Dava Süreci Hakkında Genel Bilgiler

Dava süreci hakkında genel olarak herhangi bir dava için her vatandaşın bilmesi gereken şeyler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu yazıyı, herhangi bir kişiye karşı dava açmak isteyen kişilerin, bu süreç içerisinde yaşayacakları, sürecin yaklaşık ne kadar süreceği, bu süreçteki olası masrafları vb. konularda bilgi sahibi olmaları gerektiği düşüncesi ile, soru-cevap şeklinde hazırladık.

1- Davamı bizzat takip etmek istiyorum, bu mümkün müdür?

Hiç kimse, açacağı bir davayı, avukatla takip etmek zorunda değildir. Fakat davaların düzgün şekilde yürütülmesi, genelde karmaşık nitelikte olan hukuki bilgilere sahibi olmayı gerektirdiklerinden, dava gibi bu tür karmaşık hukuki süreçlerin bir avukatla takibinde büyük yarar vardır. Dolayısıyla AKA HUKUK olarak biz, sizlere, tüm hukuki işlemlerinizi bir avukatın yardımından yararlanarak takip etmenizi öneriyoruz.

2- Davamı bizzat açıp, bizzat takip edeceğim, yapacağım işlemler/yazacağım dilekçeler hakkında bilgi verir misiniz?

Yukarıda belirtildiği üzere, biz önermesek de bir davayı bizzat takip etmek istiyor fakat yapılacak işlemler, yazılacak dilekçeler için hukuki bilgi almak istiyorsanız, bunun için danışmanlık ücreti ödemeniz gerekmektedir. Danışmanlık ücretinin ne kadar olduğu hakkında bilgi almak istiyorsanız bize e-posta gönderebilirsiniz.

3- Davamı sizin yardımınızdan yararlanarak takip etmek istiyorum, ücretlendirme hakkında bilgi verir misiniz?

Bir avukatın, müvekkilinden (sizden) herhangi bir ücret almaksızın dava takip etmesi mümkün değildir. Örneğin, siz 30.000-TL değeri olan bir davayı avukatınızla takip etmek istiyorsanız ona, dava değerinin yüzde 15’i olan 4.500-TL ücreti ödemeniz gerekir. Bu ücretin daha fazlası kararlaştırılabilir ise de daha aşağısı kararlaştırılamaz.

Örneğin, aracı 30.000-TL bedelle satın aldınız ve ayıplı olduğu için karşı tarafa iade etmek istiyorsanız, bu durumda dava değeri 30.000-TL’dir. Dolayısıyla avukatınıza en az 4.500-TL ücret ödemeniz gerekir. Bu ücretler işin sonuna da bırakılabilir.

Bu hesaplamaları siz de, buradan yapabilirsiniz.

Örneğin, aracı 30.000-TL bedelle satın aldınız ve ayıplı olduğu için karşı tarafa değer kaybı için dava açmak istiyorsanız, bu durumda dava değeri, yargılama sırasında alınacak bilirkişi raporuna göre belirlenir. Bu tür davalar için ücretimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.

4- Avukatıma ödeyeceğim ücreti davanın kazanılması veya kaybedilmesi ihtimaline bağlayabilir miyim?

Hayır, hangi dava olursa olsun, avukatınıza ödeyeceğiniz ücreti, o davanın kazanılması veya kaybedilmesi ihtimaline bağlayamazsınız.

5- Avukatıma ödeyeceğim ücreti davanın sonuna bırakabilir miyim?

Evet, bizimle yapacağınız anlaşmalarda, ücretimiz, hukuki sürecin (genelde davanın) sonuna da bırakılabilir.

6- Avukatıma ödeyeceğim ücreti karşı taraftan tahsil edebilir miyim?

Tarafımıza en çok yöneltilen soruların başında, bizlere ödeyeceğiniz ücreti karşı taraftan tahsil edip edemeyeceğiniz sorusu gelmektedir. Hangi dava olursa olsun, hangi avukatla takip edilirse edilsin, bir dava veya başkaca hukuki sürecin takibi için kendi avukatınıza ödediğiniz/ödeyeceğiniz ücreti karşı taraftan tahsil edemezsiniz. Bu, bize veya size özel bir durum değildir. Bu durumun istisnası sadece Ceza Muhakemesi Kanunu’nda haksız yere tedbire tabi tutulmuş vatandaşlar açısından söz konusu olabilir ve başkaca istinası yoktur.

7- Sizinle birlikte takip edeceğim davanın kaybedilmesi ihtimali var mıdır? Bu davayı kesin kazanır mıyım?

Hiçbir avukat, müvekkiline, herhangi bir hukuki sürecin sonucu hakkında garanti veremez. Avukatın, bir sürecin sonucu hakkında müvekkiline garanti vermesi yasaktır. Kaldı ki, hiçbir davanın kazanılması garanti değildir.

AKA HUKUK ise, kazanılacağını (müvekkili lehine sonuçlanacağını) düşünmediği davalarda avukatlık faaliyeti göstermez, bu tür davaları kabul etmez. Nitekim bir davanın müvekkil lehine sonuçlanması, onun olduğu kadar bizim için de önemlidir.

8- Dava masrafları yaklaşık ne kadardır?

Bir davanın açılabilmesi (mahkemenin o davaya bakabilmesi) için, bazı ücretlerin (avanslar, harçlar gibi) ödenmesi gerekir. Bu ücretler davadan davaya değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 1.000-TL kadardır.

9- Dava ne kadar sürer?

Bir davanın, ilk derece mahkemesi (Asliye Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi gibi) tarafından karara bağlanması, mahkemenin iş yoğunluğuna, davanın karmaşıklığına, tarafların tutumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak bir yıl içerisinde olur. Bazı kararlara karşı istinaf kanun yolu, istinaf kanun yolu neticesinde verilen bazı kararlara karşı ise temyiz yolu açıktır. İstinaf incelemesi Bölge Adliye Mahkemeleri, temyiz incelemesi ise Yargıtay tarafından yapılır.

10- Dava sonunda haklı bulunursam, mahkeme tarafından hükmedilen tutarın (şeyin) karşı taraftan tahsili garanti midir?

Hayır, dava sonunda haklı bulunsanız dahi, mahkeme tarafından hükmedilen şey (bu, belirli bir miktar paranın size ödenmesi veya belirli bir şeyin yapılması şeklinde olabilir) karşı tarafça rızaen yerine getirilmezse (para ödenmez veya yapılmasına karar verilen şey yapılmaz ise) ona karşı icra takibi başlatılır ve hükmedilen şeyin icra zoruyla infazına çalışılır. İcra takibi aşamasında, karşı tarafın malvarlığına haciz konabilir ise de, karşı tarafın malvarlığı bulunmuyorsa, paranın tahsil edilmesi mümkün olmayabilir.

11- Dava sonunda haksız bulunursam (davayı kaybedersem) ne tür maddi zararlarım olur?

Karşı taraf kendisini bir avukatla temsil ettirmiş ise, kaybedilen bir dava sonunda o avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret ödemek zorunda kalırsınız. Örneğin, aracı 30.000-TL bedelle satın aldınız ve ayıplı olduğu için karşı tarafa iade etmek istiyorsunuz, bu durumda davayı kaybedecek olursanız, dava değeri 30.000-TL olduğuna göre ve karşı taraf kendisini bir avukatla temsil ettirmiş ise o avukatın yararına 4.500-TL ödemek durumunda kalırsınız.

Bunun yanı sıra, dava kaybedildiğinde, bu dava için yaptığınız masrafların (mahkeme veznesine yatırılan paraların) karşı taraftan tahsil edilmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla bunlar da sizin zararınız olarak düşünülebilir.

12- Dava devam ederken, karşı tarafla anlaşmak mümkün müdür?

Evet, genel olarak, bir davayı açmış olmak onu sonuna kadar götürmenizi gerektirmez. Dava sırasında karşı tarafla anlaşarak dava sonlandırılabilir. Bu her iki taraf için de daha kısa sürede/daha az masraf ile sonuç alınması anlamına gelir.

“Dava Süreci Hakkında Genel Bilgiler” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir