2. El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Sadece Otomotiv Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet veren bir hukuk bürosu olarak bu yazımızda, 2. el olarak satın almış fakat daha sonra ayıplı (motor/şanzıman arızaları ortaya çıkan, değişen/boyalı parçaları olan veya hasar/pert kayıtlı) olduğu anlaşılan araçlar ile ilgili olmak üzere, bu araçları satın almış kişilerin hakları konusunda açıklama yapmaya çalışacağız.

Bununla birlikte, arzu ederseniz, bu tür sorunlardan kaynaklı olarak açtığımız davalar sonunda verilen mahkeme kararlarını inceleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz konuyla ilgili hazırladığımız videomuzu da izleyebilirsiniz: 

 

2. el araç (otomobil veya motosiklet veya başka bir taşınır mal) satışları, beraberinde, alıcı ve satıcıya bir takım yükümlülükler getirmektedir.

Bunların en başında, satıcının ayıptan sorumluluğu gelmektedir.

2. EL ARAÇTA AYIP NEDİR?

Şimdi, ilk olarak “ayıp” kavramı üzerinde duralım:

2. el araçlarda görülebilecek ayıplara örnek olarak; aracın sigorta kayıtlarında pert veya hasar kaydının bulunması, bazı parçalarının boyalı/değişmiş olması, şasesinde doğrultma olması, sunroofun çalışmıyor olması, kapılarının kilitlenmiyor olması, kilometre sayacı ile oynanmış olması, yağ yakıyor olması, şanzımanında/motorunda arıza olması, hava yastıklarının açılmış/işlemli olması vs. durumlarda araçta ayıp mevcut demektir. Elbette ayıp burada sayamayacağımız başkaca şekilde de söz konusu olabilir. Ayıp deyiminden anlaşılması gereken arıza, kusurdur. Alıcı tarafından bilinseydi, aracın daha düşük bedelle satın alınacağı veya hiç satın alınmayacağı söylenebilen her durumda ayıp mevcut demektir. 

2. el araç satın alan bir çok kişi, araçta karşılaştığı arızalardan dolayı satıcının sorumlu olmadığını düşünür. Araç satın aldıktan sonra bir sorunla karşılaşan alıcılar, durumu satıcıya izah ettiklerinde, satıcının “imzayı attın, bitti!veya “ben sana satarken sorun yoktu” gibi ifadeleri karşısında kendilerini çaresiz hissederler. Oysa ki, satıcı, sattığı bir taşınır malın (bu mal; bir televizyon, bir koltuk, bir otomobil veya bir motosiklet olabilir) ayıplarından dolayı alıcıya karşı sorumludur.

Fakat her ayıp dolayısıyla satıcının sorumluluğu bulunduğu söylenemez. Bir takım ayıplar (örneğin, satım anında alıcı tarafından bilinen ayıplar) ya satıcının sorumluluğunu gündeme getirmez ya da bu ayıpların uygun şekilde ileri sürülmemesi halinde satıcıdan bir hak talep etmek mümkün olmaz.

BU MAKALENİN KONUSU:

Örneğin, internette veya başka şekilde görüp beğendiğiniz ve araç sahibinin, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan bir kişi (yetkili satıcı, otomobil bayi, galerici vs.) olmadığı durumlarda, 2. el araç satışında satıcının ayıptan sorumluluğu Borçlar Hukuku’nun ve bu makalenin konusunu oluşturur. Satıcı, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan (otomobil bayi, galerici) kişilerden değilse, ayıptan sorumluluk, Borçlar Hukuku hükümleri çerçevesinde incelenmesi gereken bir husustur. Türk Borçlar Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer satıcı, ticari veya mesleki amaçlarla 2. el araç satım işini meslek haline getirmiş birisi ise (yetkili satıcı, otomobil bayi, galerici vs.) bu kişilerin araç satışından doğan uyuşmazlıklara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Nitekim bu durumda alıcı, “tüketici” sıfatına haiz olur. Satıcının, araç satım işini meslek haline getirmiş birisi olduğu durumlar açısından Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

Biz, bu makalemizde, satıcının, sıradan vatandaş (işçi, memur, esnaf, daha doğru bir anlatıma ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan bir kişi olmadığı durumlarda) satın alınan 2. el araçtaki ayıplardan ve bu ayıplar dolayısıyla alıcıların başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında açıklama yapacağız.

Bazı durumlarda araç, alım-satım işini meslek haline getirmemiş bir kişi (sıradan vatandaş) tarafından satılmak istenip de, satışı devredilmeden galeriye teslim edilmiş ve galerici tarafından ilana çıkarılmış olabilir. Eğer siz de bu şekilde bir araç satın aldıysanız makaleyi incelemeye devam edebilirsiniz.

2. EL ARAÇ ALIM SATIMINDA ALICI TARAFINDAN BİLİNEN AYIPLAR:

2. el araç satışında satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Örneğin satıcı, alıcıya, araçta 3 parçanın boyalı olduğunu bildirmiş olabilir, bildirdiği bu ayıplardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Fakat araçtaki ayıpların alıcıya bildirildiğinin YAZILI DELİL İLE ispat yükü satıcıdadır. Örneğin, aracın internette yer alan ilanında, 3 parçasının boyalı olduğu belirtilmiş, alıcı da satıcı ile bu ilan vasıtasıyla buluşup bir araya gelerek aracı satın almış ise, artık, bu boyalı parçalardan haberinin olmadığını ileri süremez. Bunun yanı sıra 3 parçasının boyalı olduğu belirtilmesine rağmen 4 veya daha fazla parçada boya var ise alıcı elbette, kanunun, kendisine tanıdığı ve aşağıda ele alacağımız haklarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ağır hasar (veya pert veya çekme belgeli) bir aracı satmak isteyen kişi, aracın hasar kayıtlı olduğunu bildirmekle yetinemez.  ARACIN AĞIR HASAR/PERT KAYITLI OLDUĞUNU BİLDİRMEK ZORUNDADIR. Bu konuda Yargıtay kararları çok nettir.

ALICI TARAFINDAN BİLİNEN AYIPLAR, SONUÇLARI İLE BİRLİKTE BİLİNMELİDİR:

Aşağıda detayları ile ele alınacağı üzere, 2. el araç satın almak isteyen kişilerin, bu aracın sorunlarını görebilmek amacıyla, satış sözleşmesinin düzenlenmesinden önce, ekspertiz incelemesine başvurmaları bir zorunluluk değildir. Böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, alıcılar, genelde, araçta gizli bir ayıp olup olmadığının tespiti amacıyla ekspertiz incelemesine başvururlar. Bu inceleme sonrası düzenlenen eksper raporlarında, aracın bir takım sorunlarından bahsedilmiş olabilir. Bu sorunlar için, acil/acil değil, önemli/basit, ağır/hafif gibi kavramlar kullanılmış olabilir. Örneğin, şanzımanında hafif sorun (vuruntu) olduğuna dair rapora rağmen alıcı bu aracı satın almış olabilir.

Yukarıda, 2. el araç satan kişinin, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu olmadığını ifade etmiştik. Örneğimize geri dönecek olursak, şanzımanında hafif sorun olduğuna dair rapora rağmen aracı satın alan kişi, bu sorunun detayları için herhangi bir servise veya ustaya başvurduğunda bu sorunun aslında hiç de “hafif” bir sorun olmadığını, örneğin, 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini öğrendiğinde, satıcıya karşı herhangi bir hakkının olmadığını düşünmemelidir. Başka deyişle satıcı, alıcıya karşı, aracın zaten şanzımanında sorun olduğunu bilerek satın aldın savunmasında bulunamaz. Eğer alıcı, bu aracın şanzımanındaki sorunun 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini bilerek aracı satın alıyor ise ancak bu durumda satıcı, alıcının, aracın şanzımanındaki sorunun 8-10 bin TL tamir masrafı gerektirdiğini bildiğini ispat eder ise sorumluluktan kurtulur. Aksi halde sorumluluğu devam eder.

NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ KAYITLAR:

Birçok kişi, noter satış sözleşmesindeki, satışa konu 2. el aracın “mevcut haliyle görerek ve beğenerek alındığına” dair kayıtlar karşısında satıcıya dava açamayacaklarını düşünür. Bu kayıtlar, ancak, gözle görülebilir (açık) ayıplar açısından bağlayıcıdır. Örneğin satış anında aracın camında çatlak varsa veya bir lastiği yıpranmışsa bu (duyu organlarıyla yapılan basit kontrolle anlaşılabilen) ayıplar dolayısıyla satıcıya dava açmak mümkün olmaz. Fakat araçtaki boya, kaporta veya motor ile ilgili tüm (gizli) ayıplar noterde düzenlenen araç satış sözleşmesindeki kayıtlardan etkilenmeksizin dava konusu yapılabilir. Çünkü bu tür ayıplar gözle görülmezler.

ARACIN GEÇMİŞ DÖNEM SERVİS KAYITLARI:

2. EL ARAÇ SATIN ALAN KİŞİLER, ARACIN SERVİS KAYITLARINI İNCELEMEMEKTE, BU KAYITLAR DOLAYISIYLA SATICIYA KARŞI DAVA AÇAMAYACAKLARINI DÜŞÜNMEKTEDİRLER. Başka bir ifade ile, satın almış olduğunuz araç, siz satın almadan önce, size satan kişi veya ondan önceki sahibi tarafından, ayıplar (arızalar, sorunlar) dolayısıyla servise götürülmüş olabilir. Eğer ki bu servis kayıtlarına yansıyan ayıplar,  aracın daha düşük bedelle satılmasını gerektirir nitelikte ise, alıcı, bu ekonomik değer düşüklüğüne sebep olan ayıpların kendisine bildirilmediğinden bahisle aracı satan kişiye karşı dava açabilir.

Elbette bu ayıpların da aracın daha düşük bedelle satılmasını gerektirir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin, aracın eski maliki, aracı size satmadan önce, araçta mevcut bir şanzıman veya motor arızası sebebiyle yetkili servise başvurmuş olabilir. Bu başvuruda aracın şanzımanı veya motoru gibi esaslı parçalarını değiştirmiş veya tamiratını sağlamış olabilir. Bu durumda, yani bu sorun servis tarafından giderilmiş dahi olsa, araçta bir değer kaybı meydana gelmiş olur. Eğer satıcı, böyle bir şeyden bahsetmeyip aracı size satmış ise, alıcı olarak sizler, satıcıya karşı bu değer kaybını talep edebilirsiniz. Hemen belirtmek gerekir ki, aracın eski maliki (size satan kişi) de eğer şartları mevcutsa, bu değer kaybını, aracın önceki sahibinden (ve hatta sıfır kilometre satışını yapan yerden) talep edebilir.

2. EL ARAÇ SATIN ALIRKEN EKSPERTİZ İNCELEMESİ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

Bizlere ulaşan bir diğer soru, 2. el araç alım satımı esnasında ekspertiz incelemesi yaptırmanın zorunlu olup olmadığıdır. ARAÇ SATIN ALACAK KİŞİLERİN, EKSPERTİZ İNCELEMESİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. Önemli olan, satıcının, ayıpları alıcıya bildirmesidir. Eğer satıcı araçtaki ayıpları alıcıya bildirmemiş ise, alıcının ekspertiz incelemesi yaptırıp yaptırmaması hiçbir önem arz etmez. Ekspertiz incelemesi yaptırılsa idi ortaya çıkacak olan ayıplarda satıcının sorumluluğu devam eder. Ekspertiz incelemesi yaptırılmasına rağmen ekspertiz tarafından ortaya çıkarılamamış ve daha sonra anlaşılan ayıplarda da ekspertiz firması ile satıcının ayrı ayrı sorumlulukları bulunur.

Bununla birlikte, genelde olduğu gibi, alıcı, 2. el aracı satın almadan önce ekspertiz incelemesi yaptırmış ise, bu ekspertiz raporunda belirtilen ayıpların (arızaların veya kaporta sorunlarının) bilinmediğini ileri süremez. Fakat az yukarıda ifade edildiği üzere, ayıplar sonuçları ile bilinmelidir. 

AÇIK AYIPLAR AÇISINDAN GÖZDEN GEÇİRME VE SATICIYA BİLDİRME:

“Alıcı, gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.”

Görüleceği üzere kanun metninde “gözden geçirmek” ve, “uygun bir süre” deyimlerinden ne anlaşılması gerektiği, “bildirim”in ne şekilde yapılacağı hususları net bir şekilde düzenlenmemiş olup, bu muğlak ifadeler uygulamada bazı sorunlara yol açmaktadır.

Öncelikle, gözden geçirme hususunun ve bildirim külfetinin ne şekilde yerine getirileceği, ayıpların açık veya gizli olup olmadıklarına göre değişmektedir.

Her ne kadar ülkemizde, 2. el araç satışlarında, ekspertiz incelemesi sıkça başvurulan bir yöntem ise de, yukarıda ifade edildiği üzere, aracın ayıplarını öğrenmek maksadıyla ekspere götürülmesi bir şart değildir. Alıcı, satın alacağı aracı uzman bir kişiye kontrol ettirmek yükümlülüğü altında bulunmamaktadır, aksine satıcı, aracın kusurlarını anlatmak zorundadır. Aslına bakılırsa alıcının hiçbir kaydı inceleme yükümlülüğü de yoktur.

2. EL ARAÇ SATIN ALIRKEN TRAMER KAYDINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR!

Alıcının, araç satın almadan önce, aracın, trafik kayıtlarını, sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve bir takım kurumlara (5664- Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi gibi) SMS göndererek bilgi edinme yükümlülüğünün olmadığı bilinmelidir. Bu şu anlama gelir, eğer alıcı, aracı satın almadan önce, TRAMER kayıtlarını incelese idi, öğrenebileceği bir kayıt dolayısıyla, bu incelemeyi yapmadan satın aldığı bir araç için satıcıya karşı dava açabilir. Bu incelemeyi yapmamış olması onun hakkını ortadan kaldırmaz.

Konuyla ilgili olmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2021 yılında verdiği bir kararda şu ifadeler kullanılmıştır:

“… Davacı, Toyota … Bayii olduğunu, … ancak aracın 2. el olarak satışa çıkarıldığında tramer kaydında 45.000,00 TL civarında hasar kaydının olduğunu, bu sebeple zarara uğradığını belirterek, şimdilik 10.000,00 TL zararının ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı, 11 ay geçtikten sonra davanın açılmasının haksız olduğunu, davacının oto alım işleri yaptığını, Toyota servis ve bayisi olduğunu ve trafik kayıtlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
1-Dava, satın alınan ayıplı araç nedeniyle uğranılan zararın tahsiline ilişkindir. Mahkemece, ihbar sürelerine uyulmadığı, alıcı davacının satılanı gözden geçirmeyi ihmal ettiği, satılanı bu şekli ile kabul etmiş sayıldığı, alıcının tacir olarak tramer kaydına bakması gerektiği ve bunu bilebilecek durumda olduğu kabul edilerek davalının söz konusu ayıptan dolayı sorumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Nitekim davacının tramer kaydını araştırma yükümlülüğü de yoktur.
Şu halde Mahkemece, davacının zarar (bedel indirimi) talebinin nispi metoda göre değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir...22/09/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bununla birlikte, “gözden geçirmek” deyiminden, makul düzeyde herhangi bir kişinin, araç üzerinde duyu organlarıyla yaptığı kontrol anlaşılmalıdır. Alıcının gözden geçirme külfeti sadece açık ayıplarda söz konusudur. (örneğin aracın camında çatlak varsa, lastikleri yıpranmışsa)

Kanun da zaten, açık ayıplar açısından gözden geçirme hususunu düzenlemiştir. Alıcının, gizli ayıpları gözden geçirme mecburiyeti hiçbir zaman bulunmamaktadır. Gizli ayıplar, genelde, ekspertiz incelemesi ile ortaya çıkar ve duyu organları ile yapılan kontrolde anlaşılmazlar. Örneğin aracın bazı parçalarının boyalı veya değişmiş olduğu ancak eksper veya kaporta konusunda uzman bir ustanın incelemesi ile anlaşılabilir. Böylesi bir inceleme ile anlaşılabilen ayıplar gizli ayıptır ve gözden geçirilmeye muhtaç değildir.

Alıcı yapacağı olağan bir kontrol ile araçta bir ayıp görmüş ise (camının çatlak olması gibi) bunu “uygun sürede” satıcıya bildirmelidir. Önemli olan, -sonradan dahi öğrenilmiş olsa- ayıbın, vakit geçirmeksizin satıcıya bildirilmesidir.

Sonradan görülen bu ayıbın bildirilmemesi halinde, araç, ayıpları ile birlikte kabul edilmiş sayılır ve aşağıda anlatmaya çalışacağımız seçimlik hakların kullanılması mümkün olmaz.

Kanun metni incelendiğinde, “bildirim”in ne şekilde yapılacağı konusunda da net bir ifade yer almadığı görülmektedir. Bildirimin noter aracılığı ile ihtarname göndererek veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılması ispat kolaylığı açısından yararlıdır fakat ayıp bildirimi her şekilde (mail, faks, telgraf, telefon) yapılabilir. Unutulmamalıdır ki ayıpların satıcıya ihbar edildiğini ispat etmek (bunu kanıtlamak) alıcının yükümlülüğündedir.

Örnek vermek gerekirse, müvekkil, aracı 2019 yılında 70 bin TL bedelle satın almıştır. Daha sonra bu aracın AĞIR HASAR kayıtlı olduğunu öğrendikten sonra bize ulaştı. Bu konuda açmış olduğumuz dava sonunda, mahkemenin, müvekkilimiz lehine verdiği karar şu şekildedir:

 

Görüldüğü üzere, aracın müvekkilimize satış bedeli olan 70 bin TL.den 20 bin TL. indirim yapılmasına, başka bir anlatımla aracı satan kişinin müvekkilimize 20 bin TL ödemesine karar verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki bu araç 100 bin TL.ye satın alınmış olsa idi, satıcı 28-29 bin TL, 200 bin TL.ye satın alınmış olsa idi, satıcı, yaklaşık 56-57 bin TL, 400 bin TL.ye satın alınmış olsa idi bu durumda yaklaşık 112-114 bin TL ödeyecekti.

2. EL ARAÇ SATAN SATICI, AYIPLARIN VARLIĞINI BİLMESE DAHİ ALICIYA KARŞI SORUMLUDUR:

Tarafımıza en çok yöneltilen soru, aracı satan kişinin bu ayıplardan haberi olmadığını söylediğinde ne yapılacağı sorusudur. Birçok alıcı, beğenerek yahut da satıcıya kanarak veya güvenerek satın aldığı araçta daha sonradan ortaya çıkan ayıpları öğrendiğinde, aracı kendisine satan kişiye karşı hukuki yollara başvurmakta çekinmekte, satıcının, böyle bir ayıbı kendisinin de bilmediği savunması karşısında sonuç alamayacağını düşünmektedir.  Bu düşünce tamamen hatalıdır, nitekim SATICI, AYIPLARIN VARLIĞINI BİLMESE DAHİ ALICIYA KARŞI SORUMLUDUR. Onun (satıcının) da, aracın kendisinden önceki sahibine müracaat (dava gibi) hakkı elbette bulunmaktadır. Samimi bir satıcının yapması gereken de zaten; alıcı tarafından kendisine dava açıldığında bu ayıpları bilmediğini iddia ediyorsa o davayı, aracı kendisine satan önceki satıcıya ihbar etmek, koşulları var ise bu zararını önceki sahibinden karşılamaktır. Aksi halde her satıcının “Ben de bilmiyordum” savunması karşısında yapılacak bir şey kalmaz, mağdur olan kişilerin yasa ile kendilerine tanınmış bu haklarını kullanmaları engellenmiş olurdu. Araçtaki ayıpların alıcıya bildirildiği konusunda ispat yükü satıcının üzerindedir. 

Örneğin; emsal bir dosya ile ilgili olarak, mahkemece tartışılan olayda, araç, “A” isimli kişi tarafından kullanıldığı sırada (2010 yılında) meydana gelen bir kaza ile hurda haline gelmiş, “B” tarafından 2012 yılında satın alınmış ve aynı araç 2015 yılında “C” ye satılmıştır. C, B’ye karşı dava açtığında, B, bu olaydan haberi olmadığını ve kendisinden önceki sahibi zamanında gerçekleştiğini savunmuştur. Fakat yüksek Mahkeme tarafından, B’nin ayıplı araç satışından sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Çünkü satıcı ayıpların varlığını bilmese dahi sorumludur. 

SATICININ SEBEP OLMADIĞI AYIPLAR:

2. el ayıplı araç satın almış kişilerdeki bir başka düşünce, araçtaki ayıplara satıcının sebep olup olmamasına göre haklarının değişebileceği veya haklarını kullanamayabilecekleri düşüncesidir. Bu düşünce de hatalıdır. Başka bir ifade ile, satıcı, araçtaki ayıplara kendisi sebebiyet vermemiş olsa bile alıcıya karşı sorumludur.

Bu konuda olmak üzere, bir Yüksek Mahkeme kararında, satıcının kendisinin sebep olmadığı ayıplardan dahi alıcıya karşı sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Yalnız, 2. el araç satışlarında, satıcının sebep olmadığı ve kendisinin de bilmediği ayıplar için 2 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur.

AĞIR VEYA TAM HASARLI VEYA PERT KAYITLI ARAÇLARIN DURUMU:

2. el olarak satın alınan araçta, daha önceki bir döneme ait pert (pert-total) kaydının bulunuyor olması da aracı ayıplı hale getirir. Böyle bir araç satın alan alıcı da diğer ayıp durumlarında olduğu gibi aşağıda ele aldığımız seçimlik haklardan dilediğini kullanabilir.

KİLOMETRE SAYACINA MÜDAHALE EDİLMİŞ ARAÇLARIN DURUMU:

Uygulamada en çok karşılaşılan ayıplardan biri de satın alınan aracın önceki sahiplerince kilometre sayacında işlem yapılarak, gerçekte çok daha  fazla mesafe kat etmiş bir aracın daha az mesafe kat etmiş gibi gösterilerek satılmasıdır.  Bu konudaki detaylı bilgilere Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları başlıklı makalemizden ulaşabilirsiniz.

BÖYLE BİR DURUM İLE KARŞILAŞAN ALICILARDA BELİREN İLK DÜŞÜNCE, ARACI KENDİSİNE SATAN KİŞİNİN DEĞİL DE ONDAN ÖNCEKİLER TARAFINDAN BÖYLE BİR İŞLEM YAPILMIŞ İSE AÇILACAK DAVANIN KAZANILAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİDİR. BU DÜŞÜNCE TAMAMEN HATALIDIR. ARACIN, HANGİ SAHİBİ ELİNDE OLURSA OLSUN, KİLOMETRE SAYACI İLE OYNANMIŞ İSE, SON ALICI, SON SATICIYA KARŞI UYGUN ŞEKİLDE AÇACAĞI DAVAYI KAZANACAKTIR. Bu husus zaten kanunda düzenlenmiş olup, az yukarıda detayları ile anlatılmıştı.

Örneğin, aracın ilk sahibi “A” ikinci sahibi “B” üçüncü sahibi “C” olsun. A, aracı sıfır kilometre olarak satın almış ve 100 bin kilometreye gelince aracın kilometre sayacını 40 bine düşürmüş ve aracı B’ye satmıştır. B, aracın kilometre sayacına müdahale etmeden 120 bin kilometreye kadar kullandıktan sonra aracı C’ye sattığında, C, bir süre sonra, aracın, muayene/servis kayıtları gibi kayıtlarını incelediğinde, kendisinden önceki herhangi bir kişi (A veya B) tarafından, aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu anlarsa, aracı kendisine satan B’ye karşı dava açabilir. İşte bu durumda, B, aracın kilometre sayacına kendisinin müdahale etmediğini veya böyle bir durumdan haberi olmadığını savunamaz. Çünkü B, ayıpların varlığını bilmese dahi sorumludur.  B de arzu ederse A’ya karşı dava açabilir.

Bu durum, Yüksek Mahkemenin bir kararında şu şekilde belirtilmiştir:

“Davacı, davalılardan …’den noterde yapılan satış sözleşmesi ile 16.05.2012 tarihinde 2. el bir araç satın aldığını, aracın kendisine 135.339 km olarak satıldığını ancak satın aldıktan bir süre sonra aracın 2010 yılında 204.227 km de iken işlem gördüğünün ortaya çıktığını … karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

... davalı kendisinin de ayıptan haberi olmadığını savunmaktadır. Açıklanan ilkeler doğrultusunda ayıba karşı tekeffül hükümleri gereğince davacı uğradığı zararları davalı …’ den isteyebilir…”

Görüleceği üzere, olayda, 2. el araç satan kişi, mahkemeye, tam da alıcıların dava açmaktan çekindikleri şekilde bir savunma sunmuş, BÖYLE BİR İŞLEMDEN KENDİSİNİN DE HABERİ OLMADIĞINI ifade etmiştir. Fakat yüksek Mahkeme, bu savunmanın değerli olmadığına karar vermiştir. Böyle bir durumla karşılaşan alıcıların, satıcıya dava açmaktan çekinmemeleri gerekmektedir.

Yine, satıcının, ayıptan kendisinin de haberi olmadığını savunduğu bir dava sonunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu şu şekilde karar vermiştir:

“Somut olaya gelince; davaya konu aracın 23.12.2007 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde hurda haline geldiği ve sonrasında onarıldığı, Ahmet’in aracı 06.11.2008 tarihli araç satım sözleşmesiyle Ceyhun’dan satın aldığı ve 24.05.2010 tarihli araç satım sözleşmesiyle Mehmet’e sattığı uyuşmazlık konusu değildir. İspat yükü üzerinde olan Ahmet, satış öncesi aracın ayıplı olduğu konusunda Mehmet’i bilgilendirdiğini veya Mehmet’in bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Kaldı ki lüzumlu vasıflarda eksiklik şeklinde ortaya çıkan ayıptan bunun varlığını bilmese dahi satıcı sorumlu olur.

Bu olayda hurda haline gelen bir araç, Aralık 2007 tarihindeki kazada hurda haline gelmiş sonrasında onarılmış, Ceyhun tarafından Kasım 2008 tarihinde Ahmet’e satılmış, Ahmet de bu aracı Mayıs 2010 tarihinde Mehmet’e satmıştır. Mehmet, aracı satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada aracın 2007 yılında hurda haline geldiğini öğrenmiş ve aracı kendisine satan Ahmet’e karşı dava açmıştır. Yargıtay da bu davada Mehmet’i haklı bulmuştur. Dikkat edilmesi gereken husus şudur; Ahmet’in bu hasarın kendisinden önce oluştuğunu ispat etmesi dahi yetmez. Önemli olan tüm ayıpların alıcı Mehmet’e bildirilip bildirilmediğidir. Böyle bir dava ile karşılaşan Ahmet, kendisinden önceki ayıpları gerçekten bilmiyorsa o da Ceyhun’a karşı talepte bulunabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı, 2. el satın aldıkları araçlarda ayıpla karşılaşan kişilerin hiçbir çekinceleri olmadan aracı kendilerine satan kişilere karşı açacakları davada haklı bulunacaklarını göstermektedir!

ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN DÜŞÜK BİR BEDELLE SATIN ALINMIŞ OLMASI, ARAÇTAKİ AYIPLARIN ALICI TARAFINDAN BİLİNDİĞİNİ GÖSTERMEZ!

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, 2. el araç satan satıcı ayıpların varlığını alıcıya bildirdiğini veya alıcının bu ayıpların varlığını bildiğini iddia ediyor ise bu iddiasını ispat ile mükelleftir. Uygulamada, alıcının ayıpları bildiğinin ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN DÜŞÜK SATILDIĞI SAVUNMASI ile ispatlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Yüksek Mahkeme ise, bir kararında, aracın piyasa değerinden düşük satın alınmasının, ayıpların alıcı tarafından bilindiği konusunda bir karine teşkil etmeyeceğini bir başka anlatımla araçtaki ayıpların -salt piyasa değerinden daha düşük bir bedel ile satın alındı diye- alıcı tarafından bilindiğinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş, bu ayıpların alıcı tarafından bilindiğinin satıcı tarafından açık ve net bir biçimde ispat edilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.

Bu konuda belirtmemiz gereken bir diğer husus da şudur; sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, araç için ödediği bedeli iade alacağından aracın piyasa değerinin önemi bulunmamakta ise de, diğer seçimlik hakkı olan “ayıp nedeniyle bedelde indirim” talep ettiği durumlarda aracın “ayıpsız” halinin piyasa değeri önem arz edecektir. Fakat ne olursa olsun, alıcının, bu ayıplı aracı piyasa değerinden düşük satın almış olması ayıpları bildiği ve bu sebeple düşük fiyata satın aldığı şeklinde yorumlanamaz.

ARACIN BİR BAŞKASINDA SATILMIŞ OLMASI DEĞER KAYBINI TALEP HAKKINI ENGELLEMEZ:

Uygulamada karşımıza çıkan bir diğer mesele, ayıplı bir araç satın almış kişilerin, bu aracı sattıktan sonra, aracı kendisine satan (eski) satıcıdan bir hak talep edip edemeyecekleri konusundadır. Başka bir anlatımla, ayıplı araç A tarafından B’ye, B tarafından da C’ye satıldıktan sonra, B, A’ya karşı talepte bulunabilir. Hatta ve hatta, söz konusu araç, A’dan 50.000-TL bedelle satın alınmış ve C’ye 55.000-TL bedelle satılmış olsa dahi, B tarafından A’ya karşı dava açılabilir.

SATICI, ARACINI, GALERİCİYE TESLİM ETMİŞ İSE:

Yukarıda, araç alım satım işini meslek haline getirmemiş sıradan bir vatandaştan satın alınan araçlar için, uyuşmazlığın, Borçlar Hukuku’nun konusunu oluşturduğunu ifade etmiştik. Bazen de, ayıplı araç, daha hızlı sürede veya daha kolay satmak gibi amaçlarla galericiye teslim edilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda galerici, bu aracın satışına aracılık etmekte olup, genelde satış fiyatından pay/komisyon alır.

Eğer alıcı, ayıplı aracını, satıcı üzerine kayıtlı olup da galericilik faaliyeti yapmakta olan bir kişinin ilanı üzerine satın almışsa, burada galerici ile satıcının sorumluluklarını ayrı ayrı incelemek gerekir. HEMEN BELİRTMEK GEREKİR Kİ, BÖYLE BİR DURUMDA ALICI, TÜKETİCİ SIFATINA HAİZ OLUR VE HAKLARI DAHA GENİŞTİR.

Galericinin sorumluluğu:  Galerici, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal
sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğundan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği “satıcı” konumundadır.

Ayıplı mal satışında, galericinin sorumluluğu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm durumlarda araçta ayıp mevcut demek olup, satıcı adına hareket eden galericinin “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edileceği” cihetiyle öncelikle bir sorumluluğu söz konusu olur.

Galerici karşısında tüketici konumunda bulunan alıcının seçimlik hakları şu şekildedir:
TKHK. MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici (alıcı);
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek
olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren
tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Zamanaşımı
MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı
maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere 2. el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan az olamaz.
(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Örneğin, ayıp, galerici tarafından bilindiği halde, araç bu ayıplı haliyle satılmışsa, galerici zamanaşımı hükümlerinden yararlanamaz.

Satıcının sorumluluğu: Aracın kayıt sahibi satıcı ise,  Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince sorumludur.

Özet olarak, satılık ayıplı aracın, galericiye teslim edildiği bu gibi durumlarda, hem satıcının hem de galericinin sorumluluğuna başvurmak mümkündür.

ALICININ SEÇİMLİK HAKLARI:

Araçta ayıp bulunduğu ve bu ayıplar dolayısıyla satıcının sorumlu olduğu durumlarda alıcı, şu seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1.Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2.Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3.Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde, satıcının satım bedelini iade etmesi borcu ve alıcının ise aracı, satıcıya teslim etmesi borcu doğmaktadır. Fakat alıcının, bedeli iade almadan aracı teslim etmesi söz konusu olmayacak, bedeli iade almadan aracı teslim etmek ister ise bu teslim tarihinden itibaren faize hak kazanması gündeme gelecektir. Aracın, anlatılan şekilde bedeli iade alınana kadar alıcı tarafından kullanılmasında mahzur yoktur.

Ayıp oranında satış bedelinde indirim hakkının kullanılması, satım tarihinde aracın ayıpsız hali ile ayıplı halinin piyasa değerlerinin karşılaştırılması, bu oranın satım bedeline uyarlanması ve bulunan farkın (değer kaybının) alıcıya ödenmesini gerektirir. Örneğin ayıpsız piyasa değeri 50.000-TL, ayıplı piyasa değeri 40.000-TL olan bir araç, 48.000-TL ye satın alınmış olsun. 48.000/50.000×40.000=38.400-TL. Ayıp oranında bedelde indirim yapılması gereken tutar: 48.000-38.400=9.600-TL. Yani satıcının, ayıplı araç satışı ile ilgili alıcıya ödemesi gereken tutar 9.600-TL’dir.

Satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakları konusunda, uygulamada birden çok sorunun doğumuna yol açtığından, burada açıklama yapmayacağız.

FAİZ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR:

Sözleşmeden dönme hakkı kullanılarak araç bedelinin tahsilinin talep edildiği durumlarda faiz, aracın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren işler. Yani 01.01.2016 tarihinde satın alınan bir araç hakkında açılan dava ne zaman sona ererse ersin, araç bedelinin satıcıya ödendiği 01.01.2016 tarihinden itibaren değil, ancak dava sonunda, aracın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren faiz işler. Çünkü alıcı, araç için ödediği bedeli geri alana kadar aracı teslim etmek zorunda olmadığından aracı kullanmaya devam etmiş olabilir ve bu durumda faiz talep edemez.

Bununla birlikte bazı durumlarda, satın alınan araçta ortaya çıkan ayıp, aracı kullanılmaz hale getirmiş olabilir. İşte araç kullanılmaz bir haldeyse ancak o zaman faiz dava veya aracın kullanılamaz hale geldiği tarihinden işlemeye başlar.

Satıcı, alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişi değilse işleyecek faiz türü yasal faizdir. Yasal faiz oranı bugün itibariyle yıllık yüzde 9’dur.

DAVA SIRASINDA ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

Tarafımıza yöneltilen sorulardan biri de, dava açtıktan sonra, aracın satılıp satılamayacağıdır. Satış bedelinde indirim hakkının talep edildiği durumlarda, aracın üçüncü kişiye satılması mümkündür. Önemli olan, dava tarihinde aracın maliki olmaktır. Dava sırasında aracın satılması davanın görülmesine engel olmaz.

NEDEN DAVA AÇMALISINIZ?

Yukarıda, 2. el araç satan satıcının, ayıpları kendisi gerçekleştirmemiş veya ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağını anlatmıştık. İşte, satın aldığınız araçta bir ayıpla karşılaştıysanız, aracı size satan kişiye durumu anlatmanıza rağmen sonuç alamıyorsanız yapmanız gereken şey satıcıya karşı dava açmaktır. Eğer siz ayıplar dolayısıyla satıcıya dava açmazsanız, aracı daha sonra satmaya karar verdiğinizde öğrendiğiniz ayıpları yeni alıcıya bildirmek zorundasınız. Eğer bu ayıpları yeni alıcıya bildirmeden aracı satacak olursanız, bu yeni alıcı da sizlere karşı yukarıda bahsettiğimiz tüm haklarını kullanabilir. Böyle bir davada satıcı (davalı) konumunda olacak sizler de ayıpların varlığından haberdar olmadığınızı veya ayıpların sizin tarafınızdan gerçekleştirilmediğini ileri süremezsiniz.

EMSAL MAHKEME KARARLARI

1- 80.000-TL ödeyerek satın aldığı Opel marka aracının, daha sonra yaptığı kontrolde hava yastıklarının işlemli ve çalışmıyor olduğunu farkeden müvekkilimizin aracındaki değer kaybının ve yapılan bazı masrafların aracı satan kişiden tahsili amacıyla açtığımız bir dava sonunda mahkeme, yaklaşık 48.000-TL.nin faizi ile birlikte satıcıdan alınarak alıcı müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

2- www.sahibinden.com isimli internet sitesinde görüp beğenerek satın aldığı bir araçta arıza ile karşılaşan ve arızaları 14.500-TL karşılığında tamir ettiren müvekkilimize bu tamir bedellerinin satıcı tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

araç arıza dava

2. el araç tamir bedeli

3- AUDI marka otomobili, 119.000-TL bedel karşılığında 2. el olarak satın alan bir müvekkilimizin, aracın yağ yaktığını farketmesi üzerine, yetkili servise yaptığı ödemeler ve araçtaki değer kaybının satıcıdan tahsili amacıyla açtığımız bir dava sonunda mahkemece toplam 16.490-TL.nin faizi ile birlikte satıcıdan alınarak alıcı müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

ayıplı araç-emsal karar-

4- Porsche “Boxster” olduğu halde, “Boxster S” olarak satışa sunulan aracı satın alan müvekkilimiz için açtığımız dava sonunda mahkemece, iki araç arasındaki fiyat farkı olan 20.000-TL.nin faiziyle birlikte satıcıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine karar vermiştir. 

5- BMW marka otomobili, 2. el olarak 88 bin TL.ye satın alan bir müvekkilimizin, aracı satın aldıktan sonra yaşadığı motor arızaları ve hasar kayıtları sebebiyle açtığımız bir dava sonunda mahkeme, yaklaşık 30 bin TL.nin faizi ile birlikte müvekkilimize ödenmesine karar vermiştir:

hasar kayıtlı araç

6- Müvekkilimize 57 bin TL.ye satıldıktan sonra, tamir görmesini gerektirir sorunları bulunduğu ve kilometre sayacına müdahale edildiği anlaşılan (ayıplı) aracın satış bedelinden indirim talebi ile açtığımız dava sonunda, satış bedelinden 13.571-TL indirim yapılmasına ve bu tutarın, dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte, aracı satan kişi tarafından müvekkilimize ödenmesine karar verilmiştir:

7- Müvekkilimize 37 bin 500 TL.ye satıldıktan sonra, tamir görmesini gerektirir sorunları bulunduğu ve kilometre sayacına müdahale edildiği anlaşılan (ayıplı) aracın satış bedelinden indirim talebi ile açtığımız dava sonunda, mahkeme, aracı müvekkilimize satan kişinin, 10 bin-TL tazminat ödemesine karar vermiştir:


Eğer sizler de, bu makalemizde anlatılan veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılmış çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“2. El Araç Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu” için 380 yorum

 1. Merhaba 1 ay önce 93 model Opel marka bir arac satın aldım alırken alt takımın yeni olduğunu fakat yeni jant taktigi için biraz sağa çekmekte olduğunu söyledi 8000 yazan araca 7000 TL ye anlaştık işte aracı temiz olduğunu söyledi fakat aracı rot balans yaptırmaya goturdugumde aracın cok ağır darbe aldığını şasesi in yamuk olduğunu ve tekerlerin bağlı olduğu on şase kollarının çürük olduğunu ve yeni üzerini macun silikon ile kapatıldığını söyledi silikon taze dedi ben tabi aldım bu konuda dava acsam araç bedelini geri alabilir miyim
  Noterde vergi dilimine girmemek için 5000 TL yazdırdı satışa bu konuda beni mail olarak bilgilendirirseniz sevinirim kafam çok karışık

  1. Merhaba,
   Elbette dava hakkınız bulunmaktadır. Seçimlik haklarınızdan dilediğinizi kullanabilirsiniz.

   1. Slm arkadaşım öncelikle özür dilerim sizi bu konularla alakalı bilgili birisi olduğunuz kanısına vardığım için bir şey sormak istiyorum. Ben bir yılı aşkın bir süre önce bir araç sattım 2003.mod ve 230.binde alan şahıs exper yaptırdı Rapor da AİR bag. Arıza ışığı yandığı halde aracı aldı ve Bazı kusurları neyse sonra bana aracı babası çok yakıyor diye istememiş falan bir kaç gün sonra tekrar başka bişeyden böyle bir kaç şeyden aradı bozmak istedi neyse ben kabul etmedim beni AİR bag. Lar tamir görmüş biri eksik miş diye mahkemeye verdi bilir kişide beni bu konuda kusurlu bulmuş arabulucu ya 10.bin TL istediğini söylemiş kabul etmedim mahkeme olacak şimdi sizin bu konudaki görüşünüzü önemsiyorum saygılar.

 2. merabalar ben 2017 kasim ayinda bir arac aldim aracin kilometresine inanarak aldim galeriden degil sahıştan aldim ve 28 gun sonra kilometresini sorgulattigimda aracin kilometresinim epeyce dusuruldugunu ogrendim ve aldigim kisiye soyledim ben yapmadim hanerimde yok dedi aldigim kisiyi tuketici mahkemesine verdim davam 2018 6 ayda yanliz sonradan ogrendim ki galeriden almadigim icin davam yetkisizlikten dusermis asliye hukuk mahkemesine vermem gerekirmis dava ettigim kisi de avulat tutmus yani ben bu 6 aydaki davayi kaybedip karsi tarafin avukat ucretinimi odemem gerekicek yada dava asliye hukuka gonderilip kari tarafa herhangi bir ucret vermeden davya devam edebilirmiyim vede son olarak bu davayi kazanabilirmiyim saygilar kolay gelsin tesekkur ederim instagram sayfanizda da benzer soruma zaman ayirip cevap verdiginiz icin..

  1. Merhabalar,

   Öncelikle, sizin de belirttiğiniz gibi, aracı satan kişi, araç alım satım işini meslek haline getirmemiş birisi ise (sıradan vatandaş) davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmanız gerekmekteydi. Tüketici mahkemesi, yakın bir tarihte “görevsizlik” kararı vererek, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verecektir. Sizin, bu görevsizlik kararı tebliğ olduktan (ki tebliğ olmasını beklemeyin haftada bir kez ilgili mahkemeye giderek görevsizlik kararının yazılıp yazılmadığını sorun) itibaren iki hafta içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Bu süreleri kaçırırsanız dava açılmamış sayılır ve yeniden dava açmak zorunda kalırsınız. İşte bu durumda avukata vekalet ücreti ödemek durumu söz konusu olabilir. Süresi içerisinde doğru bir başvuru ile davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye devam eder ve davayı kaybetmediğiniz sürece karşı taraf avukatına vekalet ücreti ödemezsiniz.

   Siz, mahkemeye dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi ile başvurduğunuzda dosyanız Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek ve burada yargılamaya devam olunacaktır. Bu durumu 2 ayrı dava varmış gibi düşünmeyin.

   Davayı elbette kazanabilirsiniz fakat dava dilekçesinin nasıl düzenlendiği ve bundan sonraki aşamalarda hangi dilekçelerin ne şekilde sunulacağı çok önemlidir. Davanın en başında yaptığınız hatadan ders çıkarıp bir avukatın yardımından yararlanmanız hak kaybına uğramamak adına çok önemlidir.

   Saygılarımızla.

 3. 2011 model bir araç aldım araç daha önce ticari taksi olarak kullanılmış, bu bana söylenmedi sadece komple boyalı dendi, ticari taksi de çalışıyor olması ayıplı oluyor mu, araç düzgün ve ticari çıkması gibi de değil di. Geri vermek istesem şahıs geri alırmı kanunen.

  1. Merhaba,
   Aracı size satan kişi, size karşı aracın kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumludur.

   Aracın, daha önce ticari taksi olarak kullanılmış olmasının, değerinde bir azalma meydana getirip getirmeyeceği bilirkişi incelemesi ile anlaşılabilecek bir husustur. Dolayısıyla, konusunda uzman bilirkişi, usulüne uygun şekilde yapacağı değerlendirme ile, bu durumun araç değerinde bir azalma meydana getireceği kanısına ulaşır ise, haklarınızı kullanmanız mümkün olabilir.

   Saygılarımızla.

 4. merhaba,
  2017 ekim ayında galeriden 2. el bir otomatik 2014 model nissan micra aldım. hasar kaydı sorgulamasında kazası yoktu. expertize soktuk herşey normal çıktı ve aracı satın aldık. ancak bir süre kullandıktan sonra araç motor arızası vermeye başladı. önce tanıdığımız bir ustaya götürdük ısı sensörü arızası dedi, sensörleri değiştirdik masrafı karşıladım. sonrasında tekrar aynı motor arıza uyarısını verince daha uzman bir özel servise götrüdüm. buradaki kontrollerde şanzımanın çatlak olduğu, çatlak olan şanzımana daha önce silikonla müdahele edildiği ortaya çıktı. yağını koyduk fazlamı akıtıyor mu diye test etmek için bir süre daha kullandık aracı ancak 2 hafta olmadan tekrar bitti yağı. ben bu durumu 3 ay içinde aldığım galeriye ilettim, aracın böyle satıldığını iade etmek istediğimizi belirttim kesinlikle kabul etmedi. bana kendi ustasını gönderdi yardımcı olması için. şanzımanın çatlak kısmı tamir edilemiyor ve komple şanzımanın değişmesi gerekiyor, bunun içinde 11.000 tl gibi bir masraf belirtti bana usta. bende avukat aracılığıyla galeriye ihtarname gönderdim. galeriye aracı aldığı kişinin ona böyle sattıysa eğer kendi hakkını aramasını söyledim iyi niyet gösterip. 2017de çıkan kanunu bildirdim. 10.000 km-6 aya kadar önemli parçaların satıcı garantisinde olduğunu, herhangi bir çarpma veya kaza sonucu bu durumun oluşmadığını vs söyledim ama kesinlikle sorumluluk kabul etmiyor. ben sağlam sattım, siz yaptınız savunmasına geçiyor ama kullanımdan kaynaklı bir durum olmadığına eminiz. slikon çekilmiş şanzımana ve bu ekspertizde çıkmadı nasıl oluyorsa. benim öğrenmek istediğim nokta; ben bu durumda bana böyle satılan aracın iadesini alabillir miyim? Galeri geri adım atmıyor durum mahkemeye taşınırsa nasıl bir süreç beni bekliyor, dava nekadar uzar? ben bu süreç içerisinde aracı yaptırıp kullanmaya devam edip masrafları mahkemeyle satıcıdan talep mi etmeliyim? yoksa hiç kullanmadan sonucumu beklemeliyim? eğer dava uzayacaksa bu benim için vakit kaybı olacak mağdur olacağım daha fazla. yardımlarınızı rica ederim. teşekkürler.

 5. Merhabalar, bundan 3 ay önce şahıstan 52000 lira değerinde bir araç satın aldım. Aracın yeni olduğunu, kesinlikle bir sorunu olmadığını belirtmiş, aynı şekilde bunu internet sitesine de koymuştu. Araç 3 ay sonra şanzımanın da sorun çıktı ve 10000 tl gibi bir masraf doğdu. Adam aracı yetkili serviste bakıma sokmuş ve aracın ilgili arıza ışığını söndürmüş. Bu yetkili servis kayıtlarında çıkmakta. Lakin yağ soğutucusu direk olarak şanzımanla ilgili olmadığından haksız duruma düşermeyiz. Adama hiç bir şekilde ulaşamıyorum. Ne gibi bir yol izlemeliyim. Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Aracın şanzımanında çıkan sorunun, satış sözleşmesinin kurulduğu esnada var olduğunu ispat etmeniz gerekmektedir. Bu ispatı servis kayıtları ile yapabileceğiniz gibi, bilirkişi incelemesi ile de yapabilirsiniz. Bilirkişi, yağ ile ilgili sorunun şanzımandaki arızaya sebep olduğu gibi bir görüş de belirtebilir. Tüm bunları anlayabilmek için, mahkeme kanalı ile bir bilirkişi incelemesi yaptırmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

   1. Ben bi arac sattım 2005 model sattıkdan sonra triger kopmuş masrafları benden istiyor mahkemeye veririm diyor afabayı göstererek aldı ben bu durumda ne yapmalıyım

  2. Slm yaklaşık 10 gün önce bir arac aldım bana kilometresi 186 binde dedi sonra öğrendim 535 binde ve hasar 8 ,bin dedi daha sonra 20 bin hasar olduğunu öğrendim aldigim kişinin telefonu yok bildirmiş ve anladığım kadarıyla resmen dolandırıldım ne tür bir dava aç.a.lazim

 6. Merhaba Orhan Bey,

  Size danışmak istediğim konuda satıcı benim. Olayı kısaca soyle anlatabilirim. Aracımı 2 motor ustası bakımı ve expert raporu sonrasında 3. sahsa sattım. Alan sahısın velisi aracı 80-100 km sonra motorunu bozmus ve kullanılmaz hale getirmiş. Fakat ben satarken bakımları tamdı ve bu 2 ustadan da expert raporundan da boyle bır arıza soz konusu değildi.

  Sımdı bana dava acmayı dusunuyorlar fakat bu tıp araclarda bu arıza kullanım sonucunda 2 km de olusabilecek bir arıza.Dava acılabılır mı? Benım haklarım nelerdır ?

  1. Merhaba,

   Önemli olan araçtaki ayıbın satış sözleşmesinin kurulduğu anda var olup olmadığıdır. Bu ayıbın, sözleşme esnasında var olduğunu ispat yükü alıcının üzerindedir. Elinizde bulunan belgeleri saklayın. Tarafınıza karşı dava açılacak olursa, bu belgeler ile, ayıbın satış anında var olmadığını ortaya koyma şansınız olacaktır. Böyle bir dava ile karşılaşırsanız mutlaka bir avukatın yardımından yararlanın.

   Saygılarımızla.

   1. Sa öncelikle benimde bi sorunum oldu ben bu durumda ne yapmalıyım akıl verırsenız cok sevınırım. 2007 model 3.18 bı araç aldım ama alırken bana aracın 175 bg oldugunu ve aracı arkadasının bayıden bu sekılde 175 bg özel olarak çıkardığını söyledi zaten ben 3.18 almayı düşünmüyordum bg gücü düşük diye ama bu aracınki yüksek olunca araçta km düşük temiz olunca almaya karar verdim expere gıttık aracta herhangı bı sorun cıkmadı. Experde motor gucu bg olarak degılde % üzerınden sölendı bende gucunu öğrenemedım bu durumda neyse aracı aldık 01.03.2018 tarıhınde ve gurupta paylasımlarda bulunum akıl almak ıstedım ama arkadaslar bana bu kasanın 175 bg gucunde olan bı serısı olmadıgını söledıler bende bunun üzerıne yasadıgım şehırde baska bı expere goturmeye karar verdım ve bu sabah yani 27.03.2018 tarıhınde göturdum aracı. Arac 129 bg lık modelı oldugunu ve şuanki gücünün 116.9 bg oldugu sölendı elımde raporlar mevcut. Bunu aldıgım arkadasa mesajla ılettım kendısının yurt dısında oldugunu söledı bende mesajla raporlarıda yolladım okudu bılgısı var ama bana dönüş yapmadı. Ben bu durumda suan madur oldum benım yapmam gereken yol nedır yardımcı olurmusunuz.

   2. Mrh ben galeriden arac aldim sanzuman arizali ve sasede islem var dava acmak istiyorum siz bakarmisiniz davaya tel no … ararsaniz detayi anlatayim

  2. İyi günler benim bir aracım var ve bu araç şuan arızalı durumda ben aracımı yaptırıp satmak istiyorum aracımı yaptırıp satarken experte soksam ve alan alıcı bu tamir olayının olduğunu bilse söylesem yeniden yaptırdım diye ve bunu noter huzurunda sözleşmeye eklesem daha sonrasında doğacak herhangi bir sorundan ben sorumlu tutulurmuyum aracım 2010 model

 7. Cuma günü motosiklet aldım, salı günü motordan ses geldi. Bir ustaya gösterdim yataklardan ses geliyor minimum 3000 tl masraf cıkar dedi. Motosiklet 1000km de 100gr yağ eksiltir denildi. Fakat 500km de 1 litreye yakın yağ eksiltti. Motosiklet için de aynı haklar geçerli mi ne yapmalıyım acaba ?

 8. Merhaba
  Ben 2 sene once bır arac aldım 1 ay once aracın otomatık vıtesı arızalandı ve tamır ettırdım 1 ay kullandım ılanda bunu belırttım butun detayları vs herseyı yazdım aracı 1 ay kullandıgıma dahıl de kanıtı otoban gırıs cıkıslarım ama elımde tamır zamanına aıt fatura yok bunuda belırteyım aracı sattıgım kısı 15 gün kullandıktan sonra arac sanzımanı arızalandı senı dava edecem dıyor nasıl bır yol ızlemem lazım

  1. Merhaba 30 gün önce bir araç aldım aracın motorunu katkı denilen madde atarak yağ yakma eylemi ni ört baz etmişler bir süre sonra belli oldu ve eksper e soktum motorunun ölü olduğunu söylediler aldığım kişiye noterden ihtarname çektim bir cevap alamadım motoru aracın bana 80 bin TL bir maliyeti oldu faturalarını aldım ettiğim masrafların bilir kişi raporu olmadığından yaptırdığım için dava etsem kazanamayacağımı söylediler ben araç ın motoru inerken dağıtılırken video sunu çektim dava etsem kazana bilirmiyim

   1. Elinizdeki video ve fotoğraflar başta olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile bu aracın satış anında ayıplı olduğu ispat edilebiliyorsa, davanızı da kazanabilirsiniz elbette.

    Saygılarımızla.

 9. Aralık ayında babam bir Reno Kango 1.9 araç aldı. İnternet sitesinde İlana baktık ilanda motorunda sorun olmadığı belirtilmediği hatta aracın alım işlemi gerçekleştirildiğinde de bu konuyla alakalı sorularımıza motorun kötü olduğuna dair hiç birşey söylenmemiştir, ve araç gayet iyi diyerekten satışını gerçekleştirdi… Aracı aldıktan bu zamana kadar toplamda 100-150 km anca yapılmıştır ki en sonunda motor bozuldu ve tamamen değişmesi gerekiyor yani aracı 17000₺ ye aldık bize ekstra yaklaşık 5000₺ daha masrafı çıktı aldıktan sonrada tamircilerden aracın iyi olmadığını söyleyenler oldu ama araç bozulana kadar hiç aklımıza gelmedi mahkemeye falan vermek şimdi biz ne yapmaluyız bize bi akıl verirmisiniz aradanda biraz zaman geçti ama dediğim gibi toplsak 100 km anca yaptık zaten, avukat bey lütfen…

 10. Selamlar;

  Hocam km’ si ile oynanmış araç aldım. Araç şahıs aracı yanı karşı taraf tacir değil. Aracı satan kişinin şehrinde noter sözleşmesiyle aldım. Açacağım davayı kendi şehrimde açabilir miyim? Yoksa sözleşmenin yapıldığı ve satıcının ikamet ettiği şehrin mahkemeleri mi yetkilidir.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, sözleşmenin yapıldığı veya satıcının ikametgahı mahkemeleri yetkilidir.

   1. Merhaba 16.mart 2018 de bir araç sattım araca expertiz yapıldı fakat aradan iki ay geçtikten sonra alıcı beni arayıp sanroufndan su geldiğini söyledi. Aradan iki ay geçmiş olmasına ragmen böyle bir dava açar ise kendisi davayı kazanırmı? İki ay içinde kendinin yaptığı bir ayıp oldugunu nerden bilebilecek mahkeme

 11. Merhabalar internet sitesinden gördüğüm bi aracı kendi aracımla takas ettirmek için galeriye gittim aracın motorunda yürüyeninde hiç bir sıkıntı yok denildi araca pazarlık yaptım aracın sadece görünen masrafı var denildi sözleşme imzaladık sözleşmede araç ikinci el olduğu için tüm masrafları bilinerek servis ve bakım masrafları alıcılara ait araç satışları 1 hafta içinde alıcılara verilecek diye sözleşme imzaladık araç galeriye satılması için burakılmış galerici satıcı vekili olarak imzasını attı ben aracın satışını 3 gün içinde galeriye verdim benim aldığım araca 8000 tl elden nakit para verdim ve 7000 tl lik senet imzaladım yanımda şahidimle birlikte aracı aldıktan 3 gün sonra aracın hararetinin yükseldiğini gördüm ve galeriye götürdüm galerici ile birlikte servise gittik aracın motor masrafı 10.000-15.000 tl arası olduğunu öğrendim aracın satışını almadım galericinin hiç bir yaklaşımı olmadı hem arabam gitti hem param gitti ve dahada 20-25 bin arası param gidecek başka araçla değiştirmek istediğimi söyledim kabul etmedi iade istedim kabul etmedi cayma bedeli 8000 i almayım dedim kabul etmedi bu ayın 30 unda senetim vardı ödeyecen diyor lütfen bana yardımcı olurmusunuz

 12. Mrb, 24.04.2018 tarihinde araç satın aldım. Expertiz yaptırdım aracın arızası vs çıkmamıştı. Fakat 1500 km sonra aracım motor arızası verdi, Götürdüğüm tamirci aracın motorunda daha önceden işlem yapıldığını bazı parçaların değişmiş olduğunu söyledi. Ben satın alırken satıcı motorun orijinal olduğunu söylemişti. Şuan ne gibi işlem yapmalıyım mahkemeye vermeli miyim? teşekkürler

 13. meraba ben 15 gün önce bir traktör satın aldım satan kişi galerici fakat ruhsatı üzerine almamıs aldıgı kişi üzerinden benim üzerime vereceğini söyledi. traktör on gün sonra şanzıman dagıttı 3 bin lira masraf cıkarttı bana alırken 20 gün zarfında bi sorun olurda geri alacağını ve traktör ün cok temiz olduğunu söylemişti fakat şimdi öyle birsey söylemediğini idda ediyor. senet yaptı satarken fakat sözleşme yapmadık ruhsatıda daha almadım mahkemeye basvurmam durumunda şahitlerim dışında elimde bir sözleşme olmaması beni haksız edermi elimde masraf işçzilik faturaları var sadece

 14. Merhabalar ben kasım 2014 te bir araç aldım satıcı üç dört parça lokal boya olduğunu söyledi ben expertiz yaptırmak istediğimi söyleyince bir expertiz firmasına götürdü. Expertiz firması da şahsın dediği lokal boyalar haricinde araçta başka bir şeyin olmadığını söyledi. Exper raporları hala elimde ama ben yakın zamanda aracın bir çok parçasının değişmiş olduğunu ve 9000 tl lik hasar kaydının olduğunu öğrendim. Hukuken satıcı ve expertiz firmasına karşı hukuken herhangi bir hakkım var mı acaba

 15. 2.ci el araç sattım galeriye. 3-4 yerinde boya var önceki satıcının yalancısıyım ve bağaj kapağı değişmiş dedim. Sen bak dedim. O da bende var bakarım dedi bakmadı. Aracı aldığı 2 gün sonra şurası burası boyalı diye geri vermek istedi kabul etmedim mahkeme ye vercem o zaman dedi. Ver dedim ve peşinden mesaj attı 2-3 bin TL ver diye. Ne yapacağımı bilmiyorum.

 16. 3 gün evvel bir araç satın aldik.satici aracın km sini bize 136000 olarak söyledi.bizde buna güvenip aracı almak için kocaeilinden aydın a gittik.araca ekspertiz yaptırdık gerçek km sinin 336000 km olduğu yazıyordu.saticiya o kadar güvendik ve buna dikkat etmedik.aracin satisi gerçekleşti.
  Araç km si sitedede 136000 yazıyordu.bunun alakalı nasıl bir yol izlemeliyiz.
  Şimdiden teşekkürler cevaplarınızı bekliyoruz.

 17. Merhaba

  Ben bir arkadaşın aracılığı ile araç aldım. Arac aldığım il uzak olduğu için aracın ilk devrini arkadaşım aldı. 4 gün sonra da devri üzerime aldım. Aracı alırken tamamının boyalı olduğunu söylediler ve arka bagajının oradan küçükbir kazasının olduğunu söylediler. Ayrıca sanrufunun arızalı olduğunu söylediler. Aracı aldıktan sonra koltuktakı ye yolcu aırbeglerinnin boş olduğunu anladım. Ayrıca arabayı kaportacıya arkadaş aracılığı ile gjskermeme rağmen aracın tavanında direklerinde işlem olduğunu macunlu olduğunu öğrendm. Küçük işlem dediler yani araba bildğiniz takla atmış. Ne yapmalıyım sonuç ne olur.
  Teşekkürler

 18. Şehir dışından aracı aldım satış sözleşmesi yapıldıktan sonra kendi memleketime dönmek için yola çıktım ama araç yolun yaklaşık 150. Km de motor arıza verdi ve kullanılmaz hale geldi yolda kaldım çekici ile dönmek zorunda kaldım bu konu hakkında dava açabilir miyim

 19. Merhaba… geçen hafta ankara araba pazarından bir araç aldım pazar günü . Aracı komputeste soktum sonuçları iyi çıktı buna güvenerek aracı aldığım kişiye kaporosunu verdim ertesi güne satış almak için beni notere çağırdılar. Satışı başka birinin üzerinden aldım galericiymis ödemeyi noterde elden yaptım 25.top tl ancak noter satis fiyatını 12700 göstermiş dikkat etmedim beni uyarmadı . Aracı aldım eve giderken motor da değişik sesler olduğunu farkettim 15 km filan gittim takriben. Tamirciye gittim kısa bir kontrolden sonra motor contasinin yanık olduğunu söyledi . Satıcı şahıs ile görüştüm haberi olmadığını söyledi. Üstelik bu kişi araç tamircisi imiş sonradan öğrendim . Araç 2 tamircide 7 gun tamirde kaldı 3500 civarı masraf ettim satıcı ve satışı yapan kişi ile görüştüm odeme yapmiyorlar istanbul da oturuyorum sahislar ankarada bu isin sorumlusu kim saticimi satisi yapan mi yoksa komputesti yapan firma mi kime dava acmaliyim hukuki haklarim ne bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler hayırlı işler

 20. Merhaba kolay gelsin öncelikle yazdiklariniz için teşekkür ederim. Çok faydalı bir bilgi oldu benim için. 2000 model volkswagen polo aldım 23.800 e aracı aldıktan sonra egzosunda parca eksik cıktı orjinali 2500 tl civarı bundan haberim yoktu. Satıcı ben de öyle bişey olmadı belki de sen yaptırmışsındır gibi kelimeler kullandı daha sonra da aracın motorunda bi sıkıntı çıktı o da bende değildi dedi dolayısıyla dava açmaktan başka çarem kalmadı. Bi tavsiyeniz olur mu?

 21. Merhabalar;
  Başka bir şehirde yaşayan akrabamızdan araç satın aldık ve bedelini banka aracılığı ile gönderdik. Daha sonrasında satıcı aracı ve satış işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için düzenlediği vekaletnameyi tarafımıza gönderdi. Aracı üzerimize geçirmek için gerkli işlemleri yapmadan önce ekspertize soktuk ve öncesinde bize bildirilmeyen hasarların bulunduğunu öğrendik. Durumu öğrenince iletişime geçip aracı iade etmek istediğimizi belirterek bedel iadesi talep ettik ancak karşı taraf olumlu yaklaşmadı. Sorularım ise şu şekilde. Konuya ilişkin dava açmadan önce henüz melik görünmediğimizden aracı üzerimize almamıza gerekir mi? Şu durumda aracı üzerimize alırsa ayıpları kabul etmiş olur muyuz? Dava öncesinde öncesinde sulh hukuk mahkemesince tespit yaptırmamıza gerek var mıdır? dava öncesinde satıcıya noter kanalıyla ihtar çekmemiz daha mı sağlıklı olur?
  İlginiz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür eder; saygılarımı sunarım..

 22. Merhaba 2 el araç aldım. 1hafta sonra 5 milyarlık masraf cıkarttı ne yapmayılım nereye şikayet edebilirim

 23. Merhaba 07 05 2018 günü 73500 tl ye bir araç satın aldım araçla 1250 km yol yaptım ve aracın motoru kullanılamaz hale geldi motora bakan usta daha önceden müdahale edildiğini ve silindir kapağında kaynaklar ve çatlak olduğunu söyledi aracı aldığım galeri expertiz yaptığımı hatırlatarak beni ilgilendirmez git dava aç dedi aracı alalı 20 ila 25 gün oldu ben tır şoförüyüm uluslararası çalışıyorum devamli yoldayım araca fazla binemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler

 24. Merhaba 2 ay once 95 model bir arac sattim alan kisi tamirciye kaportaciya vs baktirdi ve begenerek ve baktirdigi kisilerin bir sorunu yoktur diyerek bu aracimi aldi aradan 2 ay gecti beni aradi aracin blogu catlak yaptir dedi bende 2 ay olmus alali ben sen nasil kullandim nerden bilecem beni ilgilendirmez dedim noterden ihtar cekmis ihtarda aracin blogu catlak gorunmesin diye kaynak yapilmis 6 bin masraf yaziyor mahkemeye de verecem dedi bende ver dedim 1 2 gun gecmis olsa tamam diyecem fakat 2 ay gecmis zaten soforlugude acemiydi nasil kullanildi arac bilmiyorum benim ne yapmam lazim yardimci olurmusunuz tesekkurler

 25. Iyi gunler;
  1 hafta once arac satin aldik.Araci soktugumuz expertizde herhangi bir sanzuman hatasi cikmadi.Araci teslim alip, arac sagouduktan sonra, sanzuman hatasi verdi ve ayni expertize gosterdigimizde bu sefer hata gosterdi.Mal sahibi ise, biz arac daha 1 ay once aldik, bizimde haberimiz yoktu filan dedi.Bugun ise, araci yetkili serviste sordurdugumuzda, 20.000 km oncesinde, bizim yasadigimiz sorunlarin yasandigi kaydedilmis.Biz bu bir hafta sureci icerisinde arabanin diger bakimlari olan 3-4 bin liralik harcama yaptik.
  Simdi biz teslim etmeye kalksak,
  75 bin liralik araci noterde 50 bin gosterttikleri icin, paranin tumunu almakta sorun yasarmiyiz (odeme, plaka adina bankadan yapildi)
  Iade yapmamiz duurumunda, yapmis oldugumuz harcamalarida talep edebilirmiyiz ?

  Simdiden tesekkurler,

 26. Merhaba yaklaşık bir ay önce 2007 model bir araç aldım aracın devrini aldıktan bir gün sonra araç arıza vermeye başladı satan kişi ile görüştüğümde kendisinin sorumlu olmadığını söyledi ve hala aracım özel serviste yapılmasını beklıyorum aracın degişmedik yeri kalmadı yaklaşık 2000tl masrafım oldu bu konu ile ilgili dava açma hakkım varımıdır

 27. Merhaba! Hocam
  Benim aldığım araçta motor numarası değişmiş EGM ile başlıyor ve ben bunu aldığımda bilmiyordum sonradan araştırdım ve bu durumun ya motorun değişmesi yada çalıntı buluntu olduğu gibi yazılarla karşılaştım bu durumda dava açabilir miyim ve nereye başvurmam gerekiyor

 28. Hoca 2 gün önce bi araç aldık expere falan baktirdik exper görene kadar airbag ile ilgili satıcı arkadaş bişey demedi bi gosterilmesi lazim dedi ve gosterdik airbagci arkadas aktif durumda dedi satan arkadas degisen parcalari soyledi kazasi olduguyla ilgili bisey denmedi 800tl bi hasar kaydi gorunuyo aracin aldiktan sonra anlayan arkadaslarim saticinin bize soylemedigi bir çok ayibi gosterdi simdide icimize sinmedi arac bununla ilgili ne yapmaliyiz örneğin yasalarda bazi urunlerin belli bi surede geri iadesi oldugu bilgisi kulagima geldi bunun icin nasil bir yol ve nasil bi oneriniz bulunur

 29. 7 yıl önce sattığım aracı alan kişinin avukatı beni aradı benden 18 bin tl para talep etti ,sattığım aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu bununla ilgili bana dava açacağını beyan etti,ben o tarihte market işletiyordum,alan kişi oto tamircisi ve bu işlerden anlayan birisiydi,ben o tarihte aracı o şekilde aldım ve o şekilde sattım hatta alan şahıs yetkili servise sorguladı,motorunda yürüründe herhangi bir sorun olmadığını koltuklarında biraz yıpranma olduğunu km belki sıkıntılı olabileceğini kendisi belirtti,indirim yaparsanız aracı bu şekilde alabileceğini söyledi bende indirim yapıp aracımı bu şahsa sattım,bununla ilgili dava açılsa dava süreci ne şekilde olur?ne tavsiye edersiniz?

 30. Hocam saygılar, Ben 20-25 gün önce bir araç aldım aldığım gün expertiz yaptırdım araçta bir problem yok bakım yapılması gerekiyor dendi yine o gün bakım yaptırdım, Ve 1-2 hafta sonra araca yüklendiğimde arıza lambaları yandı bunj fark ettikten sonra her denememde yandı lambalar yetkili servise götürdüm enjektörlerin arızalı dendi, ve expertiz raporunda da yazılmış bu arıza kodu aradım expertizi durumu anlattım neden bana söylenmedi enjektör arızalı diye dedim beyefendi kodu yazmışız size bakım yaptırmanız gerekiyordu dedik dedi, iyide dedim bakım ile arızalı enjektör ne alaka dedim galericiye döndüm oralı olmadılar bizdeyken yoktu dendi ama raporda silindir 3 enjektör diye arıza kodu yazılmış ve serviste yaptırdım ben aracı şimdi tüketici haklarına basvursam hakkımı talep edip yaptırdığım ödediğim ücreti alabilir miyim acaba

 31. Merhabalar 2013 yılının başında 27.000-30.000TL değerindeki aracımı pert kaydı olduğu için bunuda da alıcıya(B kişisi) söylemek kaydıyla 22.500TL değerle sattım(internet ilanımda aracın hasar kaydı olduğunu ve bundan dolayı 5.000TL ucuz sattığımı belirtmiştim, ancak pert yazmamıştım). Sattığım kişi(B kişisi) de Nisan 2014 yılında aracın pert kaydı olduğunu söylemeden bunu C kişisine sattış. C kişisi ihtarname çekerek aracı geri almasını ve parasını geri iade etmesini söylemiş. Bunu kabul ermeyince C kişisi mayıs 2015’de mahkemeyi kazanmış ve B kişisi masraflar dahil 35.000TL’yi icra yoluyla ödemek zorunda kalmış. B kişisi tarafıma nisan 2016’da satışın iptali ve B-C arasındaki mahkeme masrafları için dava açmış. Ancak araç henüz C elinde iken mayıs 2016’da tekrar pert olmuş ve sigorta 24.000TL para ödemiş C de bu parayı B’nin icra dosyasına haricen ödeme olarak yatırmış. Mahkeme tarafıma Ekim 2016 yılında tebliğ edildi ve uzadıkça uzuyor… Pert kaydı olduğunu söylediğimi kesin bir şekilde ispat edemedim. En son bilirkişi araç ortada olmadığı için satış iptali olamaz ancak B-C arasındaki mahkeme ücretlerini talep edebilir dedi. Şimdi burada 2 sorum olacak 1.si davamız zaman aşımına uğramamış mı? 2.si yukarıda belirtiğiniz üzere sonradan çıkan ayıbı hemen tarafıma bildirmesi gerekirdi, yapmadığı için satılanı satıldığı gibi kabul etmiş sayılmaz mı? Çünkü C kişisi B’ye aracı alır almaz(nisan 2014) bunu ihtarnameyle bildirmiş. Ben ise bunu mahkeme tebliğiyle neredeyse 2,5 sene sonra ekim 2016da öğrendim. İlginiz için şimdiden çok teşekkürler…

  1. ayrıca bilirkişi beni B-C arasındaki mahkeme masrafları vs.’den sorumlu tutabilir mi? Şahsi görüşüm tutamaması lazım, Çünkü tarafıma, kendisine çekilen ilk ihtarnameyi ve B-C arasındaki mahkemeyi ihbar etmedi.

  2. Genel olarak her yazıya cevap vermişsiniz, benim soruma cevap vermemenizin özel bir nedeni var mı?

 32. Orhan bey selamlar, KM’si değiştirilmiş araç satın almışım 2015 yılı Şubat ayında . Ne yazık ki ben bunu aracı satmak isterken, 3.5 yıl sonra şimdi fark ettim. Bu konu teknik bir konu, tramere baktım ama şase no ile eski servis kayıtlarını kontrol etmemiştim (o tarihte böyle bir servis olduğundan dahi emin değilim). Şimdi detaylı bir araştırma yaptığımda aracın 2013 yılında 104 bin ile servise girdiğini, 2014’te ise 75 bin km ile ilk TUV muaynesine girdiğini görüyorum. Yani bana satan kişi KM’yi kendisi değiştirmemiş , ondan önceki yapmış ancak böyle olsa bile bana sattığı tarihte bu bilgiler mevcuttu. Sorum, dava aşım süresi bu konuda nasıl işler? Bana satan kişi, aracı bana sattığı tarihte 2013 ve 2014’teki kayıtlardan KM’de oynama olduğu açık iken “benim bu konuda bilgim yoktu” diyemez değil mi? Bu husus ile KM’si değiştirildiğini bildiği ve bana aktarmadığı için zaman aşım süresi de işlemez değil mi?
  Dava açma hakkım var mıdır, açarsam sonuç muhtemelen ne olur?

  Teşekkürler.

 33. Selamlar,
  2015 yılının şubat ayında bir araç aldım (şahıstan) ve 3.5 yıl boyunca bindim. Aracımı satmak isterken geçen ay almayı düşünen kişi KM’de oynama olduğunu söyledi. Şase no ile arama yaptığında çıkıyormuş. Ne yazık ki ben de yeni öğrendim. Sonra araştırma yaptım, araç 4 kişiden geçmiş. İlk kişi 100 bine kadar normal kullanmış, ikinci kişide ise ilk TUV muaynesine girmeden bunu 75 bin km’ye düşürerek muayneye sokmuş ve benim aldığım 3 kişiye satmış. O da KM durumunu görüp muhtemelen 4 ay içinde bana satmış. Elimde 2013 yılına kadar servis kayıtları var. 2013’te 104 binde servise girmiş, 2014’te ise 74 ile TUV muaynesine. Burada sormak istediğim 3 kişi bana aracı satarken bu 2013 ve 2014’teki KM oynandığına dair kanıtlar mevcutken ağır kusurlu veya kusuru gizlemiş sayılır mı? Yani dava açarsam 2 yıllık zaman aşımı oldu mu denir yoksa kazanma olasılığım var mı? Sonuçta ben bilmiyordum dese de üçüncü olan ve bana satan kişi kayıt olduğu için sorumlu olur diye düşünüyorum.

  Teşekkürler

 34. Merhaba. Ben aracımı 18.07.2018 tarihinde sattım. Alıcı aynı gün 80 km sonra yolda kaldı ve baskı balatanın bozulmuş olduğunu iletti. Bu araç bizdeyken hiç yolda kalmamıştı. Zaten yolda bizdeyken bıraksa idi hemen baskı balatayı değiştirirdik. Aracın çekişinde sorun yoktu, motorundan ses gelmiyordu, vites geçişlerinde sorun yoktu bunun birden olması ve tesadüf alıcıda iken olması bizi çok şaşırttı. Bu durumda hukuken benim ve alıcının durumu nedir. Kolay gelsin

 35. merhaba 20.07.2018 tarihinde bir araç aldım sahibinden.com da araç hususi otmobil ve 2011 diye geçiyordu.Arabayı ekspertize götürdüm ful ekspertiz yapalım dedim .Ekpertiz ufak tefek sorunlar hariç başka sorun yok dedi o gün 500tl kapora verdim ertesi gün notere gittim 28.000 TL hesaplarına havle ettim noterde işlemleri yaparken oyaladılar beni ruhsatı aldım sigorta yaptırayım derken aracın 2010 model kapalı kasa olduğunu fark ettim .Ben satıdan haklarımı nasıl alabilirm .Yada ne yapmam gerekir
  teşekürler

 36. Merhaba, öncelikle yardımlarınız için çok teşekkür ederim. mayıs 2018 tarihinde bir araç aldım ve ihtiyaç dolayısıyla Temmuz 2018’de sattım. Sattığım kişi aracın km’si ile oynandığını belirtti ve dava açmadan aracı almam gerektiğini söyledi. Ben aracı alırken ekspertize götürmüş ve 250.000 km’de olduğunu görmüştüm. Fakat araç 2016 yılında 467.000 km’de muayeneye girmiş. Aracı sattığım beyefendiden almayı ve aldığım kişiye dava açmayı düşünüyorum. Aracı almam, ayıbı kabul etmiş olmam gibi bir problem oluşturur mu? Eski sahiplerinin tümüne noter vasıtasıyla ulaştım. Bunu benim yapmadığım ekspertizle sabit. Ancak kimin yaptığını tespit edemiyorum. Bana satan kişi de araçla ilgili sorumluluk sahibi sayılıyor mu?
  Tekrar teşekkür ederim, iyi çalışmalar

 37. Merhabalar, alıcıya aracımı test edip binip sürdükten sonra anlaşıp noterde sattım. 1 aydan biraz fazla bir süre sonra aracın motorunun bozulduğu ve dava açtıklarını öğrendim. Aracın motoru arıza yapmadan önce arabayı ilana koyduklarını ve ilanda arabanın bir sorununun olmadığını uzun yol yaptıklarını arabanın fotoğrafları ve plakası ile birlikte görüntülerini aldım. Bu görüntüler aracın ben sattıktan 20-25 gün sonra aracın bir sorunu olmadığını ve alıcının arabayı ilana koyarak sorunsuz bir araç olarak beyan etmesi mahkemede arabanın satılırken herhangi bir ayıbının olmadığını ispat eder mi ?

 38. Ne olur yardım biz dar gelirli bı aileyiz liseye giden kızım ve 2 yaşında oğlum var eşim ek iş yapmak için 1999 model şahin araba aldı birgün içinde hararet filan yaptı sorunlar çıktı net ilanında bakımlı masrafsız yaziodu galeri sahibininde sözüne güvendik kefilim dedi malını satti. Araç yola çıkmaz aldirin dedik su koy getir dediler giderken yolda motorda daha çok arızalar oldu tamire verdi galeri yarısını siz yarısını biz oderiz dio orta yolu bulalım dio ama bunu ödemek zorunda değiliz dimi bakımlı masrafsız die verdiler.24 saat içinde masraf çıkartıyorlar yine bize tüketici mahkemesinde şansımız ne olur ne olur yardim

 39. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler için öncelikle teşekkür ederim.
  Ben mümkün olduğunca dürüst ticaret yapmaya çalışan müşteri memnuniyetine önem veren ikinci el araç satıcısıyım.
  Sattığım araçlarla ilgili bildiğim tüm mazisini anlatır müşterilerimi bilgilendiririm.
  Yinede gözden kaçan sıkıntılı durumlar olduğunda gerekirse tamiratı gerekirse iade almak şeklinde müşteri memnuniyeti odaklı hizmet üretme çabasındayım.
  Tüm bu çabalarıma rağmen 2 yıl evvel her kusurunu anlatarak sattığım bir araç yüzünden dava açıldı.
  Aracın teslim ve satış yeri istanbul dava kütahyadan açıldı.
  Satarken aracın sigortadan hasarlı alındığı bazı parçalarının değiştiği sigortadan hasarlı alınan araçların pert kaydının hemen işlenmese de sonrasında işlendiği bilgisi alıcıya açıklandı.
  Alıcı aracı yetkili servise bizimle beraber kontrole götürdü.Yetkili servis aracın pert olduğundan dolayı kontrolunu yapamayacağını alıcıya sözle bildirdi.
  Özel serviste kontrol yapıldı.Araçta mevcut arıza olmadığı pert kaydı kontrolunu sigortadan yaptırması gerektiği bilgisi verildi.
  Sonra exper servisinden alıcı tarafından rapor hazırlatılıp aracın satış işlemi istanbul da bir noterde yapıldı ve teslim edildi.
  Alıcı aracını kasko yaptırdı .Bir seneden fazla sıkıntısız kullandı bu esnada 2-3 defa kazaya karışarak kaskodan hasar ödemesi de almış.Son kazasında aracın pert kayıtlı olduğundan dolayı kaskosu iptal edilmiş.Bizi bir avukat arkadaşına aracın bedelini ve faizini ödeyin.Yoksa dava açacağı konusunda telefonla ihbarda bulundu.Biz avukatına yukarıda anlattığımız şekilde alışverişle ilgili tüm yaşadıklarımızı anlattık.Yinede orjinal kazasız kayıtsız bir araç aldığında ne şekilde iade alıyorsak aynı şekilde aracı iade alabileceğimizi.Hem telefonda hemde sonradan gönderdikleri noter ihtarnamesine cevap olarak bildirdik.
  Tüm anlatılan sorunumuzun özeti aracı satarken pert kaydını söylediğimizi nasıl ispat edebiliriz.
  Aracın kaza yapan sahibi ile son alıcı telefonda görüştü aracın mazisi hakkında bilgi aldı.
  Aracın pazarlığı esnasında bir müşterimiz pazarlığına ve araç mazisi hakkında verdiğimiz bilgiye şahit oldu.
  İkisi de istenirse şahitlik yapabileceğini bildirdi.
  Sorunun kaynağı sigorta bilgi merkezinin aracın satışı esnasında pert kaydını işlememiş olması .
  İsbat yükü satıcıda deniyor yazınızda
  Noter satışlarında sözleşmeler matbu şekilde yapılıyor.
  Bizde kendimiz gibi karşı tarafın iyi niyetli olduğunu düşündüğümüzden ikinci bir sözleşme yapmadık.
  Şu ana kadar yayınlanmış ictihatlar hep iyi niyetli alıcı üzerinden alıcının haklarını kollayıcı.
  İyi niyetli satıcının haklarını kollayan bir mahkeme kararı yok mu?
  Cevap vermeniz ümidiyle saygılar sunarım.

 40. Merhaba, bugün bir araç aldık sahibinden.com sitesinde araçta değişen olmadığını 3-4 parça boya olduğu yazılıydı araç sahibi ile görüşmemizde de aynı şeyleri söyledi. Bugün araç devrini almak için babam ve kardeşim 300 km gitti notere zor yetiştiklerinden expere satış sonrası gidildi araçta 5 parça boya 2 değişen çıktı ve şuan araç yolda sorun çıkardı yolda kaldılar bir petrole çekip araç içinde sabah olmasını bekleyecekler sanayiye gitmek için araç sahibi ile görüşmemde aracı geri getirin alayım diyor fakat ne yol masrafı ne noter masrafı nede başka hiç bir masrafa katlanmadan ayrıca aracı vermek için pazartesi beklemek zorundalar yani adamın teklif baştan aşağı saçma bizim ne gibi haklarımız var ne yapabiliriz şuan ?

 41. Merhaba 5 gün önce araç sattım araçta tek seferde 10000 ağır hasar kaydı 4 binde parça parça var kayıt var ama ben ilana 10000 hasar kaydı var diye yazdım ama alan arkadaşada hasar kayıt mesajını gösterdim kendi bilerek aldı arkadasada istersen sende mesaj at şase no verim dedim istemedi siz atmışsınız zaten gerek Yok dedi ayrıca araç piyasa değeri 33 35000 arası ben aracı 27000 verdim…..ayrıca bana site üzerinden ve telefondan ulaşanlara 14000 hasar kaydı olduğunu söyledim bazılarınada Fotoğraf attım bunlar elimde mevcut…..arkadaş kasko yaptırmak istediğinde kasko yaptıramıyor araç Pert diyorlar oda beni aradı seni mahkemeye vereceğim diye sizce mahkemeyi kazanırmı ben kesinlikle bilgi verdim hasar mesajınızda gösterdim arkadaşa

 42. Merhaba sattığım bi araç ile ilgili sorum olacak aracımı çok nadir kullandığım.için kopuk olan km telini değiştirmedim ve bunu alıcaya satarken belirtmiştim çalışmadığını ve kendisini bilerek görerek aldı bugün de alıcı km ile oynanmış ben vazgeçtim diyor ancak km ile oynama kesinlikle yok son muayene ile şimdi arasında 500 km var (203 binde muayene olmuş şimdi 203515 de) nasıl bi yol izlemem gerekiyor.
  Alıcıya aracımı geri ver diyorum başka şeylere masraf etttim veremem ver yada masrafımı ver diyor yardımcı olursanız sevinirim.

 43. merhaba ben kurumsal bi firmadan araç aldım tramersiz orjinal yazmıslardı güvendiğim için ne hasar sorgulattım ne exper yaptırdım aldık eve geldik iki gün sonra hasar sorgulattım 1500 lir hasar kaydı oldugunu öğrendim ön tampon değişmiş napmalıyım

 44. 1/07/2016 yılında aldığım aracıma 23/08/2017 yılında kasko yaptırdım. Kasko yenileme zamanı yaklaştığı için sigortacima gittiğimde aracın ağır hasar kayıtlı olduğu için kasko yapamadığını söyledi. 1 sene önce kasko yaparken ve tramerde gözükmeyen ağır hasar kaydı ile karşılaştım. Ne yapmam gerekir? 2 yıl zamanaşımı kafamı karıştırdı. Olayı daha yeni öğrendim. Belki de sisteme son 1 yıl içinde düşmüş. Çünkü 1 sene önce kasko yaptırdım. Ağır hasar kayıtlı araçlara kasko yapılmıyormuş.

 45. Merhaba Kolay Gelsin;
  01.08 Tarihinde aracımı sattım. Aracın yeni sahibinin isteği üzerine sanayi de ustaya ve ekspertize soktuk. Sonra satış işlemi gerçekleşti. 03.08 Tarihinde aracın yeni sahibi beni arayarak aracının motorunun yatak sardığı , masrafın 15-20 bin tl arası olduğunu ve masrafı bölüşmemizi istedi. Ben de aracı devrettiğim de araçta bir arıza olmadığını ve dolayısıyla masrafı kabul etmeyeceğimi söyledim. Kendisi de mahkemeye başvuracağını bildirdi. 10.08.2018 tarihinde noter üzerinden bana ihtarname çekerek, aracı yaptırdıktan sonra tüm masrafların bana yükletileceği bildiriyor. Bu süreçten sonra benim izlemem gereken hukuki süreç nedir ? Ve bu bilgiler ışığında hukuki kazanım durumum nedir ? Teşekkür ederim.

 46. Merhabalar. Megan 2 aracımızı galeriye takas yoluyla sembol araç karşılığında değiştirdik. Araç üzerine 10.000 TL ödedim. Satış gerçekleştikten 1 gün sonra beni aradı ve aracın taksi çıkması olduğunu ve km nin düşürülmüş olduğunu söyleyerek vazgeçtiğini söyledi. Bizde daha önce aldığımız aracın km düşürüldüğü ve taksi çıkması olduğunu bilmiyorduk. Büyük hasarlı kazasının olmadığını ve Boya olduğunu ise söyledik ama sorun olmayacağını söylediler. Bu durumda dava açacağını söyledi. Kendisi Exper ve ustasına gostermeyerek direk satışa gidelim dedi. Bu durumda dava nasıl sonuçlanır?

 47. Merhaba,
  Ayın 8inde galeriden ikinci el araç satın aldım. boyalı/değişen bilgileri verilip aracın motorunda sıkıntı olmadığını söylediler. 14’ünde götürdüğüm usta şanzuman, buji gibi temel parçalarda sıkıntı olduğunu ve yaklaşık 4bin tl gibi bir masrafın olduğunu söyledi. 16sında aldığım yere aracı götürüp bu durumu anlattım. Kendileri kontrol edip bazı aksamlarda sıkıntı olduğunu ve 1,5-2 bin tl masraf olduğunu kabul ettiler. aracı bu şekilde bildirmediklerini ve bu şekilde kabul etmediğimi söylediğimde bana bunun bilinebilecek bir şey olmadığını ve her araçta olabilecek sıkıntı olduğunu söyleyip geri almayacaklarını ancak ben istersem benim adıma satabileceklerini söylediler.
  Araç satışı hala gerçekleşmedi. Benim aracın bu sorunu sebebiyle yapılan satıştan cayma hakkım mevcut mu hala? aracı geri almak zorundalar mı?
  Konuyla alakalı bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim.
  Teşekkürler,

 48. 2004 model megan 2 aldım adama güvendim araçta bir şey YÖK dedi fakat satarken anladımki araç sağdan yemiş sağ taraf komple boyalı ne yapabilirim

 49. İkinci el araç aldım.Hiç bir hayasını satıcı söylemedi.her günüm usta kapılarında kaldı ancak km göstergesi durumca tekrar ustaya gittimi km yüz bin geri alındığını öğrenince deli oldum.Ne yapmalıyım hangi mahkemeye dava açmalıyım aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla.

  1. Merhaba,

   Makalemizde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Öncelikle ihtarname göndermek haklarınızı korumak açısından yardımcı olacaktır. Arzu ederseniz “Bize Ulaşın” bölümünden mail atabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Merhaba bende araç aldım km is düşürülmüş karşı tarafa ihtarname mi yoksa direk savcılığa başvurmam mı gerek aydınlatırsanız sevinirim
    İyi çalışmalar

    1. Merhaba,

     İhtarname göndermek ayıbın ihbarı açısından önem arz eder. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak ise, bu eylemi gerçekleştiren kişinin Ceza Kanunlarına göre cezalandırılması için önemlidir. Haklarınızın düzgün şekilde ileri sürülüp kullanılması açısından bir avukatın yardımından yararlanmanız oldukça önemlidir. Arzu ederseniz iletişim bölümünden bizimle de irtibata geçebilirsiniz.

     Saygılarımızla.

     1. Merhaba aracimi aliciya,kusurlarini gostererek sattim,kendi boya kontrol cihazi ile kontrollerinide yapti,yanimda kardesim ve karsı tarafin kardeside sahittir,araci sehir dişina goturdu,2 gun sonra bir parcanin ucunda boya cikti dedi,benden deger kaybi talep ediyor, ne yapmaliyim,iddia ettigi lokal boya bende olmadi.

 50. merhaba 03,09/2018 arabamızı sattık üzerinden 6 saat geçince alıcı arayarak arabanın arıza uyarısı verdiğini ve stop ettiğini belirterek geri vermek istediğini söyledi ancak biz kabul etmedik şöyle ki expertiz e gidildi yetkili servsine götürüldü boyalı parçalar eksik aksam vs hepsini bilerek ve bakarak alındı araba yolda arıza meydana gelmesi bizden doğan bir sorun değildir bu durumda ne yapmalıyız karşı tarafın dava hakkı varmıdır?

  1. Merhaba,

   Araçtaki arızanın kaynağı konusunda bilirkişi incelemesi gerekmektedir. Eğer bu ayıp satım anında var ise sizin sorumluluğunuz gündeme gelebilir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

 51. Merhaba 3,5 ay önce bir vatandaş ile arabalarımızı takas yapmıştık. (Satış Sözleşmesi Miktarı 45 Bin TL) Almış olduğum araç 3 hafta önce beni yolda bıraktı ve Yetkili Servise götürdüğümde arabanın motor arızası olduğunu ve yaklaşık 25 Bin TL gibi bir masrafı olduğunu ve Arabanın daha önceden Karter bölümünde yanlış bir uygulama yapıldığı için Motorun büyük bir arızaya sebep olduğunu söylediler. Arabaları takas yaparken Exper yaptırmamıştık, bir de karşı taraf arabanın satış sitesindeki ilanına 2008 yılında (kendisinden de önce kaza sonucu Ağır Hasar Kaydı olan Tramer bilgisini koymuş) bu sitedeki ilanına koymuş olduğu hasar durum raporu şu anda yeni oluşan Motor arızası için karşı tarafı haklı çıkarır mı? (Araç 3 haftadır Serviste ve Motorunu tamamen indirdiler Parça Temini yapıyorlar)
  Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Tamire başlanmadan önce derhal bir delil tespiti yaptırmanız gerekmektedir. Aracı tamir ettirdikten sonra satıcıya karşı yasal yollara başvurmak oldukça risklidir. Bize ulaşın bölümünden irtibata geçerseniz biz de yardımcı olabiliriz. İlandaki hasar durum raporu motor arızası konusunda satıcıyı haklı çıkarmaz.

   Saygılarımızla.

   1. ben 10 gün önce bi araç aldım experede soktum motorunda bişey yok dendi sonra arabanın yagını degştirmeye götürdüm usta motorun bitik oldugunu söyledi ne kadar gider dedim 10-12 bin arası dedi ben şimdi satan kişiye dava açabilirmiyim birde bu işin neresinden başlayacagım ilk önce

    1. Coşkun bey merhaba,

     Konuyla ilgili tarafınıza e-posta gönderilmiştir.

     Saygılarımızla.

     1. Merhabalar 3 gün önce 17 bin TL ye 2. El araç satın aldım expere soktuk herşey iyi çıktı araç sahibi araca yeni motor yaptırdığını söyledi arabayı aldıktan 3 gün sonra araç motor yaktı yolda bıraktı karşı taraf böyle bi arıza olduğunu kabul etmiyor ne yapabilirim nerden başlamalıyım

 52. Slm.08.08.2018 tarihinde internetteki ilanlardan 93 model bir arac buldum.ilanda tum bakimlarinin yapildigi yaziyordu.arac sahibi olan polis memuru arkadasla bulustum.ve polis memuru olmasindan dolayi guvenerek aracinin sorunsuz oldugunu soyleyince araca baktirmadan aldim.araci izmirden cesmeye goturdum.yolda aracta tuhafliklar hissettim.araci cesmeye goturdugumde baktimki yag kaciriyor hemen bir tamirciye goturdum.tamirciden aldigim bilgiler hicte ic acici degildi.aracin motorunun ve sanzimaninin sorunlu oldugunu ve komple bakim istedigini soyledi.ben tabiki bunu soylemek icin arac sahibini atadim.telimi acmadi.sonra msj yazdim mesaja donus yapti ve beni baglamaz sen arabayi begendinde aldin diyerek kestirip atti.burada bir avukat arkadastan bilgi almak icin konuyu actim bana olumlu bilgiler vermedi.isin zor dedi.benim elimde delil olarak aracin birebir satis fiyati uzerinden yapilan noter satis sozlesmem aracin internetteki ilani ve saticiyla yaptigim mesajlasmalar var.bu arada arac fiyat olarak emsallerinin uzerinde bir fiyata sahip.hem zaten aracin ilandaki modeli bile ruhsattaki modelinin bir sene ustunde ne yapicagimi sasirdim.allah askina insanlar bu kadarmi yalanci olmus bu kadarmi uckagitci olmus.bu konuda bana yardimci olbilirmisiniz.tesekkurler

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızların satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, alınacak rapora göre satıcıya karşı hakların kullanılması için ihtarname gönderilmesi ve ihtarnameye rağmen olumlu sonuç alınamazsa dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz. Elinizdeki belgeler ile birlikte, Bize Ulaşın bölümünden irtibat kurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 53. Merhabalar öncelikle böyle güzel bir makale için teşekkür ederim ben öyle çok arabalardan anlayan biri değilim bugün bir araç aldım ve ekspertize götürdüm çok anlamadığım için bana araçla ilgili kağıtları verdiler böyle boyalı boyasız işte kusurlu olan şeyleri yazmalarına rağmen ben aracı aldım ama bilmediğim için gerçekten anlamadığım için Tamirci olan yeğenime araçtan bahsettiğimde şok oldum ve birlikte ekspertizligin vermiş olduğu sonuçları okuduğumuzda aracın motor kısmında çok ağır kusur yani ayıp olduğunu fark ettim tabi bunu yeğenim sayesinde anladım ve bu aracı aldığımda ilanda yazana göre satıcının motora kefil olduğu ve her yere gösterebilirsiniz gibisinden yazdığını gördüm şimdi sonuç olarak ben bilinçsiz ve bilgisiz bir şekilde bu aracı aldım ve ayıplı olduğunu fark ettim şimdi ben burdan sonra nasıl hareket edebilirim dava açma hakkım var mı size nasıl ulaşabilirim teşekkürler

 54. 3ay önce 74 binliraya aldığım araç mekatronik arızası verdi ve 8200 tl para verip yaptırdım aldığım kişi son dört bakımı yetkili serviste yaptırmamış bu durumda ne yapabilirim

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızanın satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması daha sağlıklı olurdu. Fakat siz aracı tamir ettirmişsiniz. Şu anda satıcıya karşı yasal yollara başvurmak sizin daha da zarara uğramanıza sebep olabilir.

   Saygılarımızla.

 55. 4 gün önce 24 bin değerinde bir araç aldım aracı şehir dışından getirdim aracı orada expertize koydugumda aracın 1 parça değişeni olduğu söylendi aracı memlekete getirip tekrar expertize koydugumda aracın 4 parça daha değişeni olduğu ortaya çıktı bu konu hakkında ne gibi yol izleyebilirim expertiz firmasının bu sorumsuzlugunu ve aracı satın aldığım şahısları nasıl bir dava ya tabii tutmamız gerekiyor

  1. Merhaba,

   Aracın söylenmeyen ayıpları sebebiyle seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle satıcıya ve ekspertiz firmasına ihtarname göndermelisiniz. Olumlu sonuç alamazsanız, aracın değişimi veya bedelin iadesi için dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreçte, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanmanız daha uygun olacaktır. Bize ulaşın bölümünden elinizdeki tüm evraklar ile birlikte bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 56. merhaba aralık 2017’de sahibinden de bulduğum bir aracı ufak bi pazarlıkla 16000 tiye aldım araç yeni motor yenileme yapılmış olduğu için aldım sözde 1 yıl garantili olduğunu söyledi satan arkadaş elimde aracı motor yenileme yapan servisin yaptığına dair kaşesi ve imzası olan bir kitapçık var araç haziran ayında motordan tuhaf sesler duydum ve bir özel servise götürdüm bu araçta motor arızası olduğunu ve masraf 8 ila 10000 tl gibi olur dediler bunu duyduktan sonra satan kişi ve aracı motor yenileme yapan servis ile iletişime geçtim araçta bir sorun var bakım zamanı gelmediği halde araçta yağ veya su eksiltme gibi sorun olmadı ama karşı taraf arcı düzeltmekten yana olmadılar aracı satan kişide bana olabilir şans dedi böyle bir şans olabilirmi? şimdi aracı yaptırdım ve 12.500 tl para ödedim karşı taraftan bu paryı geri alabilirmiyim? teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz arızanın satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması daha sağlıklı olurdu. Fakat siz aracı tamir ettirmişsiniz. Şu anda satıcıya karşı yasal yollara başvurmak sizin daha da zarara uğramanıza sebep olabilir.

   Saygılarımızla.

 57. Galeriden faturali 25000 degerinde arac aldim expertiz yaptirmadilar. 30 gun icinde arabanin guvenlik kablosu degismesi gerekiyormus ucretide 2000 lira bende araba in yetkili servisinden arizayla ilgili rapor cikarttim ayrica expertiz raporu da cikarttim ve saticiya gittim arabayi satarken banaarabayla ilgili soylemedikleri ariza ve sol on kapinin degistigi tremer deki 2071ninlira denmisti aslinda saseden arastirdim toplamda tremer 4236 lira oldugunu belirttim ve mağduriyetimin karsilanmasini istedim .bunun karsisinda kabul etmediler istedigin yere sikayet et dediler .ben ne yapabilirim. .yardimci olurmusunuz tuketiciler dernegine sikayet etsem kazanirmiym.tesekkur ederim

  1. Merhaba,

   Aracın söylenmeyen ayıpları ve belirttiğiniz sorunu sebebiyle seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle satıcıya ihtarname göndermelisiniz. Olumlu sonuç alamazsanız, aracın değişimi veya bedelin iadesi için tüketici mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreçte, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanmanız daha uygun olacaktır. Bize ulaşın bölümünden elinizdeki tüm evraklar ile birlikte bize ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 58. Merhabalar.
  Bir ay önce 46bin liraya bir araba satin aldım. Ekspertize götürdüm baktı. Görünen hasarları gösterdi bunları satıcı da soylemisti. Anlaştık satış gerçekleşti. Bir ay sonra araç arıza yaptı ve bu ariza sürekli tekrarlamaya başladı. Araba yürümez hale geldi.normal servis bişey bulamadı. Yetkili serviste incelettigimde 14bin lira tutan bir şanzıman ve direksiyon arızası cikti. Bu aracı satıcıya geri verip ucretimi alabilir miym. Ne yapmam gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Öncelikle, araçta bahsettiğiniz, şanzıman ve direksiyon arızasının, satım anında var olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, alınacak rapora göre satıcıya karşı hakların kullanılması için ihtarname gönderilmesi ve ihtarnameye rağmen olumlu sonuç alınamazsa dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla.

   1. Teşekkür ederim. Aldıktan iki ay sonra Ihtarı gonderdim. Peki bu şanzıman arizasinin ne zaman hangi tarihte olduğu anlasilamayacak durumdaysa. Ne yapmam gerekiyir. Ustalara sordum biz anlayamayız demişlerdi. Ama ben eskiden de oldugunu biliyorum ama ispatlaması zor . bilirkisi bunun eskiden olan ve devam eden bir arıza oldugunu anlayabilir mi?bu şartlarda dava açsak olumlu bi sonuç alabilir miyiz?

 59. 22/02/2018 tarihinde bir araç aldım. ilan internette galerinin ilanı idi. galericiyi aradığımda aracın komple boyalı olduğu motor ve yürüyenin sorunsuz olduğunu başka araçta herhangi bir kusur olmadığını söylemesi üzerine aracı satın aldım. ilanda da aynen yazıyordu aynı gün aracın torpidosunda muayene raporunu buldum burada aracın km sinin düşürülmüş olduğu yazıyordu. bunu galericiye ilettim aracı geri almadı bende galericiyi ve satış sözleşmesi yaptığım kişiyi asliye hukuk mahkemesine dava açtım tabi önce ihtar çektim her ikisine de. acaba sonuç ne olur

  1. Merhaba,

   Galerici, otomobil alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişi olduğundan, davanızı tüketici mahkemesinde açmanız gerekirken siz, asliye hukuk mahkemesinde açmışsınız. Bu durumda asliye hukuk mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Bu ve bunun gibi hatalar, haklarınıza kavuşmanızı engeller veya geciktirebilir. Bu sebeple tüm bu süreci, haklarınızı daha iyi koruyabilmek adına, bir avukatın yardımından yararlanarak geçirmenizi tavsiye ederiz.

   Aracın kilometresinin düşürülmesi ise aracı ayıplı hala getirir ve usulüne uygun açılmış bir dava ile seçimlik haklarınızı kullanmanız mümkün olabilir.

   Saygılarımızla.

 60. Merhaba biz 14 Eylül 2018de galeriden 20.500tl ye 2008 bir sabah young araç aldik araçta bir sorun olmadığı söylendi ama aldıktan 1hafta sonra araç yolda kaldı nedeni aracın beklemiş olması aracın motor zararı 26bin ile 15bin arası değişiyor bu durumda ne yapabiliriz

 61. 4ay önce tanıdık birinden araç aldım 2parça boyalıdedi lakin arabayı exper yaptırmadım sözleşmede yapmadım yakın olduğun itibar ettim geçen hafta arabayı satmaya kaltık expere gittim 3parça değişmiş tavan hariç komple boyalı görüştüğümde ise benim haberim yok diyor zararımı karşılamıyor arabayı 26bine aldım 19,20 ediyor ne yapabilirim yasal olarak yardımınızı ricaediyorum.teşekürler.

 62. Merhabalar 2013 yılının başında 27.000-30.000TL değerindeki aracımı pert kaydı olduğu için bunuda da alıcıya(B kişisi) söylemek kaydıyla 22.500TL değerle sattım(internet ilanımda aracın hasar kaydı olduğunu ve bundan dolayı 5.000TL ucuz sattığımı belirtmiştim, ancak pert yazmamıştım). Sattığım kişi(B kişisi) de Nisan 2014 yılında aracın pert kaydı olduğunu söylemeden bunu C kişisine sattış. C kişisi B kişisine ihtarname çekerek aracı geri almasını ve parasını geri iade etmesini söylemiş. Bunu kabul etmeyince C kişisi açılan davayı mayıs 2015’de kazanmış ve B kişisi masraflar dahil 35.000TL’yi icra yoluyla ödemek zorunda kalmış. B kişisi tarafıma nisan 2016’da satışın iptali ve B-C arasındaki mahkeme masrafları için dava açmış. Ancak araç henüz C elinde iken mayıs 2016’da tekrar pert olmuş ve sigorta 24.000TL para ödemiş C de bu parayı B’nin icra dosyasına haricen ödeme olarak yatırmış. Mahkeme tarafıma Ekim 2016 yılında tebliğ edildi ve uzadıkça uzuyor… Pert kaydı olduğunu söylediğimi kesin bir şekilde ispat edemedim. En son bilirkişi araç ortada olmadığı için satış iptali olamaz ancak B-C arasındaki mahkeme ücretlerini talep edebilir dedi. Lütfen, yardımcı olursanız eğer 3 sorum olacak;
  1. Davamız zaman aşımına uğramamış mı?
  2. Yukarıda belirtiğiniz üzere sonradan çıkan ayıbı hemen tarafıma bildirmesi gerekirdi, yapmadığı için satılanı satıldığı gibi kabul etmiş sayılmaz mı? Çünkü C kişisi B’ye aracı alır almaz(nisan 2014) bunu ihtarnameyle bildirmiş. Ben ise bunu mahkeme tebliğiyle neredeyse 2,5 sene sonra ekim 2016’da öğrendim.
  3. Tarafı olmadığım B-C arasındaki avukatlık, yargılam vs giderleri tarafıma rücu edilebilir mi? İlginiz için şimdiden çok teşekkürler…

 63. Merhaba öncelikle yazınız için çok teşekkürler gayet açıklayıcı olmuş, elinize sağlık ,ben galericinin ilanını görerek ve galericiye kapora gondererek başka şehirden araç almaya gittim. Beni aracın sahibi karşıladı. Exper e gittik, exper tanıştıydı. Bana hatalı rapor verdiler. Ilanda da araç kusurları yazmıyordu. Kendi yaşadığım şehire geldiğim gibi tekrar exper raporu aldım. 24 saatlik süre içerisinde. Ve tüm kusurları ortaya çıktı. Benim sorum davayı yaşadığım şehirde açabilir miyim. Aracın ilan nosu ve exper raporları elimde mevcut. Teşekkür ederim

 64. Merhaba. İzmitten aldığım aracı ankaraya getirirken yolda şanzıman otm. Arızası verdi. Aracı zor bela ankaraya getirdim ve otm şsnxımancıya gösterdim. Şanzuman açıldı ve içi berbat. Bütün parçalar değişti revize edildi. Ortalam. 3.500 tl harcandı. Alırken satıcı bunu bana söylemedi. Yaptığım masrafı nasıl alırım

 65. Merhaba ,
  2018 Ocak ayında bir Renault Clio araç aldım 28.500 aldığım araçta önce turbo sonra enjektör değiştirmek zorunda kaldık çünkü araba yağ yakıyordu .5000 TL bir masraf ettik , araç 148,500 diye satıldı bana . Bende masraflarını yaptırıp başka birine satmak için ilan verdim fakat alacak kişi Muayne bilgilerini aldığında gördükki araç 300.000′ de ben aracı almadan 12 gün önce muayneye girmiş . Ve ben araca expertiz de yaptırmıştım ordada bu bilgiler yazıyordu . Bende bunu farkedince 17.07.2018 tarihinde Savcılıktan suç duyurusunda bulundum ve tüm belgelerimi kanıtlarımı ekledim . Fakat halen daha dosya incelenmedi bile . Farklı birşey yapabilirmiyim ? yada bu yaptığımla yeterli bir sonuç alabilirmiyim ? Cevaplarsanız çok teşekkür ederim .

  İyi Çalışmalar

 66. Merhaba yaklaşık olarak 1 ay önce sahibinden bir araç aldık aracı satan şahıs hatasız boyasız olduğunu söyledi ekspertize koyduğumuz ekspertiz aracın hiç bi kusururun olmadığını ve hasar kaydının olmadığını söyledi aracın tramerini sorgulattığımızda pert kayıtlı olduğunu öğrendik hemen aracı başka bir ekspertize soktuğumuzda aracın 1 değişeninin olduğunu ve hava yastığını açtığını söyledi nasıl bi yol izlememiz gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Galerici olmadığınız ve oto alım satım işiyle iştigal etmediğiniz varsayımı ile, satış bedelinin iadesi de dahil olmak üzere makalede bahsedilen haklarınız bulunuyor. Yalnız derhal harekete geçmenizde yarar var.

 67. Merhaba yaklaşık 25 gün önce aldıgım araca bakım ve onarım yaptırırken 2 airbaglerinin de açmış oldugunu ögrendim(usta tarafından)ve ayrıca aracın yan airbagıni orjinal olmayan kaplamayla kaplatıp ayıbı gizlemişler.Satıcıya durumu bildirdim.Orjinal airbag takılması için masrafı talep ettim.Yada yaptıgım masrafla birlikte aracın iadesini talep ettim ve bu konuları watsapdan yazıştık(kayıtları duruyor)Satıcı masrafları vermeden sadece ödedigim ücreti geri iade etmeyi talep etti.Bende masraflarımı vermeden kabul etmeyecegimi bildirdim.Noterden ihtar çekip akabinde dava açmayı planlıyorum.Dava ne kadar sürer ortalama masraf ne çıkar.Birde böyle bir durumda davayı kazanma yüzdesi nedir?

 68. 1hafta önce şahıstan araç aldım. Bana aracın hiçbir arızası eksiği olmadığını orjinal olduğunu ve temizlik boyası yapıldığını söyledi yani araç komple boyalı. Ben araca baktım kilometresine baktım 192binde idi. Aracı hiçbir yere göstermeden aldım. Aracı evin önüne parkettim ( çalıştığım için araca binme fırsatım olmadı). 5. Gün yani pazar günü köye gittmek için araca bindim ve yolda giderken ön kaputtan ses gelmeye başladı. Köyden geldikten sonra servise gittim ses geliyor dedim incelediler araç orda 1 gün kaldı triger seti çürümüş eskimiş değiştirdiler fakat sesin motordan geldiğini açmadan bilemeyeceklerini açarlarsada 6ila 7bin TL arası masraf gideceğini söylediler. Aracı iade edip paramı alabilirmiyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkürler.

 69. Merhaba 16.10.2018 tarihinde 97 model bir araç sattım galerici falan değilim kendi kullandığım aracımı sattım. Alan kişi ile sanayiye gittik ustaya gösterdi Exper e sokmak istemedi para gitmesin diye . Arabayı aldığı gün internet sitelerinde satışa çıkarmış yüksek fiyattan alan kişi tam satarken ustanın biri araba yağ yakıyor falan demiş satış olmamış. Arabada yağ kaçağı vardı yaptırdım herşeyini kendim ona rağmen alan kişi seni mahkemeye vericem diyor.
  Böyle bir şey yapmaya hakkı var mı acaba.
  Alan kişi araba kullanmayı bilmiyordu ehliyeti bile yoktu ben götürüp kapısına kadar teslim ettim.
  Şimdi Exper e sokup dava acicakmis bunu yapabilir mi yada benim ne yapmam lazım Bilgi alabilir miyim lütfen

 70. Merhaba 1 ay önce yakın ilçelerden birinden araç satinaldim aracın çok temiz olduğu değişenin ve masrafının olmadığı bütün bakimlarinin yapıldığı söylemine inanarak aracı aldım (iki şahit ile) iki gün sonra arıza lambası yandı aldığım sitenin mesaj bölümünden lambanın yandığını neden söylemediniz diye yazdım o lamba aynı modellerin hepsinde var sorun olmaz diye söylemedim diye cevap verdi. bu gün kışlık bakımlar ve attırırım koydurmak için tamirci ye gittiğimde soğutma suyuna yağ karıştığını problemin ya conta patlaması yada blok çatlağı olabilir dediler. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz geçen hafta da korna arızası nedeniyle airbagci ye gittiğimde direksiyon airbag inin daha önce kurcalandigini söyledi. dava açsam aracın iadesi yönünde karar alınabilir mi şimdiden teşekkürederim

 71. Merhaba, 1 gün önce araba aldım.Alırken sanayide ustalara gösterdik bir şey olmadığını söylediler. İnternette yazan ilanda da değişen yok ibaresi bulunmaktaydı.Fakat bugün şüphe üzerine ekspertize soktuk ve 2 parça değişen olduğunu öğrendik. Bunu satıcıya bildirmemize rağmen olumlu bir dönüş alamadık.Bu konuda emsal karar var mı acaba dava açıp arabayı geri verip arabanın bedelini alıp aracı geri verebilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim

 72. İyi günler 2 gün önce araç aldım sorun yok denildi boya 2 parca denildi akşam bi abinin boya makinaysıyla inceledim araç komple boyalı cıktı aradım bilgi verdim neyse dedim olsun dün gece yalovaya giderken daha aracı alalı 75 km olmasına ragmen araç birden stop etti motor arızası verdi bugün cekiciyle istanbula geri götürdüm ustaya ve aracın contasının patlak oldugunu bujilere su verdigi icin çalışmadıgını ögrendim satıcıyı aradım bilgi verdim videolarla mesaj cektim aradım herşeyin faturasını alıyorum şuan beni ilgilendirmez ben satarken yoktu diyor nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz boya ile ilgili durumlar aracın ayıplı olduğunu göstermekte ise de, motor ile ilgili durumların ayıp niteliğinde olup olmadığı satış anında var olup olmadığının bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir. Tamir ettirdikten sonra haklarınızı kullanmanız oldukça güçleşecektir.

   Saygılarımızla.

   1. Aracı şuan tamir ettirmiyorum Pazartesi sabah bilir kişi bulup rapor tutturacagım bakalım

    1. Bahsettiğimiz inceleme mahkeme kanalıyla yaptırılacak bilirkişi incelemesidir. Bir avukatın yardımından faydalanmanız oldukça önemlidir.

     Saygılarımızla.

 73. Merhabalar galericiyim bir arac sattim km cekilme hata boya soz konusu degildir araci satali 35 gun oldu bu 35 gun sure boyunca araca aktif olarak bindiler ve 3 binden fazla yol yaptilar ve bugun gelip bu arabanin contasi yanik denildi ve araci alirken 2 motor ustasi ve expertize goturup rapor aldilar tuketici hakemine bas vuracakalrini soylediler fakat ben araci satarken hic bir usta ve kurum (expertiz) conta yanik vs demedi bu konu ile satici olarak benim hukuki yaptirimim veya kanuni acim nedir

 74. Merhaba yaklaşık 1.5 ay önce internet üzerinden araç bulup, ilgili şahıstan araç satın aldık. Arac yakın zamanda yolda giderken arıza verdi ve bizde özel servise çektik. Usta motora bakarken, motor numarasının motorun üzerinde yazmadığını, o kısmın boş oldugunu,Üstelik motorun tamir gördüğünü, zımpara izlerinin olduğunu belirtti. Bunun dışında muayene raporunda motor numarası yetkili kurum tarafından ruhsatta olduğu gibi yazılmış. Bu aşamada ne yapılmalı ?

 75. Selamlar. 2 ay önce oğluma araç aldık. 2 ay sonra arabanın sağ direginde hata olduğunu öğrendik. Ayrıca dizel araca benzinli sanziman takıldığını öğrendik. Direksiyon kutusu arızalı idi. Yaptırdım dedi. 1200 TL verdim ben yaptırdım. Klima gaz baktırdım dedi. Gaz yok. Alttan darbeliymis yeni öğrendik. Travers yamukmus. 2 ay geçmiş olması dava acmamiza engel mi acaba. Aracı iade edip yaptığımız masraf ile paranızın değer kaybını talep edebilir miyiz.

  1. Merhaba,

   Satışın üzerinden 2 ay geçmiş olması elbette haklarınızı kullanmanıza engel değil. Bize Ulaşın bölümündeki telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 76. Gizli ayip ve kusurlari bulunan bir aracı şahıstan satin aldim ve bir ekspertiz sirketinde de satin almadan evvel ekspertiz yaptirdim. Satıcıyı şahıs olması dolayısıyla Asliye hukuk mahkemesine ayrıca ekspertiz firmasını da asliye hukuk mahkemesine verdim. Ekspertiz sirketi icin tuketici mahkemesine mi dava acmam gerekiyordu?

  1. Merhaba,
   Ekspertiz firmasına, ayıplı hizmet dolayısıyla dava açtıysanız, ki anlattığınıza göre öyle, o halde, parasal sınıra göre, Tüketici Mahkemesinde dava açmanız veya Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız gerekirdi. Bu arada, siz, bu her iki dava ile özünde benzer taleplerde bulunuyorsanız başkaca sorunlar da yaşamanız muhtemeldir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız haklarınızı düzgün şekilde kullanmanız açısından çok önemli olabilir.
   Saygılarımızla.

 77. Merhabalar. Yakın zamanda ekspertiz yaptırarak ikinci el 2011 model bir araç aldım. Aracı alırken önden kazası olduğunu ve bazı parçalarının değiştiğini bilerek aldım. Sonrasında bakım için sanayiye gittiğimde aracın ağır hasarlı olduğunu, hava yastıklarının patlak olduğunu ve aracın göğsünün kaplama yapıldığını öğrendim. Bu ağır kaza sonrasında aracı yetkili servise götürüyorlar ancak kasko karşılamadığı için orada yaptırmayıp aracı çıkarıyorlar. Bu durumda yetkili servis kendi sistemlerine araç pert kayıtlıdır yazıyor. Aracın tamiri el altından yapıldığından ben kasko/sigorta yaptırırken sorun çıkmadı. Aracı iade edebileceğimi biliyorum ancak ekspertiz yaptırdığım yere beni yanlış yönlendirdiği için tazminat davası açabilir miyim diye danışmak istedim. Ekspertiz raporunda aracın ağır kazası-havayastıkları-ön göğsün kaplama olması ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Sonrasında telefon açtığımda biz havayastıklarına bakmıyoruz dediler. Eksik / Hatalı bilgilendirme neticesinde sizce ekspertiz bayine tazminat davası açabilir miyim? Teşekkürler.

 78. Merhabalar ikinci el bir araç satışı gerçekleştirdim. Ben de ikinci el almıştım. Araç 2013 model Ford. Satış yapılmadan önce ekspertiz raporu yapıldı. Raporda sorun çıkmadı. Noterde hiçbir surette fiyatta oynama yapılmadan satış gerçekleştirildi. Aradan 1 ay geçti araçta arıza bahsiyle alıcı tarafından arandım. Bilgim olmadığını söyledim. İhtarname çekmiş, parasının iadesini talep ediyor. Gizli ayıba dayanıyor. Makalenizde benim de önceki alıcıya başvurabileceğim söyleniyor. Süreç nasıl ilerleyecek, yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Alıcı kadar ben de mağdurum şu an. Alıcıya karşı ileri sürebileceğim savunma yok mu? Sonuçta alınmış bir ekspertiz raporu var. Yine ekspertiz kurumuna da ihtarname çekmişler. Ekspertiz kurumunun sorumluluğunun derecesi nedir? Teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba,
   Durumu derhal sizden önceki satıcıya ihtar etmeniz yararınıza olacaktır.
   Detaylı bilgi için bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.
   Saygılarımızla.

 79. Merhaba Orhan bey 2 ay önce galeriden 2011 polo aldık kendilerinde export iz raporu vardı 2 parça değişen 2 parçada boyalı bunları bilerek aldık aldığımız günden beri her 10 günde bir stop ediyor ve yarım saat uğraşmadan sonra çalışıyor kendilerini aradigimda böyle bir arızadan haberim yok diyorlar bana ayıplı mal satmisiniz diyorum oralı bile olmuyorlar bu arada 5.ciye bu günde istop etti servis bize bırakmanız gerekiyor arızanın burada gerçekleşmesi gerekiyor dediler özel servis te bir arıza görünmedi yetkili serviste bırakmamızı istiyorlar ne yapmalıyım teşekkurler

 80. Merhaba 10 gun önce 37 bin TL ye bir araç satın aldım şahıs araçta sadece yüzeysel 3 parça boya olduğunu söyledi ve İnternete yazdığı yazıda bunu belirtti aracı exspertiz yaptırıp aldım araçta değişen olmadığını sadece bel altı boya olduğu söylendi ben kabul edip aldım satış yapıldı ve ben araçla 10 km yol gittim ariza lambası yandı ustaya götürdüm araçta sanzuman patlamış motorla oynanmış ve araç kaza yapmış ama bu bana söylenmedi aracı sorgullattigimda araçta kaza yok denildi ama sonra Plaka değişikliği yaptığım plaka sorgullattigimda 8 adet kazada 15000 hazar kaydı çıktı satıcıya bilgi verdim beni ilgilendirmez dedi sonra teli.kapattı ulaşamıyorum ne yapmam gerekiyor yarimmi Olurmusunuz saygılarımla. ..yardımınızı bekliyorum.

  1. Merhaba,
   Belirttiğiniz adrese konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

 81. Merhaba. 1 ay önce ikinci el bir araç satın aldım. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz yapan kişi tavan döşemesinde su lekeleri olduğunu söyledi. Satıcı da yağmurlu bir günde sanrooff un açık kaldığını ve su aldığını söyledi. İlk yağmur yağdığında sanrooff kapalı olduğu halde tavan döşemesinin aşırı bir su aldığını farkettim. Döşemeciye tavan döşemesini söktürdük.ve içeriden bakınca sanrooff kasasının birkaç yerden çatlak olduğunu, tamirinin mümkün olmadığını, değişiminin gerektiğini ve 5000 TL gibi bi masrafını olduğunu öğrendim. Bunu satıcıdan tazmin veya aracı geri iade hakkım nedir. Nasıl bir yol izlemeliyim. Satıcı kabul etmiyor. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Belirttiğiniz adrese konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir.
   Saygılarımızla.

 82. Merhaba kolay gelsin 15.11.2018 de bir araba takas yoluyla aldım arabayı ekspere soktuk kaportada boya var denildi. Ve sol arka Çamurlukda değişmiş denildi aksi bir sıkıntısı yoktur şeklinde beyan edildi ama araç kaporta değişik motorunda (beyninde arıza var ) katalizör de sıkıntı vardı ve daha bir kaç masraf yaptım totalde 5000 tl masrafım oldu araç sahibini aradım aracımı geri vermek istemiyor bu durum karşısında ne yapmam gerekiyor şimdiden teşekkürler

 83. Yaklaşık 1,5- 2 ay önce İnternette Hasarlı araçlar satan istanbuldaki bir galeriden çekme belgeli bir araç satın aldım. Aracın mtoru yürüyeni iyi diyerek ve sadece tahmini 2500 tl masrafı var denilerek araç alındı (kardeşime vekalet verdim o aldı. ben gidemedim). Satış bedeli 24,500 tl olan araç noterde 17,000 tl olarak satışı yapılmış olarak, araç çekici ile bursaya getirildi. Aracın onarım masrafı sanayide yaptırmama rağmen 2.500 tl değil yaklaşık 7.000 tl oldu. (kaporta ,boya, ön cam, radyatör,klima borusu, silecek motoru,işçilik)
  23.11.2018 cuma günü araç yakıtı fazla yaktığı için tamirciye gittim ve bana arabada motoru tutan kasada çatlak olduğunu, ısıtma bujisinin arızalı olduğunu(bu alırken vardı) değişmek istediğimizde usta çıkartamadı çünkü yapışmış. Bana böyle kullan dedi eğer kırılırsa silindir kapağını açmak gerekir ve masraf en az 3.000 tl VE TURBO nun da arızalı olduğunu söyledi. enjekör lerde kontrol edilecek (bugün). Aracı satın aldığım hasarlı araç satan galericiyi aradım ve ona; sen bana aracın en fazla 2500 tl masrafı var dedin ama aracın masrafı gizli kusurlarından dolayı 17.000 tl ye çıkmış olucak dediğimde bana senin şansızlığın deyince bende Tüketici Mahkemesine konuyu taşımaya karar verdim.
  1- 24.500 olan bedel noterde 17,000 olarak satışı yapıldı.(parayı internet bankacılığından gönderdim.)
  2- Tahmini masrafı 2.500 tl diye dediği açık ve gizli kusurlarıyla 17,000 tl olacak.(Bugün belli olacak)
  Normal araç alımından araçta çıkan gizli kusurlardan galericinin sorumlu olduğunu biliyorum ama Hasarlı araç satın almada tüketicinin korunması için hakları nelerdir? olayı majkemeye götürüp paramı geri alabilirmiyim? Teşekkürler

 84. Merhaba ben 11 gün önce bi araç aldım ve aracımda kaputun değişik olduğunu öğrendim ve araç beni bi kaç defa yolda bıraktı ustaya götürdüğümde bir sürü sıkıntısı çıktı ama bana aracın kaputunun değişmediği söylendi bunlar belgelerle whatsap konuşmalarıyla elimde duruyor 2007 model benim aracım 2012 model aracın kaputu takılmış ikisini karşılaştırdığımda fark belli oluyor ama ben alacağım zaman fark edemedim whatsap konuşmalarında da sadece Çamurluğun değiştiği söyleniyor ve bu konuşmalar içerisinde aracın videosu da var kendisinin belli olduğu bir video dava açmayı düşünüyorum bu davanın süreci ne olur ne gibi bi yol izlemeliyim aynı zamanda bu kişi al satçı ama resmî olarak yapmıyor ben kendi aracımı takas vererek üzerine bi miktar ödeme yaptım dava açmış olsam ne kadar sürede sonuçlanır

  1. Merhaba,
   Aracın kaputunun değişmiş olması ayıp niteliğinde iken, başka bir araca ait kaputun takılmış olması daha ağır bir ayıp niteliğindedir ve dava konusu edilebilir. Her şeyden önce, dava kadar masraflı olmaması sebebiyle, durumu satıcıya ihtar edebilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya “Bize Ulaşın” sekmesinden yer alan telefon numaraları ile irtibat kurabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 85. Slm samsun mustafa ben degerli hukukçu arkadaşlar çok iyi tanıdığım bir arkadaşımdan 75000 bedelli aramizda protokol yaparak bir araç aldim kendisi bana araçta sadece iki parça boya olduğunu söylemişti bende araca ekspertiz yaptırmadım aldığım galericiye çok güvendiğim için ancak arabayi aldıktan sonra birkaçgün sonra farkına vardığım bir çok sorun gördüm araçta üç tane kaza kaydı olduğunu öğrendim sorgulayınca bunun yaninda koltuk çerçeveleri paramparça direksiyondan sesler geliyor araba g8derken geri vitese taktığında zaman zaman stop ediyor bu sorunları söylememe rağmen arkadaşım olan şahıs aracın hiç bir şeyini kabullenmiyor ve sende olmuştur diyordu ayrica aldığım protokolde araç üzerindeki plaka 55jz038 bende arkadaşımdan aldim diye hiç aklıma bile gelmedi ruhsati incelemek trafik kontrolüne girdiğimde polisten öğrendim o anda fırsattaki plaka 55jz308 mis ve bana 6177 tl ceza kesildi araçta bağlandı satıcıya durumu bildirdim paramı geri istiyorum yada verdiğim para değerinde bir araç istiyorum diye buna karşılık bana verdiği cevap olumsuz hayır olmaz yanlışlık olmuş aracı düzeltip verecegim dedi ancak ben araçtan soğudum birdaha aynı aracı almakta istemiyorum bu durumda ne yapabilirim

 86. İyi günler öncelikle.. 2015 model opel bi araç sattım..42.000 km de ve aracım sıfır çıkışından itibaren servis bakımlı.aracın garantisi 9 ay önce bitmişti..araç rizeden erzuruma gitti 3 gün sonra arıza lambası yakmış servise götürmüşler ve aracın piston kırdığını 13 bin civarı masraf olduğu söylenmiş..aracı iyi niyet garantisini sokabildik% 80 ini servis karşılıycak ücretin..aracı satın alan kişi geri kalan ücreti ve 5 bin tl bedel düşüklüğü olduğunu sölüyor ve benden talep ediyor..ve ben aracı erzuruma getiren kişinin yaşlı olması sebebiyle aracın otomatik araç olması sebebiyle kullanırken o hale getirdiğini düşünüyorum..servisteki araçla ilgilenen usta bile bu işin anlık bi durum olduğunu söylüyor.bu konuyla ilgili ne yapmam gerekir efendim.

  1. Merhaba,
   Aracı satın alan kişi, satış anında ayıbın var olduğunu ispat yükü altındadır. Nasıl hareket edeceğini bilemediğimiz için size de bir tavsiye veremiyoruz maalesef. Eğer siz, satış anında araçta böyle bir ayıp olmadığını düşünüyorsanız bir şey yapmanıza da gerek bulunmuyor şimdilik. Fakat tarafınız aleyhine hukuki yollara başvuracak olursa, usulüne uygun şekilde karşılık vermeniz gerekecektir. Aksi halde hak kaybı yaşayabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 87. Haziran ayinin sonunda bir araç satın aldım. Aracı oto experede gösterdim lakin aracda gozle gorulen hatalar dışında bir hatada çikmadi dayno testide yaptırdım motorda herhangi bir problem olup olmadigi hakkinda bilgi sahibi olmak için. Satiş sozleşmesini imzaladikdan 3 gun sonra arac ortalama olarak 20 dk sonunda şanziman ariza yapti ve satici ile gorustum. Satici kendisinde boyle bir problemin olmadigini oto experdede cikmadigi soyledi. Konuyu savciliga suç duyurusunda bulunarak devam ettim. Suç duyurum hakkinda takipsizlik karari verildi. Şimdi avukat araciligi ile konuyu asliye hukuk mahkemesine taşidim. Onerileriniz ve dusunceleriniz nelerdir nasil bir yol izlemem gerekmektedir. Arac kullanimi ile ilgili problem yaşarmiyim ??

 88. Merhabalar 3 ay önce aldığım aracın otomatik şanzımanı uğultu yapıyormuş ben bu ses motor 3 silindir diye ordan gelen motor sesi zannediyordum. Aracı aldğım kişiden bu şanzımanın tamir edilmesini ve ücretin tümümün o kişi tarafından karşılanmasını istiyebilir miyim? Ayrıca aldığımda bu sesin geldiğini ispatlayamayacağımdan benm için bir sıkıntı olur mu davada?

 89. Merhaba ben 1.11.2018 tarihinde Edirne den opel marka 2012model bi arac aldım ekspertiz de yapılan araçta önemli bi sorun çıkmadı satış aldım parasını da pesin ödedim. Edirneden Antalyaya binerek geldim yolda 1100 km sehir icinde 36 günde 400km kadar yol yaptım 7.12 2018 tarihinde bakim yaptirmak için özel servise goturdum servise yağ ve buji ve genel bakım istedim usta ben ordayken bujileri söktü ve küflü çıkınca aracin motorunda sorun olduğunu ust kapağın sokulmesi gerektigini söyledi 1 gun sonra motor bloğunun çatlak oldugunu motorun komple değişmesi gerektiğini soyledi bununda 13 bin tl masrafı oldugunu satış yapan galerici aradim 2 el ara satiyoruz garantisinin olmadığını ekspertiz yapıldığını satarken problem olmadığını kabul etmedi ben boyle aldım aracı aldığım eski sahibi ile sizi görüştureyim dedi ben ondan araç almadım dedim sizce nasıl bi yol izleyip hangi mahkemeye başvurmalıyım pazartesi bir avukat ile görüşeceğim siz bu konularda tecrübeli olduğunuz için sizin görüşleriniz benim için çok önemli teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Görüşeceğiniz avukata durumu izah ederseniz yardımcı olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 90. 21.12.2018 tarihinde …sadece 2 parça lokal, 1 parça tam boyalı olarak belirttiği, bunların dışında kazasının, boyasının ve değişeninin olmadığını belirttiği (satıcı bunu yaptırmış olduğu exper raporu ile de desteklemektedir) bir aracı satın almaya gittim. Küçük bir yer olduğu için saniyisi de küçüktü ve kaporta hasarları için 2 boyacıya gittik. …sözüne itimat ederek 105 beygir olan aracın satış işlemlerini yapmak için notere gittik. Noter 105 beygir olarak aracın bilgilerini girdi ve satış sözleşmemizi imzalayarak aracı satın aldık. Akşam eve gelip, hasar sorgulaması yaptığımda aracın motor kaputunun ve bir kaç ufak parçanın değiştirildiğini ve yapmış olduğum incelemelere göre de aracın 105 beygir değil 95 beygir olduğunu öğrendim. Ertesi gün (22.12.2018) satışı yapan vatandaşı aradım, bunları kendisinin de bilmediğini ve aracı alırken araştırma yaptığında bu hasarı görmediğini belirtti. Araç performansının iyi olduğu için beygiri ha 105 ha 90 ne farkeder dedi. Aracı tekrar almasını ve ücretimi iade etmesini istedim. Fakat parayı kulllandığı için iade edemeyeceğini, Bu kasardan dolayı 1000-2000 tl para verebileceğini belirtti. Ben ise aracı iade etmek istiyorum. Bu konuşmalarımız sonucunda satıcı ile anlaşamadığımızdan, kendisine 24.12.2018 tarihinde ihtarname cekeğimi, niye kabul etmezse de dava edeceğimi belirttim. Bu satıcıya hem TCK 157. Ve 158. Maddesine göre hemde ayıplı mal sattığı için dava açmak istiyorum. Her iki davayı da kazanma şansım nedir? İlginize ve bilginize şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   95 beygirlik bir aracın 105 beygir olarak gösterilmesi, değişen olmadığı söylenen araçta değişen parçaların olması “ayıp” niteliğindedir ve makalemizde bahsettiğimiz haklarınızı kullanabilirsiniz. Her ayıplı araç satışı (sizinkinde olduğu gibi) TCK anlamında suç değildir. Bir eylemin suç olmaması ise, sizin, hukuki haklarınızı kullanmanıza engel değildir.

   Dolayısıyla satış bedelinin iadesi veya bedelde indirim haklarınızı kullanabilir, fakat satıcının cezalandırılmasını sağlayamazsınız. Bu konuda bir avukatın desteğinden yararlanmanız daha fazla zarar etmemek için oldukça önemlidir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 91. 2 gün önce araç aldım. Daha henüz 10-15 km ilerlemişken araç yolda kaldı. Araç conta yaktı. Yaklaşık 2500-3000 arası masraf çıkacak. Satıcı Önce yaptıralım dedi ancak şimdi yan çiziyor. Galeriden alınmıştı araç,ama şahsın üzerineydi. Benim şu an ne yapmam gerekiyor? Kiminle muhatap olmalıyım? Araca acil ihtiyacım var. Masrafları ödeyip aracı alsam sonra ihtarname ile ödediğim parayı talep etsem öderler mi bana?

  1. Merhaba,
   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak gerekiyor. Tamir ettirirseniz haklarınızı kullanmanız mümkün olmayabilir.

   Saygılarımızla.

 92. Merhaba; yaklaşık 1 ay önce, bir şirketin ‘makam aracı’ olarak kullanılan aracını satın aldım. 1 aylık süre zarfında 150 km kadar kullandım. Yalnız bu hafta motordan veya ön takımdan rahatsız edecek tarzda değişik sesler gelmeye başladığını farkettim. Bugün yetkili servise aracımı götürdüğümde,servis yetkilileri 10 maddelik bir liste çıkarıp bunların kesinlikle onarılması gerektiğini söylediler. İstedikleri ücret ise 8.000 tl. Hangi mahkemeye müracaat etmeliyim? Aracı satın aldığım yer bir banka şirketi. Tüketici mahkemesinde mi açmalıyım davayı? Bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  1. Merhaba,

   Ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek yasaktır. Sorularınız hakkında makalelerimizden yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 93. Merhaba bundan 2 hafta önce 207 araç satın aldım.Aracı doğru düzgün kullanamadım.Yolda giderken sürekli stop ediyordu.Araca binmeye korkar oldum.Satan şahıs satarken sorunsuz olduğunu söyledi.Eksperde motoru şanzımanı sağlam yağ kaçakları var dedi.Satan şahıs biz aracı görmeye gelmeden önce ariza kayıtlarını sildirmiş Davayı kazanma sansim nedir

 94. Selamün aleyküm yaklaşık 3 4 ay önce bir araç sattım aracın motoru rektefiye olmuştu satarken bunları belirttim ilanada yazdım aracı alıp tanıdığı ustaya ve servislere göstererek aldı ve fiyatı 37 40 bin arası olan aracı bu motor rektefiye olmasından ve kazalrından dolayı 29.500 tl ye sattım 10 gün sonra 500 km yol yapmış beni aradı ve aracın rektefiyesinde sıkıntı olduğunu söyledi ben aracın parasını kardeşim nişan yaptığı için ona verdim ve aracı geri alacak durumum olmadığını bildirdim şu an beni mahkemeye vermiş dava sizce nasıl sonuçlanır ve ne yapmam lazım neticede aracın rektefiye olduğunu ben ona söyledim oda bilerek ve kontrol ettirerek satın aldı

 95. Merhaba, aldığım aracın km si yarı yarıya düşürülmüş araç çok arıza vermeye başlayınca 5 ay sonra öğrendim. Alırken expertiz yaptırmıştım orada şanzıman bakımı filtre bakımları contalarbakımı gelmiş gibi not düşülmüş ama ben fark etmedim. Bu km düşürülmesi ile ilgili dava açınca davamı olumsuz yönde etkiler mi … Teşekkür ederim.

 96. 10.01.2019 tarihinde galeri aracılığı ile sonradan öğrendim bir şahıstan araç aldım belirtilen ve expertiz sonuçlarının haricinde aracın kusurları olduğunu öğrendim epey maliyetli işlemler gerekiyor. benim irtibata geçtiğim kişi galeri fakat bir şahıs aracı galeriden bir araç ile takaslayıp farklı bir araç almış o dakika öğrendiğim noterde o şahıstan aldım. şimdi ben şahsa mı yoksa galeriye mi dava açmalıyım. izlemem gereken yol nasıl olmalıdır bana hukuki destek verebilirmisiniz

  1. Merhaba,

   Hem ruhsat sahibi hem de galericiye karşı hukuki süreci başlatabilirsiniz. Ücretsiz danışmanlık vermek yasaktır. Bir avukatın yardımından yararlanabilir, bizimle çalışmak istiyorsanız e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 97. Selamlar 2004 model 15 yaşında 251.000 km de bir araç sattım. Aracımda hiçbir sorun yoktu. Alıcı ekspere sokarak aracı beğendi ve aldı. 19 gün sonra motoru bitirmiş ve tamir ettirmiş. 7600 TL lik faturayı ödemem için ihtarname çekmiş. Ne yapmalıyım.

 98. 27.03.2018 tarihinde Arkadaşim aracalıgımla gıttigim bı sahiştan araç aldım bana soyledıklerının dişinda bır kusur olmadığını söyledi ve bu durumu araci başka bir arkadasa satiş sırasında ogrendık araçta baya ağır kusur çiktı aracı aldığımızda bize expertize okadar para vermemize gerek olmadığını soyledı ve araç sahibi bize güven verdı dediklerinin dışında çok ağır kusur Ve masraf çıktı araçta arabaya ihtıyacım olduğumdan dolayı mecbur yaptırmak zorunda kaldım aracın masraflarını faturalarını aldim kendısıninde haberi olmadığı söyledi bize bırlıkte araci almaya gıttıgim arkadas hepsıne şahıttir bu durumda Nası bır yol çizebılırım yardımcı olursanız çok memnun olurum

 99. Merhaba, bir hafta önce bir araç aldım 75bine. Araçta airbag sorunu olduğu ve ağır hasar kayıtlı olduğu aldıktan sonra öğrenildi. Satıcıyla iletişime geçip sorduğumda başka yerde baktırsaydın, iyice araştırsaydın o zaman vs tarzı cümleler sarf edildi tabi. Kendisine Dün ihtarname gönderdim noterden. Bundan sonraki süreç nasıl gelişir ya da neler yapılabilir? dava açıldığında sonuçlanması ne kadar bir zaman alır?

 100. Selamlar kolay gelsin. 04.02.2019 itibariyle galericinin aracı olduğu eniştesinden araç satın aldım. Bilinen ayıpların dışında akünün ölmüş olduğunu(araç çalışmıyor ve otomatik) direksiyon kutusunda sıkıntı olduğunu bugün gördüm. Satıcıya hâlâ 900 tl borçluyum fakat tarih olmadan senet imzaladık, dava yoluna gitmeden buradan bir kesinti yapılabilir mi? Senet çok başımızı ağrıtır mi ilk alış verişim olduğu için hiç bilgim yok inanınki.
  Saygılar

 101. Merhabalar,

  28 Ocak 2019’da 2011 model 86000 kmde bir araç satın aldık. Ekspere de götürdük satın almadan önce. Eksper yalnızca triger kayışının değişmesi gerektiğini söyledi. Arabayı 5 km götürmeden arıza verdi. Hemen galericiye bildirdik. Galerici aracı getirin ustamıza götürelim dedi. Ustaya götürdük sonrasında bize de önerilen bir ustaya götürdük. Arabanın triger kayışının değişmesi gerektiğini söyledi. Galerici de triger kayışı sizin bildiğiniz bir kusurdu fakat bunun dışında oluşacak kusurları öderim dedi. Biz triger kayışını değiştirdik. Aracı aldıktan 3 km sonra araç yine arıza verdi. Hem yaptırdığımız yere hem de galericiye bilgi verdik. Usta aracın yağ pompasının değişmesi gerektiğini söyledi. Galerici de yaptırın dedi. Ardından usta aracı açtıktan sonra arayıp aracın ciddi sorunu var motorunun değişmesi gerekiyor dedi. Durumu galerici ile görüştüğümüzde sorumluluk kabul etmediğini şans işi olduğunu söyledi. Daha sonra da servise gidip bizi arayarak ustanın hatası olduğunu söyledi. Motor dahil ekspere sokup onay aldığımız araç eve bile getiremeden elimizde kaldı. Nasıl bir yol izlemeliyiz. Dava açma şansımız var mıdır ? Var ise kime dava açmalıyız ? Eksper de bu durumda suçlu mudur ?

 102. Merhaba ben 25.01.2019 da araç sattım ancak alan kişi 13 gün sonra beni arayarak araçtan ses geldiğini pistonun vurduğunu 6-7 bin liralık bir masrafinin olduğunu sen bana bunu söylemedin diyor ve aracı geri almam gerektiğini söylüyor ben aracın pistonunu satmadan önce iki ay önce değiştirdim ancak yeni yaptirdigim icin bunu soyleme gereği duymadım beni mahkemeye veremecekmis ne yapabilirim aracı geri alma imkanım yok

 103. 2001 model araç sattım ilk önce kendi tamircisi ne gittik motorunda eksikler var dedi sonra yabancı bı tamirciye daha gittik motorunda buji kabloları değişirse çözülür dedi kendi kredi kartimdan parca alımı.yaptik ustaya parasını verdik araç düzeldi sonra anlaştık notere gittik aradan iki gün geçti ben arabayı geri vericem diyor Allah aşkına gördün iki ustaya baktirdin bide üstüne kendi cebinden çıkan eksiği.yaptirdin şimdi ne yapmalıyım motoru yağ kaçırıyor diyor o zaman kaçırıyordu gözüyle görerek aldı usta motoru iyi yağ kaçırıyor dedi haklarımızı öğrenebilir miyim

 104. İyi günler 1 ay kadar önce bir araç aldım piyasa değeri 47 bin olan aracı debriyajda sıkıntı olduğu ve ön cam çatlak olduğu ve de kaporta hasarı olduğu iin 42500 tlye aldım.
  Aracı aldıktan sonra debriyaj balatasının yanında volanında değişmesi gerektiği ayrıca aracın yolda gezinme yaptığının olduğu ve alt takımında değişmesi gerektiğini söylediler 2. el araç dedim 4000 tlye yaptırdım. Tabi masraflar bitmedi daha sonra mazot hortumlarının değişmesi gerektiği için araç sabahları çalışmıyordu arayıp söyledim yeminler ederek öyle birşey daha önce olmadığını söyledi ve mazot hortumları içinde 500tl harcama yaptım. daha sonra aracın enjektörleri yeni yapıldı deyip söylediği enjektör pullarından sorun çıktı onları da yaptırdım ön cam değişti 650 tl de ona verdim, mazot ısıtıcısı arıza verdi 300tl ona harcadım, mazot filtre bakımı yeni demişti onu değiştirdim, Aracı sanayiden çıkaramıyorum şuan şimdide değişti dediği triger ses yapıyor ve değişmesi gerekiyor ayrıca direksiyon pompasından ses geliyor yol bilgisayar ekranı ısınınca yazılar tamamiyle gidiyor yapılması gereken ve toparlanması için en az 3000 tl daha gerekiyor karttan çektiğim harcama 6000 tl bunlar içerisinde elden yapılan ödemeler yer almıyor ve daha da yapılması gereken 3 4 bin tl daha masrafı var her gün sanayideyim. Şuan için yapılacaklarla 53 54 bine geldi araba bana. yapılan masrafların fiyattan düşülmesi talebindeyim.

 105. Efendim merhabalar, 1 hafta önce internetten Nissan x-trail marka 2. El bir araç aldık. Satıcıya güvenerekten aracı ekspertize sokmadık sadece gramerine baktık ve birşey yoktu. Fakat 5 gün sonra arabanın giderken bir titreşim olduğunu sezdik ve yetkili servisine götürdük. Ve aracın şanzımanının sıkıntılı olduğunu ve bu sıkıntınında 30000-35000 tl civarı bir rakam ile düzeltilebileceğini söylediler. Şoke olduk ve satıcının oğluna izah ettik fakat bizimle anlaşma yoluna gelmedi sorumluluk almadı. Çok mağdur durumdayız ne yapabiliriz

 106. Merhaba, ben 6 ay önce galeriden bir araç aldım. Expertiz raporu da aldık. Havalar bozunca araç su almaya başladı, bi türlü bulunamıyo nerden aldığı. Şimdi burdaki sorumlu Expertiz,galericimi, aracın gerçek sahibimiz?ve ben dava açsam kime açıcam vede kazanabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Her üçünün de size karşı ayrı ayrı sorumlulukları bulunuyor olabilir. Bir avukatın yardımından yararlanmanız yararınıza olacaktır.

   Saygılarımızla.

 107. Merhaba, Şehir dışından galericden 75bin km de 2007 model araç satın aldım. Istanbul’a dönüş yolunda araç motor arızası yaptı ve çekici ile evime yakın oto sanayi sitesine kadar araçı 1000TL çekici masrafı ödeyerek getirttim. Oto sanayisindeki motor ustası aracın 5750TL masrafı olduğunu ve motorun daha önce tamirden geçtiğini fakat dikkatsiz bir şekilde tamir yapıldığından, pistonlarda bulunan bir civatının takılmadığı ya da gevşek takıldığı için motorun arıza yaptığını ve tüm diğer parçalara sıçrayarak motoru kitlediğini belirtti. Şimdi kanunen 8 Yaş ve üzeri ve 160.000km üzeri araçlarda garanti kapsamı dışında kaldığı yazıyor. Satın almış olduğum araç 8 yaş üzeri kafat km’si 75bin yani 160bim km altında bu durumda kanun benden yanamı yoksa stıcıdan yanamı olur?

 108. Merhaba. Yaklaşık 1 hafta önce önce oto galeriden müşterisinin olduğunu öğrendiğim bir araç aldım. Ekspertiz ve hasar sorgusunda dedikleri şekilde çıktı ve satın aldım. Aracı getirdiğimde şüphelendim ve ön iki airbaglerin açılmış ve sonradan tamir edilmiş olduğunu öğrendim. Bu konuda ne yapmam gerekli .. Arayıp bilgi verdim ama dönüş alamıyorum…

  1. Merhaba,

   Vakit kaybetmeden hukuki sürecin başlatılması gerekir.

   Saygılarımızla.

 109. Merhaba 27 Şubat 2019 da bulunduğum şehir dışından bir galerici den ekspertiz yaptırarak araç aldım. Eksper raporunda arabanın sadece 1 parçasının boyalı olduğu başka tarafında herhangi bir şey olmadığı rapor edildi. Fakat bugün arabanın tavanında ışık yansımasından dolayı dolu eziğine benzer eziklikler fark ettiğim. Üstelik alt takımından gelen sesler için ustaya gösterdiğimde 500 TL gibi masrafı olur dedi. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler.

 110. merhaba 03.08.2018 tarihinde galerinin ilanında olan komple boyalı sag taraftan hafif işlemli açıklamasıyla bir araç alımı için orduya gittim.şahsa ait olan bir araç satılmak üzere galeriye bırakılmış ve galirici müşterisinden aldığı sözde bilgiyi aracın açıklamasına bu şekilde yazmıştı. galericinin sözüne itibar ederek araca motor axpertizi yaptırıp aldım. 25.02.2019 tarihinde aracı benden almak isteyen bir vatandaş ile arabayı baktırmaya gittiğimizde kaportacının verdiği bilgi ile ( bu bilgi sonunda farklı 2 kaportacıya daha baktırdım.) aracın kapı ve ön pencere direklerinden kesilip tavanın farklı renk bir tavan ile değiştiği ayriyetten sağ ön kapının değiştiği ortaya çıktı.. şimdi bana aracı aldığım şahış zorluk cıkarmaya çalışıyor. dava acsam sonuç ne olur ve burada her iki tarafada dava açmalımıyım.
  Teşekkür ederim.

 111. İyi günler.Galeriden araç aldım araçta herhangi bir sorun olmadığını söylediler.Ancak zamanla aracın hava yastıklarının çalışmadığını, araçta 5-6 parça değişen olduğunu, ve km sinin düşürüdüğünü öğrendim.Aracı aldığımdan bu yana 1,5 yıl oldu satıcıya sorunlarımı söylediğimde değerinde bir aracın geldiğinde onun yerine veririz diye beni oyalıyorlar kanuni zaman aşımı süresi 2 yıl diye biliyorum doğru mudur.Ayıplı 2.el araçlarda tüketici hakem heyetine mi başvuru yapılır.Yoksa hangi mahkemeye dava açılması gerekir.Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   En doğrusu, haklarınızı riske etmemek açısından satıcıya karşı dava açmaktır. Dava açmış olmanız, daha sonra davanızdan vazgeçemeyeceğiniz anlamına gelmez. İkamet ettiğiniz il/içedeki Tüketici Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Davayı avukatla takip etmek, sizi şu anda öngöremediğiniz muhtemel bazı zararlardan koruyacaktır.

   Saygılarımızla.

 112. Merhaba,
  3 ay önce ikinci el bir araç aldım. Radyo teyp navigasyon sisteminde radyo frekans arızası oluştu ve servise götürdüm. Sistemi söktüler, analize gönderdiler ve değişeceğini yurtdışından yeni sistem geleceğini söylediler. 40 gün geçti. Radyo arızası için seçimlik haklarımı kullanabilir miyim ? Yoksa beklemekten başka çarem yok mu ?

  1. Merhaba,

   Araç garanti kapsamında ve siz de tüketici sıfatına haiz iseniz, seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Fakat bu yorum, mahkemenin, kesinlikle sizin talebiniz doğrultusunda karar vereceği anlamına gelmez.

   Saygılarımla.

 113. iyi günler . bir kaç ay önce bir aracımızı satmıştık en fazla 2 ay kullanmıştık. sattıldıktan sonra bir kaç ay sonra alıcı aradı motorunda ve aküsünde arıza oldugunu ve km geriye çekildiğini söyledi ama bizim bunlardan hiç haberimiz yoktu bilmiyorduk yani. ihtarname yazıp kendi yollamış dava acacağına dahil. bizde en son eksper raporunu en son muayne evraklarını cıkarttık kanıt olarak. sonuç ne olur acaba . nasıl bir yol izlememiz gerek sizce ?

  1. Merhaba,

   Kilometrenin geriye çekildiğini ispat edebiliyorsa, uygun şekilde açacağı davayı kazanması muhtemeldir. Kilometreyi sizin düşürmemenizin veya sizin bu durumu bilmemenizin etkisi bulunmamaktadır. Zaten makalemizde de bunları anlatmıştık.

   Saygılarımızla.

 114. Merhaba
  19/03/2019 tarihinde araç aldım aldğımın 2. Günü araçta alttan yağ akmaya başladı ustaya götürdük direksiyon kutusu arızalı dendi
  Araç sahibini aradım arızayı reddiyor
  Aracı geri almasını söyledim
  Verdiğim ücreti harcadığını söyledi
  Bunun ile ilgili mahkmeye verme hakkı bulunuyor mu?

 115. S. A yaklaşık 3 ay oldu arac alınalı1500km kullanıldı aracı alırken motorun degiştigini ufak miktar kesilmiş faturasını da verdi yorumlarının resimleri mevcut 4,4lük bakımlı olarak belirtmişti servis bakımları için il dısına gittim geldim Aracın öngögüsün degiştigini ögrendim arac suan motor indirdi piston kırmış arza ikazı veriyordu ve önceki sahibine tel sözlü olarak söylediğimde beyin güncellenmesi demişti ve aynı zamanda arac ta olumsuzluk oldumu diye sormuştu serviste suan arac duruyor 20000₺ Masraf cıkardı resim ve arzaya sebep verebilecek listeleri yazdı anlık olmayıp öncesinden kaynaklı olduğunu söylediler önceki satıcıya uzlasalım diye MSj attım yanasmadı motor degısmıs olarak kabul ettin diye savunuyor bu hususta izleyebileceğim yol nedir saygılarımla. Not motor acık olarak serviste yaptırmalımıyım yaptırmamalı mı.

  1. Merhaba,

   Aracı tamir ettirmeden bilirkişi incelemesi yaptırmanız yararınıza olabilir.

   Saygılarımızla.

 116. Merhaba; 15 Ocakta şahıstan 2008 model Wosvagen Carevella 9+1 Ticari minübüs aldım. (km: 275.000).. . Bir iki gün sonra su eksiltmeye başlayınca motor bloğunda catlak olduğunu ve suyun yağa karıştığını öğrendik. Durumu satıcıya anlattığımda bu durumdan haberi olmadığını ancak; birbucuk sene önce aracın hararet yaparak conta yaktığını, tamir ettirdiğini söyledi. Yapılan işlemlerin
  usta kayıtları elimde. Ayrıca aracın bir daha hararet yapmaması için termostata delik açtırdığını söyledi. 1)Bilirkişi incelemelerinde blok catlağının yaklaşık nezaman olduğu bilinirmi?
  2)Termostata delik açtırması bu arazaya yol açarmı, yada usülsüz yolla arızayımı ötelemiş oldu.
  Dava açarsam sonuç alabilirmiyim. Hangi mahkeme bakar. Süreç nasıl işliyor. Saygılar.

 117. Merhaba hayırlı günler ben 2018 6.ayında bir araç aldım aldığım zaman expertiz yaptırdım ve 1 parça değişen ve 1 parça lokal boyalı ve 1.500 tllik hasar kaydı çıktı kabul ettim ve 44 bin tlye aracı aldım ve aracta hiç bir değişiklik yapmadan aynı şekilde 2019 1. Ayda sattım alan kişi expertis yaptırmadı benim yaptırdığım EXPERTİSe baktı ve kendi ustasına götürerek teyitaldı ve alım satımı gerçekleştirdik arada 3 4 geçti dün beni aradı arabanın fazladan 1 parça boyası ve şasi düzeltilmiş dedim bundan benim haberim yok seni mahkeme vercem dedi burdan şu soruyu sormak istiyorum alırken ustasına gösterdi aracı teyit aldı ve bu 4 ay içerisin de bu adamın arabayı kendisi kaza yapıp ta benim üzerime iftara atmadığını nerden anlaya bilirim yardımcı olabilir misiniz benim sorumluluğumda mıdır yada adam bana iftara atıyor olabilir mi

  1. Merhaba,

   Aracı sattığınız kişi, bu aracın, “satış anında” ayıplı olduğunu ispat etmek durumundadır. Bunu yapabileceği bazı yol ve yöntemler var elbette. Biz onun nasıl bir yol izleyeceğini bilemediğimizden şu an için net bir şey söyleyemiyoruz.

   Saygılarımızla.

 118. Merhaba
  2. El otomatik arac satin aldim alirken ekpertize sokmadim. Arac ilaninda bakimlari yeni yapilmis masrafsizdir olarak yazilmistir. Buna gore kendim bakarak ve saticinin bazi soylemis oldugu kusurlari bilerek aldm. Bu kusurlar uzun mars basmasi ve motorda yag kacagi idi. Fakat sanzumana dair hicbir sorun olmadigini belirtti. Araci aldiktan 1 hafta sonra sikintilar bas gostermeye basladi stop etmeler. Otomatik sanimanda sapitmalar. Sanzumanciya gittim ve sok arac daha once sanzimani vurmus ve karterine kaynak yaptirmis ayrica yag kacagi olduhu goruldu. Tamirci direk yag kacagina sadece 3000 masraf revizyon istese 7 bin masraf olacagini belirtti. Ayrica ufak efek kusurlarda buldum arac teybi kaset arizali. Far yukselk calismiyor gibi. Hic biri ilandada yazili deil ve bana soylenmedi. Saticiya ilettigimde baktirsaydin belki sen yaptin git nere veriorsan ver gibi karsilk aldim masraflarida karsilamyacagini iletti . Ilan fotosunu cekmistim belki lazim olur die masrafsiz oldugu filan yazili … Ne gibi haklarim vr nerelere basvurmaliyim. Sonuc tersine cikarsa bana da ekstra masraf cikarmi… simdiden cok tesekkur ederim

 119. MERHABALAR 16,06,2015 YILINDA FORD COURİER MARKA BABAMIN ADINA SIFIR ARAÇ SATIN ALDIM.ARACI KENDİM İKAMET ETTİĞİM ŞEHİRDE HUSUSİ OLARAK KULLANMAKTAYIM.ALDIĞIM GÜNDEN BERİ BİRÇOK ÜRETİM HATASI KAYNAKLI ARIZA VE SORUN YAŞADIM BİR ÇOĞU SERVİS TARAFINDAN ZORDA OLSA GİDERİLDİ.ARACIMI VEKALET İLE 11,9,2017 TARİHİNDE EŞİMİN ÜZERİNE ALDIM. 2018 YILI ORTALARINDA ARACIMDA KÜÇÜK PAS LEKELERİ MEYDANA GELMEYE BAŞLADI VE YIL SONU İTİBARİYLE BİRÇOK YERİNDE PASLANMA VE ÇÜRÜMELER BAŞLADI. SERVİSE KASIM 2018 YILINDA KAYIT AÇILMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPILDI BOYAMA VE PARÇA DEĞİŞİMİ TEKLİF ETTİLER BENDE DAHA SONRA KABUL ETMEYİP ARAÇ DEĞİŞİM TALEBİNDE BULUNDUM.ARACIM HUSUSİ KAMYONET RUHSALI AİLE ARACIDIR.3 YILLIK NORMAL GARANTİSİ 2018 YILINDA BİTMEDEN UZATILMIŞTIR.BU ARACA ÜRETİCİ 3 YIL /100000 KM NORMAL GARANTİ 3 YIL BOYA GARANTİSİ 12 YIL PASLANMAZLIK GARANTİSİ VERİYOR. NOTER KANALIYLA İHTARNAME ÇEKTİM ŞİMDİ İSE MAHKEMEYE VERDİM.KARŞI TARAFIN DAVA İÇİN CEVAPLARI ŞÖYLE: ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVA İPTALİ ARACIN KULLANIM HATASI KAYNAKLI PASLANMASI VS GİBİ CEVAPLAR İLE DAVANIN REDDİNİ TALEP ETMİŞLER.
  BENİM SORUM ŞU: BU DURUMDA BU DAVAMDA KAYBETME YADA MAĞDUR OLMA GİBİ BİR İHTİMALİM VARMI YADA AÇTIĞIM DAVADA HAKLIMIYIM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM..

 120. Merhabalar,
  4 yıl önce kaza geçirmiş ve yaptırılmış bir aracı uygun olduğundan satın almak için incelemeye başladım, araca ilk bindiğimde airbag ışığı yanmıyordu. Aracı biraz kullanıp, sürücü koltuğu kendime göre ayarladıktan sonra araç airbag uyarısı verdi. Satıcı ise aracın kaza geçirdiğini bu yüzden diz airbağ’inin patladığını ve tamir edildiğini fakat sürücü koltuğunu oynatınca ara sıra uyarı verdiğini ve daha sonra uyarı lambasının söndüğünü ve eğer sönmez ve hep yanmaya devam ederse kendisinin tamir etirebileceğini söyledi. Satıcının dediği için daha sonra uyarı lambası söndü. Aracı satın almadan önce yetkili servise ekspertize soktuğumda aracın airbagın uyarısı verdiği (servis airbag ile detaylı inceleme yapmadığı için bana bu konuda başka bilgi verilmedi) servis kayıtlarına geçmiştir. Aracı satan kişiyi tanıdığımdan ve ticari faaliyetlerde bulunduğumuzdan dolayı satıcıya güvenerek aracı aldım, yaklaşık 2 yıl kazasız kullandım ve aracı sattım. Aracı sattığım kişi de aracı kazasız bir şekilde kullanmaktaydı. Araç satışımdan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra yetkili servis bana mesaj atarak, benim aracın üretildiği seride ki tüm araçları geri çağırıp airbag fişeklerini ücretsiz değiştirmeleri gerektiğini söylediler. Bende aracı sattığım kişiyi arayarak durum hakkında bilgi verdim. Aracın yeni sahibi benim vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda aracı servise götürdü. Servis yaptığı incelemeler sonucunda aracı direksiyon ve yolcu airbaglerinin patladığını, patlayan airbaglerin katlanarak tekrar yerine konulduğunu ve araca direnç atıldığını söylemişler ve airbaglerin yaptırılmasını, yaptırılmaz ise airbag fişeklerini değiştirmeyeceklerini ve bakanlığa bilgi verileceğini, bu durumda da bakanlık tarafından da aracın trafikten men edilebileceğinin söylenmesi üzerine, aracın yeni sahibi beni arayarak aracın airbaglerini yaptırmamı istedi. Bende aracı satın aldığım kişiyi arayarak aracı tamir ettirmesini istedim ama satıcı hiç oralı olmadı. Ben bu aracın tamir masrafını karşılayıp, aracın devrini üzerime almadan aracı bana satan kişiye dava açabilir miyim? Dava açabilirsem, kazanma ihtimalim nedir?

  Bilginize ve ilginize teşekkür ederim.

 121. Merhaba.
  2017 senesi ağustos ayında bmw 1.16 araç aldım. Araç bugün takas ile Sarı da çıkardım. Galeriden exper sonrası aracın tramerine yansımayan satılırken söylenmeyen airbag açılmış ve önden ağır kaza yapmış. Ben alırken bunları duymadım sadece 7 bin tramer var diye bildirildi.
  Şimdi satıcıya ulaşamıyorum bu durum için ne yapılabilir

  1. Merhaba,

   Satıcıya ihtarname gönderebilir, araç üzerinde mahkeme kanalıyla inceleme yaptırabilir veya doğrudan dava yoluna gidebilirsiniz.

   Bizimle çalışmak isterseniz, e-posta ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 122. İyi Günler;
  01.09.2018 tarihinde bir araç satın aldım aracı expertiz yapttırdım araç 148,000 kmde denilerek satın aldım.Yaklaşık 10 gun sonra kadar aracı satmak zorunda kaldım 10.09.2019 Tarihinde bir arkadasa 148500 de oda expertiz yaparak satın aldı evraklar bende mevcuttur.sbm kaydı yapmadan aldım benden alan arkadasda yaptırmadı.Tarafıma yaptığı dönüşte aracın ağır hasarlı oldıgunu ve iade etmek istedğini belirttim.Kendisinden zaman istedim ve ne zaman cagırsam ısım var dıyıp gelmedı değer kaybı para iadesi talep ettim gelmedi emsal araç teklif ettim 2 defa yine gelmedi en son bende daha getırmemesını soyledım cunku araçla 6 ayda yaklasık 16000 kmde yol yapmıs ve benı mahkemeye vermıs simdi aracın bire bir aynı ucretını talep ediyor.Davayı kazanabılırmı?Kazanırsa aracımla yaptığı yol aracın yıpranma payı tutar makemece dusurulmu?Cevabınız için şimdiden teşekkur ederım

 123. iyi günler
  araç satın alıp bi kaç gün içinde sattım sattıgım arac agır hasarlı cıktı ve benı mahkemeye verdı bende aldıgım sahsı davaya mudahıl edebılırmıyım

 124. Hayırlı günler,öncelikle herkese içtenlikle cevap vermişsiniz çok tşk. 2 hafta önce 94 model aracımı Aydın da Ankara’lı bir şahsa sattım.Aracı 1 yıldır kullanıyordum ve bakımlarınıda herzaman düzenli yaptırdım.,hatta satmadan önce komple bakım yaptırıp o şekilde teslim ettim.alan kişide zaten sorun suz bir şekilde 8-9 saat yol giderek evine gitmiştir.Kendi şimdi beni arayarak sabahları araba ilk çalıştığında hafif titiriyor sonra düzeliyor onun için tamirciye gittiğini bakıldığında üst kapak contasının daha önceden yandığını tornacıda düzeltülmesi gerektiğini yada değişmesi gerektiğini falan söğledi.bende yolda falan kaldığını zannettim sordum bi sorunmu çıkardı sizi yoldamı bıraktı yada bırakacak bir arızamııdır dedim cevap yok ,ama yapılması gerekiyor daha önce ellenmiş diyor bunun için benden 3000 tl istiyor,yoksa dava açacağını bildiriyor.25 yaşında bir araçtan bahsediliyor şuan.hiç başıma gelmediğinden bu konu beni rahatsız etti.ben sapasağlam bakımlı bir araç teslim ettim bu tutarı ödemek ve muhatap olmak istemiyorum.bununla ilgili ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı rica ediyorum.tşk.syg.

 125. 2007 model araç aldım araç ertesi gün şanzıman arızası verdi şanzıman servisi ne götürdum şanzımanin arızalı olduğunu bu arızanın daha önceden var olduğunun arızayı şanzıman sicakken belirgin bir şekilde göstermediğini ancak araç soğukken belirgin şekilde gösterdiğini söyledi şanzımanin içindeki parçaların bozuldugunu bunların değişmesi gerektiğini söyledi bizde şanzımani yaptırdık 6150 TL ücret ödendi aracı ticaretini yapmayan birinden aldım araç Bursa’dan alındı ben ankara dayim hangi mahkemeye müracaat etmeliyim

 126. Merhaba 2006 model bir BMW aldım.
  Almadan önce yağ akıtma gibi bir sorunu vardı.Servise gösterdiğimizde bir takım parçaları değişti.Noterden aldıktan 20 km sonra araç istop etti ve aynı şekilde whatsappdan ve arayarak videolu yazılı ve sözlü bir şekilde Servisede satıcıyada sorunu belirttim.Satıcı tüm masrafları karşılayacağını söyledi.Motor iki hafta kadar yetkili serviste kaldı ve yağ pompası dişliler marş rolesi gibi bir çok parçası değişti.Şuanda çıkan masraf 3.500 tl oldu ve hala motor çalışmamaktadır.Karşı tarafı aradığımda daha fazla beklemek istemediğimi ve iade etmek istediğimi söyledim.Karşı taraf ise para ile farklı bir borcunu ödediğini sadece masrafları karşılayabileceğini söyledi.Bu şekilde dava açsam nekadar sürer? Anlaşma yoluna mı gitmeliyim ? Elimde almadan önce aldıktan sonra servis kayıtları ve değişen parçalar ve motorun çalışmadığına dair belgeler var. Cevaplarsanız çok memnun olurum.Teşekkürler.

 127. Merhaba. 2018 Ekim’de takas ile 27000 TL bedelli bir araç aldık. (Noterde 15000 civarı kayıt edilmiş) Havalar soğuk olduğundan klima çalışıyor sandık fakat aldıktan sonra ısıtmayı denediğimizde yine soğuk hava verdiğini fark ettik. Sanayide sıcak soğuk ayar düğmesinden olduğunu öğrenip, düğmeyi yaptırmadan manuel olarak sıcağa değiştirttik. Fakat sorun şu ki şimdi havalar ısınınca tekrar manuel olarak soğuk konuma getirttiğimizde klimanın çalışmadığını öğrendik.
  Onun dışında aracı sorunsuz denilerek satın aldıktan sonra 100 km hızın üstünde arabanın titrediğini ve akslarında sorun olduğunu, şanzıman bilyasının aşırı ses yaptığını ve arıza verebileceğini, arka amortisörlerinin çalışmadığını, airbaglerinin patlak olduğunu öğrendik ve dava yolundan haberimiz yoktu maalesef. Korkudan araç ile toplamda 7000 km anca yapabildik. Bahsettiğim masrafların arabayı ilk aldığımda bakımını yapan ustanın şahitliği dışında herhangi bir ispat delilimde mevcut değil. Bu durumlar için hak iddia edebilir miyim?

 128. Merhaba iki gün önce Nevşehir’den bir araç aldım ilan fiyatı 29 bin olan araca hiç bir sıkıntısı yok diye 28 bine anlaştık daha sonra Nevşehir’e gittiğimde aracın vites geçişlerinde ve airbek lambası yanıyordu nevşehir sanayisi küçük otomatikten anlayan bi usta bulamadım aracı satan kişinin yakını aracı şanzımanın yeni yapıldığını söyledi Aksaray’da şanzıman ustasını aradı yanımda sen konuş dedi aracın şanzımanını yaptığı söylenen kişi ön akslardan dolayı yapıyor dedi aracı satan kişinin yakını sen bunu Ankara’da yaptırırsın burda anlayan yok dedi ve bu masraflar için 1 tl daha düşüyorum dedi bizde inandık aldık aracı Ankara’ya geldiğimde ustama götürdüm aracı aracın şanzımanı sıkıntılı çıktı 1500 2000 arası ve şanzıman sökülünce belki daha fazla çıkacağını söyledi ki bunla değil motor yağ kaçakları var bi dünya su kaçağı var eksoz çürümüş airbek beyni arızalı motor üst kapağı eksik hava borusu eksik daha bir dünya eksiği ki arka sis lambası yanmıyor ampül Takayım dedim orası kırılmış kabloyla ampülü yapmışlar allah korusun bi şase yapsa araba yanar bu konuda dava açsam kazanırmıyım ?

 129. merhaba 2008 model linea aracımı 1 ay önce sıradan bir vatandaştan 138.450 km’de ekspere sokarak satın aldım. 1 parça boya denmişti ancak 3 parça boya çıktı ona rağmen anlaştım aldım. ancak araç 139.100 km civarlarında yani aldıktan 500-1000 km kullandıktan sonra motor arıza ışığı yandı ve araç teklemeye başladı seyir halinde iken yolda kaldım. aracı servise gösterdiğim yer motor ile daha önce oynanmış bujilerin yağlanıp aracımın yağ yaktığını sekman yada rektefiye atılması gerektiğini söyledi. bu zaman zarfı içinde ben alıcıya bunu bildirdim baştan haberim yok bende hiç olmadı dedi kapadık telefonu. 1 hafta sonra araç yine yolda bırakınca yine bildirmek istedim telefonu açmadı 10 kere aradım açmadı açmıyorda. satıcıya malının böyle falan olduğunu beni ve ailemin can güvenliğini etkileyecek şekilde aracını sattığını whatsapp yolu ile yazdım okuduğunu yazdığım yazıyı gördüğünü gözlemledim ama hala cevap vermiyor. ben şuan dava açabilirmiyim. kazanırmıyım? yoksa masrafları ile araç banamı kaldı nereye nasıl ne şekilde başvurabilirim bilgi verirseniz sevinirim.

 130. Merhabalar 29.05.2019 tarihinde bi araç aldım aracı alırken expertize veya ustaya göstermedim aldığım kişi arabanın sadece sol ön kapısının değişik olduğunu söyledi 30.05.2019 tarihinde sanayiye uğradım kaportacıya gösterdim arabayı kaportacı aracın sol ön kapısının çıkma olduğunu sol arka kapının macunlu ve boyalı olduğunu bide direklerde işlem,macun ve boya olduğunu söyledi. Araç sahibine aracı iade etmek istediğimi söyledim fakat kabul etmedi bununla ilgili ne gibi yollara başvurabilirim yardımcı olursanız sevinirim..

 131. Mrhb iyi çalismalar dilerim.
  2 ay once adima kayitli araci takas etmek suretiyle galericiye teslim edip begendigim araci aldim.Ayrica 9.000 tl fark ödedim.
  Satis islemi esnasinda karsilikli expertiz raporlarimizi yaptirip ödeme ve noterden devir islemlerimizi bitirdik.Aldigim arac galericinin degil sonradan notere gelen sahsin adina kayitliydi ve bana devir islemini o kisi yapti.
  Yaklasik 1 ay araca bindikten sonra arac sanziman arizasi verdi ve yaklasik 6 ile 8 bin arasi masrafinin oldugunu ogrendim.Ayrica yaptigim arastirmalar sonucu araci galeriye satan kisinin yakin zaman icinde sanziman beyni ile ilgili islem yaptirdigini, 900 tl karsiliginda cikma bir beyin taktirip araci o sekilde galericiye sattigini ogrendim.Aracin sanzimani ile ilgili bu islemin yapildigi satis esnasinda tarafima soylenmedi ve bu durumu tesadufen ogrendim.
  Bu durumda nasil bir yol izlemeliyim, takas yapmam durumu etkiler mi, aracin iadesini veya masrafin tamamini talep hakkim var mi?
  Yardimlariniz icin teşekkur ederim.

 132. Merhaba,
  Arefe günü 2.el taşıt kredisi kullanarak ikamet ettiğim şehirden farklı bir ilden bir araç satın aldım. İlanda hatasız, boyasız, hasar kayıtsız şeklinde belirtilen aracı telefonla arayarak teyit ettikten sonra aracın bulunduğu ile gittim. Arefe günü olduğu için ekspertize götüremedim. Noter ve banka işlemlerini yaptıktan sonra aracın şase numarasından sorgulama yaptığımda yaklaşık 700 tl kadar hasar kaydının olduğunu gördüm. Bana bunun önemsiz olduğunu aynanın değişmiş olabileceğini söylediler. Bayram günü de araç zor çalıştı, bayramın 3. Günü de yine aynı şekilde çalışmasında problem oldu. Bayram olduğu için kapalı olan dükkanlar sebebiyle aracı ustaya gösteremedim. Aracı aldığımdan beri uyuyamıyorum. Aracın otomatik aynalarının çalışmadığını fark ettim. Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. İlk mesai gününde sabahtan ustaya gideceğim. Araç 2.el taşıt kredisi ile alındığı için nasıl bir yol izleyebilirim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

 133. Bı araç aldım aracı aldıktan sonra muayene tarihlerinden km düşürüldüğünü öğrendim bana söylenmedi bu ne yapmam gerek

 134. MERHABA;
  1 ay önce filo kiralama şirketinden aldığım 2016 model araç 77 bin km idi. araç motor arızası yaptı ve yetkili servise çektim. yetkili serviste garantisi biteli 1 ay olduğu için garanti kapsamı dışında olduğu söylendi. Ancak aldığım kiralama şirketi sattıkları 2. el araçlarına 6 ay garanti veriyor ve bunu da internet sitelerinde paylaşıyorlar. 75 bin bakımını yapmadığım için garantiye sokamadıklarını ve yardımcı olamayacaklarını belirtiyorlar. ancak araç 75 binde iken onlarda idi bende değil ne yapmalıyım yasal olarak teşekkür ederim.

 135. Aralık 2018de bir araç aldım. Alırken expertiz yaptırdım ve 2 parça boya var dendi. Sözlü olarakta iclerde hiç birşey yok dendi. Şimdi aracı satmak istediğimde ise şoför hava yastığı ve diz hava yastığının açtığını öğrendim. Böyle olunca da 10bin TL gibi bir zarar ederek ancak satabiliyorum. Ben hakkımı nasıl arayabilirim. Satan benim haberim yok önceki sahibinden olmuş, bizde böyle aldık diyor. Exper raporu ve whatsap görüşmeleri duruyor.

  1. Merhaba,

   Haklarınız konusunda detaylı açıklamalara makalemizde yer verilmiştir. Satıcının, “benim haberim yok” şeklindeki savunmasının değeri yoktur.

   Saygılarımızla.

 136. Merhaba,
  satım bayram Arife’sinde 10 günlük bayram tatili bitikten sonra aracı satın alan arkadaş yetkili serviste 16 bin kilometrede fabrikasyon bir arızadan dolayı garantiden komple motor değiştiyor ve satın alan kişi ben bunu geri vermek istiyorum diye beni arıyor benimde geri alacak durumum imkanım yok dedim avukatına durumu bildirmiş suç duyurusunda bulunacak bu davadan aracımda hata kusur yok ekspertiz yapıldı herşey yapıldı aracında arkasındayız sıkıntı yok şahış ben kıl adamım takıntılı adamım böyle bir araca binmek istemiyorum motoru değiştiğini söyleseydin satın almazdım gibi sözlerde bulunuyor bana bende alırken böyle aldığımı söyledim hata benim için bir avantaj olduğunu düşündüm araç 17 binde fabrikasyon hatasından dolayı motor değişmiş araç şuanda 40 binde ama motor ömrü 24 binde sizin içinde bir avantaj diyorum anlamıyor aracın boyalı değişenli kilometresi vesaire gibi bir şey söz konusu değil tamamen motoru değişmiş diye dava açacakmış sizin kanaatiniz ne olur sonuç ve benim yapmam gereken nedir bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum cevap için şimdiden teşekkür ederim…
  NOT: bu arada satışım araç noter sistemindeki değeri 79500 TL ben aracı sattım 79 bin TL ye emsalleri sahibinden sayfasında kilometresi 65 binde olanları 82500 TL den satılık ilanlarında satılıyor araçta herhangi bir sıkıntı sorun yoktur sadece motoru değiştiği için bize bu davayı açacak…

  1. Merhaba,

   Anlattıklarınıza göre olayda bir “suç” görünmüyor. Dolayısıyla suç duyurusundan sonuç almak mümkün değildir. Fakat ayıplı araç satmak suç olmasa da size hukuki sorumluluk yükler. Aracın satış bedelinin iadesi talebi ile açılacak davanın kabul edileceğini sanmamakla birlikte aracın değer kaybı konusunda karşı taraf haklı gibi görünüyor.

   Saygılarımızla.

 137. Merhaba lar gecen ay 2015 model ford mondeo araci haleri araciligi ile bir sahistan aldım ve arac 10-15 defada bir marşa bastığımda titreme yapıyordu geçen hafta yetkili servise gösterdim aracı motorun üst bloğunun sokmemiz gerekiyor arza tesbiti için 1000tl de çıkabilir 50000 bin tl.de cikabilir dedi bende başka bir yetkili servise de goturdum bu gun o da aynı şeyi söyledi ben de bu gün motorun yarın açılıp bakılması için servisteki yetkili kişiye onay verdim
  Ve satıcıyı aradım araci galeriyi aradim ben de böyle bir şey yoktu dediler yardımcı olamayız dediler sizin ile.calismak istiyorum ilk etapta ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması yararınıza olacaktır. Telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

  2. Kolay gelsin bende kendi aracını sattım şahisdan şahisa aalan kişi inceledi begendı detaylı expere soktu kurumsal firmada hersey calişyor sorunu yoktur sanruf iç plastık de catlak cıkmısn10 cm gibi servis 9 bin fiyat vermıs benden karşilamami istedi yok dedım ihtarname cekmıs benimde ole bişey den haberim yok nasıl yol izlemelıyım

 138. Merhaba ben Soner eröz ben bir araçla kendi aracımı takas ettim ve bana araaçta bir şey yok dediler araç takla atmış şimdi 2 aydır hiç çalışmıyor usta usta gezdirdik nasıl yardımcı olabilirsiniz

 139. merhaba
  expertiz raporları – hasar kayıt bilgileri olan aracımı ALICI ya satarken , ALICININ rızası ile 2 şahitin de imzalayacağı bir anlaşma yaparak , aracı çıkabilecek her sorun – arıza- kayıt- kusur- ayıp da bana hiç bir şekilde dava açmayacağına dair – aracı çıkabilecek her ayıbı-kusuru göze alarak ,isteyerek,beğenerek aldığına iş bu anlaşma- sözleşmeyi imzalatırsam ! HUKUKEN ilerde dava açma hakkı olabilir mi ?
  selamlarımla .

 140. Merhabalar..
  1999 model ford escort marka aracımı sattım. Alan kişi eksper yaparak aldı. Motorunda sorun olmadığını bilerek aldı. Ama aracı satın aldıktan 2 gün sonra motor arızası nedeniyle arabayı çalıştıramadığını söyledi. Çekiciyle tamirciye götürmüş aracın motorunda sıkıntı olduğu söylenmiş. Aracın iadesi için tüketici mahkemesine dava açmış .Ben aracı satış yaparken en ufak bir sorun yoktu bunu alıcı kendisi de görüp test etti. Şimdi 20 yaşında olan bir araca ve satıcıya mahkeme nasıl bir sorumluluk yükler acaba..
  İyi çalışmalar

 141. Merhabalar.
  2012 model 54000km de bir xmax 250 motosiklet aldım.
  Aldıktan 300km sonra motor sürüş esnasında piston dağıttı ve satış bedeli 9750TL olan motosiklette 4500TL tamir bedeli meydana geldi.
  Satın aldığım kişiyle konuştuğumda “Sana verdiğimde sorun yoktu. Ben dolandırıcı değilim.” gibi cevaplar aldım. Kendisini bugün görüşmeye davet ettim ancak beni whatsapp gibi uygulamalardan ve telefon aramalarından engelledi.
  Ben motora ihtiyacım olduğu için tamirat sürecini başlattım ve bir gün sonra motorun masrafı yapılmış tamir edilmiş olacak. Ancak motorun hasarlı yerlerinin ve parçalarının teker teker fotoğrafı var ve hasarlı parçalar elimde durmakta.
  Motorun tamirini yaptırmış olmama rağmen elimdeki fotoğraflar, tamir ile ilgili belgeler ve motordan çıkan hasarlı yedek parçalar ile dava açma hakkım var mı?
  Var ise dava bu şekilde benim lehime sonuçlanabilir mi?
  Şimdiden vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

 142. Merhabalar bir hafta önce araç aldım 500km cıvarı yol yaptım dün şanzımanında sıkıntı oldugunu anladım experdr bır sorun gorunmemisdi servıse sordum buyuk maliyetlere yapılıyor aracı gerı ıyade edebılırmıyım.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,

   Hiçbir tamirat (veya müdahale) yaptırmadan aracı bilirkişi marifetiyle inceletip ardından dava yoluna gidilebilir.

   Saygılarımızla.

 143. 06.05.2019 tarihinde 1992 model honda civic bir arac aldım satıcının bulundugu bölgede (exper) bulamadık satıcı ısrarla moturuna ben kefilim diyerek göstermeden satışı yaptık 22.07.2019 tarihinde arac beyaz duman atıyor diye ustaya götürdügümde motorun bitik oldugunu söyledi nasıl bir yol izleyebilirim.

 144. Merhaba
  15 gün önce şahıstan 2009 model hundai accent era arac aldim bana 4 beş parça lokal boya olduğunu ve 1 değişen olduğunu söyledi alırken gösterdiğini başka kusuru olmadığını söyledi bugün kaportaciya gittiğimde tavanın komple kesilip başka bi tavan takıldığını lokal boya dediklerininde komple boyalı olduğunu öğrendim bu durumda zararımı karşılamak için nasil bir yol izlemeliyim?

 145. 2008 model araç aldım elektronik aksamında problemli çıktı ayrıca motorun rektefiye edildiğini öğrendim. Aldığım kişi sivil vatanda. Dava açacağım ancak danıştığım avukat araç 10 yaşını geçtiği için bir sonuç alamayacağımı söylediler doğru mudur

 146. Merhaba, kendi aracımı satmak istiyorum. Aracımı sıfır aldım ve garanti süresinde motor arızası yaşadım garantiden yaptırdım. Sattıktan sonra alıcı bir sıkıntı yaşarsa bu şekilde dava açmaması için ne yapmam gerekir? Satış sözleşmesinde boyalı parçaları bildirsem, motordaki işlemi bildirsem böyle bir davanın önünü kesebilir miyim?

 147. Merhabalar 2018in 8.ayında bir araç aldım araçta ilk başta herşey gayet normal idi fakat gün geçtikçe aracın ön kaput kısmında ve arka bagaj kısmında sürücü adayı ve sürücü kursunun isminin yazılı oldugu izler çıkmaya başladı megerse aracı bana satan şahıs önceden sürücü kursunda çalışan aracı bana satmış yazıların gölgelikleri belli olmasın diyede pasta cila yaptırmış tabi güneş ışığı VS nedenler ile bu yazılar zamanla ortaya çıktı ve aldatıldıgımı anladım malumunuz üzere piyasada sürücü kursu aracını hiç kimse almaz bende aracı bana satan şahıs gibi katakulle yapamam bu durumda benim hukuki bir dava açmam neticesinde oluşan maddi zararımı bana aracı satan kişiden karşılamam mümknmü acaba
  not( aracın noter satış evrakı eksper raporu VS hepsi bende hala mevcut) teşekkür ederim

 148. Merhabalar satmış olduğum bir aracın hasar kaydı yoktur ilanıma gelen müşteri sorgulamadan aldığı araçta çarpma olarak çıkan bir kayıt varmış. Ben alırken sorgulamadım. Araçta çizik olmadığını birkaç parçada keyfe keder boya olduğunu bildirdiğim ve mekanik olarak orjinal 16700 km’de satışını yaptık. Ertesi gün alıcı hasar kaydının çarpma olarak çıktığını ve aracın komple boyalı olduğunu savunarak uzlaşmak istedi. Ustasının aklıyla 11 bine sattığım aracın değer kaybı olarak bin tl talepte bulunuyorlar bana ayrıca mekaniğindede krank somunu sıyırdığını arıza çıktığını ustasının 1800 tl yapacağını zararların değer kaybı ile birlikte karşılanmasını talep etti. Benim bildiğim başka ustayı arayarak sorduğumuzda bu arızayı 100 TL’ye 3 saatte motoru sökmeden yapabileceğini söyledi. Bu arada 20 günde 2300 km yol katetmiş alıcı. Bu yapılan 2300 km de oluşan hatadan ben sorumlumuyum? ( sonuç itibariyle 18 bin bakımında kayış bakımı yapılması gereken araç km gelmeden oynanmış hatalı ürün takılmışta olabilir.) Bu arıza Benim tarafımdan olmadığını nasıl kanıtlayabilirim. Değer kaybı + masraf diye belirttiği fiyatları düştüğümüzde (2800 tl satış miktarımdan düşsek 8200 tlye) sattığım modelde km’lerde motorsiklet bulunmaz. Km’si 50 bin 60 bin olan motorlar hatta hasar kayıtlı olanların en ucuzu bile 10.500 tl piyasası. Piyasanın altında satmış olduğum araç için haklarım nelerdir. Bu durumda haklı taraf olabilir miyim ?

 149. Merhaba, 2 hafta önce 2016 model mercedes aracımı 175000 km başka bir şehirden galericiye sattım. Galerici bulunduğum Şehir’e gelerek aracın ekspertizini kendisi yaptırdı. Alan galerici 2 hafta sonra, aracı yetkili servise götürdüğünü ve motor bloğunda çatlak olduğunu komple yeni sandık motor alınması gerektiğini ve ücretin 60000 TL olduğunu ve bu ücreti benden talep etti. Bir gün sonra tekrar arayıp dışarıda tamir yapılabildiğini ve 35000 TL ye bu işin tamir edilebileceğini belirtti. Nasıl bir yol izlemeliyim.

 150. iyi günler
  5 ay önce araç aldım ancak aldığım araç satıcının bana belirtmediği motor olsun kliması olsun sürekli arıza verdi parça değiştirnek zorunda masraf yapmak zorunda kaldım şimdide araç beni nerdeyse yolda braktı sayılır ne yapmam lazım. Teşekkürler şimdiden.

 151. Merhaba,

  3 sene önce galeriden araç alıp ekspertize soktum. Araçta motor kaputu değişimi ve boya dışında herhangi bir problem çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde araç hava yastığı arızası verdi. Özel servise götürüp kontrol ettirdim. Hava yastıklarının iptal edildiği söylendi. Aracı yetkili serviste kontrol ettireceğim. Ardından çıkacak rapora göre hava yastığı iptal edilmişse aracı aldığım galericiye dava açmayı düşünüyorum. Fakat aradan geçen uzun süre göz önüne alındığında galerici muhtemelen “ben sağlam sattım, aracı kullanan sonradan iptal ettirmiş” diyecektir.
  Aracı bu şekilde satarsam hem vicdanım rahat etmeyecek hem de aracı sattığımda ölümlü veya yaralanmalı bir kaza durumuna karşı alıcıya karşı mesul olacağım. Yani bu aracı her türlü yaptıracağım. Sizce dava açmalı mıyım?
  Saygılarımla

 152. Merhabalar yaklaşık 1 ay önce bulunduğumdan farklı bir şehirden araç aldım araç yaklaşık 20 yaşında. Alırken bana hiçbir kusur dan bahsedilmedi hatta herşeyin bakımının yapıldığı söylendi. Aracı expertize sokmadık, aracı sorunlu veya sorunsuz aldım şeklinde noter satışı dışında özel bir sözleşme yapmadık. Araç alım satım sonrası uzun yolda yağ eksikti. Aradan 6 gün geçti arıza verdi. Çekici faturası ve araç resmi mevcut. Verdiği arızayı yaptırdım faturada aldım. 14. Günün de araç yine arıza verdi. Yine kurumsal bir çekici firması ile taşındı kaydı mevcut resimide. Aradan yaklaşık 1 ay geçti suan da motor ve şanzıman arızası söz konusu. Alıcıyı ilk hafta aradığımda açmadı ikinci haftaki sorun oldugunda tekrar aradım açtı sorunlardan bahsettim bende yoktu alırken baktın 2 hafta binmişsin gibi bir konusmada bulundu. Yasal süreç başlayacağım dediğim zaman başlaat dedi gayet rahat bir biçimde. Belgelerimin önemi var mı, aracı iade edebilir miyim? Bilirkişi dediğimiz kişilere yetkili serviste mi ulaşabiliriz yoksa tayin mi ediliyor dava açıldığı zaman yardımcı olursanız çok sevinirim.
  İyi çalışmalar

 153. Merhaba ben 09.04.2019 tarihinde 2016 model bir araç aldım aracın ilk muayenesiydi aldığım kişi yaptirdi ben almadan 1 gün önce 08.04.2019 tarihinde ben aracı 4 ay kullandıktan sonra başka birine sattım sattığım kişi bakım için servise gittiginde km sının orjinal olmadığını söylemişler aracın km si düşürülmüş beni aradı dava acicagini söyledi araç 63.000kmde girmişti muayeneye 2018 de 110.000km de girmiş servise yani km düşürme işi ben aracı almadan yapılmış sattığım kişi bana dava açsa kazanirmi burda benim kaybim ne olur alacakları bendenmi tahsil eder mahkeme yoksa benim aldığım kisidenmi nasıl bı yol izlemem gerekli

 154. Merhabalar,kişiden aldığım araba 1 yıl sonra motor arızası yaptı. 20 bin kadar masrafla yaptırdım. Ekspertizde bu arıza görünmedi. Bu parayı aldığım kişiden talep etme hakkım var mı

 155. Mart-2019’da iş arkadaşımın tanıdığının internet satış sitesindeki aracını (Komple Boyalı, Ağır Hasar Kayıtlı [Hava Yastığı açılmasından dolayı] ve sadece sol-ön çamurluğu değişen halde bilerek kabul edip) satın aldım. Alışveriş esnasında bana ibraz edilen ekspertiz raporu da bu doğrultuda idi ve arada iş arkadaşım olduğu için yeniden ekspertiz ve diğer inceleme-değerlendirme işlemleri yaptırmaya gerek görmedim.
  Ancak, önceki gün sanayide genel bir bakım yaptırmaya gittiğimde arabada gizlenmiş 3 adet (motor sorunlarıyla ilgili) arıza kodu olduğunu, ön ve arka dşsklerinde tamirler yapıldığını, şasenin burkulup-düzeltildiğini öğrendim ve maalesef iş arkadaşımın konuya vakıf olduğunu da öğrenerek güven istismarına uğradığımı farkettim. Seçimlik Haklar’dan “bedel iadeli sözleşme fesih” seçeneğini kullanarak (öncelikle tabii ki satıcıya ihbarnamede bulunmak kaydıyla ve kabul edilmemesi durumunda) Noter Satış Sözleşmesi üzerindeki araç bedelini almak üzere Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmayı (makalelerinizden anladığım şekliyle) düşünüyorum.
  Zamanaşımı konusunda karşılaşabileceğim kısıtlamalar hakkında bilginizi rica ediyorum:
  -Satıcıya göndereceğim ihbarnameye, cevabını ne kadar sürede bana iletmeli, yani ne kadar süre cevap bekleyeceğim?
  -Bu bekleme süresi belirsiz ise makul süre nedir?
  -İhbarnameye hiçbir yanıt gelmemesi halinde Noter’den Fesih İhbarnamesi de göndermem gerekir mi?
  -Hiçbir cevap alınamazsa bu durumu yazışma kayıtıları ile dava için başvuru yapılacak Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ibrazım, dava sürecinde delil olarak değerlendirilip kabul görebilecek midir?

 156. Merhabalar, 34 gün önce şahıstan 42 bin TL ye otomobil aldım. Bugün egzoz dan beyaz duman çıkmaya başladı. Arıza tespiti için ustaya götürdüm aracın motorunun ve enjektörlerinin sorunlu ve işlemli olduğunu ve 7-10 bin arası masraf çıkardı. Satıcı motorunun sorunsuz olduğunu belirtmişti. Ne yapabilirim?

  1. Merhaba,

   Bu gibi durumlarda, henüz tamir ettirmeden, araç üzerinde inceleme yaptırdıktan sonra dava yoluna gidiyoruz. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya telefon ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 157. 5 gün önce Opel vectra 2004 model bir araç aldım. Aracı alırken araç sahibi arka stop lambası sinyal lambası ve airbag arızalı olduğunu söyledi ve kabul ettim. Aracım dün durduk yere hararet yaptı ve servise götürdüğümde aracın motor beyninin bozuk olduğunu ve sıfır parçasının 10.000₺ olduğunu söylediler. Araç yetkili serviste beklemekte ve şimdi ben ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz. Teşekkürler

 158. Galeriden 2015 model skoda Octavia aldım, expertiz gerekmez cillop gibi araba dedi, ikaz lambası yanıyordu bakıma 200km var yazıyordu, bakımlarını özel serviste yaptırdım fakat ikaz lambası sönmedi. Biraz araştırınca Skoda Octavia otomatik viteslilerde kronik arıza olduğunu öğrendim, Satıcı galeri firmasını aradım bizim tanıdığımız var yaptırırız dedi satıcı firmaya inancım kalmadığından yarın yetkili servisine götüreceğim. Yaklaşık 4000-6000 TL masrafı olabiliyormuş. Aracı geri iade edebilirmiyim, araçtan soğudum.

 159. Merhaba,

  26.04.2019 tarihinde 37.000 TL bedelle Toyota yetkili servisinden 2008 model Ford Fiesta 1.4 TDCİ (dizel) araç aldım.Aracı aldığımda 109.520 km’deydi.Aracı alırken test sürüşü yapmamıza izin verilmemiş olup sadece aracın boyalı bölümlerini gösterir expertiz raporu satış yetkilisi ve tarafımdan imzalandı.Bİr nüshası da bende olan evrakta motor mekanikle ilgili herhangi bir bilgi bulunamamaktadır.
  Aracı aldıktan sonra 110.000 km’de periyodik bakımlarını yaptırdım(shell marka motor yağı,hava filtresi).Annemin tedavisi sebebiyle araç İstanbul-İnebolu arası gidip gelmekte olup 114.000 km gibi aracın duman attığını fark ettim. Würt marka enjektör temizleyici kullandım fakat fayda etmedi.Araç şu an 124.000 km ‘ye ulaşmış ve yağ bakımı geçen hafta yapıldı.Aracın camları açık bir şekilde seyahat etmek çok zor sürekli mazot kokuyor ve yoğun duman atıyor.3 farklı tamirciye getirip baktırdım ve hepside enjektörlerden kaynaklandığını min. 3.000 TL max. 6.500 TL masraf olduğunu belirttiler.Araç sürekli memlekette olduğundan satın aldığım yere bugün(09.09.2019) itibariyle gittim ve bu sorunların olduğunu anlattım.10 yaşındaki araç için garanti veremeyeceklerini ve satın aldıktan 3 ay sonra talep geldiği için yardımcı olmayacaklarını belirttiler.Ayrıca aldığınız mazottan kaynaklanır diyerek başlarından savdılar.
  Şu anda bu aracı yaptıracak mali durumumuz yok ve annemin hem tedavi görüp hemde belediyede çalışması sebebiyle aracı kullanmak zorundayız.
  Yaşanan sorunla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor lütfen yardımcı olur musunuz_
  Saygılar.

 160. Merhaba haziran 2019 tarihinde sahibinden.com üzerinden bulduğum bir aracı normal bir vatandaştan satın aldım. Satın alırken tüm bakımlarını eksiksiz yaptığını hiç bir masraf yapmayacağımı söyledi ve güvenerek ekspertize sokmadım aracı. Arabayı aldıktan sonraki 2. gün toplamda 140. km yol gittikten sonra araba motor arızası verdi yolda kaldı. Satıcıya durumu anlattım benle ilgili bir durum yok tüm bakımını yaptırıp verdiğini motora giden borunun patlayıp patlamayacağını ben nerden bilebilirdim diyerek, kullanıcı hatası dedi. Arabayı çekiciyle çektirip yaptırdım. Tamamen yaptırdıktan sonra arabayı bir başkasına sattım. Ancak tamir için 8-9 bin lira parça parası ve işçilik parası ödedim. Bu durumda karşı tarafa halen dava açma şansım var mı ?

  1. Faik bey merhaba,

   Satıcıya karşı dava açma imkanınız elbette var ama bu davada, o aracın, “satış anında” ayıplı olduğunu ispat etmeniz gerekir. Bunu da ancak bilirkişi incelemesi ile yapabilirsiniz. Sattığınız aracın, açacağınız davada incelenmesini sağlayamazsanız bu iddialarınızı ispat edebileceğinizi düşünmüyoruz. Sattığınız aracın, açacağınız davada incelenmesini sağlasanız dahi yapılacak teknik inceleme sonucu bilirkişinin düzenleyeceği raporda, aracın, “satış anında” ayıplı olduğu teknik olarak açıklanamazsa, davayı kaybedeceğinizi düşünüyoruz.

   Bu tür durumların önüne geçebilmek için en uygun yöntem araç bir arıza yaptığında bu arızayı tamir ettirmeden evvel bilirkişi incelemesi yaptırmaktır.

   Saygılarımızla.

 161. Görüyorum ki millet hukuku suistimal ediyor.Ben de öğretmenim. Aracımı sattım. Arabalardan anlmamam, anlamak zorunda da değilim. Adam geldi, bak ben anlamam dedim expertiz yaptır dedim. Yok dedi, zaten ben eşimin üstüne alacağım, eşek niyetine kullanacağjm, kendi adıma alırsam el koyarlar filan… Ben de aracı aldığımda yaptırmadım, bana söyleneni adama da söyledim. Neyse haftasonu geldi alalacele, doğru notere sür dedi. Gittik satışı aldı. 1 gün sonra aradı müsait değildim açamadım mesaj yazdım müsait değilim mesaj yazın diye. O da yazmış sen dolandırıcısın, sen nasıl eğitimcisin, bana ayıplı mal sattın. Ne oldu ki dedim ben kimseyi kandırmadım dedim. Araç kaza yapmış filan dedi. Ben de son exper raporunu, hasar kaydını zaten ilanda fotoğraf olarak koymuşum. Adam il ilçe milli eğitimi bile arayıp beni rezil etmiş. Sürekli taciz mesajları atıyor yok seni dava edecem, milli eğitime rezil edecem vs.vs. Ben de araç aldım adam abs beynini söküp çalmış, dava açmak aklıma bile gelmedi, alırken baktırmadan aldım, baktırsaydım ortaya çıkardı zaten. Yani hukuk alıcıyı koruyor da satıcıyı korumuyor mu? Yorum yazanlardan görüyorum ki millet bu şekilde para kazanmaya çalışıyor resnen. Buradaki yorumlardan cesaret alıyor millet satıcıyı taciz ediyorlar.

  1. İlhan bey merhaba,

   Yorumunuzdan, “bilmeden” mi yoksa “bilerek ve ilana yazarak mı” kazalı bir araç satışı gerçekleştirdiğinizi açıkçası anlayamadık.

   Fakat her iki ihtimale göre de cevap vermeye çalışalım. Her şeyden önce, kazalı bir araç ayıplıdır. Bunu nereden anlıyoruz?

   Türk Borçlar K.nun 219. maddesinden, madde şu şekilde: “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.”

   Dikkat ederseniz, araçta var olarak bildirdiğiniz bir niteliğin (örneğin “araçta yol bilgisayarı var” dediniz) o araçta bulunmamasından sorumlu olduğunuz gibi, siz böyle bir vaatte bulunmasanız dahi aracın değerini azaltan (kaza aracın değerini azaltır) olumsuz nitelikleri ile de sorumlusunuz. Bir başka ifade ile “bu araçta kaza olup olmadığını bilmiyorum” demiş olsanız dahi eğer araç kazalı ise bu kazasından dolayı alıcıya karşı sorumlu olursunuz.

   Ne var ki siz, yorumunuzda “Araç kaza yapmış filan dedi. Ben de son exper raporunu, hasar kaydını zaten ilanda fotoğraf olarak koymuşum” ifadelerine yer vermişsiniz. Eğer alıcının bahsettiği kaza, sizin ilana koyduğunuz hasar kaydındaki kaza ise veya sizin ilana koyduğunuz eksper raporunda bu kaza sonucu araçta oluşan kusurlar (değişen/boyanan parçalar) görülüyorsa zaten bir sorumluluğunuz da olmayacak. Bunu nereden anlıyoruz? Kanunun, 222. maddesinden. Madde, şu şekilde: “Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.”

   Yok eğer, alıcının bahsettiği kaza, sizin ilana koyduğunuz hasar kaydındaki kaza değilse veya sizin ilana koyduğunuz eksper raporunda bu kaza sonucu araçta oluşan kusurlar (değişen/boyanan parçalar) görülmüyorsa aynı kanunun 219/2. maddesine bakmakta yarar var: “Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.” Dolayısıyla siz de ayıpların varlığını bilmeseniz bile o ayıplardan dolayı alıcıya karşı sorumlu olursunuz.
   Bir alım satım işinde satıcı olan taraf olduğunuzda bu maddenin uygulanmasını istemeyecek ama alıcı olduğunuz durumlarda bu maddenin uygulanmasını mı isteyeceksiniz? Hukuk kuralları herkesi tatmin etmek zorunda değildir. Bu ülke vatandaşlarını TBMM’de temsil eden milletvekilleri (kanun koyucu) kanunun bu şekilde olması gerektiğini uygun bulmuşlar ve bu şekilde bir kural koymuşlar. Bizler de, ister beğenelim ister beğenmeyelim bu ülkenin birer vatandaşı olarak bu kurallara uygun hareket etmekle yükümlüyüz. Kanun, herhangi bir kişinin beğenip beğenmemesine bağlı olmaksızın uygulanmak zorundadır. Hakimler de, olaya uygun düşen kanun hükümlerini uygulamakla görevlidir. Burada daha fazla tartışılacak başka bir husus da yok.

   Gelelim, alıcının, sizi veya bağlı bulunduğunuz kurumları sürekli arayıp rahatsız etmesine. Türk Ceza K.nun “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlıklı 123. maddesi “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde olup aynı kanunun “Tehdit” başlıklı 106. maddesi ise: “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklindedir.

   Dolayısıyla siz de aracı sattığınız kişiye karşı haklarınızı kullanabilir onun hakkında en yakınınızda bulunan Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Son olarak, “Buradaki yorumlardan cesaret alıyor millet satıcıyı taciz ediyorlar.” şeklindeki yorumunuza katılmanın imkanı bulunmamaktadır. İnternet sitemizin hiçbir yerinde aracı satan kişinin aranarak veya başka şekillerde taciz edilmesi önerilmemektedir.

   Saygılarımla.

   Av. Orhan AKA

  2. Öğretmen olmanızı neden vurguladınız anlamadım ?? Öğretmenler dürüst mü olur, güvenilir kişiler midir ? O yüzden mi öğretmenliğinizi vurguladınız. Hukuku suistimal etmek diye bir cümle bir öğretmene ne kadar yakışıyor? İnsanlar haklı ya da haksız iddia ettikleri konularda haklarını arıyor cevabını da hakimlerimiz veriyor. Suistimal edilen bir durum olması demek hakimlerimize hakaret gibi bir şey.

 162. Aracı internet üzerinden satışa koydum. Aracın bilinen kusurlarini yazdım. Ayrıca aracın ekspertiz açık olduğunu ve bütün bakımlarının yetkili servisde yapıldığı bütün kayıtlarının reno servisinde olduğunu isteyenin ordan kayıtlarını görebileceğini belirttim. Aracına alıcı cıktı. ALICI daha sonra öğrendiğime göre reno servisiymiş. Firma adına birisi geldi ve ısrar etmem rağmen arabayı ekspertiz sokmadı sadce elinde boya makinesi ile bakıp arabanın soyledigim gibi olduğunu belirtip aracı satın aldı. Ki bu süreçte araba ile 50 km yakın beraber yol yaptık. Satış işleminden sonra aracı alıp gitti yaklaşık 300-350 Km yol gittikten sonra telde beni aradı ve aracın ariza yaptığını söyledi. Aracı o saatte rica ile kapalı samsun reno servisine çekmiş. Ordaki usta.ustun koru bakarak aracın motor arızası vermiş olabileceğini söylemiş. Beni geri aradı ve aracı geri almam gerektiğini söyledi. Adamlara çalışır yürür bakımlı sorunsuz araba sattık ve başımıza gelen bu. Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Merhaba,

   Satıcı, aracın, satış anında ayıplı olduğunu ispat edebilir ve tacir olduğu için kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun hareket ederse size karşı makalelerimizde yer alan haklarını kullanabilir.

   Saygılarımızla.

 163. Merhaba, 11.09.2019 da 2005 model hyundai aracımı sattım. Ben arabayı alırken ekspere sokmadım.(yaklaşık 2 yıl önce aldım) Aldığım kişi bana, değişeni olmadığını ancak bir kaç parça boyası olduğunu söyledi. Aracı her gün aktif olarak kullandım. Aracımı satışa çıkardım. Şu an ki sahibi arabaya gelip baktılar, ben daha önce expere sokmadığımı kendilerine belirttim. expere sokmak istediler ve kendi belirledikleri yere götürdüler. Araçta olan sorunlar çıktı, kaputunun değişmiş olduğu tespit edildi. Motorunun gayet iyi durumda olduğu söylendi. Bu gün aracı sattığım kişi beni aradı ve dün yolda kaldığını, çekici ile aracı ustaya çektiklerini, ve orada ki ustanın motorun yeniden yapılması gerektiğini söylediğini belirttiler. Ben böyle bir sıkıntısı olduğunu bilmediğimi söylediğimde, zaten arıza vermeden bizzat o sorun için bakılmadan ustanında anlamayacağını söylediler. Benden talep ettikleri şu, motoru yaptırıp masraflarını yarı yarıya karşılamamız. Aksi taktirde mahkemeye vereceklerini, bu konuda emsal davalar olduğunu ve kazanıldığını söylediler. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   Karşı taraf, sattığınız aracın, satış anında ayıplı olduğunu ispat edebilirse, ki bunu ancak mahkeme kanalıyla yaptırılacak bir bilirkişi incelemesi ile yapabilir, size karşı haklarını da kullanabilir. Biz, elbette, karşı tarafın bu hususu ispat edip edemeyeceğini bilemeyiz zira bu teknik bir konudur.

   Saygılarımızla.

 164. Selamlar;
  Öncelikle itinalı makaleniz için teşekkür ederiz Orhan bey.
  Ben 3 ay önce takas ile bir araç aldım . Aracın sürücü Airbag i değiştirilmiş olduğunu yeni fark ettik. Tamamen şans eseri ile. Bana verilen Expertiz raporunda bu yer almıyor. Artı satan şahıs ta söylemedi.
  Bir hak talep etme imkanım var mıdır ? Yani takası geri döndürme gibi .
  Ayrıca açılan davalar ne kadar sürede karara bağlanıyor ?
  İyi çalışmalar.

  1. Merhaba, teşekkür ederiz.

   Airbag değiştirilmiş ve fakat faal durumda ise aracın değerinde bir azalma meydana getirip getirmeyeceği önemlidir.

   Saygılarımızla.

   1. Satarken airbag değişmiş denirse mutlaka kafada bir soru işareti olur kanımca . Yani kaza büyüklüğü gibi . Çünkü tremerde rakamsız kaza çıkmakta .Alırken söylenseydi almaktan kesin olarak vazgeçerdim . Ancak tecrübenize istinaden cevap istesem ?

    1. Merhaba,

     Doğru şekilde açılacak bir dava ile olumlu sonuç alınması muhtemeldir.

     Saygılarımızla.

 165. Merhabalar detaylı makaleleriniz için çok teşekkür ederim. Az çok bilgi sahibi oldum ama yine de sizin fikirlerinizi duymak isterim.

  14.09.2019 tarihinde manavgat-antalya adresinden bir galeriden araç aldım. ilanında değişen parçasının olmadığı motor şanzuman ve yürüyen aksamlarında hiç sorun olmadığı belirtiliyordu. Aracı almak için istanbuldan gittim ve ekspertize soktuğumuzda 2 parça değişeni olduğu ortaya çıktı. Bunu bilerek aracı satın aldım.

  Fakat manavgattan yola çıktıktan 45 dakika sonra antalya merkezine inmeden aracın şanzımanı saçmalamaya başladı. Satıcıyı arayıp durumu bildirdim ve antalyada oto sanayisine gittim. Servis kaba bir kontrolün ardından beyinde sorun olabileceğini ve 2.000 tl masraf çıkabileceğini belirtti. Satıcı ile görüştüm ve parça varsa yaptır abi malımızın arkasındayız dedi. Parça olmadığı için mecburen istanbula yola devam ettim ve gece Bursa civarında araç yolda kaldı. Çekici ile istanbula getirdim. Şuan detaylı inceleme sonucu yaklaşık 6-7.000 TL masraf çıkıyor. Satıcı arabayı geri almam benim sorumluluğumda değil diyor ve masraf konusunda belki yardım edebileceğini söylüyor.

  Bu durumda nasıl bir işlem yapmalıyım acaba ?

 166. aldığım aracın ilanında 90 beygir yazıyordu… satın aldıktan bir ay kadar sonra yetkili servis 75 beygir gücünde olduğunu söyledi.satıcıdan değer farkını alabilirmiyim? yada satıştan cayma hakkım varmıdır..(bir sürü de bakım yaptırdım)

  1. Merhaba,

   Aracın bedelini geri almak veya değer farkını talep etmek mümkün gibi görünüyor. Bizimle çalışmak isterseniz, “bize ulaşın” bölümünde bilgilerimizi bulabileceğiniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 167. Merhaba, 20.12.2016 yılında 2012 model Clio 4 araç aldım. Araç bana icon paket diye satıldı. 17.09.2019 tarihinde aracın icon paket değilde touch paket olduğunu öğrendim. Bu durum bilerek veya bilmeyerek (ayıp ya da hileli satış giriyor mu?) yapılmış olabilir ama maddi olarak benden aracın değerinden fazlası alındı. İlk aracım olduğu için acemiydim ve bilgim yoktu. Ayrıca kendi memleketimden bildik tanıdık insandan aldığım içinde güvendim. Şimdi öğrendiğim bu durum karşısında nasıl bir yol izlemeliyim? Aradaki değer kaybını alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz sorun da ayıp niteliğindedir. Değer kaybını talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 168. merhabalar araç satın aldıktan sonra aracımın su eksiltmeye başladığını farkettim yedek su haznesini değiştirdikten sonra aracı başkasına sattım.aracı sattığım kişi de benimle iletişime geçip araçtaki sorunun devam ettiğini söyledi bende aracı bana satan kişilere ihtar çektim sonrada aracı geri satın aldım tamir ettirdim şimdi ben bana aracı satan kişilere dava açacağım ancak araçtaki sorunun başta ayıp olduğunu bilmiyordum sonuçta bildirim için geç mi kalmışım davamda sıkıntı olur mu sizce

 169. Merhabalar;

  24.09.2019 tarihinde araç satın aldım,aracı ekspertiz yaptırdık raporlarda beni rahatsız edecek herhangi bir soruna rastlamadık.Aracı yaşadığım şehire getirdim,aracın motor arıza lambası yandı.Ustama götürdüğümde aracın motoruyla oynandığını üst kapağının açıldığını ve tellerle tutturulduğunu araçta yağ kaçağı olduğunu söyledi.Satış yaparken satıcı bize bunu bildirmemişti.
  Şimdi noterden ihtarname çekip tüm hukuki haklarımızı kullanacağız fakat sonuçlanması ne kadar sürüyor?Avukat masrafları ortalama ne kadar rakam vermeniz mümkün mü?
  Konuyla ilgili mail kutumu yeşillendirirseniz sevinirim:)

 170. İyi günler 2014 yılında galeriden bir araç satın aldım. Yaklaşık 1 ay sonra aracı sattım. Sattığım kişi 2018 yılına kadar aracın muayenesini yaptırmamış ve 2018 yılında muayeneye gittiğinde aracın şase numarasının farklı olduğu ortaya çıkmış. Bu olay üzerine hakkımda resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı soruşturma başlatılsa da takipsizlik kararı verildi. Araç da zapt halinde. Aracın ayıplı olduğu iddiasıyla tarafıma dava açıldı ve davada galericiyi de davaya ihbar ettik fakat davayı kaybettim ve araç bedelini ve yargılama giderlerini ödedim. Şimdi galericiye ayıplı maldan dava açma şansım var mı, tüketici mahkemesinde açmalı mıyım, zamanaşımı süresi geçti mi ayrıca burada zamanaşımı hangi olay tarihi itibariyle işler. İyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   Size karşı açılan davayı galericiye ihbar etmekle çok iyi bir iş yapmışsınız.

   Zamanaşımı sorunu yaşayacağınızı düşünmüyoruz.

   Saygılarımızla.

 171. merhabalar, 1.5 ay önce 2012 model bir araç aldım. alırken ekspertiz yaptırdık. bize orda enjeksiyonları temizletirsek araç için iyi olacağı söylendi.acil bir durum olmadığı da belirtildi. 3 gün önce araç evin önünde sabah işe gidecekken motor arızası verdi ben çalıştırmayı denemeden yetkili bir yere götürdüm. orda makinaya bağlandı ama sorunun enjeksiyondan ziyade motor arızası sebebiyle olabileceği, aracın yağ yaktığı ve bunun tamamen motorla ilgili olduğu söylendi. şuan aracın enjeksiyonlarını temizletmek yerine garanti olması için değiştirtiyorum. ama ben bunu yaptıktan sonra bunların asıl sebebinin motordan kaynaklandığı söylenirse dava açma, en azından tamir ücretini talep etme hakkım olur mu? arabamı seviyorum iade etmek vs değil ama mağduriyet yaşadığıma inandığım için giderilmesini istemek istiyorum. böyle bir hakkım var mı?

 172. Merhaba,
  1 Ay önce bir araba aldık araç takası ile birlikte.Verdiğimiz araç sorunsuz idi ancak aldığımız araba henüz 1500 km yol yaptık motor arızası verdi ve servisin vermiş olduğu ortalama 8 bin TL civarı. Ancak ben aracı aldığımda sigorta masrafı fazla olunca araç sigortası ucuz olması için aracı kayın pedere devir yaptım. Dava açmak için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
  Saygılarımla,

 173. Merhaba ben kredi ile bı arac aldım kompiteste falan soktum aracın eskisini artısini öğrendim balata rotil ve şanzıman kulağı gibi arızaları vardı kabul ettim aldım 1 buçuk ay Kadar bindim kompiteste çıkan arızalari da yaptırdim ve Kredimi kapatmak için sattım 232 binde aldım geri 232 binde sattım sattım kişi beni 15 gün sonra aradı motor turbo enjeksiyon hepsi arızalandı yeniden yapılacak diye para talep etti bende haliyle kredi borcum için sattım için ve bende öyle bı arıza yoktu diyerek kabul etmedim hatta cumartesi satis verdim EFT işlemi ile Pazartesi paramı aldım tanımadığım halde güvendim arıza falan olsa neden EFT bekleyim iptal edebilir diye
  Şimdi ben asgari ücretle çalışan biriyim beni mahkemeye vereceğini söyledi kendimi nasıl savunmam nasıl ifade etmem gerekir ise servisle gidip geliyorum araca 200 km anca yaptım halde beni suçluyor ve satış verdigim gün 60 70 km yol yaptık

  1. Merhaba,

   Tarafınıza karşı bir dava açılacak olursa bizimle veya başka bir avukatla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 174. Merhabalar. 22 Eylül Pazar günü 18600 km’de aldığım 2014 model motosikletim 25 Eylül gecesi 19 bin km’de iken arıza yapmış bulunmakta. 26 Eylül sabahı motosikletimi götürdüğüm serviste motorun sağ ve sol kapakları sökülerek yapılan incelemede motorun kilitlendiği ortaya çıkmıştır. Motora bakan servisin tahminine göre 10-15 bin liralık masraf olduğu söylendi. Bu durumda motorumun eski sahibine dava açma imkanım var mıdır? Motorun tamirini değil motoru iade edip ödediğim ücreti geri almayı istiyorum çünkü motorum tamir edilse bile değer kaybına uğrıyacak. Bu durumda dava açıp motoru iade edip noterde belirtilen satış miktarını geri almam mümkün müdür?

  1. Motoru baktırdığım servisten bir fatura, belge vs. birşey almadım. Ücreti motosikletimi baktırdığım servisin parça aldığı dükkana kredi kartı ile ödedim. Bu dava sürecinde bir sorun olur mu?

  2. Merhaba,

   Motosikletteki sorunlar ayıp niteliğindeyse ve bu ayıplar satıştan önce var ise (ki bu husus bilirkişi incelemesi ile anlaşılır) elbette motosikleti iade edip satış bedelini iade alma hakkınız bulunuyor. Önemli olan motosiklete herhangi bir müdahalede bulunmadan bilirkişi incelemesi yaptırmaktır. Süreci bizimle birlikte takip etmek isterseniz telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

  3. Öncelikle paylaşımınız için teşekkür ederim. Yeni aldığım aracım da sabahları çalışmama sorunu ilk sabah tan ortaya çıktı. Ben basit bir sorun olduğunu düşünerek tamirciye götürdüm ama bir haftadır sorun çözülemedi. Alırken eksperde yaptırdım ama bir sorun çıkmamıştı. Satıcı normal vatandaş aradığımda bende böyle bir sorun yoktu dedi. Ben bu durumda aracı tamir için uğraşmalımıyım? Yoksa öncelikle sorun devam ediyor iken tespit mi yaptırmalıyım? Şimdiden teşekkürler

 175. Merhabalar ben 99 model Doğan S marka aracı sahibinden.com adlı internet sitesinde gördüm ve akşam baktım almaya karar verdim araç sitede 77.000 de görünüyordu ve ilanda aracın motor ve yürüyen aksamının kusursuz olduğu yazıyordu. Galerici tarafından araç bana noter işlemleri bittikten sonra teslim edildiğinde kilometresinin 4400 civarında olduğunu lakin 2 sene önceki muayenesinde de 89.000de olduğunu farkettim. Galerici satarken komple boyalı olduğunu bana söyledi fakat araçtaki boyanın altında sarı renk boya olduğunu dolayısıyla ticari taksi bozması olduğunu farkettim. Galerici ürününü geri almayı aracın 99 model olması dolayısıyla kendisine yasal bir dava açamayacağımı söyleyerek reddediyor. Bu sorunlar gizli ayıba girer mi aracın eski model olması dava açmamı engeller mi ?

 176. Clio arabamı bundan bir ay önce antepden kocaeliye gelen 75 yasındakı amcaya sattım elımdekı eski exper raporlarını kabul etti takrar götürelim dediğim halde araç antepe giderken motor kitliyor dava acıcaklar bir sonuç elde edebilirler mi

 177. merhabalar satın aldığım 2. el aracı 2 ay kadar sonra başkasına sattım ve bu kişi benimle iletişime geçerek aracın motorunun komple değişmesi gerektiğini söyledi.bende satın aldığım kişiye ayıbı bildirdim ve araç kullanılamaz durumda olduğu için delil tespitinden sonra aracı tamir ettim.delil tespitinde uzun zamandır olan ayıp demiş bilirkişi sadece.tamir masraflarını almak için şimdi bana aracı satan kişiye dava açmak istiyorum davayı kazanabilir miyim ?seçimlik haklardan hangisini kullanmam gerek.

 178. 12.10.2019 tarihinde 2018 model 8.000km’de motosiklet araç aldım.. alan arkadaş hiç bir sıkıntı olmadığını.. tamamen orijinal olduğunu , 6.000 kmde bakım yaptırdığını ve 10.000km’ye kadar bakımlı olduğunu söyledi ve bu sözlerine güvenerek motosikleti satın aldım..
  15.10.2019 tarihinde Yetkili Servise gittiğimde 8.000 km’de bakım yapılması gerektiğini aksi halde motosikletin garanti dışı kalacağını yetkililer söyleyince bakımını yaptırdım.
  Servis yetkililerinden motosikletin geçmişini istediğimde aracın Elektronik ve Hararet sorunu yüzünden Gösterge Paneli ve Aracın Motorunda Silindir Kapağı ve bir çok parçaların değiştiğini öğrendim.. Satıcı Şahısı arayıp aracın geçmişinde böyle bir sıkıntıların olduğunu ve tarafıma hiç bir şekilde bu konuları söylemediğini söyledim… satıcı bu durumu kâle almadı ve sağlam araç sattım deyip istediğini yapmaya özgürsün dedi..
  Kişiyi sosyal medyada araştırdığımda söz konusu motor hakkında bir grupta motorun sorunlarını dile getirip çözüm ve yardım aradığını gördüm..
  Bende 16.10.2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına Bakım Faturası , Servis Kayıtları , Sosyal medya paylaşımları , ekleyerek suç duyurusunda bulundum.. ve noterden iadesi alması için 7 gün süre vererek ihtarname keşide ettim..
  Şimdi aldığım kişi şahıs olduğu için Asliye Hukuk Mahkemesine mi Yoksa Tüketici Mahkemesine mi dava açmam gerekiyor. saygılarımla..

 179. Orhan bey merhaba,

  2016 Ocak’ta satışını yaptığım araçla ilgili devam eden bir ayıplı satış davası mevcut. Diyelim ki mahkeme araç bedelini (ayıpsız emsali ile) ödemem yönünde karar verdi. Bu durumda her yıl için mi faiz (bait/bileşik) işleyecek ? Aracın alıcı tarafından kullanımına ilişkin herhangi bir bedel alabilir miyim ?

  Çok teşekkürler,

  1. Merhaba,

   Malesef bir sürecin nasıl sonuçlanacağına dair bilgi veremiyoruz.

   Saygılarımızla.

 180. İyi çalışmalar. Bu konuyla alakalı bir sorunum var. 02.10.2019 tarihinde Chevrolet Cruze marka 2011 model araç aldık. Belirttiğim markanın bu modelinde kronik olarak görünen ve bizim de alırken sorduğumuz motor sübabı erime problemi oluşuyormuş. Orijinalinde magnezyum olan bu süpaplar erime sonrası çelik muadilleri ile değiştirilip sorun çözülüyormuş. Biz aracı almadan önce sübapların değiştirilip değiştirilmediğini satıcıya sorduk. Satıcıdan bizden önceki sahibi değiştirmiş cevabını aldık. Sizin de belirttiğiniz üzere bu problemi duyu organlarımızla algılayamadığımız için ve satıcıya güvendiğimiz için aracı satın aldık. Lakin aracı aldıktan sonra, aracımız sübabı değiştirilmemiş veya tamiri yapılmamış motorlu araçlarda görülen sıkıntıları göstermeye başladı. Satıcıya konuyu ilettiğimizde yine benden önceki sahibi değiştirmiş sübapları cevabını aldık ve bu sıkıntılar sizde de olmuyor muydu sorusunu yönelttiğimizde oluyor cevabını aldık. Ama bunun bize satıştan önce söylendiğine veya söylenmediğine dair resmi bir belgemiz yok. Servise veya herhangi bir ustaya aracı götürdüğümüzde tamirin bize en az 2500 – 3000 liraya mal olacağını öğrendik. Biz şu anda satıcıya dava açabilir miyiz veya hangi yolu izlemeliyiz?

 181. Merhaba aracımı sattıktan 2 gün sonra karşı taraf abs ışığı yandığı için beni arayıp arabayı geri almamı söyledi, çok küçük bir balata arızası yüzünden. Daha sonra 22 gün sonra aracın stop ettiğini birdaha çalışmadığını söylediler ve bilirkişiye tespit ettirip beni mahkemeye verdiler sizce gidişat nasıl olur? aracım 16 yaşında ve 200 bin kmyi geçmiş bir araçtı

  1. Merhaba,

   Aracın yaşı ve kilometresi, aracın ayıplı olup olmadığını değerlendirirken dikkate alınacak hususlar olsa da, bir aracın, yaşının büyük ve/veya kilometresinin çok olması satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Örneğin 200 bin km.deki aracın motorunun çok iyi performans vermesi beklenmese de abs sisteminin çalışması beklenir. Eğer aracın abs sistemi çalışmıyor ise bu araç ayıplıdır.

   Mahkemenin ne karar vereceğini tahmin etmek ise güçtür. Bizimle veya başka bir avukatlık bürosu ile süreci takip etmeniz sizin için daha yararlı olabilir.

   Saygılarımızla.

 182. Merhaba,
  Öncelikle bu şekilde bir hizmetten ötürü sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten 2.el araç piyasası çok kötü ve hiçbirimiz haklarımızı bilmiyoruz.
  Geçtiğimiz günlerde sahibinden.com üzerinden bir araba aldık. Satıcı Galeri olarak giriş yapmıştı aracı. Al-sat yapan bir aile küçük bir şirket kurmuş, garajlarında 3-4 araçla ticaret yapıyorlar. Onlardan bir araç beğendim, kendi istediğim bir ekspere götürdüm. Eksper aracın şanzımanında yağ azaltması var dedi. Ben otomatik vites araçları çok tanımadığım için bunun ne anlama gelebileceğini sordum. Eksper ise satıcı gözüyle konuyu değerlendirdi ve orta yollu konuştu, bana kesinlikle ‘şanzıman tamir görmüş’ demedi. Zaten satıcı da öncesinde hiçbir sıkıntının olmadığını, sıkıntı olursa eksperi karşılayacağını söylemişti. Ve o da burada bir sıkıntı olmadığını, durumun LPG’den dolayı terlemeden kaynaklandığını söyledi. Aracı satın aldık. Ertesi hafta servise götürdük. Orada bize şanzımanın tamir gördüğünü söylediler. Bu, otomatik vites arabalarda değer kaybı demekmiş. Durumu satıcıya sordum, bilmediğini söyledi. Ve sonradan da önceki sahibinden durumu öğrenmesini istedim, doğruladı. Yani bana bir şekilde ‘esnaf ağzı’ yaparak şanzımanı tamir görmüş aracı sattılar.

  Benim de çok hatam oldu ama, şu durumda yapabileceğim bir şey var mıdır? Şu an araçta bir sıkıntı yok, ama ileride 8-10 binlik bir masraf çıkması durumda herhangi bir hak talep edebilir miyim? Bunun için bir zaman aşımı veya herhangi bir kritik zaman var mıdır?
  Önerilerinizi alabilir miyim?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Eğer sizin ifade ettiğiniz gibi, şanzımanın önceden işlem görmesi, bu aracın ikinci el piyasasında değer kaybı yaratıyor ise bu değer kaybını satıcıdan veya onun adına hareket eden kişilerden tahsil etmek mümkündür.

   İlk aşamada yapılacak en doğru iş ileride sorun yaşamamak adına durumu satıcıya ihbar etmektir.

   Saygılarımızla.

 183. Merhaba,
  sahibinden.com da BMW marka piyasa değeri 195 bin ile 200 bin tl olan bir aracı ilanda 198 bin tl ye gördüm ilanda hatasız, kusursuz sıfır gibi araba şeklinde not vardı. satıcı kadın ile görüştüm arabayı almak için ankaraya gittim.arabayı hemen bir ekspertize götürmek istedim. kadının bildiği bir ekspertize gittik. ekspertiz raporunda araba tamamen hatasız , kusursuz çıktı. buna yönelik elimde ekspertiz raporu da var. bende ekspertiz raporuna güvenerek arabayı satın almak üzere kadın ile 193 bin tl ye fiyatta anlaştık. önce 193 bin tl bankadan çektim, sonra notere gittik o sırada kadının eşi olarak tanıttığı şahıs geldi, araba eşinin üzerindeymiş , satım sözleşmesinde eşinin adı yazıyor, bana daha az gelir vergisi ödemek için satışı 150 bin tl gösterelim dediler. bende iyiniyetle kabul ettim. satıştan sonra noterde 193 bin tl yi kadın ve adama teslim ettim. sonra ankaradan istanbula yola çıktık yanımdaki arkadaşımla yolda giderken arabanın arıza ışığı yandı.kuşkulandığım için istanbula gelince kurumsal ve bildiğim bi ekspertize götürdüm arabayı ve arabada bir sürü ayıbın olduğunu öğrendim. airbag leri patlamış , ön camı patlamış değişmişler vs. gibi bir sürü kusuru çıktı ekspertiz usta yorumunda çok ağır işlemli kategorisinde yazıyor. satıcı ve ekspertize karşı haklarım neler ?

  1. Merhaba,

   Satıcıya karşı olan haklarınız makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha fazla bilgi vermemiz mümkün değildir. Ekspertiz hizmeti sunan işletmenin de bu hizmeti alan kişinin (sizin) zararlarınıza karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

 184. Hocam öncelikle iyi günler dileriz.. Araç alım satımı ile iştigal ediyoruz.. Kendimize ait aracımızı galerici arkadaşlarımız vasıtası ile sattık.. Aradan 15 -20 gün süre geçmesinden sonra alıcı, araç ekranında şanzıman arızası yazan bir görseli göndererek aracın arıza yaptığını ve tamirciye götürüp yaptırdığını 10.000 tl civarında bir rakam çıktığını ve bunun tarafına ödenmesini istediğini belirten bir mesaj attı.. ekranda şanzıman arızası yazıyor.. Araç satışı esnasında bu yazı yazsa alıcının görmeme imkanı mümkün değil.. Ekspertizi de giriyor araç.. daha sonra da noterden tarafımıza ihtar çektirdi.. Ekspertiz firmasına da sahte belge düzenlemekten ihtar göndermiş.. Ustasının şanzımanın daha önce de tamir edildiğini söylediğini belirtti.. Biz de kendisine madem bir arıza ile karşılaşıldı, bunu yaptırmadan önce mahkemenin tayin edeceği bilirkişi tarafından tespiti sonrasında tarafımıza dava açılıp ona göre sonuç bekleneceğini bildirdik.. Kendisine başka bir araç ile değişimi şeçeneği de sunuldu.. iyi niyet çerçevesinde belirli bir tutarın karşılanması şeçeneği de.. Ancak alıcı tutarın tamamını istediğini belirtmektedir.. Konu hakkında değerli yorumlarınızı rica ederiz..

 185. merhaba, ben aracımı pazartesi günü aldım ve ekspertiz firmasına gösterdiğimizde fren disk ve balataların hatalı olduğunu söylediler ve lastik arıza lambasının yandığını söylediler.
  satıcı ise sahibinden.com sitesinde verdiği ilanda ise (ağır bakımları yapıldı,lastikleri sıfır yazmış ama faturayı sonradan gördüm 1.5 yıllık,hız sabitleme ve far sensörü var demiş bunlarda araçta yok).ayriyeten ekspertiz firmasının verdiği raporda (baskı balata ile ilgili sorun yok işareti koyulmuş fakat aracı sonradan gösterdiğimde baskı balata arızası olduğunu öğrendim).
  satıcı ile görüştüm ve baskı balatada sıkıntı yok dedi ve hız sabitleme, far sensörünü yanlış yazdıklarını söyledi.
  ne gibi bir yol izlemem gerekli?

 186. Selam ben 2010 yalında araç aldım alırken karşı tarafa güvendim Expre sokmadım hiç bir kusuru yok temiz işe gidip gelirken kullandım dedi km düşüktü 6 sene bindim ve sattım satarkende aldığım kişinin söylediklerini söyledim ve Alıcı şimdi experde her tarafı boyalı dedi şaşırdım ne yapmalıyım

 187. 31 ekim 2019 tarihinde 93 model opel vectra markalı bi araç satın aldım tanıdığımda aldım ve aracı alırken hiç bir sorunu olmadığını 9 yıl kendilerinde olduğunu beyan etti bunu sölerkende ortak arkadışımız yanımızdaydı ben tamam diyerek herhangi bi yere kontrol ettirmeden aracı aldım aracı aldıktan belli bi süre sonra 5 kasım 2019 da bakıma götürdüm o sırada usta arabanın motorundan ses geldiğini bazı parçaların değişmesi gerektiğini söleyledi bunun üzerine tanıdığım başka bi ustaya götürdüm o ustada aynı şeyleri söyledi bende bunları yaptırmak için ustayla anlaştım usta bunları yaparken başka sorunlarda olduğunu söledi ve masrafın 8000 tl civarında olduğunu söyledi bu durumda ne yapmalıyımşimdidem teşekkürler

  1. Merhaba,

   Yapılması gerektiğini düşündüğümüz işlemler konusunda hukuki bilgi veremeyiz. Bir avukatın yardımından yararlanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 188. 19 Kasım 2019 tarihinde sahibinden.com üzerinden beğenerek almış olduğum aracın modelinin ilanda belirtilen model olmadığını. Daha düşük değeri olan bir model olduğunu 1 gün sonra fark ettim. Aracı iade etmek istiyorum. Satıcı Aracımı iade almaz ise. Değer farkınımı istemem gerekir. Henüz satıcı ile irtibata geçmedim.

  1. Merhaba,

   Hayır, seçimlik haklar satıcıya değil alıcıya tanınmıştır, aracın ve satış bedelinin iadesini de talep edebilirsiniz, fakat hakim değer kaybına da hükmedebilir.

   Saygılarımızla.

 189. avukat bey ben 18 yaşındaki aracımı il dışından gelen birisine sattım.aracı expere soktuk ve experde aracımın contası yanık ve aşırı derecede motor yağ kaçağı olduğu çıktı.aracı almaya gelen kişi araçta indirim yapmam şartıyla aracı benden aldı.ve 500 km uzakta olan memleketine dönerken evine yakın bir yerde araç yatak sarmış.bana karşı ayıplı mal satmaktan dava açtı sizce sonuç ne olur.kendim bankacıyım.birde 18 yaşındaki aracın başına yaşından dolayı hertürlü arza gelmesi muhtemel degilmi.tsk.

 190. Merhaba ORHAN bey 7 ay önce aracımı sattım, alıcı kişiye istediğiniz yerde expertiz yapabilirsiniz,dedim, expertiz yaptık, expertiz aracın değişen boyalı parçalarını ,podyelerde kulelerde hasar olduğunu,Airbag sensöründe sorun olduğunu,maddeler halinde hem yazılı hem sözlü bildirdi, Alıcı aracı almayı kabul,etti,NOTER,de Satışta,aracı bu şekilde expertiz yaptırıp, görüp beğenerek aldığını belirtti, aracı satın aldı, Fakat 7 ay sonra aracı bakıma götürdüğünde airbaglerin sorunlu olduğunu söyledi, siz bana ayıplı mal sattınız,sizi ve expertizi, tüketici mahkemesine vereceğini, söyledi,bana aracın sadece boyalı olduğunu söylediniz dedi,bende experin hem yazılı hem sözlü, expertiz verdiğini,sizin söylediğiniz,kusurun aynısını,hem yazılı hem sözlü olarak experin size bildirdiğini,VE Expertiz raporununın,sizde expertiz firmasında aynısının, olduğunu, sizin bildirdiğiniz,kusuru yazdıklarını belirttim,fakat sizi tüketici mahkemesine vereceğim,dedi,BENİM burada haklı olduğum ,alenen ortada ,ve exper raparunda , bakıma götürdüğü servisin söylediğinin aynısını yazdığını söyledim,BU KONUDA YASAL HAKKIM NEDİR, TEŞEKKÜRLER

 191. Merhabalar,
  5 ay önce Ford Focus 2007 model cvt otomatik dizel araç aldım 134.000 km de şuan araç 145.000 km de ve şanzıman arızası verdi. araştırmalarıma göre fordun bu üretiminde cvt şanzımanların kronik arızası oldugunu bilgisi verildi ancak. Şanzımancılardan aldıgımı bilgi bunların 6 ay garanti süresi oldugunu ve 6 ay sonra tekrar arıza vereceğini söylemesi oldu. Şimdi ben aldıgım ve kullandıgım zaman zarfı 5 ay olunca aklıma ilk gelen bu şanzımanın onarım görülüp görülmediği idi. Satıcı bana bunu söylemedi onarım görüldü ise ben bunu satıcıdan bu kadar süre geçmesine rağmen talep edebilirmiyim? İşitme engelliyim ve çok zor durumdayım bilginize ihtiyacım var.

 192. Merhaba;16.09.2019 tarihinde 2015 model wv polo tomatik dizel araç aldım. Aracın 3 ay dod garantisi ve 2,5 yıl wv den iyi niyet garantisi devam etmektedir. 3 aylık garantisi dolmadan (3.000 km yol yapıldı) arabanın motorundan sesler gelmeye başladı. aldığım subede servise götürdüm, gerekli incelemeyi yaptılar ve sesin sanzıman kavramasından geldiğini söylediler bu parcanın değimesi gerekli dediler. parça ücretini almayacaklarını işçiliğinde sadece %50 sini istediklerini söylediler. tabiiki kabul etmedim, arac cok yeni ve garanti kapsamında oldugu için. bana bu bu ayıptan dogan haklarımı da sormama ragmen bildirmediler (iade, değişim vs.).
  İşin sonunda işçiliğinde %50 sini almayarak arabanızı tamamen ücretsiz yapacağız dediler. su an araba serviste yapılıyor fakat onarım sonrasında oluşan değer kaybını kendilerinden talep etmek istiyorum. Ama dava açmaya su yönden cekiniyorum; sanzıman kavraması belirli aralıklarla değişen bir parça (ben aracı teslim alırken sazıman ve yüreyeni sorunsuzdur diye imza atıp öyle teslim aldım) oldugundan zamanı gelir ve değişir denilir mi? dava benim aleyhime olur mu bundan çekiniyorum. bilgi verebilir misiniz bu konuda?
  Şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla,
  Olcay

 193. Merhabalar,
  3 gün önce letgo uygulaması üzerinden bir satıcıdan 2.el araç satın aldım , aracı aldıktan 30 km sonrasında araçta arıza lambası yandı ve bu sırada satıcı ile görüştük herhangi bir bilgisi olmadığını söylemiştir. Aracı aldıktan 2 gün sonra yetkili servise verdim bana saydığı sorunlar conta yanması , yağ kaçağı , yağ yakması ve elektronik akşamların bir çoğunun çalışmadığı söyledi. Satın aldığım araç sahibi bir arıza olması durumunda masrafların kendisi karşılayacağınin sözünü vermişti ve bende bunun için aradim. Araç sahibinin görüşme esnasındaki sözleri ben sana sattım gerisi beni ilgilendirmez dedi. Bana satmadan önce söylediği eksikler ile elimde kanıt olarak ilanın ekran görüntüsü , ekspertiz raporu ve konuşma esnasında bilgisi dahilinde ses kaydının bulunduğu söylediğim konuşma var nasıl bir hukuki süreçten geçebilirim . bana yapılan haksızlığı , saygısızlığı kazanmak için elimden geleni yapmak istiyorum yardımcı olur musunuz.

 194. Merhaba yaklaşık 10 gün önce İnternet üzerinden 2005 model bir araç sattım araçı satışa koyarken expertiz yaptırıp raporunu ekledim isteyen alıcılar bilerek gelsin diye, alıcı aradı anlaştık almaya geldiğinde araçta başka kusurlar buldu ve fiyatı tekrar 1000 TL indirdim aracı aldı ve 1hafta sonra noterden ihtarname gönderdi aracı iade etmek istiyor aracın airbag patlak diyor ben sattıktan sonra aldığım parayla başka yeni araç aldım ne yapmam gerekiyor teşekkürler

 195. Merhaba Orhan Bey
  Ben 29 aralik 2019 tarihinde bir arac satin aldim
  yalniz aldiktan sonra muayene kagidinda km dusurulmus oldugunu gordum sonra plakayi sorgulattigimda 290.000 binden dusuruldugunu farkettim saticiyi arayip bunu bildirdirm ve bana haberinin olmadigini soyledi aracin muayenesini ben yaptirmadim diyor ama bir bucuk senedir arac bende dedi yalniz yalan konusuyodu cunku bir sonraki muayene tarihi 2021 tarihli anlasilan aracin muayenesini yaptiran da bu orhan bey yani benim dava hakkim varmi tarafima nasil sonuclanir burda benim tek kusurum muayene kagidinda sadece bir sonraki tarihine bakmam.

 196. Merhaba, ben satıcıyım, aracımı satarken karşı tarafla expertiz yaptırdık ve aracın motorunun yağ yaktığını gördük hem benim elimde hem de alıcının elinde expertiz belgeleri var ve ben de bunu daha öncesinden sözlü olarak karşı tarafa söylemiştim, alıcı kişi benden rica edip expertiz haricinde bir sürü ustaya götürüp aracı gösterdi. Ve aracın yağ yaktığını bile bile aracı aldı. Böyle bir durumda motor yağ yakıyor diyerek bunu alırkende bilmesine bunu bahane ederek benden hak talebinde bulunabilir mi?

 197. Merhaba,
  27.06.2019 tarihinde sahibinden.com üzerinden almış olduğum aracımın motoru, şuanda yağ yakıyor. Tahminim piyasada satışta olan motor yağ kaçağı önleyici kullanılmış. Bu ürün 5-6 ay yağ kaçağını önlüyor. Yaklaşık 4.000TL masraf çıkıyor. Dava açma hakkına sahipmiyim.

 198. Karsilastigimiz sorun karsinda makaleniz cok yol gosterici oldu. Emegi gecenlere tesekkur ederim

 199. İyi günler. 1 ay önce otomatik bir araba aldım . Arabayı aldıktan 1 gün sonra araayi kullanmak için bindigimde arabanın D de hareket etmedii gördüm. Arabanın hateket etmesi için 10 dk çalıştırdım ve ısınınca hareket ettirdim. Arabayı galeriden aldım. Fakat sahibi galeriye bırakmış satmasi için. Galerici aracı oldu noterde sözleşmeyi bayanla yaptım. O gün arabayı bakmaya gittiğimde araba çalışır vaziyetteydi. Expere götürdüm fakat galerici orda dahi arabayı kapattirmadi hava soğuk usumeyelim diye. Ve ben o gün arabanin motoru sürekli sıcak olduğu için sorunu anlayamadım. Sorunu anladığım da hemen tamirciye götürdüm ve şanzıman bozuk 8-10 bin masrafı var dedi. Sizin yazilariniz okudum 15 gün önce hem galeiye hem de bayana noterden ihtarname gönderdim. Satışı fesh ediyorum arabayı geri alın paramı verin dedim. Galerici almamış kağıdı geri geldi. Bayana da yeni ulaştı. Sorum şu.
  Galericiyle tekrar ihtarname göndermem gereklii? Eğer kabul etmezlerse dönüşleri bana resmi bir yolla mi olmali.? Yoksa cevap vermemeleri yeterli mi?
  Bir de ben galerici için tüketici mahkemesine, bayan için asliye mahkemesine mi dava acmam gerekli yoksa tek mahkeme yeterli mi? Teşekkür ederim iyi akşamlar.

 200. merhaba 12/09/2019 tarihinde 2017 model bir araç sattım alıcı tarafımı icraya vermiş aracta yağ soğutucu bozukmuş ve yetkili serviste aracı yaptırmıs ve faturaya dayalı ilamsız takip başlatmış . takibe itiraz edeceğim fakat dava açılırsa bir sorumluluğum varmı

 201. merhaba çok kısa süre önce 2011 model x3 bmw marka aracı diyarbakırdan bir arkadaşa sattım ben galerici değilim 8 aydır kullandığım bir araçtı alan kişi aracı detaylı expertize soktu baktı ve aldı aracı aldığından 3 gün sonra ankara yolunda aractan motor sesinn yüksek çıkması sebebi ile özel servise götürdüğünde aracı yatak vurması yatak sarması gibi problemin olduğunu tahmini masrafın 35 bin tl olduğunu söyledi aracı alan kişi ya bu parayı öde yada aracı geri al diyor bu durumda ne yapmam gerekir

  1. Engin bey merhaba,

   Anlattığınız bilgilere göre alıcının haklı çıkıp çıkmayacağı bilinemez. Sorduğunuz sorunun cevabını verebilecek bir hukukçu yoktur. Sorunuzun cevabı araç üzerinde yaptırılması gereken bilirkişi incelemesi ile anlaşılır. Yine de eğer aracın sorunlarını biliyor ve aracı o sorunlu hali ile sattıysanız geri almanız dürüstlük gereği olacaktır.

   Saygılarımızla.

 202. 4 yıl önce bir araç sattık, aracın bizden dolayı kazası var ve kaportası değişti aldığımız zaman galeriden aldık ve sağ ön kapısı değilmişti, yani bizim bildiğimiz 2 kazası vardı, biz sattık ve alan kişi bi ustaya götürdü olur dedi ve aldılar arabayı, bizden alan kişi 4 yıl sonra 4 kazası olduğunu bu yüzden satamadığını bize maddi manevi dava açacağını söyledi, bizde 4 kazası olduğunu bilmiyorduk,ama arabanın kullanımında sorun yok, bu durumda bizden alan kişi bize dava açabilirmi aradan 4 yıl geçmiş

 203. Merhaba,
  İkinci el araçların ticari satışına ilişkin yönetmelik maddesinde yapılan değişikliğe göre, 8 yaş üstü ve 160.000 km yi geçmiş araçlar garanti kapsamına alınmıştır. galeriden aldığım 2007 model, 314.000 km deki aracımın satış tarihinden 10 gün içinde motor arızası meydana gelmiştir. Bu yönetmeliğe göre, ayıplı araç nedeni ile galericiye karşı herhangi bir yasal hakkım mevcut mu? Şimdiden çok teşekkürler. Saygılar,

  1. Merhaba,

   8 yaş üstü ve 160 bin km.yi aşmış araçlar değil tam tersine bu yaş ve kilometrenin altındaki araçlar garanti kapsamındadır.
   Buradan Yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

   Bununla birlikte, aracın garanti kapsamında olmaması(8 yaş ve 160 bin km. üstünde olması), tüketici olarak sizlere, Tüketicinin Korunması Hk. Kanun ile bahşedilen haklarınızı kullanmanıza engel değildir. Yine de aracın kilometresinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, karşılaştığınız sorunların ayıp olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği ancak bilirkişi incelemesi ile anlaşılır.

   Saygılarımızla.

 204. 1 hafta kadar önce araç sattım lakin hava yastıklarının olmadığını lambasının kapatıldığını alıcı arkadas mahkemeye vereceğini söyledi. Bende aracın şimdiye kadar kullanan kişilere karşı dava Acabilirmiyim böyle bir hakkım varmıdır. Yoksa tüm sorumluluk bana mı aittir. Sonuçta ben yapmadım eğer araç kaza geöirmisse bunun araç kimin üzerindeyse o mu sorumludur.

  1. Ali bey merhaba,

   Siz de kendinizden önceki kişiye karşı haklarınız kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 205. Merhabalar
  03/12/2019 tarihinde 82.000.00 tl ye bir aracı vasıtasıyla araç aldım.yani aslında aracı arabayı bana sattı ancak sözleşmede asıl sahibinin ismi var.aracı almadan önce expertize sokmadım kendi ustam baktı.satış yapıldıktan 3 hafta sonra şanzıman yağına baktırmak için servise gittim ve aracın motor bloğunun çatlak olduğunu öğrendim.aracı ile hemen irtibata geçtim ancak aramızda anlaşadık ve asıl satıcıya 20/01/2020 tarihinde ihtar çektim.benim sorum şu;acaba ben dava açarken motor bloğunun benim zamanımda değilde satıştan önce olduğunu nasıl ispatlayacağım?.ayrıca dava dilekçesi yazarken delil kısmına ne yazıcam.bu arada serviste herhangi bir rapor tutulmadı.

  1. ek olarak aracı kişi ayıbın farkında ve satıştan önce olduğunu defaatle bana telefonda itiraf etti.
   Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 206. merhaba ben 18 yaşında bir araç sattım.alan kişiler aracı kompiteste soktular ve araçta conta yanığı ve yağ kaçakları çıktı bu arzalar nedeniyle araçtan fiyat kırdım ve anlaştık alan kisiler aracı şehir dışından geldikleri için 600 km yol goturduler ve araç orada yatak sarmış.4 ay sonra beni mahkemeye verdiler.benim buradaki suçum nedir.arac kompitestte arzalı cıktı ve bunun üstüne 600 km yol yaptılar bide araç 18 yaşında yani her an arza yapabilir.ben haksız çıkarsam araç 4 aydır bende idi eski sahibine rucu ettirebilirmiyim cezayı tşk.

 207. İyi günler 20.01.2020 de sahıstan peugeot Bipper Tepee Comfort Plus 1.4 HDİ araç satın aldım. Eksper yaptırdık. Satın alma işlemini yaptık 250 km yaparak bulunduğumuz şehre geldik. Fakat araç yolda son zamanlarda 5 viteste ses yapmaya başladı. memlekete geldiğimizde her viteste ses yaptı. Satıcıyı aradığımda bilgisinin olmadığını. benim aracı görerek aldığımı sorundan sorumlu tutulmayacağını söylüyor. Biz de 21 ocakta noter kanalı ile ihtar gönderdik. Araç evin önünde duruyor. avukatım tüketici mahkemesi diyor fakat yorumun birinde asliye Hukuk Mahkemesine gidilmesi gerektiği söyleniyor. Bundan sonraki izlemem gereken ne olmalıdır. arıza tespiti mahkeme kararı ile mi olmalıdır.

 208. Merhaba, öncelikle yazmış olduğunuz bu makaleniz için teşekkür ediyorum. Oldukça faydalı buldum.
  Galericiden satın aldığım ayıplı aracın iadesi için dava açmış idim. Davam husumet yokluğundan reddedildi. Davamın davalısı olarak sadece galericiyi gösterdim, asıl malike karşı husumet yöneltmedim. Galerici aracı temsilci sıfatıyla satmış idi. İstinafa başvurmayı düşünüyorum; zira ben aracı ‘Galerici’ye güvenerek almış, onun karşısında ‘tüketici’ olduğumu düşünmüş idim. Davamı reddeden hakim asıl maliki de davalı göstermem gerektiği kanaatinde. Ben de, asıl maliki davalı olarak gösterdiğimde ‘tüketici’ pozisyonunda olamayacağımı, dolayısıyla tüketiciye verilen daha geniş haklara sahip olamayacağımı, en başta davamı tüketici mahkemesine açamayacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla asıl malike dava açmam gerektiğinde hakim görevsizlik sebebiyle de davanın reddine karar vermesi gerekmez miydi? Asıl malike dava açılması gerektiği kanaatinin açıkçası tüketici hukukunun ruhuna uygun olmadığını düşünüyorum. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum… Teşekkürler…

  1. Merhaba Ayşe hanım,

   Öncelikle teşekkür ederiz. Biz de sizinle aynı doğrultuda düşünüyoruz. Sizin gibi tüketiciler, galericilerin satışa aracılık ettiği durumlarda, isterse sadece galerici aleyhine, isterlerse hem araç sahibi hem de galerici aleyhine (Tüketici Mahkemesinde) dava açabilirler. Biz de davalarımızı hem galericiye hem de araç sahibine birlikte açıyoruz. Fakat sizin yaptığınız şekilde de ilerlenebilir. Bize göre mahkeme kararı hatalı olmuş. İstinaf başvurusunda bulunmanız yararlı olacaktır.

   Saygılarımızla.

 209. MERHABALAR HOCAM
  2 sene önce bir araç aldım. Hasar kaydı olmadığı söylendi. Hata olarak sadece kaput ve sol çamurluk boyalı olduğu söylendi. Aldığım kişi tanış olduğu için bende araştırma yapmadım. Arabayı bana satan arkadaş eksper raporu yaptırmıştı ve dediğinin dışında birşey yoktu.
  Şimdi 2 sene sonra ben aracı satılığa çıkarttım. İlanıma tramer kaydını koymak için sorgulatma yaptığımda 11,000 tl hasar kaydı ile karşılaştım. Aracı aldıktan 2 ay sonrada radyoterin tamiratlı olması sebebiyle ve patlaması sonucu 7,000 tlye araca motor yaptırmak zorunda kaldım. Aracı ekspere götürdüğümde airbaglarin dirençli olduğunu öğrendim.
  şimdi sorum şu; 2 sene sonra da ispatlamak kaydıyla dava açabilirmiyim. Hem maddi hem manevi cok yıprandım.

 210. Merhaba aracı alalı 2 sene 2 gün oldu şans eseri dün hasar sorguladığımda benden önce aracın 7.200 asar kaydı olduğunu öğrendim ve aracı aldıktan sonra şanzımandan arıza verdiği için yaklaşık 5000 gibi bi masraf yaptım şuan herhangi bir yasal süreç başlatabilir miyim

 211. Merhaba, ben 2013 yılında noter satışı ile ilk sahibinden 2.el 120 bin tl paraya bir araba satın aldım. Arabayı almak için senet verdim, aracın bedeli olan 120 bin tl tutarında bir senet. Aracı aldıktan sonra kilometresini geriye çektiklerini fark ettim ve tramer kayıtında kaza yapmış olduğunu gördüm haliyle bu seneti ödemeyeceğimi söyledim, o dönemler bu yaptıklarının bir suç olduğunu bilmiyordum. ödemeyi yapmadığım için bu senete karşılık aracı haciz ettiler ve 70 bin tl paraya haciz yoluyla sattılar. Geri kalan meblag için ise icra takibi başlattılar gün bugündür hala icra takibi faizleriyle beraber devam etmektedir. Şüphelilerin avukatı takipsizlik vericez diye yıllarca oyaladı ve yalan söyledi anlaşılacağı üzerede zaman geçirmişler. Bu avukatın aynı zamanda başka bir duruşmada vermiş olduğu yazılı ve sözlü beyanda ise şüphelilerin işlediği suçu itiraf edercesine bu arabanın en fazla 70 bin tl civarı edeceğini söyledi.
  Benim sorum şu olacak aracın tramer kayıtının noterde bildirilmemesi, avukatının bu arabanın gerçek değer itirafı ve hacizde satıldığı fiyat adeta olaya ayna tutup kanıtlarcasına gözükmetedir, icra takibini kötü niyetli bir şekilde güncel tutmakta ve bu parayı tahsil etmeye çalışmaktalar, yıllardır bunlar ortaya çıkmasın diye zaman geçirip beni kandırdılar, ben bunlardan şikayetçi olabilir miyim ?

 212. Merhaba iyi akşamlar ben 9. önce 2. el galeriden 2016 otomatik vites ford focus aldım ve arabanın şanzımanı gitmiş şanzıman değişmesi gerekiyormuş çok ta yüksek bir maaliyeti var ben aracı geri iade etmek istiyorum ne tür bir yol izliyebilirim ve sonuç neticesi kaç zaman içinde belli olur lütfen çok acil bilgi verirseniz sevinirim geç kalmak istemiyorum hayırlı akşamlar .

  1. Osman bey merhaba,

   Sizin de belirttiğiniz gibi derhal yapılması gereken işlemler bulunuyor. Bunun için mesai saatleri içerisinde ofisimize telefon ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 213. Merhaba. 2 ay önce araç aldım. cam üstü spoylerı eksikti ve aldığım kişi parçanın siparişini verdiğini yakın zamanda göndereceğini söyledi. parçanın orijinal fiyatı 1500 civarı. 2 ay geçti sözünde durmadı şuan şahıs telefonlarıma da bakmıyor. yazışmalarımız mevcut. herhangi bir hak talep edebilir miyim ?

 214. 09.03.2020 günü 2015 model polo araç aldım aracın motor numarası emniyetten degiştirirmiş böyle olunca motorunda işlem olmuş bunu ben sigorta yaptırmaya gittiğimde ögrendim bu konu da araç sahibi aracın ayıbını benden gizlemiş olur mu bu konu ile ilgili dava açabilirmiyim teşekkürler

 215. Merhaba,
  06.03.2020 tarihinde galeriden 2. el araç satın aldım. Aracı aldığımda galericinin sözlü olarak belirttiği ve araba satan sitelerde yayınladığı ilanda 1 değişen olarak belirtmiştir. Galeride boya tabancası bulunduğu için exper yaptırmadım. şimdi satmak istedim aracı ve alacak kişi exper yaptırdığında 6 değişenin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda gizli ayıp olarak galeriye aracı iade şansımız var mıdır. Galericinin paylaştığı ilan resimleri ve açıklamaları duruyor delil olarak sayılır mı. Dava açmak istiyorum sizce nasıl bir durumla karşılaşabilirim. Konu hakkında yardımlarınızı ve değerli yorumlarınızı rica ederim.

  1. Merhaba,

   Elbette dava açıp seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Hukuki süreci bizimle takip etmek isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 216. Bundan 5 gün önce rent a car da çalıştırman üzere 2013 model 1.5 dci manuel 167 bin km de sahibinden.com üzerinden araç satın aldım. Aldığım gün bakımlarını yaptırdım ertesi gün kasko sigorta kesildikten sonra müşterime aracı teslim ettim. Araç 100 km gittikten sonra müşterim aradı hararet yapıyor dedi. Bende suyuna yağını kontrol edip eksik varsa gidermesini söyledim. Herhangi bir eksiğinin olmadığını söyledi hararetin geçmediğini iletti bende müsait bi yere çektirip aracın yanına usta yollattım. Giden usta motorun conta yaktığını söyledi. Aracı çekiciye yükletip ankaraya getirttim. Kendi ustamıza gösterdiğimizdede motorun bitik olduğunu söyledi kullanıcı hatası olmadığını söyledi. Yani özetle aracı aldıgımdan 150 km sonrasında araç motor yedi. Aldığım şahsa durumu anlattım araç bendeyken düzgündü senin problemin dedi. Ne yapmalıyım ? Nasıl bir yol izlemeliyim. Ve en cok merak ettiğim şey dava açtığımız günden itibaren bilir kişinin raporu ne zaman gelir. Yani özetle araba tamire başlanmadan kaç gün geçer tahmini olarak. Cünki yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla bilir kişi gelmeden herhangi bir islem yaptıramıyoruz araca yani tamir ettiremiyoruz.

 217. Merhaba. 2 ay önce aracımı sattım. Araca yapılan bütün masrafları bakımları değişen parçalarını vs göstererek arac hakkıdda bilgi verdim. Ne var ne yok anlattım. Ne kadar masraf ettiğimi de. Aracı alacak kişiler arabayı kendileri bindiler test ettiler. Motoru güzel olduğunu şanzımanda hafif vuruntu olduğunu ama vites geçişlerini güzel olduğunu söylediler. Şanzımanda ki vuruntu takozlardan olabileceğini söylediler. Aracı sonra expertize götürdük sadece kaporta olarak baktırdılar. Otomatik vites araba dyno teste sokulmaz diye kendileri söyledi mekanik aksam olarakta expere sokmadılar. Benim ilk arabayı alırken exper raporuyla onlarınki arasında fark çıktı kaportada ben exper tarafından kandırılmışım neyse anlaştık aracı sattım. 2 ay sonra şanzıman arızası çıkmış. Ben şanzıman yağını filterlerin falanda değiştirttim onların hiç biri olmadığı bakımsız olduğu vs söylendi. Daha önce arıza ışığı yaktığı toplam en fala 200 km yol yapmışlar. Şuan tamire vermişler yaptırıyorlarmış parçaların listesini falan almışlar video falan çekmişler. Bana bu arıza miktarının yarısını ödememi yada dava açacaklarını tlf açıp söylediler. Bu durumda ne gibi bir yol izlenmeli benim bir sorumluluk durumumum var mıdır?

 218. Merhaba , 1,5 ay once bir arac satin aldim . Keeper ‘tis raporunda Şanziman sokulmus takilmis islemli yaziyordu . Arac sahibi baski balata degisti dedi . EkspertiZ eve olabilir dedi . Daha sonra sans eseri Servisten araca cikma sanziman takildigini ogrendim. Ve aksiyonerinde sorun cikti 3000 lira masraf cikardilar . Sizce dava acabilir miyim?

 219. Bundan yaklaşık 6 ay önce sattığım aracı bugün yeni sahibi arıyarak aracın şase numarasının değiştirilmiş kaynak yapılmış olduğunu söyledi mahkemeyle uğraşmayalım size aldığımız paraya geri verelim gibi teklifte bulundular fakat 2 yıl bindiğim aracımda şase numarasını değiştirmeyi bırakın yerini dahi bilmiyorum. Aracı alırken kendileri araştırıp beğendikleri bir computeste soktular ve dediğim dışında hiç bir şey çıkmadı.
  Mahkeme sürecinde ne gibi bir sonuç çıkar?

 220. Merhaba Araç alım satım işleri ile uğraşmaktayım .2003 Model 280.000 km de bir aracı .X kişisine sattım.Satarken de ekspertize mutlaka sokmasını söyledim.Dilediği yerde ekspertize soktu ve ekspertiz raporundaki bulgulara göre aracı noter kanalı ile satın aldı.1 gün sonra beni arayarak aracı evine götürürken (100 km ) aracın hararet yaptığını söyledi .
  1 Hafta sonrada beni arayarak 13.000 TL masraf yaptığını ve icra yolu ile tahsile gideceğini beyan etti.
  Şahıs aracı almış kafasına göre tamir ettirmiş.Arıza nedir bunu bile görmemişim .Ekspertiz raporu mevcut .
  Burada beni hukuki olarak sorumluluğum nedir ? Kıymetli yorumunuzu rica ederim.

  1. Merhaba,

   Satın alındığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların satış anında var olduğu karinesi mevcuttur. Aracın ayıplı olduğunu ispat edecek kişi aracı satın alan kişi olup, eğer böyle bir ispat yapabilirse bunun satış anında var olmadığının ispat yükü ise sizin üzerinizdedir.

   Bizim veya başka bir avukatın yardımından yararlanmanız önem taşımaktadır.

   Saygılarımızla.

 221. Merhaba 17.07.2020 tarihinde sahibinden.com aracılığı ile şahıstan bir araç aldım. 07.09.2020 tarihinde özel nedenlerden dolayı aracı satmak zorunda kaldım. Fakat benden aracı alacak arkadaşın expertiz raporunda airbagler patlamış ve direnç ile kandırılmış raporu çıktı. Bende alırken expere girmiştik fakat benim expertiz firması airbağlere bakmıyormuş haliyle bir sıkıntı çıkmadı raporda. Satan kişi ilandada yazmamış ve satın alırken banada söylemedi benim satıcıya dava açma hakkım varmıdır?

 222. Merhaba efendim. Sizden bir bilgi edinmek istiyordum. 27.08.2020 tarihinde 165 bin tl ye sahibinden 2.el bi arac aldım ve ekspertize sokmustum. Ekspertiz raporunda aracın beyaz duman cıkardıgı bunun enjektör sorunu oldugu ve enjektör bakımının yapılması gerektigi yazıldı ve baska sorununun olmadı belirtildi. Bende aracı aldım ve izmire geldim. Servisten randevu aldım 1 hafta sonraya ve aracı randevu gününde servise götürdüğümde bu dumanın enjektörden değil motordan kaynaklandıgı aracın yag yaktıgı ve büyğk ihtimalle motor değişimi gerekcegi sölendi. Bu motorlarda revizyon işlemi olmuyor sandık motor geliyor dendi ve 60 binlik bi masraf cıkardı ve elime bi rapor verdi yetkili servis. Şimdi ben bunun üzerine hem ekspertize hem satıcıya durumu bildiren bi ihtarname yolladım noter kanalı ile. Benim merak ettiğim arac calısıyor servis yag koyup binebilirsiniz zaten motor gidik dedi. Karsı tarafa ihtarneme ulaştıktan sonra mahkemye basvurup bilirkişi talebindede buluncam fakat bu zaman zarfında mecburen aracıda kullanmak durumunda kalıyorum. Acaba bu sıkıntı yaratırmı, çünkü babam rahatsız ve hastane vs gitmek durumunda kalıyorum( aracı almadan ekspertiz raporunda dumandan bahsedildi bu bir kanıtmıdır ve aracı aldıktan 700 800 km sonrada yetkili serviste aracın kilometresinin yazıldıgı ekspertiz yapılıp arıza belirlendi). Lütfen kısada olsa bir bilgi verirseniz sevinirim çok zor durumdayım şimdiden teşekkürler

  1. Önder bey merhaba,

   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdıktan sonra aracı kullanmanızda bir mahzur görünmüyor.

   Saygılarımızla.

 223. Merhabalar 2019 kasım ayında şahsi olarak aracımı kusurlarını belirterek sattım expere götürdük alıcı bana satıştan 1 ay sonra beni arayarak aracın baskı balata volan bittiğini söyleyip para istedi bende kusurlarını belirterek sattığım için para vermedim ve bana dava açmış exper raporunu dava dosyasına ekledim hukuki olarak ne ile karşılaşırım teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Araçtaki her sorun dava konusu edilemez. Bazı sorunlar aracın yaşı ve modeli gözetildiğinde olağan sorunlar olabilir veya kullanmakla tükenen/eskiyen parçalarda meydana gelen sorunlar ayıp niteliğinde değildir.

   Açılacak bir davanın ne şekilde sonuçlanacağını kestirmek çok basit değildir. Bizim veya başkaca bir avukatın yardımından yararlanmanız sizi karmaşık hukuk düzenindeki sorunlardan koruyabilir.

   Saygılarımızla.

 224. Merhaba ikici el arac satisinda kaynakli bir davam var araci satigim kisi araci 2020 yilin basinda 60bin tl almisti simdi araci emsal degerini 90bin tl oldugunu beyan ederek araci iade ederken 60.000 tl aldigi araci 90.000 tl iade almami talep ediyor bu mumkun mu yoksa dava alehime sonuclandiginda yasal faizi ile mi odeme yapcam aliciya

 225. Merhabalar 17.09.2020 tarihinde tanış arkadaştan 54.000 tl bedelle araç aldık. Expertiz raporu yok ancak alırken aracı ustalara gösterdik motorunda üfleme yok sağlam ddiler. Motorunda gelen bir sesi arkadaş kronik dedi ve sözüne itimat edip aldık. Daha sonra 19 elül günü aracı samsunda opel özel servise bakım için götürdük serviste aracın üst itici kısımlarının hatalı olduğunu aracın yatak vurduğunu bu sesin bundan dolayı geldiğini söylediler. Tespit için şimdilik motorun üst kapağını açtılar ve araçta şuan komple motor yapılması için 10.000 tl masraf çıkıyor. Aracı aldığımız arkadasa söyledik kabul etmiyor. Telefonla yada yüzyüze söylememiz delil olurmu şahitlerimizde var.Bu durumda servis raporuyla aracı yaptırıpta masrafını mahkeme yoluyla alabilirliyim yoksa bilirkişi raporunumu beklemeliyim.
  Çok magdur olduk yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Aracı tamir ettirmeden bilirkişi incelemesi yaptırılması haklarınızı korumak açısından oldukça önemlidir.

   Saygılarımızla.

 226. Merhaba. 3 martta araç satın aldım. Aldığım kişinin internetteki ilanında tüm ağır bakımlarının, triger kayışı vs lerinin yapıldığı alenen yazıyordu. 6 haziranda da ben sattım. Sattıktan yaklaşık 2 ay sonra hortumun patladığı, bu sebeple tamire götürüldüğü ve motor bloklarının çatlak olması sebebiyle motorun tamir edilemeyerek komple çıkma motor ile değiştirildiğini, bu sebeple masrafın yarı yarıya paylaşılmasını ya da aracın geri alınması teklif edildi. Alırken de satarken de ekspertiz yapıldı. Talepleri kabul etmediğim için mahkemeye vereceklerini belirtti sattığım taraf. Ben alırken her türlü eksiklerin giderildiğini, daha 9.000 km rutin bakıma dahi ihtiyaç olmadığı belirtildi. Zaten bende 2.500 km yol kat edip sattım. Benim ilanımda “hatasız, kusursuz” gibi ibareler yok zaten bilerek hatalı bir satış da yok ancak yüksek miktarda tazminat talep ediliyor. Karşı taraf aracın motorunu yenilemiş, arızalı her şeyi tamir ettirmiş ancak halen “ayıpların” devam ettiğini belirterek dava açmış. Sizce nasıl bir sonuçla karşılarışırız? Not: Araç ticareti yapmıyorum, bir kurumda belli bir yetki ve görevde çalışan biriyim.
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Davanın sonucu hakkında bir şey söylemek doğru olmaz. Bizimle veya başka bir avukatla çalışmanızı öneririz.
   Saygılarımızla.

 227. Merhaba 3 martta aldığım aracı 6 haziranda ev almak niyetiyle sattık. Alırken de satarken de eksper yapıldı. Her 2 rapor da benzer. Sattıktan 2-3 ay sonra motorun bozulduğunu ve 30.000 tl masraf olduğunu, ya yarıya ödemeyi ya da mahkemeye vereceğini söylediler. Motor komple değişmiş. Bende ilken bir sorun yaşamadım. Benim aldıgım kişi ilanında ağır bakımlarının motorunun trigerinin yeni yapıldığını hiçbir masrafı olmadığını belirttiğinden güvenerek aldık. Kimileri bir şey çıkmaz kimileri sen ödersin sen de aldığın kişiye dava açarsın diyorlar. Makale ve yorumlardan bu işte tecrübeniz olduğunu gördüm. görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla

 228. Merhabalar,
  Aşağıda açıkladığım konu hakkındaki değerlendirmelerinizi ve önerilerinizi benimle paylaşırsanız memnun olurum.
  Periyodik bakımı düzenli yapılmış, son derece temiz, ilk sahibi olduğum 9 yıllık disel aracımı A kişisine sattım. Bu kişi de 26 gün sonra benden aldığı aracı yaklaşık 750 km kullandıktan sonra B kişisine satmış. B kişisi aracı 2-3 hafta en az 750 km daha kullandıktan sonra aracın enjeksiyonunun arazalı olduğundan ve bunun “gizli ayıp” olduğundan bahişle A kişisine dava açmış. A kişiside aracı benden aldığı için davanin bana ihbar edilesini isteyerek beni davaya dahil etmiştir.
  Bu durumda (enjeksiyon arızalarının kalitesiz yakıt kullanımıyla doğrudan ilgili olabileceği hususu da göz önünde bulunduğunda), benim satışımı takiben 40-50 gün boyunca yaklaşık 1500 km kullanıldıktan sonra araçta ortya çıkan enjeksiyon arızası
  1) “gizli ayıp” olarak nitelenebilir mi? ve
  2) böyle bir arızadan ilk satıcı olarak benim sorumlu tutulmam ihtimal dahilindemidir?
  Hukuki olarak nasıl bir yol izlemeliyim, önerileriniz nelerdir. Teşekkürler.

 229. Merhabalar , 4 gün önce bi araç aldım. Almış olduğum aracın fan kısmı ısıtmıyor lakın sanayide basit bir yöntemle yapılabileceğini dile getirdi satıcı. Bir kaç yağ kaçağını tespit ettik , fan kısmı da satıcının bahsettıgi gibi basit birşey değilmiş. Parça değiştirmeden sonra araçta su eksiltme meydana gelmeye başladı. Çıkarılan parçanın içi komple pas tutmus vaziyetteydi. Buna bağlı olarak akabinde tekerleklerden ses vurultu rahatsız edıcı sesler gelmeye başladı. Dava yoluyla araç iade edilebilir mi ? Çıkarılan masrafları satıcı karşılayabilir mi?

 230. Merhaba. 4 ay önce araç aldım araçta şanzıman arızası çıktı ve 9 bin TL karşılığında yaptırdım. Karşı tarafa noter aracılığı ile ihtarname gönderdim cevap alamadım. Çekincem bilirkişi incelemesi yaptırmadan aracı yaptırmış olmam. Bu şekilde dava açmak sonuca götürürmü yoksa zaman kaybımı olur. Şimdiden teşekkürler.

 231. satici tarafindan 10 temmuzda yapilan ekspertiz raporuna guvenerek 20temmuzda aracinsatin adlin raporda airbagler acilmis ve emniyet kemerileri direncle kandirilmis boyle bir durumda dava acma kazanma olasilgi nedir ?

 232. MERHABALAR KOLAY GELSİN ,
  İNTERNETTEN BULDUĞUM BİR ARAÇ İLE İLGİLİ OLARAK ARACIN SAHİBİ İLE GÖRÜŞEREK ALMA NİYETİMDE OLDUĞUMU VE PAZARLIĞIMIZI YAPTIK. ARACI ALMAK İÇİN GİTTİM VE ARACI USTAYA VE EXPERTİZ ŞİRKETİNE GÖTÜRDÜM .ARAÇ KONTROLDEN GEÇTİ VE SATICININ SÖYLEDİKLERİ DIŞINDA ARAÇTA İŞLEMLER OLDUĞUNU ÖĞRENDİK.EXPERTİZ RAPORLARINI ALARAK SATICIYA DURUMU İZAH ETTİM.SATICIDAN FİYATI DÜŞÜRMESİNİ TALEP ETTİM.SATICI BU DURUMA YANAŞMADI ve BU İŞLEMLERDEN KENDİSİNİN DE HABERİNİN OLMADIĞINI BEYAN ETTİ. O ZAMAN EXPERTİZ ÜCRETİNİ SİZ ÖDEYİN,SONUÇTA ” SÖYLEDİKLERİNİZİN DIŞINDA İŞLEMLER ÇIKTI ARACINIZDA ,EĞER BANA BU DURUMU BİLDİRSEYDİNİZ BEN ARACINIZLA HİÇ İLGİLENMEZDİM ” DEDİM.SATICI YİNE BU DURUMA YANAŞMADI. YOL MASRAFLARI,EXPERTİZ MASRAFLARI VE MANEVİ YIPRANMIŞLIK,YORGUNLUK YANIMA KAR KALARAK ELİ BOŞ DÖNEREK GERİ GELDİM.BUS KONU İLE İLGİLİ OLARAK HUKUKİ YOLLARDAN NELER YAPILABİLİR? TEŞEKKÜR EDERİM.

 233. Merhaba,
  Benim bir sorum olacak. Ben bir araç sattım ancak araç benden önceki sahibi kilometresini düşürmüş muayeneye girmiş tüvturk raporunda aracın kilometresinin doğru olmadığı tespit edilmiş. Ben böyle bir aracı aldım. Ancak zaman içerisinde sattım. Sattığım kişiye aracın kilometresinin doğru olmadığını ve tüvturk raporunu da gösterdim 98 model araç. Alıcı sorun olmadığını ekspere girmesine gerek olmadığını söyledi ve aracı aldı. Aradan 8 ay geçti ve şimdi kilometresinin doğru olmadığı için bana dava açacaklarını söylediler. Bu konuda alıcı kişinin eşi (erkek) telefonda ona ben size kilometrenin doğru olmadığını söylemiştim oda bana evet söyledin demişti.
  Ben bu konuda ne yapabilirim. Alıcılar karı koca boşanmışlar bayan olan üzerine yaptı aracı, erkek olan beni şahit gösterme ben karışmam diyor.
  Bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
  Hoşçakalın

 234. iyi gunler av bey 1 sene önce bır arac sattım alan arkadas turkıyede kurumsal bır fırmada ekspere soktu detaylı sekılde motor ve conta testı dahil lakın 15 gun sonra arayım arayıp aracın motor blogunun catlak oldugunu soyleyıp 20 bın lıra talep ettı bende bunu ödemıycegımı talep halınde aracı gerı alıcagı ılettım lakın sımdı bende 37 bın lıra bır ucret talep edıyorlar bu eksperılern hıc bırhukmu yok mu bendeyken boyle bır sorunu yoktu aracın ben galerıcı degılm bu arada bırsey olurmu

 235. Sıfır alınan bir aracın 2000 de iken garanti kapsamında şanzumanı değiştirildi. Değişimden sonra problemsiz bir şekilde 5 yıldır kullanılıyor. Bu araç satılırken alıcıyı bilgilendirmek gerekir mi? Söylesem huylanacak, söylemesem içim rahat etmeyecek. Yorun yapabilirseniz sevinirim. Teşekkürler

 236. Merhaba 2020 10 ayda aldığım aracın hava yastıklarının direnç ile kandırıldığını 2021. 06 ayda öğrendim bununla ilgili gizli ayıp olarak dava acabilir miyim

 237. Merhaba
  8 ay önce bir otomobil aldim fakat daha sonra kilometresinin düşünüldüğünü öğrendim (80 bin kadar) ayrıca arac motor arızası veriyor lamba yanıyor sönüyor . Sanirim şimdide yağ akıtmaya başladı
  Mahkeme yoluna başvuru yapıcam kilometre için ama motordaki arıza içinde başvuru nasil yapir ? Kabul görülür mu?

 238. Merhaba, yaklaşık 6 hafta önce aldığımız aracın su eksiltmesi üzerine bir ustaya danıştık ve motor suyuna egzoz gazı karıştığını belirtti. Bu duruma sebep olabilecek birkaç durumu anlattı(silindir kapağı ve contada sorun olabilir vs.). Bu 6 haftada 5 hafta boyunca günlük 6-7km işe gidip geldik uzun yol yapılmadı 6. Haftada Ankara-İzmir arası gidilip gelindi. Kısaca aldığımızdan beri kısa yol kullanıldığından bir şey anlamadık, uzun yol gidilip gelindikten sonra su haznesinin simsiyah olmasından ve su eksiltmesinden ustaya gösterdik. Bu konuda dava açabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Elbette bu sorunların aracın yaşına kilometresine göre olağan dışı sorunlar ise hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 239. Merhaba,
  2. el bir araç için satıcı ile görüştük, ekspertiz yaptırdık, ve anlaştık. Kapora ücretini satıcıya gönderdik. Noterde satın alma yaparken, aracın engelli aracı olduğu ve bir yıl daha satılamayacağını öğrendik-satıcı süresinin dolduğunu zannettiklerini söyledi. Kaporayı ve ekspertiz ücretini almaya yasal olarak hakkımız var mı? Teşekkürler.

 240. Selamlar. 2005 model bir araç sattım. Araç 360 bin kilometrede. Aracı sattığım kişi 20ögün sonra aracın motoru arıza yaptı diye beni aradı. Motorun komple tamir göreceğini ücreti de benden istediğini söyledi. Ben aracı satarken herhangi bir arızayla satmadım. Araçta km değiştirme ağır hasar kaydı gibi hiçbir durum yok. 17 yaşında 350 bin km de araç. Ben sattığım da arıza yoktu rutin kullanıyordum. Araca benden önce motor yapılmıştı. Benim herhangi bir hukuki sorumluluğum var mı?

  1. Merhaba,

   Makalemizde hangi durumların ayıp olarak nitelendirebileceğini anlatmaya çalışmıştık. Sizin sorunuza özel cevap vermemiz mümkün değildir.

   Saygılarımızla.

  2. Merhabalar 2018 model araç sattım boyasız tertemizdi alıcı gelip full test yaptırdı expertize koydu aracı sonra okey aldıktan sonra noterde satışı yaptık , tokata memlekete tatile gidip geldi 3 bin km aracı kullandı şimdi diyor aracı geri vereceğim şanzımanda arıza var aracı yetkili Servise çektim diyor aracı geri al sattığın fiyata diyor bu nasıl bir saçmalık cvp için teşekkürler şimdiden

 241. Merhabalar 2018 model araç sattım boyasız tertemizdi alıcı gelip full test yaptırdı expertize koydu aracı sonra okey aldıktan sonra noterde satışı yaptık , tokata memlekete tatile gidip geldi 3 bin km aracı kullandı şimdi diyor aracı geri vereceğim şanzımanda arıza var aracı yetkili Servise çektim diyor aracı geri al sattığın fiyata diyor bu nasıl bir saçmalık cvp için teşekkürler şimdiden

 242. Merhaba, 2 gün oldu otomatik bir araç satın aldım. Satın alırken şanzımanında hata olduğunu söylediler. Esnaf ağzıyla 4 5 bin tlye hallolacağını gerekirse ustanın numarasını bile verecekletini arızayı gidermem için yardımcı olacaklarını söylediler. Ancak söyledikleri ustaya gittiğimde usta en az 20bin tl arızasının olduğunu söyleyince şok oldum. Araçta sağ ön kapı değişen olarak söylediler ancak araçta 3 parça expertiz değişeni çıktı. Expertiz raporundan ve aracın ne gibi arıza vereceğini bilmeden satın aldım. Çünkü bilmiyorum ilk aracımı satın aldım. Onu geçtim aracın motorunda yağ akıtma ve vuruntulu çalışma mevcut. Ama EK olarak Araçta dokunmatik ekran çalışmıyor, lpg şamandırası arızalı hiç görmüyor, farların bir kaçı çalışmıyor, hoparlörü önde ikisi çalışmıyor. İç aksam ve lpg kısmına expertiz bakmadığı için de benim bilgim yok bunlar bana söylenmedi. Aracı iade etmek istediğim de ise “expertiz yaptırdın orda her şeyi gördün aldın, sana arızayı bildiren yazılı senet imzalattık parayı geri vermem” diyorlar. Ama ben aracı satın alırken ne radyo açtım, ne lpg arızasını biliyordum, ne de airbaglerinin açık olduğunu biliyordum. Bende bu sayfayı okuyana kadar hiç bilgim yoktu. Şimdi expertiz ve bana imzalatılan belge var diye ben iademi talep edemez miyim? Orta yolu bulmak için altığım fiyatın 7 8 bin altına geri al diyorum ona da yanaşmıyorlar. Ailemde huzur kalmadı. Bu durumda iade almam mümkün olur mu? Bana legendarypimp@hotmail com adresinden de geri dönüş yapabilirsiniz.

 243. Merhabalar;
  Aracı İzmir’de noterde satın aldık. Yaşadığımız il olan Muğla’ya geldik. Burada kullanırken 1 ay kadar sonra arıza vermeye başladı biz de Muğla’da dava açtık ancak sizce yetkili mahkeme İzmir mi Muğla mı?
  Şimdiden teşekkürler

 244. Merhabalar 7 gün önce pulsar ns 200 model motoru mu sattım ben kullanırken hiç bir arızası yoktu uzun yol yapıyordum km hepsi orijinal 7 gün gectikten sonra beni arıyor motoru geri al yada masrafı karşıla motor a su koymamış conta yi yakmış vs vs beni burda suçlu göstere bilir mi ? Aldığım parayla borçlarımı ödediğim için ne alacak param var nede yaptıracak

 245. Merhabalar yaklaşık 4-5 ay önce araç aldım alırken değişen yok tramer yok diye biliyordum bugün aracı satmak için expere götürdüm 2 değişen tramer şase kesme birsürü işlem çıktı buna karşılık dava açma hakkım var mı

 246. Merhaba iyi günler Mersin Tarsus tan ulasiyorum size 3ay önce bir araç aldım galeriden aracın o an için hasar kaydı yokdu galerici bana bu araca 15 bin hasar islenecegini söyledi bende bana uyar fazla değil düşüncesi ile aracı aldımŞu an kontrollerimde aracıma 40591 TL hasar kaydı islenmis ne yapabilirim teşekkürler

 247. Merhaba bende birşey sormak istiyorum, yaklaşık 4 ay önce 2. El bir araç satın aldık . Aldıktan 3 ay sonra araba arıza verdi ve yolda kaldık hiç çalışmadı sanayiye götürdüğümüzde aracın motorunda arıza olduğunu söylediler ve 45 bin tl masraf çıktı. Fakat biz aracı alırken otorapor şirketinden exper yaptırmıştık fakat motoruyla ilgili bir arıza söylemişlerdi . 1 aydır aracım sanayide fakat şuan yaptırdık araç hazır ve ben böyle bir kanun olduğunu yeni öğrendim ama aracı yaptırmış bulundum motor yapılırken aldığım bütün faturalar kamera kayıtları videolar durmaktadır mahkemeye başvursam bir sonuç çıkarmı ?

 248. Merhaba 2011 model Captiva marka araç aldım,aracın bir hafta önce motorunun yeni komple yapıldığı söylendi.araca iki veya üç defa bindikten sonra araç komple motor arızasi verdi ve 100 bin TL masraf çıkardı.ustune aracin ağır hasar kayıtlı olduğunu öğrendik.

  1. Merhaba,

   Siz de makalede yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz elbette.

   Saygılarımızla.

 249. Merhaba iyi günler üç gün önce motor aldım motorun başında elektrik tesisatın da 200 TL lik bi masraf olduğunu onun haricinde bişi olmadığı söylendi bende o şekilde ise kabul ediyorum dedim ama fazlası olursa olmaz dedim başka bişiyi yok dediler motorun satışını aldıktan sonra motor beni yolda bıraktı gittim tamirciye 800 TL masraf çıktı yaptırdım aradım 800 TL masraf çıktı dedim 600 ben vereyim gerisini sen ver dedi TM dedim motoru çıkardım motor Gine yolda bıraktı tamirci motorun elektrik tesisatının komple değişmesi gerektiğini söyledi bende motoru aldığım kişiyi aradım söyledim durumu ben bunu sana söyledim dedi bende 200 TL masrafı var diye anlaşmıştık fakat 2.500 TL masraf çıktı dedim ben nerden bileyim kapalı kutu bu dedi bende motor sahibine o zmn sen bana bozuk motoru satabilmek için motor başında 200 TL lik masrafı var diye söyledin dedim kapalı kutu ben nerden bileyim dedi motorun sahibi bana ben sana sattım artık orası senin bileceğin iş dedi bu durum da ne gibi haklarım var bu motorun masrafını hangi taraf ödemek zorun da bilgi verirmisiniz şimdiden teşekkür ederim

 250. Merhaba sayfanız oldukça bilgilendirici. İçerikler için teşekkür ederim. Bir şey danışmak istiyorum. 2 ay önce galeriden araç aldık. Aracı teslim aldıktan sonra dönüş yolunda motor arızası verdi. Almadan önce expere göstermiştik. Motoru kontrol ettirin yazıyordu. Aldığımız günden itibaren Arabayla yaklaşık 1500 km yol yaptık. 300 km de bir 1 litre yağ eksilttiğini farkettik. Tamircilerin hepsi motorun yapılması gerektiğini ve en az 50bin tl masraf olduğunu söylüyor. Arabayı uygun fiyata da almamıştık. Dava açsak yaklaşık ne kadar sürer ve haklı çıkar mıyız ya da aracı satsak alıcıya bildirsek bile biz de mi haksız duruma düşeriz?

 251. Merhaba yaklaşık bir buçuk ay önce galericinin ilanından bulduğum aracı 827000 TL ye galericiden satın aldım alırken expere soktum ancak satıcının söyledikleri dışında bir durum exper raporunda çıkmadı, daha sonra bu araca sarı bant çekilmek ve tepe lambası çekilerek taksi olarak kullanıldığını boya kalıntılarından ve tepe lambası çekildiğine ilişkin tesisattan tesbit ettik sigortadan baktırdığımızda aracın resmî kaksi olarak kullanılmadığını tesbit ettik ancak bir çok ustaya gösterdim taksi olarak kullanıldığını söylediler, her ne kadar aracı bu fiyat almış isem de galerici aracın sahibini notere getirdi ve satış bedelinin 640 bin TL olarak yazılmasını istedi parayı havale ederken de araç sahibine 640 bin geri kalan parayıda bana verdikleri iki ayrı hesaba gönderdim. Soracağım şu ki; aracın taksi olarak kullanıldığını mahkeme kararıyla tesbit davası açarakmı tesbit etmeliyim ve bu durumda benim yasal olarak hak talep etmem mümkünmü yardımcı olabikirmisiniz. Teşekkür ederim

 252. Merhaba,
  2021 Kasım ayında aldığım 2015 model ford marka aracımı 2022 eylül ayında sattım. Alan kişi de 2023 kasımda satacağı sırada alacak kişinin kontrol etmesi sonucunda motor numarasının ruhsatta yazan ila aynı olmadığı ortaya çıkıyor. sattığım kişi bana ulaşıp durumu anlatıyor. Bundan benimde bilgimin olmadığını üstelik 2022 Temmuz ayında TUV’e girdiğini ve sorunsuz geçtiğini belirttim. Birlikte yaptığımız incelemeler sonucunda bizim 8. ve 9 sahibi olduğumuz ortaya çıktı. araç 2018 yılında yetkili servise motor hararet sorunu ile gitmiş ve servis motor değişimi tespiti yapmış. Ancak sonrasında bir bilgi yok. Bu durumda satıcı ve alıcı olarak nasıl bir yol izleyelim.
  yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

 253. Meraba bnim sorum aracımin motor numarası ile ruhsattaki numara birbirini tutmuyo bnde aldığım kişiye ulaştım bn böyle bişey yapmadım diyo nasıl bı yol izlemeliyim napmaliyim araç vizedende gecmiyo

  1. Merhaba.

   Satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi için ayıpları bilmesine gerek yoktur.

   Saygılarımızla.

 254. Diyelim ikinci el 20 yaşında bir aracı motor ya da şanzıman akşamı sorunsuz bir.şwkilde alıcıya sattık.1 yıl sonra alıcı aradı. Aracın motor ya da şanzıman rektefesi gerektiğini söyledi. Alıcı 1 yılda onbeş yirmi bin km.yol yaptı diyelim.Buradaki hatanın alıcıdan mı yoksa satıcıdan mı olduğu nasıl tespit edilecek, bu mümkün mü?

  1. Aracın satış anında ayıplı olduğunu ispat etmesi gereken kişi alıcıdır, bu ispat bilirkişi incelemesi ile yapılabilir.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir