilimi güncelledik arac hazir diyorlar biz arabayi istemiyoz diyoz ne yapmamiz gerekiyor tüketici mahkemwsine gitsek kazanirmiyiz

 10. 2018 YILINDA FORD ARAÇ ALDIM ARAÇIM 4 DEFA ELEKTİRİK AKSAMINDAN KAYNAKLANAN ARIZA YAPIP ÇEKİÇE İLE SERVİSÇE ÇEKİLDİ 20 GÜN ARÇIM SERVİS TE KALDI SONRA DİREKSİYON SİMİDİNDEN KAYNAKLI KISA DEVRE OLDUĞUNU VE DİREKSİYON SİMİDİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİLER VE ARAÇI GELİP ALIN DEDİLER . ARAÇIMIN BULUNDUĞUM ŞEHİRDE DEFALARCA ÇEKİÇİ İLE ÇEKİLDİ BU NEDENİ İLE ARAÇIMA LEKELENDİ MADDİ DEĞER KAYBETTİ VE ARAÇIMA GÜVENİM YOK OLDU BU NEDENİ İLE ARAÇI İLE İLGİLİ DEĞİŞİM TALEBİNDEN BULUNABİLİRMİYİM ?

 11. Mrb 18.05.2017 de sifir bir araç aldim 31.01.2020 de fiskiye sallanmasi sebebi ile servise gittim daha öncesinde de bu şikâyeti her sene bakimi olduğu için 2 sefer bildirdim en son 3 bakimda garanti kapsamında değişti.fakat değiştiren usta aracın kaputu boyali senin demesiyle afalladım ne diyorsun sen usta ben bu aracı sıfır aldım lâstik harici herşeyi serviste yaptırıyorum dedim rapor tutuldu ön kaputun mikron degeri 380 ila 480 gelmekte diger yerlerin 160 210 gelmekte bunla ilgili genel müdürlük mühendiss yolladi fakat fabrikada böyle işlem görmemiş diye rapo gonderdi bununla ilgili ne yapabilirim

  1. Merhaba,

   Ön kaputun diğer parçalara göre daha fazla boya kalınlığına sahip olması sebebiyle değer kaybının tahsili amacıyla hukuki süreci başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 12. 2018 model ford transit 350 L van sıfır aldığım araç soğuduktan sonra çalışmakta sıkıntı vermeye başladı yetkili servise götürdüğümde her gittiğimde bir parça değiştiler fakat çözüm olmadı şimdi ise fabrika silindir kapağının açılacağnı söyledi ve açtılar motoru indirdiler şimdi hala tamir aşamasında bu aracı ben kabul etmesem misli ile değiştirme imkanım varmı verdiğniz bilgiler için şimdiden tşk ederim

  1. Merhaba,

   Evet Recep bey misli ile değişim hakkınız bulunuyor.

   Saygılarımızla.

 13. Merhaba 2020 model Hyundai kona aldım araba ya 3 gün sonra park sensörü taktırdım daha sonra start stop ışığını yaktı ve hız sabitleyici devre dışı kaldı araba bin km’de servise gittim bana park sensöründen olduğu söylediler bende park sensörünü komple çıkardım ama araba aynı sorunu vermeye devam ediyor ne yapmam gerek

 14. Merhaba iyi çalışmalar 01.06.2020 tarihinde 0 sıfır km araç aldım araçda kapı içinde ceviz büyüklüğünde çizik var servis fabrika kaynaklı oldugunu söylüyor.
  Aracın kaputunun iç tarafında astarlar görünüyor bagaj kaputunda ve aracın kapı menteşelerinin orası hiç boyanmamış bile ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 15. İYİ GÜNLER 2 AY ÖNCE Bİ E200 MERCEDES ARAÇ ALDIM VE ARAÇTA 3 SEFER EKRANDA KARARMA AÇILMA OLDU VE ŞALTER SESİ GİBİ SES GELDİ SERVİSE 2 SEFER BUNUN İÇİN GİTTİM SORUN ÇÖZÜLDÜ YANLIZ ŞİMDİ ÖN CAM KISMINDAN CIR CIR DİYE CAM TİREME SESİ GELİYOR ARACA 970 BİN TL PARA VERDİM VE BU SORUNLARI YAŞIYORUM ARAÇ ŞU ANDA YİNE SERVİSTE BU SORUN İÇİNDE BU 2 GİDİŞİM ARTIK ARAÇTAN SOĞUDUM BU ARACI İADE ETMEM MÜMKÜNMÜ SİZCE

  1. Merhaba,

   Garanti Belgesi Yönetmeliğine göre, “Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.”

   Bahsettiğiniz sorunlardan servis tarafından tamir suretiyle çözülenler için herhangi bir hak iddia etmenizi mümkün görmüyoruz. Fakat hali hazırda devam ettiğini belirttiğiniz cam titreme sesiyle ilgili aracın değişimi de dahil olmak üzere seçimlik haklarınızı kullanabileceğini düşünüyoruz. Nitekim mutad olmayan ve rahatsız edici sesler aracın olması gerektiği gibi konforlu şekilde kullanımını etkiler. Fakat yine de, hangi sorun olursa olsun ücretsiz onarım hakkını kullandınız ve onarım layıkıyla yerine getirilir ise aracın değişimi gibi haklarınızdan ziyade aracın görmüş olduğu tamir işlemlerinden dolayı uğradığı değer kaybının tazmini seçeneğiniz elinizde kalmaktadır.

   Saygılarımızla.

 16. Merhaba bu sene icinde bir sifir araba aldim fakat pisman oldum bu aracimi geri iade etme sansimiz varmi

 17. Merhaba, iyi çalışmalar. Mart ayının ilk haftası satın almış olduğum 2021 model sıfır aracımda korna arızası mevcut. (Korna sesi çok kötü çıkıyor, tok ve net bir ses yerine cızırtılı çatallı ve zayıf bir ses çıkıyor). Araç servise götürüldü korna arızası giderildi denilerek geri verildi, ancak aynı arıza devam ediyor. Servis yetkilileriyle yeniden yapılan görüşmelerde almış olduğum izlenim sanki bu arızanın giderilemeyeceği yönünde. Araç servise tekrar gidecek. Arızanın giderilememe ihtimaline karşılık soruyorum; ben ücret iadesinden ziyade aracın değiştirilmesini talep edeceğim. Bu talebi karşı tarafa iletirken nelere dikkat etmem gerekir, ya da bir avukat ile iletişime geçip onunla mı bu talebi ileteyim. Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

 18. Merhaba,
  Sıfır aracım 3 ay içinde 1000km dolmadan abs uyarı ışığı ve direksiyon uyarı ışı arızası ile karşılaştım. Aldığım yerdeki servis ABS ünitesinin fabrikasyon hatası sebebi ile değişmesi gerektiğini söyledi. Bu istinaden para iadesi talep edebilirmiyim? Ödenmez ise mahkeme süresi ne kadar sürer? Teşekkürler

 19. Merhaba, 2021 model aldığım Peugeot 2008 allure paket aracımda bir taş çarpması kadar boya kalkması mevcut. Bayiden teslim almadım. İade seçeneği sundular ama engelli ötv muafiyetli araç alımı yaptığım için şu anda almıl olduğum marka model paket araç bu muafiyete girmiyor. Bu durumda ne yapabilirim?

 20. merhaba, ocak 2021’de aldığım aracım ilk 100 km’den itibaren çeşitli arızalar verdi (Seyir halinde iken geri vites kamerası çalışması, kapıları kilitleyip açmaya izin vermemesi, seyir halinde iken multimedya ekranının birden Japonca gibi farklı dillere dönüşmesi bb) tüm bu sorunlar kontak kapatılıp açıldığında son buluyor. Konu ile ilgili hem satıcıda bulunan yetkili servise hem genel merkeze hem de onların yönlendirmesi ile başka bir yetkili servise bilgi verildi hatta incelenmesi için araç bırakıldı. Araca yeni yazılım yükledikleri halde en son otobanda seyir halinde iken kırmızı motor arızası lambası yakarak devir düşürüp vites küçültmeye ve titremeye başladı. Sol şeritten sıkıntılı bir şekilde emniyet şeridine geçerek durdum. Genel merkezce gönderilen çekici ile yetkili servise çekildi. orada arabayı düzgün bir yere çekmek istediler ancak arabayı çalıştıramadık. yaşanılan tüm bu süreçlerde yetkili servis aracı incelemesine rağmen her seferinde “herhangi bir sorun, arıza kaydı görülmemiştir” raporu verdi. araba ile ilgili yaşadığımız bu arıza süreçlerinde fotoğraf ve video görüntüleri almıştık. bunları gösterdiğimizde ise hayret etmenin ötesinde bilimsel ya da teknik bir yorum yapamadılar. sonuçta biz de elimizde arıza kaydı yoktur raporuyla kalakaldık. bundan sonraki süreçte ne yapmam gerekir

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde de detaylı olarak anlatıldığı üzere, tüm seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Bizimle veya başka bir avukat ile çalışmanızda yarar bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

 21. Merhaba Fiat egea 2020 1.3 Urban plus araç aldım 2020 yılında ama 17.09.2021 tarihinde şanzumandan yağ kaçağı sebebiyle servise gittim ve keçe değişimi yapılması gerektiğini söyledi ve değişimi yapılırken motor bloğundan antifriz kaçağı olduğu tespit edildi ve motor değişimi yapılacağını söylediler bununla ilgili ne yapabiliriz yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar

  1. Sefa bey merhaba,

   Aracın bahsettiğiniz sornuları ayıp niteliğindedir. Misliyle değişim veya yapılacak işlemler sebebiyle aracın uğrayacağı değer kaybının tazmini yolları kullanılabilir.

   Saygılarımızla.

 22. Merhaba
  28/07/2020 de 0 km FORD KUGA aldım.20.000km yi geçince rölantide titreme akabinde motor kapatma ve sonrasında seyir halinde motor kapatma sorunları yaşadım.28/07/2021 de yetkili servise bıraktım.Yaklasık 48 iş günü sonunda aracı tamir ettiklerini söylediler.
  OTOSAN a başvurarak aracın sıfırı ile değiştirilmesini talep ettim.Ancak fatura bedelinden yüksek ama o günün koşullarında 2.el fiyatı bile olamayan bedel teklif ettiler. Teklifleri sözlü yapıldı.Konu arabulucuya gitti.Orda da FORD bayilerinde 20.000tl indirim sundular.Sıfır araç vermeyi kesinlikle kabul etmediler.Şuan arac hala serviste,tamir edilmiş ama teslim almadım.Tebligat gönderdiler.Kendim kiraladığım bir kiralık araç kullanıyorum.Sıfır araç talebim kanuna uygun mu?Kiraladığım aracın kira bedellerini talep edebilir miyim?Süreci nasıl ilerletebilirim?Bilgi verebilir misiniz?(araç ruhsatı şirketimize kayıtlı)

 23. Merhabalar
  Bayiden 24.02.2022 tarihinde sıfır araç aldım.Benzinlikte depoyu doldurdum.Yaklaşık 50 km yol gittikten sonra motordan yakıt akaçağı olduğunu farkettim.Araç çekiciyle aynı gün servise geri götürüldü.Servis danışmanı bir gün sonra iletişmie geçerek sorunu çözemediklerini fabrika ile yazışmaların devam ettiğini söyledi.arç üzerinde kredi var.sizce bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim.İade ve değişim hakkım var mıdır?

  1. Merhaba,
   Evet, aracın değişiminin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.
   Saygılarımızla.

 24. Merhaba 2022 model 1 ay önce aldığım araç şu eksiltiyor. 2 sefer servise gittim ve basic testi yaptık kaçak yok şu ekleyip aracı teslim ettiler. Araç 2000 Km de daha. Engelli aracı. Garantiden değiştirilecek ve müdahale edilecek bir durum yok diyor. Ancak araç şu eksiltiyor. Eksilen suyu fark etmesek motoru yer araç. Ne yapmam gerekiyor.

 25. Merhaba 1 ay önce sıfır peugeot araç aldım. Aracın gösterge ekranı seyir halinde iken kendi kendine kapanıyor. Güncelleme yapılması gerektiğini söylediler yaptırdım fakat aynı sorun devam ediyor. Araç satışı yapılırken bu güncellemelere dair hiç bilgilendirmedim. Aracı iade etme şansım var mı?

  1. Merhaba,

   Elbette bu tür haklarınız var. Aracın aynısıyla değiştirilmesini talep etmek daha akıllıca olacaktır.

 26. Merhabalar 3 ay önce 28000 TL ye sıfır aldığım motorsikletim 10 gündür serviste, ayıplı olduğu ve parça değişimi için gerekli parçanın yurt dışından geleceği ve bunun nekadar süreceği belirtilmiyor, motorsikletin şuan markanın İnternet sitesinde sıfır fiyatı 40bin ve bayilerde sıfır ürün yok. Bedel iadesini talep edersek ve fatura bedelinden ücreti alırsak sıfır ürün alamıyoruz, nasıl bir yol izlemeliyiz. Ürünüm 2bin km ve en ufak bir kullanıcı deformesi yok.

  1. Merhaba,

   Yapılacak işlemler için buradan bilgi vermemiz mümkün değildir. Bedel iadesi hakkı dışında motosikletin değiştirilmesi hakkı da mevcuttur.

 27. Merhaba ,
  19 Ağustos 2022 tarihinde Peugeot yetkili bayisinden 0 araç aldım. Sağ ön kapıda boya altında bir kıymık tarzı parça kalmış ve üstüne boya atılmış. Aracı aldığım gün yetkili expertizden duruma ait rapor aldım. Aracımda oluşan değer kaybını talep edeceğim. Bu değer kaybını nasıl belirlerim bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

 28. Merhaba 45 önce hafif ticari panelvan araç aldım aracın arka kasadan başlayıp ara ara boya atması var servise götürdük aracın sıfır olmasına rağmen boyalı olduğu ortaya çıktı aracı ben 410.000tl peşin 350.000tl banka kredisi ile aldım. Toplamda bu araç bana kredi geri ödemesi ile 1.000.00 TL yi gececek bu araç için ne kadar ayıp oranında indirim yapılır yani aracın satıcısı bu araç için ne ayıp bedeli ödemelidir.tesekurrler

  1. Merhaba,
   Sorunuzun cevabını net olarak vermemiz maalesef mümkün değil. Aracınızda ortaya çıkan sorunların, aracın değerine ne kadar etki edeceği konusunda mahkeme, bilirkişiden rapor alacaktır. Bilirkişi ise, raporunu, bu tür sorunları olan araç ile kusursuz araç rayiç değerlerini bularak oluşturmalıdır.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir