Karar İncelemesi-1: Boya Ayıplı Araç

Boya Ayıplı Araç

Sıfır kilometre olarak, 130 bin TL bedel ile satın alınan arazi aracının, kaput ve arka bagajında boya akmaları ve aynı yerlerde boya kalınlıklarının normalin üstünde olduğu gerekçesi ile, ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebiyle tüketici tarafından dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından, aracın değer kaybının 5.851,89-TL olduğu şeklindeki bilirkişi raporu doğrultusunda, bu tutarın aracın satıcısı ve ithalatçısı şirketler tarafından tüketiciye ödenmesine karar verilmiştir.

Mahkemenin bu kararı, taraflarca, istinaf başvurusuna konu edilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince, davacı tüketicinin başvurusunun kabulüne ve bu kez alınan yeni rapor doğrultusunda, 30.000,00-TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararına karşı, taraflarca, temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2021 yılının Aralık ayında, Misliyle Değişim Hakkı isimli makalemizde anlatıldığı gibi, aracın değerinde 30 bin TL kadar eksilme yaratacak bu ayıp karşısında, tüketicinin, seçimlik haklarından ayıpsız misli ile değişim ya da bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının TMK’nin 2 ve TBK’nin 227/4 maddeleri gözetilerek hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine aykırı olmadığı değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiği düşüncesi ile karar bozulmuştur.

Özetle, her ne kadar, boyası ile ilgili olsa da, piyasa değerinde yüksek oranda eksiklik yaratacak ayıbı bulunan araç satın almış bir tüketicinin, bu ayıptan dolayı aracın benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkının bulunduğu bu Yargıtay kararı ile bir kez daha ortaya konmuştur. Karar, bu yönüyle, bu veya benzeri sorunlar ile karşılaşan tüketiciler açısından emsal niteliktedir.

Kararın tam metni şu şekildedir:

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir