Karar İncelemesi-3: İmalattan Kaynaklı Arıza/Satıcının Sorumluluğu

İmalattan Kaynaklı Arıza/Satıcının Sorumluluğu – “Zamanaşımı” Meselesi

Sıfır kilometre olarak satın alınmış imalattan kaynaklı arıza içeren araçlarda tüketici hakları, sıfır kilometre araç satın alan tüketicilerin araçlarında ortaya çıkan hatalar/arızalar sebebiyle başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında açıklamalara Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizde geniş olarak yer verilmişti. Yine o makalemizde “ortaya çıkan ayıp, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz” ifadesine yer verilmişti. Yani satıcı, satmış olduğu araçtaki ayıbı, ağır kusuru ile gizlemişse aracın satımının üzerinden 2 yılın geçtiği şeklindeki savunma ile sorumluluktan kurtulamaz. Özellikle imalattan kaynaklı gizli ayıplarda satıcının ağır kusuru söz konusudur ve bu durumda satıcı zamanaşımı bahanesiyle tüketicinin hakkına kavuşmasını engelleyemez.

Aşağıdaki karar bir tüketicinin sıfır kilometre olarak 02.10.2013 tarihinde satın aldığı aracın 08.12.2015 tarihinde arızalanması sebebiyle, hem onarım bedeli, hem bu onarım sebebiyle değerindeki eksilme hem de onarım süresince aracı kullanamamasından kaynaklı zararlarının tazmini amacıyla ikame edilmiş bir dava sonunda verilen Yargıtay kararıdır.

İlk derece mahkemesi davacının talebini kabul etmiştir. Satıcı, bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuş, Bölge Adliye Mahkemesi bu kez, satımın üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar vermiştir.

Yargıtay ise, söz konusu arızanın davalının ağır kusurundan ileri gelen gizli ayıp niteliğinde olduğu, bu ayıp karşısında zamanaşımı süresinin dolduğundan söz edilemeyeceğine hükmetmiş ve tüketiciyi haklı bulmuştur. 

Kararın tam metni şu şekildedir:

sıfır araç arıza avukat


Eğer sizler de, bu makalemizdeki veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir