Bilmeden Kilometresi Düşürülmüş Araç Satan Kişilerin Hakları

Tarafımıza sıkça yöneltilen soruların bazıları: “Bilmeden Kilometresi Düşürülmüş Araç Sattım Ne Yapmalıyım?” “Bilmeden Kilometresi Düşürülmüş Araç Satmak Suç Mudur?” şeklindedir.

Bu makalemizde, “bilmeden kilometresi düşürülmüş araç sattım ne yapmalıyım?”, “kilometresi düşürülmüş aracı geri alıp dava açabilir miyim?”, “kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum bu sorun olur mu?”, kilometre düşürmek suç mudur?”  gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

1- Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç sattım ne yapmalıyım?

Kilometresi düşürülmüş bir aracı bu durumunu bilmeden bir başkasına satmış kişiler, bu durumu genellikle, aracı sattıkları kişinin kendilerine bildirmesiyle öğrenirler. Bu şekilde araç satmış kişilerin karşılaştıkları bu problem karşısında bir çözüme ulaşmak amacıyla yapacakları ilk iş, durumu, aracın kendilerinden önceki sahibine bildirmek olmalıdır. Bu çözüm tarzı, hem masrafsızdır, hem de tarafların tutumuna göre çok kısa bir süre içerisinde sizi sonuca ulaştırabilir.

2- Aracın kilometresinin düşürüldüğünü kendimden önceki sahibine bildirdim fakat olumlu bir cevap alamadım ne yapmalıyım?

Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç sattığınızı anlayıp bu durumu sizden önceki sahibine bildirip de olumlu bir sonuç alamadıysanız, temelde 2 farklı şekilde hareket edebilirsiniz:

1- Aracı, sizden sonraki sahibinden (aracı sattığınız kişiden) geri satın alıp, sizden önceki sahibine karşı hukuki süreci başlatabilirsiniz veya

2-Aracı geri satın almayıp sizden sonraki kişinin, size karşı hukuki süreci başlatmasını bekleyebilirsiniz.

Bu iki seçenekten hangisini seçeceğiniz konusunda bir karar verebilmek için aracı sattığınız kişinin talebinin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekir. Şöyle ki,

Bilmeden kilometresi düşürülmüş aracı sattığınız kişi, bu aracın kilometresinin düşürüldüğünü anlayıp size ulaştığında, aracı size piyasa fiyatının çok üzerinde bir bedel ile geri vermek isterse onun bu talebini karşılamanız gerekmez. Örneğin, 200 bin TL bedel ile sattığınız aracın piyasa değerinin 250 bin TL.ye yükseldiğini düşünelim. Eğer aracı sizden alan kişi, aracın kilometresinin düşürüldüğünü ifade ederek, bu aracı size 300 bin TL bedel ile geri vermek istiyorsa onun bu haksız talebini karşılamanıza gerek yoktur. Bu durumda size karşı hukuki süreci başlatmasını bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, aracı sattığınız kişi, sizden belli bir miktarda para ödemenizi de isteyebilir. Elbette burada da aracın uğradığı değer kaybı ile alıcının sizden istediği rakam arasında bir denge bulunması gerekir. Aksi durumda yine size karşı hukuki sürecin başlatılmasını beklemeniz yararınıza olacaktır. Bu değer kaybından kasıt, aracı sattığınız tarihteki kayıptır.

3-Aracı geri satın aldım, ne kadar sürede dava açmalıyım?

Kanunlarımıza göre, ayıptan kaynaklı davalarda, ayıbın öğrenilmesinin ardından, satıcıya karşı derhal harekete geçilmelidir. Ayıbı öğrenip aracı geri aldığınızda derhal önceki sahibine karşı hukuki süreci başlatmalısınız. Bu derhal kelimesinden anlaşılması gereken en fazla 1 ay gibi bir süredir.

4-Aracı geri satın almadım, aracı bana satan kişiye karşı dava açabilir miyim? 

Bu konu malesef hukukçular arasında da tartışmalı olup bizim kanaatimize göre, bir kimse, ayıplı bir araç satın aldığını öğrendiğinde, herhangi bir zarara uğramasa veya ona karşı dava açılmasa bile, satıcıya karşı dava açabilmelidir. Fakat Yargıtay bir kararında bunun mümkün olmadığını başka bir kararında ise mümkün olduğunu ifade etmektedir.

5- Hukuki süreci avukat ile takip etmek zorunda mıyım?

Avukat, hukukun karmaşık yapısı karşısında müvekkilinin haklarını, öncelikle doğru biçimde, en kısa sürede, en etkili yöntemlerle çözüme ulaştırmak amacıyla hareket eder. Avukat ile takip edilmeyen işlerde, davayı görevsiz ve yetkisiz mahkemelerde, eksik veya yanlış taleplerle açarsanız bu yanlışların bir daha geri dönüşü olmayabilir. Bir hukuki sürecin avukatla takip edilmesi işte bu gibi sorunların çözümünde oldukça önem arz eder.

6- Kilometreyi kimin düşürdüğünü bilmiyorum, bu sorun olur mu?

Bilmeden kilometresi düşürülmüş bir araç sattığınızı anladığınızda, aracın sizden önceki sahibine karşı hukuki süreci başlatmak konusunda önemli olan husus şudur. Eğer aracı satın alma tarihinizin üzerinden 2 yıl geçtiyse, açılacak davanın, satıcının ileri süreceği zamanaşımı savunmasıyla riske girme durumu vardır. İşte, bir aracı satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıldan daha fazla zaman geçtiği durumlarda, aracın kilometresinin kim tarafından düşürüldüğü önemlidir. Daha basit bir anlatımla A isimli kişi, ikinci el bir aracı, B isimli kişiden, 01.01.2023 tarihinde satın almış ise, 01.01.2025 tarihine kadar B’ye karşı dava açtığında zamanaşımı savunması önem görmez. Nitekim satıcının ayıptan sorumluluğu 2 yıllık zamanaşımı süresine tabiidir. Bu durumda kilometreyi kimin (B’nin mi yoksa daha önceki sahiplerininin mi) düşürdüğünün de önemi yoktur. Fakat satış tarihi üzerinden 2 yıllık süre geçmiş ise, bu durumda ve eğer B tarafından zamanaşımı savunmasında bulunulursa, davayı kazanabilmek için, ya kilometreyi B’nin düşürdüğünü ya da B’nin bu kilometre düşürme olayını bilip de A’dan gizlediğini ispat etmek gerekir.

7- Dava ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın, ilk derece mahkemesi tarafından karara çıkması, durumun karışıklığına, delillerin toplanmasına, mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 1 yıl ile 1,5 yıl arasında sürmektedir. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen bir davada ortalama 425 günde karar verilmektedir.

8- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı satıcıya iade edip paramı geri alabilir miyim?

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin ne gibi haklara sahip olduğu Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları isimli makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Elbette bu hakların içinde, aracı satıcıya iade edip satış bedelini geri alma hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer zararlarınızı da (noter masrafı, yol masrafı gibi) tazmin edebilirsiniz. 

Tabii bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekmektedir. 

9- Dava sonunda, kilometresi düşürülmüş aracı, benden önceki satıcıya iade etmeden sadece zararımı karşılamasını istiyorum, mümkün müdür?

Elbette, kilometre sayacı ile oynanmış araç satın alan alıcıların haklarının içinde, aracı satıcıya iade etmeden, satış bedelinde indirim talep etme hakkı da bulunmaktadır. Dolayısıyla araç sizde kalmaya devam edip sadece satış bedelinde indirim talebi ile dava açabilirsiniz.  

Bu durumda da, aracın gerçek satış bedeli ile noterde yazılı satış bedelinin aynı olup olmadığı, aynı değilse bu hususun ispatı açısından neler yapılabileceği gibi sorunların çözümü gerekecektir.

10- Kilometresi düşürülmüş aracı başkasına satabilir miyim?

Bu şekilde kilometresi düşürülmüş araç satın alıcıların bir başka sorusu da, kilometresi düşürülmüş bu aracı başkasına satıp satamayacakları ile ilgilidir. Elbette bu araçlar da (her ne kadar ayıplı da olsalar) başkasına satılabilir. Fakat bu durumun yeni alıcıya usulüne uygun şekilde bildirilmemesi halinde ona karşı sorumluluk söz konusu olacaktır.

11- “Zaten düşük fiyata sattım, alıcının bir zararı yok” düşüncesi tamamen hatalıdır:

Örneğin, kilometresi düşürülmemiş (orijinal kilometredeki) emsallerinin piyasa fiyatı 100.000-TL olan, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya bildirmediğiniz bir aracı 90.000-TL’ye sattığınızda, alıcının 2 tür dava açma hakkı olduğunu ifade etmiştik. Aslında alıcılar başkaca taleplerde de bulunabilirler ama konuyu dağıtmamak açısından bu taleplere değinmeyeceğiz.

a) Eğer alıcı, bu aracın satış bedelinde indirim yapılmasını talep ederse:

Alıcının bedelde indirim talebi ile açtığı davada dosya bilirkişiye gönderilecek. Bilirkişi, bu aracın, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) ve ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş) değerlerini ayrı ayrı belirleyecektir. Kolay olması açısından, bilirkişi, bu değerleri, tam da örnekte olduğu gibi 90.000-TL ve 100.000-TL olarak belirlemiş olsun. Bu durumda bu araç yüzde 10 düşük bir fiyata satılması gereken bir araçtır. Dolayısıyla 90.000-TL’nin yüzde 10’u olan 9.000-TL bedelde indirim miktarıdır ve bu miktarı alıcıya ödemeniz gerekir.

Tabi bu sadece, alıcıya ödemeniz gereken bedelde indirim miktarı. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (2021 yılı için Asliye Hukuk Mahkemelerinde 4.080-TL, Tüketici Mahkemelerinde 2.040-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle, kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının yüzde 10 altında sattığınız bu araç için yaklaşık (9.000+4080+1.000=) 14.080-TL zarara uğrayabilirsiniz. 

b) Eğer alıcı, bu aracı geri vererek satış bedelini iade almak isterse:

Öncelikle 90.000-TL’yi alıcıya geri ödeyeceksiniz. Başka neler ödeyeceksiniz? 

Yargılama giderleri (yaklaşık 1.000-TL), karşı taraf kendisini avukatla temsil ettirmişse onun vekalet ücreti (12.500-TL) daha ödeme yapmanız gerekecektir.

Özetle kilometresinin düşürüldüğünü bildiğiniz fakat alıcıya söylemeden, piyasa fiyatının dahi altında sattığınız bu araç için, satıcı, aracı gerip vererek satış bedelinin iadesini talep ederse, yine yaklaşık 13.500-TL fazladan zarara uğrayabilirsiniz.

12- Bilmeden kilometresi düşürülmüş araç satmak “suç” mudur?

Elbette, bir aracın kilometresini düşürüp de bu aracı, alıcının sorgulama imkanını kısıtlayacak şekilde satıp gelir elde etmek suç olmakla birlikte, bir aracı, kilometresinin düşürüldüğünü bilmeden bir başkasına satmak suç değildir. Bununla birlikte, bir fiilin suç olmaması, bu fiil karşısında zarara uğrayan kişilerin zararlarını tazmin etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Yukarıda ve diğer makalelerimizde de anlatıldığı gibi aracı sizden satın alan kişinin talebine göre, aracı geri almanız veya aracın değer kaybını ödemeniz gerekir.

EMSAL DAVALARIMIZ:

Kilometresi Düşürülmüş Araç Davalarımız” sonunda verilen kararların yer aldığı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

EMSAL YARGITAY KARARLARI:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2020 yılında verdiği bir karar şu şekildedir:

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

“… aracın 2. ve 3. muayenesinin yapıldığı tarihler arasında kilometresi ile oynandığı fakat oynandığı tarihin tam tespitinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.
Dava, konusu itibariyle tüketici yasası hükümlerine tabi olmayıp taraflar arasındaki meselenin halli için 6098 sayılı TBK’nun ayıba karşı tekeffül hukuki kurumunu düzenleyen 219 ve devamı maddelerine bakmak gerekir. Davacı 6098 sayılı TBK 219 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükümlerine göre davalıdan tazminat istemekte haklıdır. Buna göre “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.” Mahkemece alınan bilirkişi raporlarına göre davaya konu aracın kilometre sayacında oynama olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur…


Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız sizlere yardımcı olabiliriz. Ülke genelinde faaliyet göstermekteyiz. Bunun için “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.


Herhangi bir dava için genel bilgiler, avukatlık ücretleri, muhtemel zarar veya faydalar, dava süreçleri hakkında bilgi almak için Dava Süreci Hakkında Genel Bilgiler isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin hakları, kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bu haklarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi almak için “Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

 

“Bilmeden Kilometresi Düşürülmüş Araç Satan Kişilerin Hakları” için 1 yorum

  1. Biz ekspertize soktuk 2 yil sonra muaynede 37 bin dusuruldugunu ogrendik hukuki islem yapamadik arac lazim oldugundan ve sehir degisikliginden ve yatalak hastam oldugundan dolayi fakat simdi satamiyorum araci ne yapmaliyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir