Karar İncelemesi-7: Garanti Kapsamında Tamir Edilen Araç

Garanti Kapsamında Tamir Edilen Araç

Garanti Kapsamında Tamir Edilen Araç

Aşağıdaki karar, 2015 yılında sıfır kilometre olarak satın alınan aracın, şanzıman ve debriyaj setinde arıza olduğundan bahisle servise bırakılması ve servis tarafından sorunların giderildiğinden bahisle tüketiciye teslim edilmesi fakat tüketicinin sorunların giderilmediği gerekçesiyle aracın değiştirilmesi talebiyle açtığı bir dava sonunda verilen Yargıtay kararıdır.

Kararı incelemeye geçmeden önce, sıfır kilometre olarak satın alınan araçlarda ortaya çıkan arızalar sebebiyle tüketicilerin ücretsiz onarım hakları konusunda, “Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” / Tüketici Hakları” isimli makalemizi inceleyebileceğinizi belirtmek isteriz.

Garanti Kapsamında Tamir Edilen Araç / Dava Süreci

İlk derece (Tüketici) Mahkemesi araç üzerinde yaptırdığı bilirkişi incelemesi neticesinde, servisin, araçtaki sorunları gidermiş olduğundan bahisle davayı reddetmiştir.

Davacı bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İstinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi, araçtaki arıza nedeni ile değişen parçaların esasa ve aracın değerine etkili nitelikte oldukları, 6502 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca tüketicinin seçimlik haklarından biri olan satılanın ayıpsız misli ile değişim hakkının yasal şartlarının oluştuğu gerekçesiyle; davacının istinaf talebinin kabulüne ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın kabulü ile dava konusu aracın aynı mahiyette sıfır km misli ile değiştirilmesine karar vermiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şüphesiz hatalıdır. Çünkü tüketicinin, kanunda sayılan 4 adet seçimlik hakkı kullanılınca tükenen nitelikte olup, önce onarım hakkını kullanarak, arızanın servis tarafından giderilmesini sağlayan tüketicinin bundan hariç olarak aracın değiştirilmesini talep hakkı bulunmamaktadır.

Bölge Adliye Mahkemesinin bu hatalı kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından 2021 yılında verilen kararla bozulmuştur. Kararın tam metni şu şekildedir:

garantiden tamir edilen araçayıplı araç avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir